Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:1978:AC2616 Hoge Raad, 12-09-1978, 69679
Gepubliceerd op 09-06-2023
Letale longembolie. Dood door schuld in verkeer, art. 36 Wegenverkeerswet. 1. Grondslagverlating. Heeft hof beraadslaagd op grondslag van tll.? 2. Is sprake van schuld a.b.i. art. 36 WVW? 3. Had hof moeten aangeven uit welke onderdelen van bewijsmiddelen hof heeft afgeleid dat verdachte hoogst onvoorzichtig heeft gereden? 4. Causaliteit. Kan overlijden van inzittende van andere auto redelijkerw...

ECLI:NL:HR:1987:AC9986 Hoge Raad, 29-09-1987, 2053 Besch
Gepubliceerd op 08-06-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:850 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/02771
Gepubliceerd op 06-06-2023
Aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en cocaïne (art. 2.C Opiumwet) voorhanden hebben van vuurwapens met munitie (art. 26.1 WWM) en gasdrukwapen (art. 13.1 WWM) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr). Discrepantie tussen strafoplegging en strafmotivering. Strafoplegging onbegrijpelijk, nu volgens dictum gevangenisstraf van 9 maanden is opgelegd, terwijl hof blijkens strafmotivering heeft b...

ECLI:NL:HR:2023:749 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/01994
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr), medeplegen van mishandeling (art. 300.1 Sr) en voorhanden hebben van busje pepperspray (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM). 1. Verweer m.b.t. onbetrouwbaarheid van voor bewijs gebruikte verklaringen van getuigen. 2. Bewijsklacht medeplegen mishandeling. 3. Vordering benadeelde partij. Heeft hof, gelet op onderbouwing vordering...

ECLI:NL:HR:2023:752 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/02419
Gepubliceerd op 06-06-2023
Opzettelijk gebruik maken van vervalste beschikking Rb, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en oplichting (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklachten valsheid in geschrift. Had verdachte wetenschap van vervalst karakter van beschikking en was hof gehouden te beslissen op het tot vrijspraak strekkende verweer? 2. Bewijsklacht valsheid in geschrift. Heeft hof bewezenverklaard oogmerk uit bewijsmiddelen kun...

ECLI:NL:HR:2023:829 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/01464
Gepubliceerd op 06-06-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplichtigheid hennepteelt. 1. Afwijzing van verzoek om gelet op schade a.g.v. beslaglegging door justitie matigingsbevoegdheid a.b.i. art. 36e.5 Sr toe te passen. 2. Had hof term “uitspraak” i.p.v. “vonnis” moeten gebruiken? 3. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. A...

ECLI:NL:HR:2023:753 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/04590
Gepubliceerd op 06-06-2023
Oplichting, meermalen gepleegd door via internetdatingsite een ander geld (€ 8.450) afhandig te maken (art. 326.1 Sr) 1. Bewijsklachten. 2. Beroep op psychische overmacht. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:827 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/03221
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplegen diefstal d.m.v. braak van auto-onderdelen uit auto’s, art. 311.1 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Verweer dat sprake is van vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv, nu verdachte na zijn aanhouding transportboeien zijn aangelegd. 3. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03222 (niet gepubliceerd;...

ECLI:NL:HR:2023:818 Hoge Raad, 06-06-2023, 21/05007
Gepubliceerd op 06-06-2023
Niet voldoen aan vordering om als kentekenhouder naam en personalia van bestuurder bekend te maken, art. 165.1 WVW 1994. Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv en art. 36e.1 en 36e.2.b Sv. Is dagvaarding in eerste aanleg uitgereikt aan verdachte in persoon, nu dagvaarding is aangeboden op BRP-adr...

ECLI:NL:HR:2023:754 Hoge Raad, 06-06-2023, 22/00778
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot doodslag, meermalen gepleegd n.a.v. conflict in drugsmilieu (art. 287 Sr). Bewijsklacht medeplichtigheid. Kan opzet op gronddelict uit bewijsvoering worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:864 Hoge Raad, 06-06-2023, 22/04607
Gepubliceerd op 06-06-2023
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Rwandese nationaliteit) aan Rwanda t.z.v. o.a. genocide en misdrijven tegen menselijkheid. Rb heeft uitlevering ontoelaatbaar verklaard wegens risico dat opgeëiste persoon door uitlevering zal worden blootgesteld aan risico van flagrante inbreuk op recht op eerlijk proces en dat voor opgeëiste persoon na uitlevering i.v.m. die inbreuk niet een effectief...

ECLI:NL:HR:2023:820 Hoge Raad, 06-06-2023, 20/01279
Gepubliceerd op 06-06-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne vanuit Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden naar Nederland, meermalen gepleegd (art. 10a.1 jo. 10.4 Opiumwet), deelneming aan criminele organisatie die zich bezighoudt met invoer van cocaïne (art. 11b.1 Opiumwet) en voorhanden hebben van patronen (art. 26.1 WWM). 1. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getui...

ECLI:NL:HR:2023:811 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04006
Gepubliceerd op 31-05-2023
Rijden onder invloed van amfetamine (art. 8.5 WVW 1994). 1. Bloedonderzoek, strikte waarborgen van art. 13.1.d (oud) en 13.1.c Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Kon hof oordelen dat is voldaan aan voorschrift dat bloedmonster ‘zo spoedig mogelijk’ wordt bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, nu tussen datum van bloedafname en ontvangst monster door lab...

ECLI:NL:HR:2023:817 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/03493
Gepubliceerd op 31-05-2023
Bedreiging met zware mishandeling door mes te tonen en daarmee op aangever te richten (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Is ’s hofs arrest innerlijk tegenstrijdig, nu hof verdachte heeft vrijgesproken van verbale bedreigingen maar aangifte inclusief verbale bedreigingen voor bewijs heeft gebruikt? 2. Beroep op (putatief) noodweer(exces). Heeft hof verwerping van beroep op (putatief) noodweer(exc...

ECLI:NL:HR:2023:763 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/03430
Gepubliceerd op 31-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking tegen zoon van klager van drugshandel waarbij die auto is gebruikt. Is voldaan aan voorwaarden voor verbeurdverklaring van voorwerpen die aan ander dan veroordeelde toebehoren a.b.i. art. 33a.2.a Sr? Met overweging dat onvoldoende kan worden vastgesteld dat klager eigenaar van auto is, heeft Rb kennelijk als oordeel to...

ECLI:NL:HR:2023:772 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/00257
Gepubliceerd op 31-05-2023
Witwassen geldbedrag van € 145.000 (art. 420bis.1.b Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Is in wasmand in woning van verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2352 m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. ’s Hofs oordeel dat voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onw...

ECLI:NL:HR:2023:762 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/03336
Gepubliceerd op 31-05-2023
Gewoonte maken van mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 197a.4 Sr) en deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1) Sr). 1. Bewijsklachten mensensmokkel. Kunnen bewezenverklaarde periodes uit bewijsvoering worden afgeleid? 2. Bewijsklacht mensensmokkel. Is sprake van “maken van beroep of gewoonte” a.b.i. art. 197a Sr? 3. Bewijsklachten deelnemen aan criminele organisatie. Behoorde verdach...

ECLI:NL:HR:2023:810 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/04447
Gepubliceerd op 30-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. hennepteelt (art. 3.B. Opiumwet). Dubbel verstek. Geen afschrift dagvaarding in hoger beroep verzonden naar raadsman van verdachte, art. 48 Sv. Rijst uit de aan schriftuur gehechte stelbrief (die zich niet bij stukken bevindt en waaraan geen bewijs van verzending is gehecht) het ernstige vermoeden dat zich in h.b. raadsman heeft gesteld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:767 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01831
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het bestellen/vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1886 w...

ECLI:NL:HR:2023:768 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01830
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1877 waarin HR i...

ECLI:NL:HR:2023:814 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/02480
Gepubliceerd op 30-05-2023
Verkrachting, meermalen gepleegd (art. 242 Sr). 1. Verjaring, art. 70.4 (oud) en 71 Sr. Is recht tot strafvordering wegens verjaring vervallen wat betreft periode van 1-12-1991 tot en met 31-3-1993? 2. Bewijsklachten. Proceshouding verdachte en innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:769 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01828
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1876 waarin HR i...

ECLI:NL:HR:2023:812 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/02585
Gepubliceerd op 30-05-2023
Beklag, beslag op sigaretten en tabak onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van aangifteplicht (art. 139 DWU en art. 10:1 ADW) en voorhanden hebben van tabaksproducten die niet zijn voorzien van voorgeschreven accijnszegels (art. 73 en 102 Wet op de accijns), waarna voorwerpen (na door OvJ verleende machtiging tot vernietiging) zijn vernietigd en Rb klager n-o heeft verklaard in beklag...

ECLI:NL:HR:2023:771 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/02139
Gepubliceerd op 30-05-2023
Deelneming aan terroristische organisatie, meermalen gepleegd (art. 140a (oud) Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Heeft verdachte deelgenomen aan terroristische organisatie Al Qaida op het Arabisch Schiereiland? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BW5161 en HR:2022:969 m.b.t. ‘deelneming’ aan organisatie a.b.i. art. 140 en 140a Sr. Hof heeft vastgesteld dat verdachte van Al Qaida op h...

ECLI:NL:HR:2023:728 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/00552
Gepubliceerd op 30-05-2023
Ontucht met twee minderjarige meisjes die bij verdachte thuis logeerden, art. 249.1 Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid van verklaring van één van hen (zevenjarig meisje), art. 359.2 Sv. Vrijspraak in eerste aanleg (in zoverre). Wat raadsman naar voren heeft gebracht over o.m. inhoud en totstandkoming van verklaring - erop neerkomend dat verklaring niet consistent is, da...

ECLI:NL:HR:2023:727 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/00529
Gepubliceerd op 30-05-2023
Beklag, beslag ex 94a Sv op geldbedragen in woning van klaagster t.l.v. ander t.z.v. verdenking van gekwalificeerde diefstal, (gewoonte maken van) opzetheling en deelname aan criminele organisatie. Derdenbeslag. Heeft Rb (enkelvoudige kamer) door te overwegen dat zij het niet hoogst onwaarschijnlijk acht dat strafrechter het inbeslaggenomene verbeurd zal verklaren of zal onttrekken aan het verk...

ECLI:NL:HR:2023:808 Hoge Raad, 30-05-2023, 22/00383
Gepubliceerd op 30-05-2023
Bedreiging van medewerkers van omroepen, winkelmedewerker, medewerker van OM en medewerker van reclassering (art. 285.1 Sr), onbruikbaar maken van een voorlopig arrestantenverblijf (art. 350.1 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Uitleg bedreiging met “enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van goederen ontstaat” a.b.i. art. 285.1 Sr. In art. 285 Sr bedoelde bedreiging met ...

ECLI:NL:HR:2023:770 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04428
Gepubliceerd op 30-05-2023
Niet voldoen aan op moeder (spiritueel holist) rustende plicht er voor te zorgen dat haar 5-jarige dochter staat ingeschreven op een school, overtreding art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b Lpw (richtingbezwaar) o.g.v. spiritueel holisme. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:807 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04274
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van het meermalen verspreiden van flyers die aanzetten tot discriminatie van en beledigend zijn voor homoseksuelen (art. 137e.1.2 Sr). 1. Beroep op recht op vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10 EVRM en toepasselijkheid van werking van art. 10.2 EVRM. Bestond er ‘een dwingende maatschappelijke noodzaak’ om verdachte in zijn recht op vrijheid van meningsuiting te beperken? 2. Rede...

ECLI:NL:HR:2023:806 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04273
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van het meermalen verspreiden van flyers die aanzetten tot discriminatie van en beledigend zijn voor homoseksuelen (art. 137e.1.2 Sr). 1. Beroep op recht op vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10 EVRM en toepasselijkheid van werking van art. 10.2 EVRM. Bestond er ‘een dwingende maatschappelijke noodzaak’ om verdachte in zijn recht op vrijheid van meningsuiting te beperken? 2. Rede...

ECLI:NL:HR:2023:805 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04272
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van het meermalen verspreiden van flyers die aanzetten tot discriminatie van en beledigend zijn voor homoseksuelen (art. 137e.1.2 Sr). 1. Beroep op recht op vrijheid van meningsuiting a.b.i. art. 10 EVRM en toepasselijkheid van werking van art. 10.2 EVRM. Bestond er ‘een dwingende maatschappelijke noodzaak’ om verdachte in zijn recht op vrijheid van meningsuiting te beperken? 2. Rede...

ECLI:NL:HR:2023:813 Hoge Raad, 30-05-2023, 21/04147
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen poging tot diefstal (art. 311.1.4 Sr). Bewijsklacht medeplegen. Kan medeplegen uit bewijsvoering worden afgeleid, nu daaruit alleen volgt dat verdachte met anderen naar camping is gereden en daar in auto is blijven zitten? Oordeel hof dat verdachte medepleger is van poging tot diefstal is niet toereikend gemotiveerd. Vaststellingen van hof zijn, ook in samenhang met door hof genoemde...

ECLI:NL:HR:2023:764 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/03576
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen van bedrieglijke bankbreuk begaan door rechtspersoon (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift in authentieke akte, begaan door notaris (art. 225.1 jo. 226.1 Sr). 1. Ontbreken van stukken. 2. Bewijsklachten bedrieglijke bankbreuk t.a.v. opzet en medeplegen. 3. Bewijsklacht valsheid in geschrift. 4. Schending art. 6 EVRM en beginselen goede procesorde. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:761 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/03335
Gepubliceerd op 30-05-2023
Medeplegen gewoonte maken van mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 197a.4 Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 (oud) Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 jaren en 6 maanden). Stelling dat ongewenstverklaring volgt bij gevangenisstraf van meer dan 24 maanden. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03336.

ECLI:NL:HR:2023:766 Hoge Raad, 30-05-2023, 20/01829
Gepubliceerd op 30-05-2023
OM-cassatie na vrijspraak wegens niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1841 waarin HR prejudici...

ECLI:NL:HR:1986:AC9531 Hoge Raad, 21-10-1986, 79065
Gepubliceerd op 30-05-2023
Euthanasie. Artikel 293 Wetboek van Strafrecht.

ECLI:NL:HR:1984:AC8615 Hoge Raad, 27-11-1984, 77091
Gepubliceerd op 30-05-2023
Euthanasie; Uitleg van de woorden ‘van het leven berooft’ ; Artikel 293 Wetboek van Strafrecht.

ECLI:NL:HR:2023:791 Hoge Raad, 26-05-2023, 22/01568
Gepubliceerd op 26-05-2023
Art. 81 lid 1 RO. Strafrecht. Vordering in kort geding tot invrijheidsstelling in afwachting van beslissing op vordering van officier van justitie om voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege te laten (art. 6:6:8 lid 5 (oud) Sv). Bevoegdheid van de burgerlijke rechter. betekensi van fundamentele rechten (art. 3, 5, 6 en 13 EVRM).

ECLI:NL:HR:2023:760 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04909
Gepubliceerd op 23-05-2023
Medeplegen belaging (art. 285b.1 Sr) en medeplegen voorbereiding moord (art. 289 Sr) op ex-partner. 1. Bewijsklacht opzet medeplegen van voorbereiding moord. 2. Schriftuur benadeelde partij. Kon hof vordering tot vergoeding van immateriële schade a.g.v. belaging toewijzen tot € 2.000? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:759 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05004
Gepubliceerd op 23-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte (zonder strafbare goederen) onder kennis van klager. Bestaat er verband tussen inbeslaggenomen auto en strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:37 over vereiste dat voorwerp in een in art. 36c of 36d Sr beschreven verband staat tot begaan strafbaar feit. Kennelijk oordeel Rb dat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat s...

ECLI:NL:HR:2023:732 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04197
Gepubliceerd op 23-05-2023
Mensensmokkel (art. 197a.1 Sr). 1. Bewijsklacht m.b.t. oordeel hof dat verdachte “wist of ernstige redenen had om te vermoeden dat de toegang of doorreis wederrechtelijk was” 2. Aftrek voorarrest, art. 27 Sr. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:758 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/03054
Gepubliceerd op 23-05-2023
(Eendaadse samenloop van) medeplegen van poging tot doen verstrekken van vals reisdocument (art. 231.1 Sr) en medeplegen van poging tot oplichting (art. 326.1 Sr). 1. Bewijsklachten opzet en medeplegen. 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof bij strafoplegging (gevangenisstraf van 7 weken) volstaan met strafvermindering van 1 week? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03054.

ECLI:NL:HR:2023:742 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04981
Gepubliceerd op 23-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. diefstal, art. 310 Sr. Betekening oproeping verdachte in hoger beroep aan adres in Polen en verstekverlening, art. 36e.3, 265.1 en 413.1 Sv, art. 7.3 EVR en art. 5 EU-rechtshulpovereenkomst. 1. Betekening oproeping nadere tz. in h.b. Moet bij betekening van oproeping rechtstreeks over de post de termijn in acht worden genomen die Polen heeft gesteld in de o....

ECLI:NL:HR:2023:733 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/04232
Gepubliceerd op 23-05-2023
Gewoontewitwassen van geldbedragen (€ 3.661.172) en woning (art. 420bis.1.a jo. 420ter.1 Sr). 1. Bevat arrest hof (waarin vonnis Rb gedeeltelijk is bevestigd) tlgd.? Art. 359.1 Sv. 2. Zijn geldbedragen en woning afkomstig uit enig misdrijf? 3. Kan verbergen en verhullen van herkomst van deze voorwerpen uit bewijsvoering worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:726 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/03769
Gepubliceerd op 23-05-2023
Valsheid in geschrift (art. 225.2 Sr). Stafmotivering (gevangenisstraf van 8 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk). 1. Heeft hof toereikend gemotiveerd waarom de door Rb opgelegde straf (gevangenisstraf van 6 weken) geen recht zou doen aan de aard en ernst van het feit? 2. Heeft hof nagelaten te responderen op ttz. ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over strafoplegging (verzoek tot o...

ECLI:NL:HR:2023:748 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/03478
Gepubliceerd op 23-05-2023
Diefstal van geldbedrag (€ 11.000) uit winkel in kunst, antiek en curiosa (art. 310 Sr). Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. CAG merkt op dat geen sprake is van zaak waarin in hoger beroep veroordeling is gevolgd voor feit waarvan verdachte in eerste aanleg is vrijgesproken, nu veroordeling in h.b. feit betreft waarvan in e.a. andere variant is bewezenverklaard (subsidiair tlgd. oplichting).

ECLI:NL:HR:2023:736 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/00931
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Medeplegen oplichting (art. 326.1 Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen oplichting. 2. Bewijsklacht deelneming aan criminele organisatie. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat sprake was van oogmerk tot plegen van misdrijven? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00878, 21/01117 en 22/01647.

ECLI:NL:HR:2023:739 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/00878
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00931, 21/01117 en 22/01647.

ECLI:NL:HR:2023:740 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/00841
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Voorhanden hebben van valse betaalpassen (art. 232.2 (oud)Sr). Kwalificatieklacht. Bewezenverklaring omvat niet bestanddeel van art. 232.2 Sr dat verdachte “weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de pas of kaart bestemd is voor zodanig gebruik”. Hof heeft bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als overtreding van art. 232.2 Sr. Volgt partiële vernietiging...

ECLI:NL:HR:2023:756 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/02946
Gepubliceerd op 23-05-2023
Rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994). Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Kon hof oordelen dat is voldaan aan voorschrift dat bloedmonsters ‘zo spoedig mogelijk’ worden bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, nu tussen datum van bloedafname en ontvangst monsters door Nederlands Forens...

ECLI:NL:HR:2023:755 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/02333
Gepubliceerd op 23-05-2023
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr) in door verdachte gehuurde woning. 1. Bewijsklacht hennepteelt. 2. Bewijsklacht diefstal van elektriciteit. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:751 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/01841
Gepubliceerd op 23-05-2023
Gewelddadige terreur gericht op familie en medewerkers van fruitbedrijf van familie na aantreffen van cocaïne in bedrijf. Medeplegen poging tot opzettelijk teweegbrengen van ontploffing (art. 157.2 Sr) en medeplegen bedreiging (art. 285.1 Sr). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Motiveringsklacht opzet op gronddelict. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:744 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05331
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidaties in het criminele milieu in 2015 en 2016 in Kerkdriel, Krommenie en Amsterdam. Medeplegen (voorbereiding of poging tot) moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr. Veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. 1. Gebruik voor bewijs van “Ennetcom-data”. Afwijzing verzoek tot inzage in “Ennetcom-accounts” en verzoek tot aanhouding ter voorbereiding door verdediging. 2. Afwijzing getuigen...

ECLI:NL:HR:2023:743 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05333
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015. Medeplegen voorbereiding moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv en is (na niet horen van deze getuige) nog sprake van eerlijk proces? 2. Gebruik voor bewijs van “Ennetcom-dat...

ECLI:NL:HR:2023:745 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05334
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015 in Krommenie. Medeplegen moord, art. 289 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv en is (na niet horen van deze getuige) nog sprake van eerlijk proces? 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen...

ECLI:NL:HR:2023:746 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05346
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015 in Krommenie. Medeplegen moord, art. 289 Sr. 1. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv en is (na niet horen van deze getuige) nog sprake van eerlijk proces? 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen...

ECLI:NL:HR:2023:747 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/05377
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in het criminele milieu in 2015 in Utrecht. Medeplegen voorbereiding moord (meermalen gepleegd), art. 289 Sr. 1. Bewijsklacht. Kan daderschap verdachte uit bewijsvoering worden afgeleid? 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05331, 21/05333, 21/0533...

ECLI:NL:HR:2023:750 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/00920
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in woonwijk in Amsterdam. Medeplegen voorbereiding van moord en medeplegen poging tot moord, meermalen gepleegd (art. 289 Sr). 1. Bewijsklachten. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 24 jaren en 6 maanden). Diende hof bij strafoplegging rekening te houden met gewijzigd regime voor voorwaardelijke invrijheidstelling van art. 6:2:10 Sv? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00566.

ECLI:NL:HR:2023:738 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/01647
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Blijkt uit bewijsvoering dat verdachte heeft samengewerkt met anderen, dat sprake is van duurzame en structurele samenwerking en dat verdachte aan dit samenwerkingsverband heeft deelgenomen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00878, 21/00931 en 21/01117.

ECLI:NL:HR:2023:737 Hoge Raad, 23-05-2023, 21/01117
Gepubliceerd op 23-05-2023
Grootschalige bankpasfraude. Deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Is sprake van duurzaam en structureel samenwerkingsverband? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat geen sprake is van criminele organisatie en verdachte daaraan niet heeft deelgenomen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00841, 21/00878, 21/00931 en 22/01647.

ECLI:NL:HR:2023:757 Hoge Raad, 23-05-2023, 22/00566
Gepubliceerd op 23-05-2023
Liquidatie in woonwijk in Amsterdam. Medeplegen poging tot moord, meermalen gepleegd (art. 289 Sr). 1. Afwijzing getuigenverzoeken vanwege te summiere onderbouwing en op de grond dat het niet aannemelijk is dat getuige binnen aanvaardbare termijn zal kunnen worden gehoord (art. 288.1.a. Sv). 2. Gebruik voor bewijs van “Ennetcom-data”. Verweer dat “Ennetcom-berichten” onrechtmatig zijn verkregen...

ECLI:NL:HR:1994:AJ6127 Hoge Raad, 15-03-1994, 330-93-V
Gepubliceerd op 22-05-2023
Procedure verzet tegen dwangbevel. Zekerheidstelling in cassatie.

ECLI:NL:HR:2023:723 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/00767
Gepubliceerd op 16-05-2023
Aanwezig hebben van hennepkwekerij in de door schoonmoeder van verdachte gehuurde woning die zij tijdens haar vakantie zou hebben onderverhuurd aan verdachte, art. 3.B Opiumwet. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid van verklaring van schoonmoeder, art. 359.2 Sv. Wat raadsvrouw op tz. in hoger beroep in het licht van t.o.v. Rh-C afgelegde nadere verklaring van schoonmoeder naa...

ECLI:NL:HR:2023:721 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/02901
Gepubliceerd op 16-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994) en rijden terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Dubbel verstek. Kan e-mailbericht van verdachte (grievenformulier dat is gehecht aan akte instellen hoger beroep) worden aangemerkt als appelschriftuur? HR: Om redenen vermeld in C...

ECLI:NL:HR:2023:729 Hoge Raad, 16-05-2023, 22/02054 B
Gepubliceerd op 16-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. Was Rb gehouden (in haar beslissing) blijk te geven van onderzoek naar vraag of voortzetting van beslag in overeenstemming is met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:720 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/03786
Gepubliceerd op 16-05-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. belediging van ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr), bedreiging (art. 285.1 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). Aanhoudingsverzoek door niet gemachtigde raadsman tijdens tz. per telefoon en e-mail gedaan op grond dat raadsman tot zojuist geen contact heeft kunnen krijgen met verdachte en dat verdachte gebruik wil maken van aanwezigheidsrecht, door hof afge...

ECLI:NL:HR:2023:724 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/03580
Gepubliceerd op 16-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op horloge onder neef van klager t.z.v. verdenking tegen neef van oplichting en witwassen. Had Rb zich rekenschap moeten geven van voorwaarden voor verbeurdverklaring van voorwerpen die aan ander dan veroordeelde toebehoren a.b.i. art. 33a.2.a Sr? In overwegingen Rb ligt als oordeel besloten dat niet aannemelijk is geworden dat horloge aan klager ‘toebehoort’ (in d...

ECLI:NL:HR:2023:722 Hoge Raad, 16-05-2023, 20/03054
Gepubliceerd op 16-05-2023
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheden dat (i) CBR bij besluit van 11-4-2014 het rijbewijs van verdachte ongeldig heeft verklaard en dit besluit aan verdachte kenbaar is gemaakt door verzending per gewone post én per aangetekende brief aan toenmalig BRP-adres van verdachte, (ii) verdachte eerder tussen 11-4-201...

ECLI:NL:HR:2023:725 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/04225
Gepubliceerd op 16-05-2023
Mishandeling begaan tegen zijn levensgezel (art. 300.1 jo. 304.1 Sr). Mocht meervoudige kamer hof het mondelinge vonnis van politierechter, dat o.g.v. art. 378.2 Sv is aangetekend in p-v van tz., bevestigen, nu daarin bewijsmiddelen ontbreken en in hoger beroep vrijspraak is bepleit? Art. 359.3, 378.2 en 423.1 Sv. Raadsman van verdachte heeft in hoger beroep vrijspraak bepleit. Uit bewoordingen...

ECLI:NL:HR:2023:713 Hoge Raad, 16-05-2023, 21/04957
Gepubliceerd op 16-05-2023
Medeplegen) gekwalificeerde diefstal (d.m.v. geweld) (art. 311.1 en 312.2 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr). 1. Bewijsklacht wederspannigheid. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt strekkende tot vrijspraak, art. 359.2 Sv. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 53 maanden). Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op verweer strekkende tot strafvermindering ex art. 359a Sv wegens disproportio...

ECLI:NL:HR:2023:730 Hoge Raad, 16-05-2023, 22/02866 B
Gepubliceerd op 16-05-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto onder klager t.z.v. verdenking van rijden met auto terwijl deze was voorzien van valse kentekenplaten. 1. Getuigt oordeel Rb van te strenge en onjuiste rechtsopvatting omtrent ‘hoogst onwaarschijnlijk-maatstaf’? 2. Heeft Rb onderzocht of voortduren van beslag in overeenstemming is met eisen van proportionaliteit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2001:ZD2199 Hoge Raad, 16-01-2001, 01751/00
Gepubliceerd op 15-05-2023
-

ECLI:NL:HR:1997:ZD0877 Hoge Raad, 02-12-1997, 106.048
Gepubliceerd op 15-05-2023
Bedreiging met enig misdrijf waardoor algemene veiligheid van goederen in gevaar wordt gebracht, art. 285 Sr. Uitleg bestanddeel ‘enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van goederen in gevaar wordt gebracht’. Tenlastelegging is toegesneden op in art. 285 Sr strafbaar gestelde “bedreiging met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van goederen in gevaar wordt gebracht”. Blijkens we...

ECLI:NL:HR:1990:AD1172 Hoge Raad, 26-06-1990, 87233
Gepubliceerd op 15-05-2023
Doen plegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.1 Sr. Betekening dagvaarding in eerste aanleg aan adres van verdachte in Frankrijk en verstekverlening, art. 7.3 EVR en art. 588.6 Sv. 1. Klacht over betekeningsgebrek m.b.t. dagvaarding in eerste aanleg in cassatie tardief. 2. Moet bij betekening van dagvaarding in e.a. rechtstreeks over de post de termijn in acht worden geno...

ECLI:NL:HR:1972:AB3369 Hoge Raad, 01-02-1972, 66199
Gepubliceerd op 12-05-2023
Meer en Vaart. Als bestuurder van auto bij nadering van kruising doorgang niet vrijlaten, waardoor botsing met andere auto is ontstaan (art. 41 RVV). Bewijsverweer dat niet strijdig is met bewijsmiddelen maar wel onverenigbaar is met bewezenverklaring. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte de doorgang voor de van rechts komende bestuurder van andere auto niet heeft vrijgelaten? Verdachte h...

ECLI:NL:HR:2013:1501 Hoge Raad, 27-08-2013, 11/05430
Gepubliceerd op 11-05-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:689 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03523
Gepubliceerd op 09-05-2023
Gewoonte maken van wapenhandel (art. 31.1 jo. 55.4 WWM), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). 1. Bewijsklacht wapenhandel. Kon hof voor bewijs gebruik maken van processen-verbaal van bevindingen m.b.t. WOD-traject, nu verdachte daarin niet in vrijheid een verklaring heeft kunnen afleggen? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof vol...

ECLI:NL:HR:2023:686 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04464
Gepubliceerd op 09-05-2023
Beschadiging personenauto door wijnfles tegen auto te gooien (art. 350.1 Sr). Verwerping beroep op overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:688 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03470
Gepubliceerd op 09-05-2023
Wapenhandel (meermalen gepleegd), art. 31.1 WWM. Redelijke termijn in hoger beroep en COVID-19 (corona). Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden, nu vertraging is ontstaan door corona-maatregelen? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 m.b.t. duur van redelijke termijn en rechtsgevolgen van overschrijding van redelijke termijn. Bij zijn oordeel ove...

ECLI:NL:HR:2023:684 Hoge Raad, 09-05-2023, 23/00121
Gepubliceerd op 09-05-2023
Herziening. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, en medeplegen van poging tot oplichting (art. 326 Sr). Aanvraag is gebaseerd op n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM, waarin is vastgesteld dat art. 6 EVRM is geschonden in procedure die tot veroordeling heeft geleid. HR: Op gronden vermeld in CAG is aanvraag gegrond. CAG: EHRM heeft vastgesteld dat sprake is van schend...

ECLI:NL:HR:2023:685 Hoge Raad, 09-05-2023, 23/00278
Gepubliceerd op 09-05-2023
Herziening. Oplichting (art. 326 Sr) en huisvredebreuk (art. 138 Sr). Aanvraag is gebaseerd op n.a.v. klacht van aanvrager gedane uitspraak van EHRM, waarin is vastgesteld dat art. 6 EVRM is geschonden in procedure die tot veroordeling heeft geleid. HR: Op gronden vermeld in CAG is aanvraag gegrond. CAG: EHRM heeft geoordeeld dat in voorliggende zaak sprake is van schending van art. 6.1 en 6.3 ...

ECLI:NL:HR:2023:683 Hoge Raad, 09-05-2023, 22/00424
Gepubliceerd op 09-05-2023
Caribische zaak. Voortgezette handeling van moord (art. 2:262 SrC) en poging tot doodslag (art. 2:259 jo. 1:119 SrC) door na ruzie in snack in Curaçao eerst zijn vriendin naar huis te brengen, terug te rijden naar snack en vervolgens op korte afstand kogels af te vuren op ander ten gevolge waarvan deze is overleden en willekeurige omstander door kogel is geraakt. Bewijsklacht moord. Heeft verda...

ECLI:NL:HR:2023:602 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/03525
Gepubliceerd op 09-05-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit wapenhandel. 1. Had hof gemotiveerd moeten beslissen op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. kosten t.b.v. wapenhandel? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03470 P en 21/03523.

ECLI:NL:HR:2023:638 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04561
Gepubliceerd op 09-05-2023
Rijden onder invloed van alcohol op snorfiets, art. 8.2.b WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Kon hof oordelen dat is voldaan aan voorschrift dat bloedmonsters ‘zo spoedig mogelijk’ worden bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d (oud) Besluit, nu tussen datum van bloedafname en moment van bezorging van blo...

ECLI:NL:HR:2023:637 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04004
Gepubliceerd op 09-05-2023
Belaging, meermalen gepleegd (art. 285b.1 Sr). 1. Duur van vrijheidsbeperkende maatregel en daaraan verbonden vervangende hechtenis. 2. HR maakt opmerkingen over gevallen waarin verdachte (al) vóór uitspraak in hoger beroep is onderworpen aan vrijheidsbeperkende maatregel die in eerste aanleg is opgelegd en daarbij dadelijk uitvoerbaar is verklaard. Ad 1. O.g.v. art. 38v.3 Sr kan rechter aan ve...

ECLI:NL:HR:2023:682 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03306
Gepubliceerd op 09-05-2023
Poging tot zware mishandeling (art. 302.1 Sr), beschadiging hek en auto’s (art. 350.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). Hof heeft beroep op (putatief) noodweer(exces) verworpen. Was er sprake van een rechtmatige burgeraanhouding? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:681 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/03167
Gepubliceerd op 09-05-2023
Openlijk geweldpleging tegen personen (art. 141.1 Sr). Verwerping beroep op noodweerexces door hof. Is niet aannemelijk geworden dat er sprake was van een hevige gemoedsbeweging? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:687 Hoge Raad, 09-05-2023, 21/04429
Gepubliceerd op 09-05-2023
Als vreemdeling (Bulgaarse nationaliteit) in Nederland verblijven terwijl hij weet dat hij door Nederlandse overheid tot ongewenste vreemdeling is verklaard, art. 197 Sr. Vormt verdachte t.t.v. tenlastegelegd feit o.g.v. zijn persoonlijke gedragingen een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor fundamenteel belang van samenleving a.b.i. art. 27 Richtlijn 2004/38/EU? In ‘s hofs ...

ECLI:NL:HR:2023:599 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04756
Gepubliceerd op 19-04-2023
Poging tot doodslag door met vuurwapen meermalen in richting van ander te schieten tijdens vuurgevecht n.a.v. uit de hand gelopen drugsdeal, art. 287 Sr. Noodweer, art. 41.1 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04782.

ECLI:NL:HR:2023:628 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04689
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen bedrieglijke bankbreuk. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn in hoger beroep is overschreden? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04688.

ECLI:NL:HR:2023:627 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04688
Gepubliceerd op 19-04-2023
Medeplegen bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd, door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten schuldeisers geldbedragen (bijna € 200.000) aan boedel te onttrekken (art. 343.1 (oud) Sr) en medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (ruim € 250.000), Porsche en BMW (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Bewijsklacht en uitdrukkelijk onderbouw...

ECLI:NL:HR:2023:470 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04247
Gepubliceerd op 19-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Amerikaanse Staffordshire Bullterriër) t.z.v. verdenking tegen dochter van klaagster van overtreding van art. 425.2 Sr n.a.v. bijtincident waarbij 6-jarig kind in achterhoofd is gebeten, waarna strafzaak tegen dochter is geseponeerd. Ongegrondverklaring beklag ex art. 552a Sv op de grond dat niet hoogst onwaarschijnlijk is dat op vordering OvJ ex art. 552f ...

ECLI:NL:HR:2023:622 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/03941
Gepubliceerd op 19-04-2023
Niet opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten in door verdachte gehuurd bedrijfspand dat door hem ter beschikking is gesteld aan derden die daarin illegale activiteiten zouden ontplooien, art. 3.C Opiumwet. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht ‘aanwezig hebben’. Aanwezig hebben van verdovende middelen a.b.i. art. 3.C Opiumwet geldt als misdrijf wanneer wordt tenlastegelegd en bewezenv...

ECLI:NL:HR:2023:614 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02819
Gepubliceerd op 19-04-2023
Medeplegen hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Verbeurdverklaring auto. Is auto een voorwerp met behulp waarvan feit is begaan a.b.i. art. 33a.1.c Sr? Anders dan hof heeft overwogen, volstaat enkele omstandigheid dat auto is gebruikt “om kwekerij te bezoeken” niet voor zijn oordeel dat bewezenverklaarde “met behulp van” die auto is begaan. Volgt (partiële) vernietiging t.a.v. verbeurdverklaring au...

ECLI:NL:HR:2023:632 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02886
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.2 Sr (verkopen van cocaïne). Zaak Melogale. Schatting w.v.v., beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. Hof heeft bij schatting van w.v.v. tot uitgangspunt genomen dat betrokkene geen geld heeft verdiend met bewezenverklaard vervoer van cocaïne. Hof heeft verder vastgesteld dat betrokkene de beschikking heeft gehad over in tota...

ECLI:NL:HR:2023:617 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02885
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen voorbereidings- en bevorderingshandelingen. Kan uit bewijsmiddelen volgen dat tenlastegelegd feit is voltooid? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02661 P; 21/02662; 21/02673; 21/02675 P; 21/02686; 21/02767 P; 21/02768; 21/02784; 21...

ECLI:NL:HR:2023:616 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02851
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). Bewijsklacht voorbereidings- en bevorderingshandelingen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02675 P, 21/02686, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02787, 21/02851, 21/02885, 21/02886 P en 21/02907 P.

ECLI:NL:HR:2023:629 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02805
Gepubliceerd op 19-04-2023
Belaging van ex-vriendin door e-mailberichten, WhatsAppberichten en brieven naar haar te sturen en langs haar woning te lopen en te rijden, art. 285b.1 Sr. Vrijspraak in e.a. 1. Bewijsklacht. Was hof ex art. 359.2 Sv gehouden te beslissen op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat geen sprake was van belaging, nu betrokkenen “wederzijds contact” hadden? 2. Onttrekking aan het verkeer van fotocam...

ECLI:NL:HR:2023:621 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02787
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Cocaïnehandel (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02675 P, 21/02686, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02851, 21/02885, 21/02886 P en 21/02907 P.

ECLI:NL:HR:2023:626 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02767
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit cocaïneverkoop vanuit woonwagen en aanwezig hebben van cocaïne. Zaak Melogale. Voordeel uit aanwezig hebben van cocaïne? Hof heeft geoordeeld dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen onder meer a.g.v. feit dat hij samen met ander een partij van 146 kilogram cocaïne aanwezig heeft gehad. Hof heeft schatting van het door betrokkene w.v.v. in zoverre ger...

ECLI:NL:HR:2023:619 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02686
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). 1. Bewijsklacht vervoeren van cocaïne. 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr tussen vervoeren van cocaïne en voorbereidingshandelingen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02675 P, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02787, 21/02851...

ECLI:NL:HR:2023:618 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02675
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit vervoeren cocaïne. Zaak Melogale. Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 21/02661 P, 21/02662, 21/02673, 21/02686, 21/02767 P, 21/02768, 21/02784, 21/02787, 21/02851, 21/02885, 21/02886 P en 21/02907 P.

ECLI:NL:HR:2023:625 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02673
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Vervoeren van cocaïne, meermalen gepleegd (art. 2.B Opiumwet), medeplegen witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel. 2. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57 Sr tussen vervoeren van cocaïne en medeplegen voorbereidingshandelingen, en tussen ver...

ECLI:NL:HR:2023:624 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02662
Gepubliceerd op 19-04-2023
Zaak Melogale. Afnemen en vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a Opiumwet). Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 maanden en 3 weken). Heeft hof acht geslagen op veroordeling die geen steun vindt in justitiële documentatie van verdachte? De vaststelling dat verdachte “blijkens Justitiële Documentatie in het verleden herhaaldel...

ECLI:NL:HR:2023:623 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02661
Gepubliceerd op 19-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit vervoeren van cocaïne en voorbereidingshandelingen m.b.t. cocaïnehandel. Zaak Melogale. Redelijke termijn in cassatie in ontnemingszaak en hoofdzaak. Ook in samenhangende strafzaak, die in cassatie aanhangig is onder nr. 21/02662, is redelijke termijn in cassatiefase overschreden. Deze zaak wordt wat betreft strafoplegging teruggewezen naar hof. Dat hof zal in die z...

ECLI:NL:HR:2023:615 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04842
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van telefoon van belanghebbende die i.h.k.v. andere stafzaak tegen belanghebbende ex art. 94 Sv in beslag is genomen hoewel telefoon geen onderdeel uitmaakt van die zaak, terwijl op telefoon kinderporno is aangetroffen, art. 36b.1.4 Sr. Rb (enkelvoudige raadkamer) heeft niet beslist op voorafgaand aan behandeling in ra...

ECLI:NL:HR:2023:606 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/01780
Gepubliceerd op 18-04-2023
Smaadschrift door in interview met weekblad te vertellen dat zijn ex-vrouw een verzoek heeft ingediend om hun zoon te laten opnemen in gesloten instelling, art. 261.2 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:605 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/02029
Gepubliceerd op 18-04-2023
Belaging van ex-vriendin door zich in buurt van haar woning op te houden, veelvuldig contact met haar op te nemen en haar via internet te benaderen en zich daarbij voor te doen als iemand anders, art. 285b.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Heeft hof verklaringen van verdachte voor bewijs gebruikt die qua inhoud strijdig zijn met bewezenverklaring? 2. Motivering van dadelijke uitvoerbaarheid van vrijheidsb...

ECLI:NL:HR:2023:612 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/04354
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse stukken en digitale gegevens(dragers) onder notaris en notariskantoor t.z.v. verdenking van gewoonte maken van opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme en (gewoonte maken van) (schuld)witwassen door te faciliteren in opmaken van hypotheek- en leverings...

ECLI:NL:HR:2023:611 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02325
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag (aanvankelijk) ex art. 94 Sv en (nadien omgezet in) art. 94a Sv op horloge en geldbedrag (€ 45.000) onder ander (beslagene/verdachte) in diens woning t.z.v. verdenking van zonder vergunning aanbieden van kansspelen (art. 1.1.a Wet op de kansspelen). Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was gewone (enkelvoudige) raadkamer bevoegd kennis te nemen van klaagschrif...

ECLI:NL:HR:2023:634 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/01989
Gepubliceerd op 18-04-2023
Diefstal van deodoranten uit drogisterij (art. 310 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:547 Hoge Raad, 18-04-2023, 20/04205
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 2.570) in vaas in woonkamer onder broer van klager t.z.v. verdenking van handel in cocaïne en heroïne, waarna broer is veroordeeld. 1. Had Rb ex art. 552a.5 (tweede volzin) Sv moeder van klager als belanghebbende in kennis moeten stellen van behandeling van klaagschrift in raadkamer? 2. Kon Rb oordelen dat klager t.a.v. geldbedrag niet redelijkerwij...

ECLI:NL:HR:2023:633 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04782
Gepubliceerd op 18-04-2023
Poging tot doodslag door met vuurwapen meermalen in richting van twee anderen te schieten tijdens vuurgevecht n.a.v. uit de hand gelopen drugsdeal, art. 287 Sr. Noodweer, art. 41.1 Sr. Zijn gedragingen van verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:456, inhoudende dat beroep op noodweer niet kan worden aanvaard indien gedraging als aanvallend moet worden gezie...

ECLI:NL:HR:2023:613 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/01469
Gepubliceerd op 18-04-2023
Ontucht met 6 vrouwelijke cliënten tijdens tantrasessies in zijn praktijk door tantramasseur, art. 249.2.3 Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op nadere tz. in h.b. herhaald getuigenverzoek en verzoek om nader onderzoek te doen naar besloten facebookgroep op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken, nu niet aannemelijk is geworden dat aange...

ECLI:NL:HR:2023:631 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02907
Gepubliceerd op 18-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verkopen en aanwezig hebben van cocaïne. Zaak Melagole. 1. Schatting w.v.v., beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland. W.v.v. uit andere strafbare feiten ex art. 36e.2 Sr en gedragingen waarvan betrokkene partieel is vrijgesproken? 2. Voordeel uit aanwezig hebben van cocaïne? Ad 1. Hof heeft schatting van w.v.v. gebaseerd op bewezenverklaarde feit en op ‘andere str...

ECLI:NL:HR:2023:630 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02784
Gepubliceerd op 18-04-2023
Zaak Melogale. (Medeplegen) cocaïnehandel vanuit woonwagen in Den Haag (art. 2.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet), medeplegen voorbereidingshandelingen cocaïnehandel (art. 10a jo. 10.4 Opiumwet) en (medeplegen) gewoontewitwassen van geldbedragen en auto’s (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr). Verweer over betreden van woning voor het daar plaatsen van technisch...

ECLI:NL:HR:2023:610 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/01431
Gepubliceerd op 18-04-2023
Computervredebreuk (art. 138ab Sr) en medeplegen bekend maken gegevens die door misdrijf zijn verkregen van server van bedrijf (art. 273 Sr). (Voormalig) boekhouder/financial controller van bedrijf die informatie van server ter beschikking stelt aan voormalig werknemer t.b.v. ontslagprocedure tegen dat bedrijf. 1. Wederrechtelijk binnendringen. Is verdachte m.b.v. ’valse sleutel’ binnengedronge...

ECLI:NL:HR:2023:604 Hoge Raad, 18-04-2023, 22/01094
Gepubliceerd op 18-04-2023
Poging tot moord (art. 289 Sr), medeplegen bedreiging (art. 285.1 Sr), voorhanden hebben van vuurwapen (art. 26.1 WWM) en openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr). 1. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten m.b.t. poging tot moord dat verklaringen van aangever en getuige onbetrouwbaar zijn. 2. Uos m.b.t. poging tot moord dat niet verdachte maar medeverdachte het schot heeft gelost. 3. Afwijzing (v...

ECLI:NL:HR:2023:471 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/04875
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van hond (Amerikaanse Staffordshire Bullterriër). Kan rechter bij beschikking op vordering ex art. 552f Sv teruggave van inbeslaggenomen voorwerp (onder voorwaarden) gelasten? Rb heeft vordering ex art. 552f Sv afgewezen en teruggave hond aan beslagene gelast onder voorwaarden dat hond buitenshuis zal worden gemuilkor...

ECLI:NL:HR:2023:603 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/03843
Gepubliceerd op 18-04-2023
Rijden onder invloed van amfetamine, art. 8.5 WW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d (oud) Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Zijn bloedmonsters van verdachte zo spoedig mogelijk toegezonden aan NFI, nu deze 10 dagen na bloedafname zijn ontvangen door laboratorium in Duitsland, terwijl hof heeft vastgesteld dat nieuwe werkwijze van politie voor bewaren en ve...

ECLI:NL:HR:2023:469 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02672
Gepubliceerd op 18-04-2023
Medeplegen nachtelijke woninginbraak, art. 311.1 Sr. Heeft hof voldaan aan bijzonder motiveringsvoorschrift van art. 360 Sv door anonieme melding bij politie voor bewijs te gebruiken zonder gemotiveerd oordeel te geven over betrouwbaarheid van anonieme verklaring a.b.i. art. 344a Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:608 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02291
Gepubliceerd op 18-04-2023
Mensenhandel (art. 273f.1.1, 273f.1.6 en 273f.1.9 Sr) en valsheid in geschrift door valse werkgeversverklaring te gebruiken bij verkrijging van hypotheek (art. 225.2 Sr). 1. Bewijsklachten mensenhandel. Betrouwbaarheid van voor bewijs gebruikte originele tapverbalen en redengevendheid van inhoud van tapgesprekken voor bewijs van financiële uitbuiting. 2. Bewijsklacht mensenhandel. Heeft verdach...

ECLI:NL:HR:2023:607 Hoge Raad, 18-04-2023, 21/02290
Gepubliceerd op 18-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. 1. Vaststelling w.v.v. begrijpelijk gelet op bewijsklachten hoofdzaak? 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof in ontnemingszaak volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden gelet op strafvermindering in strafzaak? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02291.

ECLI:NL:HR:2023:600 Hoge Raad, 18-04-2023, 20/04206
Gepubliceerd op 18-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 2.460) in kast in woonkamer onder halfbroer van klaagster t.z.v. verdenking van handel in cocaïne en heroïne, waarna halfbroer is veroordeeld. 1. Had Rb ex art. 552a.5 (tweede volzin) Sv moeder van halfbroer als belanghebbende in kennis moeten stellen van behandeling van klaagschrift in raadkamer? 2. Kon Rb oordelen dat klaagster t.a.v. geldbedrag n...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1317 Hoge Raad, 24-11-1998, 108.025
Gepubliceerd op 17-04-2023
Aanwezig hebben van 12 kilo cocaïne in sporttas, die verdachte op verzoek van zijn buurman heeft meegenomen uit Suriname, op Schiphol (art. 2.1.C Opiumwet). Bewijsklacht, tegenstrijdigheid tussen nadere bewijsoverweging en overweging t.a.v. verweer. Feit is ex art. 2.1.C jo. 10.1 en 13.1 Opiumwet strafbaar als overtreding. Indien bij dader opzet aanwezig is, is er ex art. 10.2 jo. 13.2 Opiumwet...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1498 Hoge Raad, 16-03-1999, 110.162
Gepubliceerd op 14-04-2023
Passieve ambtelijke omkoping door als burgemeester gift in de vorm van geldbedrag (fl. 21.760) aan te nemen van vennootschap, terwijl gift is gedaan om hem te bewegen deze vennootschap te begunstigen t.o.v. andere bedrijven (art. 363.1 Sr). 1. Wetenschap a.b.i. art. 363.1 Sr. Heeft hof miskend dat onder de in art. 363.1 Sr voorkomende woorden "wetende dat" geen voorwaardelijk opzet is begrepen?...

ECLI:NL:HR:1952:AG1979 Hoge Raad, 04-03-1952, 54261
Gepubliceerd op 14-04-2023
Emmense baliekluiver. OM-cassatie. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. het zonder noodzaak blijven staan op een brug in 1951 in Emmen (art. 14 jo. 134 APV Emmen) op de grond dat in onderwerp waarin werd voorzien door APV-bepaling nadien is voorzien door art. 40.4 jo. 124 Wegenverkeersreglement. Stelt latere hogere regeling (Wegenverkeersreglement) een eerdere lagere regeling (APV Emmen) bu...

ECLI:NL:HR:2023:553 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02736
Gepubliceerd op 11-04-2023
Verkrachting (art. 242 Sr) en ontucht (art. 245 jo. 248.3 Sr) van 2 nichtjes van zijn vriendin die geregeld bij hen logeren en oppassen op hun kinderen. Bewijsklachten verkrachting. Heeft verdachte aangeefster ontkleed “ondanks haar verzet” daartegen en opzettelijk situatie gecreëerd zodat hij met aangeefster alleen kon zijn? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02665.

ECLI:NL:HR:2023:541 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02741
Gepubliceerd op 11-04-2023
Belediging politieagent d.m.v. bericht op LinkedIn, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte de politieagent ‘t.z.v. rechtmatige uitoefening van haar bediening’ beledigd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:2394 m.b.t. relatie tussen belediging en uitoefening van bediening. Anders dan hof heeft overwogen, volgt uit bewijsmiddelen niet dat sprake was van “politie-activit...

ECLI:NL:HR:2023:552 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02757
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering door als mantelzorger van 92-jarige vrouw door haar in bewaring gegeven geldbedrag (€ 60.000) te gebruiken voor reparatie van huis in Frankrijk, art. 321 Sr. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. Hebben verdachte en haar medeverdachte het geldbedrag zich wederrechtelijk toegeëigend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02758.

ECLI:NL:HR:2023:551 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02758
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering door als partner van mantelzorger van 92-jarige vrouw door haar in bewaring gegeven geldbedrag (€ 60.000) te gebruiken voor reparatie van huis in Frankrijk, art. 321 Sr. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering. Hebben verdachte en zijn medeverdachte het geldbedrag zich wederrechtelijk toegeëigend? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02757.

ECLI:NL:HR:2023:494 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/04245
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving waarbij slachtoffer is overleden (art. 282.3 Sr). 1. Afwijzing getuigenverzoek op de grond dat getuigen reeds gehoord zijn door RC in aanwezigheid van verdediging. 2. Causaal verband tussen gedragingen verdachte en dood slachtoffer. HR: art. 81.1 RO en t.a.v. causaal verband ook gelet op HR:2023:493. Samenhang met 21/04202.

ECLI:NL:HR:2023:496 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02823
Gepubliceerd op 11-04-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Dubbel verstek. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat hij niet op de hoogte is van verblijfplaats van verdachte, door hof (enkelvoudige kamer) afgewezen o.g.v. belangenafweging. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2023:117 (tussenarrest HR m.b.t. betekening o...

ECLI:NL:HR:2023:550 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/05061
Gepubliceerd op 11-04-2023
Doodslag door tijdens ruzie zijn vrouw te wurgen, art. 287 Sr. 1. Bewijsklachten opzet. 2. Noodweer(exces). Heeft hof verwerping van beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd? 3. Strafmotivering (gevangenisstraf van 10 jaren). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:549 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/05401
Gepubliceerd op 11-04-2023
Ontucht met 15-jarig meisje door 28-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 245 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedane voorwaardelijke verzoeken tot nader onderzoek op de grond dat gevraagd onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht voor volledigheid van onder...

ECLI:NL:HR:2023:539 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/01893
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 1.408.739,84), art. 420bis.1.b Sr. Onschuldpresumptie, art. 6.2 EVRM. Is oordeel hof dat verdachte, hoewel dat niet als zodanig is tenlastegelegd, zich schuldig zou hebben gemaakt aan schending van inlichtingenplicht, waarbij mogelijk schuldeisers zijn benadeeld, in strijd met onschuldpresumptie? Hof heeft geoordeeld dat verdachte wist dat in bewezenverkla...

ECLI:NL:HR:2023:534 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02857
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen mensenhandel door kwetsbare, verslaafde man gedurende periode van ruim 3 jaren 7 dagen per week zonder betaling van loon in café van verdachte te laten werken, art. 273f.1.4 en 273f.1.6 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht. Is sprake van uitbuiting? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2009:BI7099 m.b.t. uitleg van bestanddeel ‘uitbuiting’ en HR:2016:556 inhoudende dat ...

ECLI:NL:HR:2023:548 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/00690 B
Gepubliceerd op 11-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gouden sieraden onder werknemer van klaagster (eigenaar van juwelierswinkel in Duitsland) t.z.v. verdenking van witwassen. Kon Rb oordelen dat belang van strafvordering zich verzet tegen opheffing van beslag, omdat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter inbeslaggenomen goud verbeurd zal verklaren? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04731 (niet gepu...

ECLI:NL:HR:2023:533 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02718
Gepubliceerd op 11-04-2023
Mensenhandel (meermalen gepleegd) door ander gedurende periode van ruim 6 jaren te dwingen zich alle dagen van week, gedurende groot aantal uren per dag, beschikbaar te stellen voor verrichten van arbeid in café (art. 273f.1.1 en 273f.1.6 Sr) en beïnvloeding van getuige (art. 285a.1 Sr). 1. Verweren strekkende tot strafvermindering respectievelijk bewijsuitsluiting wegens vormverzuimen in voorb...

ECLI:NL:HR:2023:532 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02714
Gepubliceerd op 11-04-2023
Verduistering van geldbedrag (€ 41.000) door voorzitter van vereniging, art. 321 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht wederrechtelijke toe-eigening van geldbedrag. Bewezenverklaring mede in het licht van gevoerd verweer toereikend gemotiveerd? HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Uit ‘s hofs bewijsvoering kan worden afgeleid dat geldbedrag van vereniging w...

ECLI:NL:HR:2023:540 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02665
Gepubliceerd op 11-04-2023
Ontucht met 15-jarig meisje door 28-jarige verdachte, art. 245 Sr. 1. Bewijsklacht. Verweer dat onvoldoende steunbewijs voor verklaring van aangeefster bestaat. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 3. Vordering benadeelde partij, art. 361.4 Sv. Heeft hof toewijzing van vordering tot vergoeding van immateriël...

ECLI:NL:HR:2023:531 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02658
Gepubliceerd op 11-04-2023
Eenvoudige belediging, meermalen gepleegd (art. 266.1 Sr) en misbruik van identificerende persoonsgegevens (art. 231b Sr). Heeft verdachte identificerende persoonsgegevens van aangever gebruikt met oogmerk om haar identiteit te verhelen en identiteit van aangever te misbruiken? Art. 231b Sr bepaalt dat opzettelijk gebruik van identificerende persoonsgegevens van ander strafbaar is als uit gebru...

ECLI:NL:HR:2023:536 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02873
Gepubliceerd op 11-04-2023
Rijden terwijl verdachte wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. 1. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheden dat verdachte al eerder (op 22-1-2018) kennelijk op tegenspraak was veroordeeld wegens rijden met ongeldig verklaard rijbewijs en dat zijn rijbewijs reeds op 28-11-2008 ongeldig was verklaard en verdachte op 10-5-2019 zijn rijbewijs nog steeds niet terug had (zodat hij ...

ECLI:NL:HR:2023:538 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/03868
Gepubliceerd op 11-04-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van 94 hennepplanten in woning waarvan verdachte mede-eigenaar is, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht ‘opzettelijk aanwezig hebben’. Bevonden hennepplanten zich in machtssfeer van verdachte? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:537 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/04093
Gepubliceerd op 11-04-2023
Wederspannigheid door bij aanhouding in haar woning t.z.v. openbare dronkenschap politieagent in arm te bijten, art. 180 Sr. 1. Hebben politieambtenaren gehandeld in rechtmatige uitoefening van hun bediening, nu zij op onrechtmatige wijze woning hebben betreden en verdachte onrechtmatig hebben aangehouden? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. vraag of sprake was van onmiddellijk dreigen...

ECLI:NL:HR:2023:525 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/04993
Gepubliceerd op 11-04-2023
Oplichting door te tanken zonder te betalen (art. 326.1 Sr) en rijden terwijl verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.c Sv. Volgens stukken heeft verdachte zich op tz. van hof o.g.v. art. 279.1 Sv laten verdedigen door een daartoe uitdrukkelijk gemachtigde advocaat. Daarom had cassatieberoep moeten worden ingeste...

ECLI:NL:HR:2023:526 Hoge Raad, 11-04-2023, 22/00048
Gepubliceerd op 11-04-2023
Winkeldiefstallen (art. 310 Sr) en diefstal met geweld van windscherm (art. 312.1 Sr). ISD-maatregel opgelegd. Gebruikte bewijsmiddelen ontbreken t.t.v. inzending dossier naar HR in door hof (in zoverre) bevestigd vonnis Rb, terwijl arrest hof en vonnis Rb evenmin met b.m. zijn aangevuld maar b.m. nadien alsnog zijn opgemaakt door hof. Art. 359.3 en 359.8 Sv en art. 83 RO. HR: Om redenen vermel...

ECLI:NL:HR:2023:535 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02062
Gepubliceerd op 11-04-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering. 1. Vaststelling van schatting van w.v.v. 2. Is oordeel hof dat maandelijkse vergoedingen, telefoonkosten en schikking met curator niet in mindering hoeven te worden gebracht op w.v.v. begrijpelijk? 3. Toegepaste matiging betalingsverplichting i.v.m. overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01893.

ECLI:NL:HR:2023:546 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/02039
Gepubliceerd op 11-04-2023
Poging tot doodslag door een ander na ruzie in supermarkt met kapot geslagen fles in zijn nek te steken (art. 287 Sr). 1. Bewijsklachten opzet. 2. Noodweer(exces). Heeft hof verwerping van beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:524 Hoge Raad, 11-04-2023, 21/01714
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen nachtelijke woningoverval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (art. 312.2 Sr), afpersing met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (art. 317.3 jo. 312.2 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving van bewoners (art. 282.1 Sr ). Vordering benadeelde partij. Is door hof toegewezen bedrag aan materiële schade hoger dan door b.p. in hoger beroep is gevorderd? Bij stukken bevindt zich bri...

ECLI:NL:HR:2023:545 Hoge Raad, 11-04-2023, 20/04381
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering van geldbedragen door bewindvoerders, meermalen gepleegd (art. 321 jo. 323 Sr). 1. Bewijsklacht opzet op wederrechtelijk toe-eigenen van geldbedragen. 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Duur van gijzeling beloopt ten hoogste 1 jaar, waarbij in deze zaak geldt dat onder 1 jaar 360 dagen moet worden ...

ECLI:NL:HR:2023:544 Hoge Raad, 11-04-2023, 20/04286
Gepubliceerd op 11-04-2023
Medeplegen verduistering van geldbedragen door bewindvoerders, meermalen gepleegd (art. 321 jo. 323 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen en opzet en verwerping tot vrijspraak strekkend verweer. 2. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald (voorwaardelijk) verzoek tot horen getuigen op de grond dat er met oog op volledigheid van ond...

ECLI:NL:HR:2012:BX4263 Hoge Raad, 26-06-2012, 11/01343
Gepubliceerd op 11-04-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:1952 Hoge Raad, 25-03-2014, 13/02072
Gepubliceerd op 11-04-2023
-

ECLI:NL:HR:1999:ZD1568 Hoge Raad, 12-10-1999, 111.401
Gepubliceerd op 05-04-2023
Zware mishandeling door ander met honkbalknuppel krachtig tegen diens hoofd te slaan, art. 302.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Kon hof in ambtsedig p-v opgenomen verklaring van verbalisant m.b.t. foto’s van gezicht van aangever voor bewijs gebruiken? 2. Bewijsklacht zwaar lichamelijk letsel. Kunnen gebroken jukbeen en gescheurde oogkas worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel? Ad 1. Hof heeft nie...

ECLI:NL:HR:2023:530 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/03852
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van (elektronisch(e)) gereedschap/apparatuur uit een (bestel)bussen, art. 311 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Gelet op HR:2022:1438 behoeft dat geen verdere bespreking.

ECLI:NL:HR:2023:493 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/04302
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving waarbij slachtoffer is overleden (art. 282.3 Sr). Causaal verband tussen gedragingen verdachte en dood slachtoffer? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2012:BT6362 m.b.t. het redelijkerwijs toerekenen van een gevolg aan verdachte. Hof heeft o.m. het volgende vastgesteld. Verdachte en zijn mededaders hebben slachtoffer van zijn vrijheid beroofd...

ECLI:NL:HR:2023:527 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/03814
Gepubliceerd op 04-04-2023
Voorhanden hebben van semi-automatisch grendelgeweer en 15 stuks randvuur kogelpatronen in (koelkast van) bedrijfspand, art. 26.1 WWM. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht “bewustheid” t.a.v. kogelpatronen. Is verdachte zich bewust geweest van aanwezigheid van munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van voorhanden hebben van wapen of m...

ECLI:NL:HR:2023:416 Hoge Raad, 04-04-2023, 22/00822
Gepubliceerd op 04-04-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv onder bank op saldo van € 6.272,91 (met terugwerkende kracht uitbetaalde bijstandsuitkering) op bankrekening t.n.v. klaagster t.z.v. verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2023:128. Oordeel Rb dat voortduring beslag voldoet aan eisen van proportio...

ECLI:NL:HR:2023:468 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/04190
Gepubliceerd op 04-04-2023
Belediging politieagenten door hun woorden “kankerlijers” toe te voegen en middelvinger naar hen op te steken, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. 1. Bewijsklacht bestanddeel “gedurende of t.z.v. rechtmatige uitoefening van hun bediening”. 2. Post Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getuigen (beledigde politieagenten) m.b.t. waarneming van opsteken van middelvinger op d...

ECLI:NL:HR:2023:467 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/02538
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen woningoverval op 98-jarige bewoner, art. 312.2.2 Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. alternatief scenario, art. 359.2 Sv. Verwerping van uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. alternatieve lezing van de gebeurtenissen. Voor het bewijs gebruikt hof een profiel van DNA dat is aangetroffen in een handschoen in de woning. Hof is afgeweken van het beargumenteerde alternatieve...

ECLI:NL:HR:2023:466 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/00345
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van schapen uit weide (art. 311.1 Sr) en medeplegen witwassen van schapen (art. 420bis.1.a Sr). 1. Gebruik van resultaten verwantschapsonderzoek voor het bewijs. 2. Verwerping verweren m.b.t. verwantschapsonderzoek. 3. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot voegen van stukken in dossier. 4. Bewijsklacht m.b.t. verbergen of verhullen. 5. Vorderingen benadeelde partijen, art. 36...

ECLI:NL:HR:2023:465 Hoge Raad, 04-04-2023, 20/04380
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van schapen uit weide (art. 311.1 Sr) en medeplegen witwassen van schapen (art. 420bis.1.a Sr). 1. Gebruik van resultaten verwantschapsonderzoek voor het bewijs. 2. Verwerping verweren m.b.t. verwantschapsonderzoek. 3. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot voegen van stukken in dossier. 4. Bewijsklacht m.b.t. verbergen of verhullen. 5. Bewijsklacht medeplegen. 6. Vorderingen...

ECLI:NL:HR:2023:464 Hoge Raad, 04-04-2023, 20/04378
Gepubliceerd op 04-04-2023
Medeplegen diefstal van schapen uit weide (art. 311.1 Sr), medeplegen witwassen van schapen (art. 420bis.1.a Sr), voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en hennepteelt (art. 3.B Opiumwet). Niet beslist op beroep van raadsman van verdachte op overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. Gelet op wat raadsman heeft aangevoerd over overschrijding van redelijke termijn in ...

ECLI:NL:HR:2023:417 Hoge Raad, 04-04-2023, 22/03141
Gepubliceerd op 04-04-2023
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op chemicaliën onder expediteur van klaagster (groothandel die chemicaliën importeert). Redelijk vermoeden van schuld aan strafbaar feit. In beklagprocedure is namens klaagster aangevoerd dat geen redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit t.a.v. haar bestaat. Dat betekent dat beklagrechter, met oog op beantwoording van vraag of belang van s...

ECLI:NL:HR:2023:529 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/02826
Gepubliceerd op 04-04-2023
Gewapende confrontatie met dodelijke afloop in Venlo. Medeplegen doodslag (287 Sr) en poging tot beïnvloeden van getuigen (art. 285a.1 Sr). 1. Bewijsklachten medeplegen en opzet doodslag. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van medeverdachte voldoende steun in ander bewijsmateriaal doodslag? 3. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten m.b.t. poging tot beïnvloeden van g...

ECLI:NL:HR:2023:528 Hoge Raad, 04-04-2023, 20/03775
Gepubliceerd op 04-04-2023
Poging zware mishandeling door met auto op ander in te rijden na ruzie op woonwagenkamp (art. 302.1 Sr). Bewijsklacht voorwaardelijk opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:486 Hoge Raad, 04-04-2023, 21/02951
Gepubliceerd op 04-04-2023
Met iemand die leeftijd van 12 maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt buiten echt ontuchtige handelingen plegen die (mede) bestaan uit seksueel binnendringen van lichaam, terwijl schuldige feit begaat tegen persoon bij wie misbruik van kwetsbare positie wordt gemaakt (art. 245 en art. 248.3 Sr). 1. Uitleg bestanddeel ‘kwetsbare positie’. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één van de raad...

ECLI:NL:HR:2023:498 Hoge Raad, 04-04-2023, 18/02441
Gepubliceerd op 04-04-2023
Drugslab in woning. Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen m.b.t. bewerken van cocaïne (art. 10a.1.3 jo. 10.4 jo. 2.B Opiumwet) door bewoner/huurder van woning. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklachten, alternatief scenario en wetenschap van bewoner/huurder van woning. HR: Feitenrechter beslist wat hij van beschikbaar bewijsmateriaal betrouwbaar en bruik...

ECLI:NL:HR:1998:ZD1186 Hoge Raad, 30-06-1998, 107.325
Gepubliceerd op 03-04-2023
(Poging tot) diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr) en diefstal met geweld d.m.v. braak (art. 312.2 Sr). 1. Aanwezigheidsrecht in hoger beroep. Kan in appelakte vermeld adres worden aangemerkt als achterhaald, nu na instellen van h.b. briefadres is ingeschreven in GBA? 2. Geen afschrift dagvaarding in eerste aanleg verzonden naar in e.a. toegevoegde raadsman van verdachte, art. 48 Sv. 3. Toevoeg...

ECLI:NL:HR:1978:3 Hoge Raad, 24-10-1978, 69.769
Gepubliceerd op 03-04-2023
Medeplegen poging tot diefstal met geweld door in 1976 in Amsterdam met gedeeltelijk afgedekt gelaat, schietklaar vuurwapen en lege weekendtas aan te bellen bij uitzendbureau, art. 312.2.2 Sr. 1. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen vrijspraak t.z.v. 2 andere feiten. 2. Bewijsklacht poging. Is sprake van voorbereidingshandeling of van uitvoeringshandeling? Ad 1. Verdachte kan...

ECLI:NL:HR:1978:AC6373 Hoge Raad, 24-10-1978, 69900
Gepubliceerd op 03-04-2023
Uitzendbureau Cito. Medeplegen poging tot diefstal met geweld door in 1976 in Amsterdam met gedeeltelijk afgedekt gelaat, schietklaar vuurwapen en lege weekendtas aan te bellen bij uitzendbureau, art. 312.2.2 Sr. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, geen cassatie-akte opgemaakt. Kan brief van in Duitsland gedetineerde verdachte worden aangemerkt als bijzondere volmacht a.b.i. art. 450.1.b Sv? 2....

ECLI:NL:HR:2023:485 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/00658
Gepubliceerd op 29-03-2023
Doodslag door ander met koksmes in borst te steken, art. 287 Sr. 1. Verwerping in hoger beroep van noodweer, noodweerexces en putatief noodweer na ontslag van alle rechtsvervolging in eerste aanleg i.v.m. noodweerexces. 2. Vordering benadeelde partij (kennis van slachtoffer en ooggetuige van dodelijk steekincident) t.z.v. shockschade/schokschade. Middel b.p. over niet-ontvankelijkverklaring in ...

ECLI:NL:HR:2023:463 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/04943
Gepubliceerd op 29-03-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. te hard rijden (art. 62 jo. bord A1 RVV 1990). Aanwezigheidsrecht, ziekte gebleken uit in cassatie overgelegd stuk. Verdachte heeft voorafgaand aan terechtzitting in hoger beroep per e-mail aan hof medegedeeld dat hij wegens ziekte niet in staat was te komen. Uit p-v van tz. volgt niet dat hof kennis heeft genomen van e-mail. Heeft hof ten onrechte veronders...

ECLI:NL:HR:2023:480 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03585
Gepubliceerd op 29-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 270.150) in verborgen ruimte van vrachtwagen onder klager t.z.v. verdenking van uitvoer van cocaïne en witwassen, waarna strafzaak tegen klager is geseponeerd. Heeft Rb juiste maatstaf toegepast door te overwegen dat niet buiten redelijke twijfel staat dat klager als eigenaar van geldbedrag moet worden aangemerkt? HR herhaalt relevante overwegingen ...

ECLI:NL:HR:2023:483 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03521
Gepubliceerd op 29-03-2023
Hennepkwekerij in een door verdachte onderverhuurde woning. Medeplichtigheid aan (medeplegen) opzettelijk telen van hennep door woning te huren en deze beschikbaar te stellen aan onbekend gebleven personen, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht opzet van medeplichtige op het door dader gepleegde misdrijf. Controleplicht (onder)verhuurder? Hof heeft bewezenverklaard dat verdachte opzettelijk behulpzaa...

ECLI:NL:HR:2023:487 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/05152 B
Gepubliceerd op 29-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder broer van klaagster t.z.v. verdenking van verkopen en aanwezig hebben van harddrugs, waarna broer (beslagene) is veroordeeld en aan hem ontnemingsmaatregel is opgelegd. 1. Bevoegdheid Rb tot kennisneming beklag, art. 552a.3 Sv. Kon Rb, in het licht van haar vaststellingen omtrent dagbepaling voor behandeling klaagschrift, oordelen dat zij bevoegd is to...

ECLI:NL:HR:2023:405 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03187
Gepubliceerd op 29-03-2023
Poging doodslag door meermalen met mes te steken in gezicht en lichaam van ander, art. 287 Sr. Bewijsklachten. 1. Kon hof oordelen dat verdachte reeds bij zijn eerste klap een mes in zijn hand had en aldus heeft gestoken? 2. Kon hof oordelen dat ook andere toegebrachte verwondingen steekverwondingen (en geen snijverwondingen) waren? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:326 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02973
Gepubliceerd op 29-03-2023
Opzetheling, meermalen gepleegd (art. 416.1.a Sr) en belediging politieagent (art. 266.1 jo. 267.1.2 Sr). 1. Bewijsklacht opzetheling. Wist verdachte dat goederen die in zijn garagebox lagen gestolen waren? 2. Bewijsklacht belediging. Kon hof oordelen dat niet aannemelijk is geworden dat bij verbalisanten sprake is geweest van waarnemings- of interpretatiefout t.a.v. in Arabische taal geuite be...

ECLI:NL:HR:2023:484 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02604
Gepubliceerd op 29-03-2023
Verkrachting van nichtje in periode van eind 1991 tot en met 2001, art. 242 Sr. Vrijspraak eerste aanleg. 1. Verweer m.b.t. betrouwbaarheid van de voor bewijs gebruikte aangifte. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? Ad 1. HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: Hof heeft aan zijn ...

ECLI:NL:HR:2015:603 Hoge Raad, 20-01-2015, 14/00204
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:3795 Hoge Raad, 14-10-2014, 12/05339
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:2137 Hoge Raad, 15-04-2014, 13/02475
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2014:1865 Hoge Raad, 18-02-2014, 12/05712
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:413 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02092
Gepubliceerd op 29-03-2023
Profijtontneming, w.v.v. (€ 42.113,60) uit uitvoer van XTC-pillen en cocaïne door verzending per post naar buitenland. Heeft hof in strijd met art. 359.2 Sv niet in het bijzonder redenen opgegeven waarom het is afgeweken van door verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat betrokkene als tussenpersoon slechts geldbedrag van € 500 per verzending van verkochte verdovend...

ECLI:NL:HR:2013:2432 Hoge Raad, 10-12-2013, 12/02760
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2006:AV1594 Hoge Raad, 28-03-2006, 00844/05
Gepubliceerd op 29-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:462 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03156
Gepubliceerd op 28-03-2023
Witwassen van geldbedragen (€ 20.010) door meerdere coupures in zak van trui en onder bijrijdersstoel van auto te hebben, art. 420bis.1.a Sr en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Heeft verdachte vindplaats van geldbedragen verborgen en verhuld? Nu uit ‘s hofs bewijsvoering niet méér kan worden afgeleid dan dat de verdachte (in losse stapeltjes) geldbedragen van € 10.000 en € 10.010 heeft meegevoerd i...

ECLI:NL:HR:2023:461 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02878
Gepubliceerd op 28-03-2023
Hennepkwekerij op zolder van woning verdachte en haar echtgenoot. Medeplegen opzettelijk telen hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en in het bijzonder afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid en uit HR:2019:97 m.b.t. rol die proceshouding van verdachte kan spelen. Hof heeft aan bewezenverklaring...

ECLI:NL:HR:2023:479 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01878
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet), medeplegen poging invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met in- en verkoop van synthetische drugs (art. 11b Opiumwet). 1. Verwerping verweer dat strekt tot bewijsuitsluiting nu OVC-gesprekken in woning verdachte zijn opgenomen zonder dat CTC advies heeft gegeven, college van P...

ECLI:NL:HR:2023:415 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03266
Gepubliceerd op 28-03-2023
Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Steekpartij tijdens nieuwjaarsnacht 2016 in Haarlem waarbij een van de slachtoffers is overleden. Vordering benadeelde partij (moeder slachtoffer). Heeft hof gevorderde schade ten onrechte aangemerkt als rechtstreekse schade nu verdachte is vrijgesproken van doodslag en strafverzwarend bestanddeel openlijke geweldpleging? HR herhaalt relevante overwegingen...

ECLI:NL:HR:2023:390 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03721
Gepubliceerd op 28-03-2023
Opzettelijk aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennep, art. 3.C jo. 11.5 Opiumwet. Post-Keskin. Afwijzing van ttz gedaan verzoek tot horen getuige op de grond dat het horen van getuige voor bewijsvoering geen toegevoegde waarde zal hebben, nu hof geen reden heeft om aan juistheid van eerder door getuige afgelegde verklaring te twijfelen en verklaring wordt bevestigd door “meerdere feitelijkh...

ECLI:NL:HR:2023:391 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/04045
Gepubliceerd op 28-03-2023
Verkopen van cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in hoger beroep. Aannemelijk dat getuige (klant van verdachte) niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:466 m.b.t. toepassing van art. 288.1.a. Sv. Getuige is tevergeefs opgeroepen voor verhoor door Rh-C op 18-3-2021...

ECLI:NL:HR:2023:414 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/03089
Gepubliceerd op 28-03-2023
Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr). Steekpartij tijdens nieuwjaarsnacht 2016 in Haarlem waarbij een van de slachtoffers is overleden. Vordering benadeelde partijen t.z.v. proceskosten (reis- en verblijfkosten). Heeft hof in strijd met art. 238 en 239 Rv verdachte veroordeeld in proceskosten, terwijl beide b.p. in rechte werden bijgestaan door gemachtigde? Een redelijke uitleg van art. 532 (v...

ECLI:NL:HR:2023:481 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02329
Gepubliceerd op 28-03-2023
Onttrekken van minderjarige aan bevoegd opzicht, art. 279.1 Sr. 1. OM n-o, nu door OvJ uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel op grond waarvan verdachte in Duitsland is aangehouden en overgeleverd aan Nederland onrechtmatig is, omdat EAB niet door onafhankelijke rechterlijke autoriteit is afgegeven? 2. OM n-o, nu Duitse OvJ niet bevoegd was om op overleveringsverzoek te beslissen, omdat deze D...

ECLI:NL:HR:2023:482 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/02239
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen poging tot doodslag (art. 287 Sr), medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr), medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr), voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 26.1 WWM) en poging tot zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 302.1 Sr) in 2016 in Rotterdam. Strafmotivering (gevangenisstraf van 9 jaren en 6 maanden). Heeft hof in strijd met art. 63 ...

ECLI:NL:HR:2023:476 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01895
Gepubliceerd op 28-03-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01721, 21/01747, 21/01795, 21/01874, 21/01722 en 21/01878.

ECLI:NL:HR:2023:478 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01874
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen Opiumwet door PMK in te voeren (art. 10a Opiumwet) en medeplegen overtreding art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën. 1. Bewijsklacht. 2. Verwerping verweer dat t.a.v. voorbereidingshandelingen tll. partieel nietig moet worden verklaard dan wel dat ontslag van alle rechtsvervolging moet volgen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01721, 21/01747, 21/01795...

ECLI:NL:HR:2023:475 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01795
Gepubliceerd op 28-03-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01721, 21/01747, 21/01874, 21/01722, 21/01878 en 21/01895.

ECLI:NL:HR:2023:474 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01747
Gepubliceerd op 28-03-2023
Deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met in- en verkoop van synthetische drugs (art. 11b Opiumwet). Verwerping verweer dat verdachte moet worden vrijgesproken omdat bewijs uitsluitend wordt gevormd door onderschepte, aan verdachte gekoppelde PGP-berichten. HR: 81.1 RO. Samenhang met 21/01721, 21/01795, 21/01874, 21/01722, 21/01878 en 21/01895.

ECLI:NL:HR:2023:473 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01722
Gepubliceerd op 28-03-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen Opiumwet door PMK in te voeren (art. 10a Opiumwet) en medeplegen overtreding art. 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën. 1. Bewijsklacht voorbereidingshandelingen. Heeft verdachte bemoeienis gehad met of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan bestelling, verscheping en inklaring container? 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 18 maanden). HR: art. 81.1 R...

ECLI:NL:HR:2023:477 Hoge Raad, 28-03-2023, 21/01721
Gepubliceerd op 28-03-2023
Deelneming aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met in- en verkoop van synthetische drugs (art. 11b Opiumwet). Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. door raadsman per e-mail gedaan op grond dat verdachte ziek is en niet in staat is ttz. te verschijnen, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging, nadat door hof gelegenheid is geboden om digitaal deel te nemen aan tz. en...

ECLI:NL:HR:2004:AO3454 Hoge Raad, 18-05-2004, 01420/03
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AI1587 Hoge Raad, 30-09-2003, 02639/02 M
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF8655 Hoge Raad, 24-06-2003, 02003/02
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF3304 Hoge Raad, 25-02-2003, 00020/02
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF1941 Hoge Raad, 04-02-2003, 02526/01
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2004:AO5703 Hoge Raad, 11-05-2004, 01934/03
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2004:AO2624 Hoge Raad, 23-03-2004, 01362/03
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2004:AO2714 Hoge Raad, 16-03-2004, 02280/02
Gepubliceerd op 22-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2023:436 Hoge Raad, 21-03-2023, 22/01129
Gepubliceerd op 21-03-2023
Medeplegen poging tot doodslag (art. 287 Sr) door in 2019 in Roosendaal vanuit rijdende auto meerdere malen met vuurwapen te schieten in de richting van persoon in andere rijdende auto. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 22/01056.

ECLI:NL:HR:2023:435 Hoge Raad, 21-03-2023, 22/01056
Gepubliceerd op 21-03-2023
Medeplegen poging tot doodslag (art. 287 Sr) door in 2019 in Roosendaal vanuit rijdende auto meerdere malen met vuurwapen te schieten in de richting van persoon in andere rijdende auto. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 22/01129.

ECLI:NL:HR:2023:434 Hoge Raad, 21-03-2023, 22/01055
Gepubliceerd op 21-03-2023
Mishandeling van sociotherapeut (art. 300.1 Sr) en poging tot doodslag op diezelfde sociotherapeut (art. 287 Sr) in 2015 in kliniek in Balkbrug. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:412 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/05405
Gepubliceerd op 21-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vest met logo van motorclub onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 2.2.1 APV Amsterdam. Verbindendheid art. 2.2.1 APV Amsterdam. Moet raadkamer (inhoudelijk) beslissen op verweer dat bepaling onverbindend is? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05404 B.

ECLI:NL:HR:2023:433 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/00616
Gepubliceerd op 21-03-2023
Poging tot doodslag (art. 287 Sr), mishandeling (art. 300.1 Sr) en bedreiging (art. 285.1 Sr) door in 2019 in ’s-Gravenhage binnen tijdsbestek van half uur t.a.v. 3 willekeurige voorbijgangers met mes te steken en te zwaaien. TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:411 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/05404
Gepubliceerd op 21-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vest met logo van motorclub onder klager t.z.v. verdenking van overtreding van art. 2.2.1 APV Amsterdam. Verbindendheid art. 2.2.1 APV Amsterdam. Moet raadkamer (inhoudelijk) beslissen op verweer dat bepaling onverbindend is? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/05405 B.

ECLI:NL:HR:2023:404 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/04983
Gepubliceerd op 21-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 25.024,50) onder klager t.z.v. verdenking van witwassen. Afstand van geldbedrag. Had Rb de hoogte van inbeslaggenomen geldbedrag moeten meewegen bij beantwoording van vraag of klager rechtsgeldig afstand heeft gedaan van geldbedrag? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:432 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/04788
Gepubliceerd op 21-03-2023
Economische zaak. Verontreiniging oppervlaktewater door uitstroom percolaat uit voorraadberg granuliet op terrein van vennootschap t.g.v. regenval en realiseren van drainagegeul in oever richting oppervlaktewater, art. 6.2 Waterwet. 1. Heeft hof in strijd met art. 358.3 Sv verzuimd te beslissen op kwalificatieverweren, inhoudende dat sprake was van ‘afvloeiend hemelwater’, dat geen sprake was v...

ECLI:NL:HR:2023:389 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/04398
Gepubliceerd op 21-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte (zonder strafbare goederen) onder vriend van klaagster. Bestaat er verband tussen inbeslaggenomen auto en strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:37 over vereiste dat voorwerp in een in art. 36c of 36d Sr beschreven verband staat tot begaan strafbaar feit. Oordeel Rb dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat stra...

ECLI:NL:HR:2023:361 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/01956
Gepubliceerd op 21-03-2023
Militaire zaak. Ontucht met buurmeisje (art. 244 en 245 Sr). 1. Gewijzigde samenstelling hof bij hervatting onderzoek, art. 322.3 Sv. Is onderzoek hervat in stand t.t.v. schorsing of opnieuw aangevangen? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijk...

ECLI:NL:HR:2023:363 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/00549
Gepubliceerd op 21-03-2023
Medeplegen van diefstal d.m.v. braak, meermalen gepleegd (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr) en medeplegen van opzetheling (art. 416.1.a Sr). Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:388 Hoge Raad, 21-03-2023, 20/01859
Gepubliceerd op 21-03-2023
Verkrachting, meermalen gepleegd (art. 242 Sr) en feitelijke aanranding van eerbaarheid, meermalen gepleegd (art. 246 Sr) door als fotograaf misbruik te maken van droom van meisjes en vrouwen om model te worden. 1. Bewijsklacht. Kunnen dwang en opzet van verdachte uit bewijsmiddelen worden afgeleid? 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getuigen op de grond dat onvo...

ECLI:NL:HR:2023:403 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/03951
Gepubliceerd op 21-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op geldbedrag (€ 960) onder klager t.z.v. verdenking van diefstal van elektrische fietsen. Komt beslissing Rb erop neer dat OM een klassiek gelegd beslag kan handhaven teneinde machtiging tot conservatoir beslag te verkrijgen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:402 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/03435
Gepubliceerd op 21-03-2023
Poging tot zware mishandeling van (toenmalige) vriendin door armen rondom haar nek te klemmen waardoor zij in ademnood raakt, art. 302.1 Sr. 1. Beroep op vrijwillige terugtred, art. 46b Sr. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Gelet op HR:2022:1438 behoeft dat gee...

ECLI:NL:HR:2023:401 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/03211
Gepubliceerd op 21-03-2023
Ontucht (art. 247 Sr) en jeugdprostitutie, meermalen gepleegd (art. 247 Sr) t.a.v. 15-jarige jongen door 53-jarige verdachte. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verklaringen van slachtoffer onvoldoende betrouwbaar zijn om voor bewijs te kunnen worden gebruikt. HR: art. 81. RO. Samenhang met 21/02974, 21/03027 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o), 21/03085 en 21/03087.

ECLI:NL:HR:2023:400 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/03087
Gepubliceerd op 21-03-2023
Jeugdprostitutie t.a.v. 16-jarige jongen door 46-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 248b Sr. Vorderingen benadeelde partijen, art. 361.3 Sv. Leveren vorderingen onevenredige belasting van strafgeding op? HR: art. 81. RO. Samenhang met 21/02974, 21/03027 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o), 21/03085 en 21/03211.

ECLI:NL:HR:2023:398 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/03085
Gepubliceerd op 21-03-2023
Ontucht met 15-jarige jongen door 36-jarige verdachte, art. 247 Sr. 1. Verweer dat verklaringen van slachtoffer onbetrouwbaar zijn en niet voor bewijs kunnen worden gebruikt. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van slachtoffer voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 3. Vorderingen benadeelde partijen, art. 361.3 Sv. Leveren vorderingen onevenredige belasting van...

ECLI:NL:HR:2023:397 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/02974
Gepubliceerd op 21-03-2023
Jeugdprostitutie t.a.v. 16-jarige jongen door 51-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 248b Sr. Heeft hof beraadslaagd n.a.v. onderzoek ttz., nu hof m.b.t. bewijs acht heeft geslagen op de in strafzaken tegen medeverdachten afgelegde verklaringen van slachtoffer en m.b.t. vorderingen van benadeelde partijen en opgelegde schadevergoedingsmaatregelen acht heeft geslagen op de in die strafza...

ECLI:NL:HR:2023:396 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/02815
Gepubliceerd op 21-03-2023
Medeplegen witwassen van geldbedragen in auto’s (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). Verwerping verweer over vormverzuimen (onrechtmatige doorzoeking auto en niet geven van cautie) met beroep op bewijsuitsluiting en strafvermindering, art. 359a Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:395 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/02698
Gepubliceerd op 21-03-2023
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd en medeplegen poging tot oplichting (art. 326.1 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 162 dagen). Redelijke termijn in eerste aanleg en LOVS-oriëntatiepunten. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Gelet op HR:2022:1438...

ECLI:NL:HR:2023:431 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/02613
Gepubliceerd op 21-03-2023
Opzettelijk geldbedrag aan loonbeslag onttrekken door in salarisadministratiesysteem van werkgever rekeningnummer te wijzigen (art. 198.1 Sr). Bewijsklacht opzet. Geldbedrag opzettelijk onttrokken aan beslag? Hof heeft vastgesteld dat op 25-8-2015 beslag is gelegd op loon van verdachte, waarna deel van loon door werkgever op bankrekening van gerechtsdeurwaarder werd overgemaakt, dat verdachte o...

ECLI:NL:HR:2023:410 Hoge Raad, 21-03-2023, 21/02438
Gepubliceerd op 21-03-2023
Beroepsmatig opzettelijk inbreuk maken op auteursrecht van CBR en IBKI door als rijschoolhouder met spy-bril tijdens afleggen van theorie-examens vragen op te nemen (art. 31a en 31b Auteurswet) en witwassen geldbedrag (art. 420bis en 420quater Sr). 1. Heeft hof wat betreft tlgd. witwassen grondslag van tll. verlaten? 2. Verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen (art. 33a.1 Sr). Ad 1. Tll. i...

ECLI:NL:HR:1968:AB3494 Hoge Raad, 02-04-1968, 64339
Gepubliceerd op 17-03-2023
OM-cassatie in ezelproces. Vrijspraak t.z.v. smalende Godslastering door als schrijver in tijdschriftartikel en boek God voor te stellen als een ezel, art. 147.1 Sr. Betekenis bestanddeel “smalende Godslasteringen” a.b.i. art. 147.1 Sr. Uit wetsgeschiedenis bij die bepaling blijkt dat term ‘’smalende’’ het subjectieve element (bedoeling van smalende het als reëel gestelde hoogste Opperwezen nee...

ECLI:NL:HR:2004:AN9372 Hoge Raad, 20-01-2004, 00617/03
Gepubliceerd op 16-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AL9063 Hoge Raad, 23-12-2003, 00453/03
Gepubliceerd op 16-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF6545 Hoge Raad, 03-06-2003, 01403/02
Gepubliceerd op 16-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2003:AF3313 Hoge Raad, 25-02-2003, 02422/01 M
Gepubliceerd op 16-03-2023
-

ECLI:NL:HR:2002:AD7021 Hoge Raad, 22-01-2002, 03922/00
Gepubliceerd op 16-03-2023
-

ECLI:NL:HR:1998:ZD1270 Hoge Raad, 01-09-1998, 107.436
Gepubliceerd op 16-03-2023
Gebruik van verdovende middelen in liftportaal van parkeergarage, art. 54 (oud) APV Amsterdam. Is APV-bepaling verbindend, nu deze in strijd is met ‘’lex certa-beginsel”? Rb heeft geoordeeld dat bewezenverklaarde overtreding oplevert van art. 54 (oud) APV Amsterdam. In vonnis besloten liggend oordeel dat art. 54 niet onverbindend is, geeft niet blijk van verkeerde rechtsopvatting, in aanmerking...

ECLI:NL:HR:2023:384 Hoge Raad, 14-03-2023, 22/04411
Gepubliceerd op 15-03-2023
Overlevering van opgeëiste persoon (Poolse nationaliteit) naar Polen t.z.v. veroordeling voor fraude en valsheid in geschrift. In art. 29.2 Overleveringswet is bepaald dat tegen uitspraak als deze geen rechtsmiddel openstaat (behoudens beroep in cassatie in het belang van de wet a.b.i. art. 456 Sv). Een gewoon rechtsmiddel, zoals dit cassatieberoep, staat dus niet open. Dat brengt mee dat HR he...

ECLI:NL:HR:2023:383 Hoge Raad, 14-03-2023, 22/00808
Gepubliceerd op 15-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op auto onder klaagster i.h.k.v. strafrechtelijk financieel onderzoek tegen vennootschap t.z.v. verdenking van witwassen en gewoontewitwassen. 1. Kon Rb oordelen dat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat klaagster eigenaar is van de auto? 2. Heeft Rb verzuimd te beslissen op voorwaardelijk verzoek tot nader onderzoek naar inruil van andere auto b...

ECLI:NL:HR:1981:AC3521 Hoge Raad, 14-04-1981, 72423
Gepubliceerd op 15-03-2023
Huisvredebreuk door huis van overledene te kraken en na vordering van erfgenaam niet weg te gaan, art. 138.1 Sr. Indiening cassatieschriftuur, volmacht advocaat. Schriftuur is ingediend door advocaat, die niet heeft verklaard door verdachte bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. HR kan daarop geen acht slaan, nu bij indiening daarvan art. 452.1 jo. 450 Sv niet is in acht genomen. Volgt verwerping...

ECLI:NL:HR:1994:ZC9732 Hoge Raad, 17-05-1994, 96.807
Gepubliceerd op 15-03-2023
Tanken zonder te betalen. Poging tot oplichting door bij tankstation te proberen met credit card, die niet op zijn naam staat, sigaretten en benzine af te rekenen en op het moment dat betaling niet lukt weg te rijden (met benzine maar zonder sigaretten), art. 326.1 Sr. Bewijsklacht. Volgt uit bewijsmiddelen dat het niet gaat om poging maar om voltooid delict? Blijkens gebezigde b.m. heeft hof i...

ECLI:NL:HR:2023:406 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/04109
Gepubliceerd op 15-03-2023
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. Post-Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen getuigen (die vluchtende inbrekers hebben achtervolgd en signalement hebben doorgegeven) op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken, omdat verdediging niet (juistheid en betrouwbaarheid van de) door getuigen afgelegde verklaringen heeft betwist. HR herh...

ECLI:NL:HR:2023:387 Hoge Raad, 14-03-2023, 22/00185
Gepubliceerd op 14-03-2023
Beklag, beslag ex 94 Sv op bromfiets onder broer van klager t.z.v. verdenking van rijden zonder rijbewijs. Had klager (derde-belanghebbende die geen verdachte is in strafzaak) redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zijn bromfiets door zijn broer (verdachte) i.v.m. strafbaar feit zou worden gebruikt? Art. 33a.2.a Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2017:3212 m.b.t. toepasselijke maatstaf ...

ECLI:NL:HR:2023:382 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/04021
Gepubliceerd op 14-03-2023
Openlijke geweldpleging tegen personen (art. 141.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat sprake is van openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen? 2. Noodweer. Heeft hof verwerping van beroep op noodweer toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:381 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/03644
Gepubliceerd op 14-03-2023
Opzetheling badpak (art. 416.1.a Sr). Kon hof oordelen dat verdachte wetenschap had dat badpak van misdrijf afkomstig was? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:386 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/03313
Gepubliceerd op 14-03-2023
Tanken met vervalste tankpas. Medeplegen diefstal d.m.v. vervalste tankpas van brandstof die toebehoort aan eigenaar van tankpas, meermalen gepleegd (art. 311.1 Sr). Bewijsklacht. Behoort weggenomen brandstof toe aan bedrijven die eigenaar zijn van tankpas? Hof heeft vastgesteld dat verdachte een tankpas op straat heeft gekocht om er geld mee te verdienen, dat hij met mensen de afspraak maakte ...

ECLI:NL:HR:2023:385 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/03303
Gepubliceerd op 14-03-2023
Tanken met vervalste tankpas. Medeplegen opzettelijk gebruik maken van vervalste tankpas (art. 232.1 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. vervalste tankpas van brandstof die toebehoort aan eigenaar van tankpas (art. 311.1 Sr). Bewijsklacht. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat bij medeverdachte aangetroffen vervalste tankpas daadwerkelijk is gebruikt en dat brandstof is gestolen d.m.v. die v...

ECLI:NL:HR:2023:323 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/01640
Gepubliceerd op 14-03-2023
Medeplegen diefstal (art. 311.4 Sr). Onschuldpresumptie. Mocht hof bij rechterlijke overtuiging een feit betrekken dat niet op justitiële documentatie van verdachte staat en waarvoor verdachte niet onherroepelijk is veroordeeld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:394 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/04918
Gepubliceerd op 14-03-2023
Medeplegen straatroof van duur horloge (art. 312.1 Sr). Vrijspraak in e.a. 1. Motivering bewezenverklaring. 2. Bewijsklacht medeplegen. Ad 1. HR: Feitenrechter beslist wat hij van beschikbaar bewijsmateriaal betrouwbaar en bruikbaar vindt en aan welk bewijsmateriaal hij geen waarde toekent. Deze beslissingen over selectie en waardering van bewijsmateriaal hoeven niet te worden gemotiveerd, be...

ECLI:NL:HR:2023:399 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/04784
Gepubliceerd op 14-03-2023
Medeplegen straatroof van duur horloge (art. 312.1 Sr). Vrijspraak in e.a. Bewijsklacht. Heeft hof begrijpelijke uitleg gegeven aan (heimelijk opgenomen) OVC-gesprekken en overig bewijsmateriaal? HR: Feitenrechter beslist wat hij van beschikbaar bewijsmateriaal betrouwbaar en bruikbaar vindt en aan welk bewijsmateriaal hij geen waarde toekent. Deze beslissingen over selectie en waardering van b...

ECLI:NL:HR:2023:393 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/00686
Gepubliceerd op 14-03-2023
Medeplegen diefstal van gereedschap (art. 311.1.4 Sr), waarbij verdachte wordt aangehouden na achtervolging door politie met snelheid van 180 km/uur waarbij gereedschap links en rechts wordt gegooid uit auto waarin verdachte zich met drie anderen bevindt, terwijl gereedschap eerder die avond blijkt te zijn gestolen. Bewijsklachten medeplegen. Bewijsvoering en verwerping van uitdrukkelijk onderb...

ECLI:NL:HR:2023:392 Hoge Raad, 14-03-2023, 21/00684
Gepubliceerd op 14-03-2023
Medeplegen diefstal van gereedschap (art. 311.4 Sr), waarbij verdachte wordt aangehouden na achtervolging door politie met snelheid van 180 km/uur waarbij gereedschap links en rechts wordt gegooid uit auto waarin verdachte zich met drie anderen bevindt, terwijl gereedschap eerder die avond blijkt te zijn gestolen. Bewijsklachten medeplegen. Bewijsvoering en verwerping van uitdrukkelijk onderbou...

ECLI:NL:HR:1932:258 Hoge Raad, 14-11-1932, 35254
Gepubliceerd op 09-03-2023
Als bestuurder van motorrijtuig doorgang op kruising niet vrijlaten, art. 5 Motor- en Rijwielreglement. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Kan beroep in cassatie worden ingesteld door raadsman, die in hoger beroep als gemachtigde van verdachte is opgetreden? Blijkens cassatieakte is beroep in cassatie ingesteld door mr. A als raadsman van verdachte. Volgens processen-verbaal van tz. van Rb, waaro...

ECLI:NL:HR:2023:352 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01191
Gepubliceerd op 07-03-2023
Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 21/00926 P, 21/00911 P, 21/00990 P, 21/00996 P, 21/01052 P, 21/01108 P, 21/01109 P en 21/01110 P.

ECLI:NL:HR:2023:351 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01110
Gepubliceerd op 07-03-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname uit criminele organisatie, oplichting van bank en witwassen. 1. Motivering schatting w.v.v. Heeft hof de schatting van w.v.v. “voldoende verankering gegeven” in bewijsmiddel? 2. Toerekening voordeel i.g.v. verscheidene daders. Heeft hof verduidelijkt waarom en o.g.v. welke b.m. hof tot het oordeel is gekomen dat gekozen verdeling van voordeel over diverse b...

ECLI:NL:HR:2023:350 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01109
Gepubliceerd op 07-03-2023
Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 21/00926 P, 21/00911 P, 21/00990 P, 21/00996 P, 21/01052 P, 21/01108 P, 21/01110 P en 21/01191 P.

ECLI:NL:HR:2023:349 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01108
Gepubliceerd op 07-03-2023
Geen middelen ingediend, betrokkene n-o. Samenhang met 21/00926 P, 21/00911 P, 21/00990 P, 21/00996 P, 21/01052 P, 21/01109 P, 21/01110 P en 21/01191 P.

ECLI:NL:HR:2023:353 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01052
Gepubliceerd op 07-03-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie en medeplegen witwassen van (door oplichting van bank verkregen) geldbedrag. Aanhoudingsverzoek van niet gemachtigde raadsman voorafgaand aan tz. in hoger beroep gedaan en ttz. in h.b. gehandhaafd op de grond dat verdachte om psychische redenen niet aanwezig kan zijn, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat deskundige onderbouwing...

ECLI:NL:HR:2023:348 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/00996
Gepubliceerd op 07-03-2023
Profijtontneming. W.v.v. uit witwassen. Klacht over verwerping draagkrachtverweer. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00926P, 21/00911P, 21/00990P, 21/01052P, 21/01108P, 21/01109P, 21/01110P en 21/01191P.

ECLI:NL:HR:2023:347 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/00990
Gepubliceerd op 07-03-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie en medeplegen witwassen (beloning). Motivering schatting w.v.v., art. 36e.2 (oud) Sr. Hebben strafbare feiten waartoe betrokkene is veroordeeld ertoe geleid dat hij wederrechtelijk voordeel heeft verkregen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00911 P, 21/00926P, 21/00996 P, 21/01052 P, 21/01108 P, 21/01109 P, 21/01110 P en 21/01191...

ECLI:NL:HR:2023:346 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/00926
Gepubliceerd op 07-03-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen witwassen en medeplegen valsheid in geschrift. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Beslissing van hof om betalingsverplichting te matigen tot € 25.000 onbegrijpelijk/ontoereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00911 P, 21/00990 P, 21/00996 P, 21/01052 P, 21/01108 P, 21/01109 P, 21/01110 P en 21/01191 P.

ECLI:NL:HR:2023:345 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/00911
Gepubliceerd op 07-03-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit deelname aan criminele organisatie, valsheid in geschrift en medeplegen witwassen (beloning). Motivering schatting w.v.v., art. 36e.2 (oud) Sr. Hebben strafbare feiten waartoe betrokkene is veroordeeld ertoe geleid dat hij wederrechtelijk voordeel heeft verkregen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00926 P, 21/00990 P, 21/00996 P, 21/01052 P, 21/01108 P, 21/01109 P...

ECLI:NL:HR:2023:321 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01600
Gepubliceerd op 07-03-2023
Grootschalige internetfraude. Medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) door computers van rekeninghouders van banken te infecteren met “malware” teneinde frauduleuze overboekingen te bewerkstelligen. Bewijsklacht medeplegen. Kan medeplegen uit bewijsvoering worden afgeleid, nu daaruit alleen volgt dat verdachte betrokken was bij de (aan witwashandelingen) ...

ECLI:NL:HR:2023:342 Hoge Raad, 07-03-2023, 22/04270
Gepubliceerd op 07-03-2023
Herziening. Belediging van ambtenaren (art. 266.1 jo. 267.2 Sr), lokaalvredebreuk (art. 139 Sr) en vernieling (art. 350 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat ernstige vermoeden bestaat dat hof niet de ISD-maatregel zou hebben opgelegd als het kennis had genomen van datum van reclasseringsadvies, zich consequentie van die datum had gerealiseer...

ECLI:NL:HR:2023:325 Hoge Raad, 07-03-2023, 22/04029
Gepubliceerd op 07-03-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Spaanse autoriteiten op o.a. sieraden onder klaagster. Klaagschrift ontvankelijk, nu klaagster niet binnen 14 dagen na kennisgeving a.b.i. art. 5.4.10.1 Sv klaagschrift heeft ingediend? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2022:580.

ECLI:NL:HR:2023:268 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/03989
Gepubliceerd op 07-03-2023
Medeplegen in voorraad hebben van vervalste merkkleding, art. 337.1 Sr. Bewijsklacht. Volgt uit bewijsvoering dat verdachte wetenschap had van valsheid van aangetroffen goederen en dat hij beschikkingsmacht over die goederen had? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03988.

ECLI:NL:HR:2023:267 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/03988
Gepubliceerd op 07-03-2023
Medeplegen in voorraad hebben van vervalste merkkleding, art. 337.1 Sr. 1. Had verdachte beschikkingsmacht over vervalste merkkleding en heeft hof een door verdediging aangevoerd alternatief scenario voldoende weerlegd? 2. Heeft hof ten onrechte het zwijgen van verdachte in belastende zin tot bewijs gebezigd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03989.

ECLI:NL:HR:2023:270 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/03745
Gepubliceerd op 07-03-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. vernieling (art. 350.1 Sr). 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.2.e Sv. Heeft geen uitreiking aan BRP-adres kunnen plaatsvinden en voldoet akte aan eisen van art. 36h.3 Sv? 2. Geen afschrift dagvaarding in h.b. verzonden naar raadsman van verdachte, art. 48 Sv. Kan schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b. van advocaat aan griffie ...

ECLI:NL:HR:2023:341 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/03137
Gepubliceerd op 07-03-2023
Rijden terwijl hij wist dat geldigheid van zijn rijbewijs is geschorst, art. 9.5 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding omdat verdachte kort vóór tz. in eerste aanleg in Frankrijk in hechtenis is genomen? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2004:AN8587 m.b.t. bijzondere oms...

ECLI:NL:HR:2023:284 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01909
Gepubliceerd op 07-03-2023
Verduistering in dienstbetrekking van ingelegde geldbedragen door financieel adviseur, meermalen gepleegd (art. 322 Sr). 1. Bewijsklachten wederrechtelijke toe-eigening van geldbedragen en opzet op wederrechtelijke toe-eigening. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 3. Maximale duur van gijzeling...

ECLI:NL:HR:2023:343 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/04316
Gepubliceerd op 07-03-2023
Vernieling ruit door te kloppen op beschadigde ruit in woning van zijn ex-vriendin, die met tape is afgeplakt en is dichtgemaakt met een plaat, art. 350.1 Sr. Bewijsklacht. Is vernieling van al beschadigde ruit mogelijk? Opvatting dat goed dat al vernield of beschadigd is, nooit zodanig verder kan worden vernield of beschadigd dat dit handelen als vernielen of beschadigen in de zin van art. 350...

ECLI:NL:HR:2023:344 Hoge Raad, 07-03-2023, 22/02175
Gepubliceerd op 07-03-2023
Cassatie in het belang van de wet. Uitleg begrip ‘kosten van een raadsman’ a.bi. art. 530.2 Sv. HR: Aan begrip ‘raadsman’ in art. 530.2 Sv komt geen andere betekenis toe dan dat begrip heeft in art. 37 Sv. Onder de in art. 530.2 Sv bedoelde kosten van raadsman kunnen daarom alleen worden begrepen kosten die zijn gemaakt door advocaat die is ingeschreven op tableau NOvA, of die overeenkomstig ar...

ECLI:NL:HR:2023:283 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01880
Gepubliceerd op 07-03-2023
Invoer van 222 kg hasjiesj (art. 3.A Opiumwet). 1. Bewijsklacht opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen. Wist verdachte dat door hem vervoerde boilers (met hasjiesj) uit buitenland afkomstig waren? 2. Bewijsklacht. Kon hof aannemen dat verdachte de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij in bewezenverklaring opgenomen hoeveelheid hasjiesj binnen grondgebied van Nederland zou ...

ECLI:NL:HR:2023:338 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01728
Gepubliceerd op 07-03-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01003 en 21/01220.

ECLI:NL:HR:2023:322 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01639
Gepubliceerd op 07-03-2023
Grootschalige internetfraude. Medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) door computers van rekeninghouders van banken te infecteren met “malware” teneinde frauduleuze overboekingen te bewerkstelligen. Vorderingen benadeelde partijen (banken). Kan gevorderde schade worden aangemerkt als rechtstreekse schade a.b.i. art. 361.2.b Sv? HR herhaalt relevante overw...

ECLI:NL:HR:2023:320 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01581
Gepubliceerd op 07-03-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) door computers van rekeninghouders van banken te infecteren met “malware” teneinde frauduleuze overboekingen te bewerkstelligen. 1. Bewijsklachten witwassen. Innerlijke tegenstrijdigheid tussen ‘s hofs overwegingen m.b.t. juridisch kader en zijn nadere bewijsov...

ECLI:NL:HR:2023:319 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01580
Gepubliceerd op 07-03-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) door computers van rekeninghouders van banken te infecteren met “malware” teneinde frauduleuze overboekingen te bewerkstelligen. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte gebruik maakte van bijnaam A? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/...

ECLI:NL:HR:2023:318 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01540
Gepubliceerd op 07-03-2023
Medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) door computers van rekeninghouders van banken te infecteren met “malware” teneinde frauduleuze overboekingen te bewerkstelligen. 1. Bewijsklachten. Heeft inzet van geldezels ertoe geleid dat herkomst en verplaatsing van geldbedragen zijn verhuld en zijn geldbedragen afkomstig uit enig misdrijf? 2. Vorderingen benade...

ECLI:NL:HR:2023:339 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01515
Gepubliceerd op 07-03-2023
Mishandeling van stiefkind en kind, meermalen gepleegd, art. 304.1 jo. art. 300.1 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf 17 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk). Kon hof in strafverzwarende zin acht slaan op niet aan verdachte tlgd. zaken die voorwaardelijk zijn geseponeerd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM9968 en HR:2017:2391 m.b.t. voorwaarden waaronder bij strafoplegging...

ECLI:NL:HR:2023:317 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01500
Gepubliceerd op 07-03-2023
Grootschalige internetfraude. Medeplegen gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) door computers van rekeninghouders van banken te infecteren met “malware” teneinde frauduleuze overboekingen te bewerkstelligen. 1. Bewijsklacht witwassen en deelneming aan criminele organisatie. Kan uit bewijsvoering worden afgele...

ECLI:NL:HR:2023:337 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01220
Gepubliceerd op 07-03-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01003 en 21/01728.

ECLI:NL:HR:2023:336 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/01003
Gepubliceerd op 07-03-2023
Medeplegen invoer cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland, art. 2A Opiumwet. Vrijspraak eerste aanleg. 1. Bewijsklacht medeplegen. Is aannemelijk dat verdachte de inhoud van gesprek tussen medeverdachten voorafgaand aan invoer van cocaïne niet heeft meegekregen? 2. Strafoplegging in strijd met art. 9.4 Sr, nu aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meer dan 6 maanden is opgelegd i...

ECLI:NL:HR:2023:340 Hoge Raad, 07-03-2023, 21/00472
Gepubliceerd op 07-03-2023
Medeplegen van diefstal (met braak), meermalen gepleegd (art. 311.4 en 311.5 Sr) en medeplegen opzettelijk brand stichten (art. 157 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf 10 maanden). Heeft het hof ten onrechte in strafverzwarende zin acht geslagen op een niet aan verdachte tenlastegelegde verdenking van een nieuw strafbaar feit? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BM9968 en HR:2017:2...

ECLI:NL:HR:1943:96 Hoge Raad, 22-02-1943, 47099
Gepubliceerd op 03-03-2023
Inhoudsindicatie niet vermeld omdat de conclusie niet meer voor handen is.

ECLI:NL:HR:1862:1 Hoge Raad, 11-02-1862, nr. 34
Gepubliceerd op 02-03-2023
Conclusie niet voorhanden. Pokkenbriefje. Als onderwijzer kinderen op school toelaten terwijl niet blijkt dat zij koepokinenting hebben ondergaan en daarvan geen melding maken, art. 130 en 131 APV Middelburg. Is APV-bepaling onverbindend, nu deze in strijd zou zijn met 1. art. 194 Grondwet jo. art. 4 Wet op lager onderwijs; 2. koninklijke besluiten tot bevordering van gebruik van koepokinentin...

ECLI:NL:HR:2023:282 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/04661
Gepubliceerd op 22-02-2023
Belaging (art. 285b.1 Sr). Strafmotivering, oplegging gebieds- en contactverbod als vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38v Sr). Kon hof i.v.m. opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen 2 maal totale duur van vervangende hechtenis van 6 maanden bepalen? Art. 38w Sr. Rechter kan aan verdachte een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen waaraan meerdere in art. 38v.2 Sr genoemde verplichtingen wor...

ECLI:NL:HR:2023:281 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/04587
Gepubliceerd op 22-02-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit betrokkenheid bij meerdere Opiumwetdelicten. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en 36e.3 (oud) Sr. Kunnen “voldoende aanwijzingen” dat soortgelijke feiten door betrokkene zijn begaan in de zin van art. 36e.2 (oud) Sr worden ontleend aan uittreksel uit justitiële documentatie? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04535 P.

ECLI:NL:HR:2023:280 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/04585
Gepubliceerd op 22-02-2023
Verkrachting (art. 242 Sr) en belaging (art. 285b.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. Motiveringsklachten. 1. Kon hof, alvorens over te gaan tot oplegging van TBS met dwangverpleging, verzoek om nader reclasseringsrapport afwijzen? 2. Kon hof TBS met dwangverpleging opleggen (en geen TBS met voorwaarden)? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:279 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/04535
Gepubliceerd op 22-02-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit betrokkenheid bij meerdere Opiumwetdelicten. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en 36e.3 (oud) Sr. Bestaan er "concrete aanwijzingen" dat betrokkene "zich in de periode voorafgaand aan bewezenverklaarde periode heeft schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit", nu betrokkene in strafzaak is veroordeeld t.z.v. voorbereidingshandelingen m.b.t. invoer...

ECLI:NL:HR:2023:278 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/03554
Gepubliceerd op 22-02-2023
Rijden onder invloed (art. 8.2 WVW 1994) en rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid (art. 9.1 WVW 1994). 1. Responsieplicht hof op verweer dat onherroepelijkheid van vonnis Ktr, waarbij OBM is opgelegd, niet vast staat? 2. Wetenschap van verdachte van ingangsdatum en termijn van OBM. Is kennisgeving OBM aan verdachte in persoon betekend? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:277 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/03218
Gepubliceerd op 22-02-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder klager. Mocht Rb beoordelen of belang strafvordering voortduren beslag vordert nu OvJ ex art. 116.3 Sv voornemen kenbaar heeft gemaakt om inbeslaggenomen voorwerp terug te geven aan ander dan beslagene? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2023:128 en HR:2010:BL2823 m.b.t. aan te leggen maatstaf i.g.v. een ex art. 94 Sv gelegd beslag en inhouden...

ECLI:NL:HR:2023:266 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/05217
Gepubliceerd op 22-02-2023
Doodslag (art. 287 Sr) op echtgenoot. Klachten over afwijzing verzoek verrichten nader onderzoek naar gehoor verbalisant en verwerping verweer dat door deze verbalisant opgemaakt p-v n.a.v. OVC-gesprek niet voor bewijs mag worden gebruikt. HR: Hof heeft oordeel dat verdachte bewezenverklaarde heeft begaan o.m. gebaseerd op uitvoerige vaststellingen over daderwetenschap, (dader)sporen en verklar...

ECLI:NL:HR:2023:276 Hoge Raad, 21-02-2023, 22/02253
Gepubliceerd op 22-02-2023
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Servische nationaliteit) naar Servië t.z.v. dwang, mishandeling ambtenaar in functie, wapenbezit en (gekwalificeerde) diefstallen. Afwijzing aanhoudingsverzoek om nadere informatie over detentieomstandigheden van opgeëiste persoon in 2013 in Servië in te winnen teneinde te onderzoeken of sprake is van voltooide schending van art. 3 EVRM. HR: art. 81....

ECLI:NL:HR:2023:275 Hoge Raad, 21-02-2023, 22/03466
Gepubliceerd op 22-02-2023
Herziening. Smaad, art. 261 Sr. Aangevoerd wordt dat aanvraagster “inmiddels” – d.w.z.: nadat zij onherroepelijk door politierechter werd veroordeeld – is komen te beschikken over volledig gedocumenteerde informatie waarmee door aanvraagster jegens A en/of B B.V. gedane uitlatingen, waarop feit waarvoor aanvraagster is veroordeeld betrekking heeft, kunnen worden onderbouwd en waaruit zou volgen...

ECLI:NL:HR:2023:274 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/03131
Gepubliceerd op 22-02-2023
Belediging van buitengewoon opsporingsambtenaar in stationshal, art. 266.1 jo. 267.2 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op verweer t.a.v. opzet op belediging? 2. Strafmotivering (voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 dagen) en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, art. 359.2 Sv. Heeft hof (door vonnis Pr in zoverre “kaal” te bevestigen) strafoplegging toereikend g...

ECLI:NL:HR:2023:243 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02712
Gepubliceerd op 22-02-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van heroïne en cocaïne. Methode van extrapolatie. Motivering schatting w.v.v. Is door hof bij schatting w.v.v. gehanteerde referentieperiode van 16 dagen representatief voor gehele onderzoeksperiode van 24 maanden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BV9087 m.b.t. eisen die worden gesteld aan motivering van schatting van w.v.v. Geen rechtsregel st...

ECLI:NL:HR:2023:244 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02713
Gepubliceerd op 22-02-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van heroïne en cocaïne. Methode van extrapolatie. Motivering schatting w.v.v. Is door hof bij schatting w.v.v. gehanteerde referentieperiode van 16 dagen representatief voor gehele onderzoeksperiode van 24 maanden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:BV9087 m.b.t. eisen die worden gesteld aan motivering van schatting van w.v.v. Geen rechtsregel st...

ECLI:NL:HR:2023:273 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02277
Gepubliceerd op 22-02-2023
Rijden onder invloed van alcohol en cocaïne, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborgen. Behoort termijn van 2 weken a.b.i. art. 16.1 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer tot stelsel van strikte waarborgen en is afgenomen bloed “zo spoedig mogelijk” bezorgd bij laboratorium a.b.i. art. 13.1.d Besluit? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:272 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02537
Gepubliceerd op 22-02-2023
Meermalen opmaken van valse, op naam van anderen gestelde, aangiften inkomstenbelasting en opmaken van valse brief gericht aan belastingdienst (art. 225.1 Sr). 1. Motiveringsklacht t.a.v. van ‘s hofs oordeel dat OM ontvankelijk is in vervolging. Belet vervolgingsuitsluitingsgrond van art. 69.4 AWR niet alleen vervolging o.g.v. art. 225.2 Sr (gebruikmaken van vals geschrift) maar ook vervolging ...

ECLI:NL:HR:2023:237 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02113
Gepubliceerd op 22-02-2023
Feitelijke leiding geven aan door een rechtspersoon begaan van aan Belastingdienst beschikbaar stellen van valse facturen, terwijl feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven (art. 68.1.c jo. art. 69.2 AWR). Ontvankelijkheid OM. Heeft OM gehandeld in strijd met Protocol AAFD en Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) door verdachte te vervolgen? HR gaat in op Protocol AAF...

ECLI:NL:HR:2023:242 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02023
Gepubliceerd op 22-02-2023
Veroordeling wegens aanwezig hebben 15.000 pillen MDMA (art. 2.C Opiumwet); vrijspraak medeplegen moord/doodslag in Valkenswaard in 2014. 1. Afwijzing voorwaardelijk verzoek DNA-onderzoek t.a.v. zakje met MDMA-pillen. 2. Strafmotivering (gevangenisstraf van 18 maanden) en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, art. 359.2 Sv. Heeft hof strafoplegging toereikend gemotiveerd in het licht van gevoerd ...

ECLI:NL:HR:2023:137 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02149
Gepubliceerd op 22-02-2023
Beklag, beslag op o.a. geld en sieraden onder medeverdachte van klaagster. Heeft hof klaagster terecht n-o verklaard omdat klaagschrift niet is ingediend binnen drie maanden nadat zaak medeverdachte tot een einde is gekomen? HR gaat in op termijn van drie maanden nadat vervolgde zaak tot een einde is gekomen a.b.i. art. 552a lid 3 Sv. Indien beslag is gelegd o.g.v. art. 94 Sv in een zaak waarin...

ECLI:NL:HR:2023:241 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/02022
Gepubliceerd op 22-02-2023
Veroordeling wegens autobrand (art. 157.1 Sr) en vrijspraak t.z.v. medeplegen moord/doodslag in Valkenswaard in 2014. Vordering locatie- en verkeersgegevens door OvJ zonder machtiging RC, art. 359a Sv. Is hof voorbijgegaan aan verweer dat bewijsuitsluiting of strafvermindering moet worden toegepast omdat in strijd met EU-recht toegang is verkregen tot historische verkeers- en locatiegegevens va...

ECLI:NL:HR:2023:271 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/00787
Gepubliceerd op 21-02-2023
Beschadiging auto na verkeersruzie (art. 350.1 Sr). Heeft hof verwerping van beroep op noodweerexces toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:269 Hoge Raad, 21-02-2023, 22/03830
Gepubliceerd op 21-02-2023
Herziening. Rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994). Aangevoerd wordt dat indien de politierechter bekend was geweest met sepotbeslissing gericht aan aanvrager, politierechter OM n-o had verklaard in de vervolging. HR: Op in CAG vermelde gronden moet in aanvraag aangevoerde worden aangemerkt als gegeven a.b.i. art. 457.1.c. Sv, zodat aanvraag gegrond is. CAG: Sepotbeslissing is ru...

ECLI:NL:HR:2023:230 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/01818
Gepubliceerd op 21-02-2023
Levensgevaar te duchten van beschadiging leegstaande woning door gasleidingen weg te nemen (art. 170.2 Sr) en poging teweegbrengen ontploffing (art. 157.2 Sr). Bewijsklacht “te duchten levensgevaar voor ander” a.b.i. art. 157 en 170 Sr. Was levensgevaar voor anderen t.t.v. bewezenverklaarde gedragingen naar algemene ervaringsregels voorzienbaar? Voor het te duchten levensgevaar voor een ander, ...

ECLI:NL:HR:2023:265 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/04736
Gepubliceerd op 21-02-2023
Moord op Bredase garagehouder. Moord (art. 289 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 30 jaren). Heeft hof strafoplegging toereikend gemotiveerd in het licht van gevoerd straftoemetingsverweer (verzoek om geen TBS op te leggen)? 2. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. 3. Heeft hof ten onrechte nagelaten wijziging van VI-regeling te verdisconteren in str...

ECLI:NL:HR:2023:262 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/03875
Gepubliceerd op 21-02-2023
Bedreiging met zware mishandeling van 2 medewerkers van afdeling handhaving van gemeente op woonwagenkamp, art. 285 Sr. Bewijsklacht. Kan gebitschade waarop bedreiging betrekking heeft, worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel? Voor veroordeling t.z.v. bedreiging met zware mishandeling is vereist dat door bedreiging, gelet op aard daarvan en omstandigheden waaronder deze heeft plaatsgevon...

ECLI:NL:HR:2023:261 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/05093
Gepubliceerd op 21-02-2023
Seksueel binnendringen bij iemand onder twaalf jaren (art. 244 Sr). Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. bewijsminimum van art. 342.2 Sv. Hof heeft geoordeeld dat bewezenverklaring niet uitsluitend wordt aangenomen op grond van verklaringen van A, nu verklari...

ECLI:NL:HR:2023:264 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/01655
Gepubliceerd op 21-02-2023
Surinameriviermoord. Moord (art. 289 Sr), (eendaadse samenloop van) poging tot oplichting van verzekeringsmaatschappij (art. 326.1 Sr), verstrekken van valse gegevens voor uitkering (art. 227a Sr), hypotheekfraude (art. 326.1 Sr) en valselijk opmaken van kwitantie (art. 225.1 Sr). 1. Afwijzing getuigenverzoeken o.g.v. noodzaakcriterium, nu getuigen reeds bij RC zijn gehoord. 2. Post Keskin. Afw...

ECLI:NL:HR:2023:260 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/01678
Gepubliceerd op 21-02-2023
Medeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd), art. 273f.1 Sr. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.3 Sv. Is dagvaarding in h.b. rechtsgeldig betekend, nu deze is verzonden aan incompleet adres van verdachte in Roemenië, waarin huisnummer ontbreekt? 2. Aanhoudingsverzoek van niet gemachtigde raadsman ttz. in h.b. op de grond dat verdachte enkele dagen voor zitting op de hoogte is ...

ECLI:NL:HR:2023:259 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/01677
Gepubliceerd op 21-02-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. 1. Betekening oproeping tz. in hoger beroep, art. 36e.3 Sv. Is oproeping tz. in h.b. rechtsgeldig betekend, nu deze is verzonden aan incompleet adres van betrokkene in Roemenië, waarin huisnummer ontbreekt? 2. Aanhoudingsverzoek van niet gemachtigde raadsman ttz. in h.b. op de grond dat betrokkene enkele dagen voor zitting op de hoogte is geraakt van z...

ECLI:NL:HR:2023:263 Hoge Raad, 21-02-2023, 21/00507
Gepubliceerd op 21-02-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Motivering schatting w.v.v. Heeft hof w.v.v. juist berekend m.b.t. het aantal planten dat betrokkene eerder zou hebben geoogst? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:258 Hoge Raad, 21-02-2023, 22/04241
Gepubliceerd op 21-02-2023
Overleveringszaak. In art. 29 lid 2 Overleveringswet is bepaald dat tegen uitspraak als deze geen rechtsmiddel openstaat. Een gewoon rechtsmiddel, zoals dit cassatieberoep, staat dus niet open. Dat brengt mee dat HR het cassatieberoep niet in behandeling kan nemen. Beroep n-o. Samenhang met 22/04236.

ECLI:NL:HR:2023:257 Hoge Raad, 21-02-2023, 22/04236
Gepubliceerd op 21-02-2023
Overleveringszaak. In art. 29 lid 2 Overleveringswet is bepaald dat tegen uitspraak als deze geen rechtsmiddel openstaat. Een gewoon rechtsmiddel, zoals dit cassatieberoep, staat dus niet open. Dat brengt mee dat HR het cassatieberoep niet in behandeling kan nemen. Beroep n-o. Samenhang met 22/04241.

ECLI:NL:HR:1887:1 Hoge Raad, 19-12-1887, 222
Gepubliceerd op 17-02-2023
Op strand aangespoelde balk meegenomen door landbouwer. Strafvervolging. Is de landbouwer schuldig aan diefstal, omdat de balk ingevolge art. 551 tot en met 558 Wetboek van Koophandel moet worden aangemerkt als toebehorend aan een ander? Nee, uit de wet volgt niet dat gestrande goederen, voordat zij ter bewaring zijn aangegeven aan de daartoe bevoegde ambtenaren, steeds een eigenaar hebben. Ook...

ECLI:NL:HR:1930:48 Hoge Raad, 17-11-1930, 33478
Gepubliceerd op 17-02-2023
Operette Friederike. Vijf kinderen van nog geen veertien jaar oud vervullen daarin een kleine rol. Kinderarbeid. Strijd met de Arbeidswet. De kantonrechter heeft ten onrechte art. 83 lid 6 Arbeidswet van toepassing verklaard. Symbolische boete.

ECLI:NL:HR:2023:250 Hoge Raad, 14-02-2023, 22/03031
Gepubliceerd op 16-02-2023
Doodslag door in 2020 in Nieuwleusen zijn 4 maanden oude dochtertje op zeer gewelddadige wijze om het leven te brengen (art. 287 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2023:222 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02750
Gepubliceerd op 16-02-2023
Mishandeling van 13-jarig kind van echtgenote dat bij verdachte en diens echtgenote woont, art. 304.1 jo. 300.1 Sr. Kan stiefkind worden aangemerkt als ‘kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin’ a.b.i. art. 304.1 Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:112 m.b.t. wetsgeschiedenis over toevoeging van ‘een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin...

ECLI:NL:HR:2023:179 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02719
Gepubliceerd op 16-02-2023
Verduistering van telefoon en oplader (321 Sr), diefstal met geweld van doosje van telefoon (312.1 Sr) en mishandeling van verkoper van telefoon (300.1 Sr). Bewijsklacht diefstal met geweld. Kan onverhoeds uit de handen van aangever pakken van telefoondoosje worden aangemerkt als ‘geweld’ a.b.i. art. 312.1 Sr? Hof heeft m.b.t. dit feit vastgesteld dat aangever zijn telefoon en oplader aan verda...

ECLI:NL:HR:2023:247 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02926
Gepubliceerd op 16-02-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr). Bewijsklachten. Alternatief scenario. 1. Is verdachte degene geweest die heeft gezegd: "I'm gonna kill you all"? 2. Volgt uit bewijsmiddelen dat is er geschoten en dat verdachte de schutter was? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:245 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02681
Gepubliceerd op 16-02-2023
Belaging door bedrijfsleider van restaurant gedurende ongeveer 7 maanden e-mailberichten te sturen, bij haar een boek en kaart te bezorgen en haar op te zoeken op haar werk, art. 285b.1 Sr. Bewijsklacht m.b.t. het “stelselmatig” inbreuk maken op persoonlijke levenssfeer van aangeefster. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:174 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02422
Gepubliceerd op 15-02-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. oplichting (meermalen gepleegd), art. 326.1 Sr. 1. Kan brief van verdachte aan Rb, die dag vóór uitspraak Rb bij griffie Rb is binnengekomen, worden aangemerkt als ‘schriftuur houdende grieven’ tegen vonnis Rb? 2. Rechtsgevolgen overschrijding redelijke termijn bij betekening mededeling verstekarrest hof ex art. 366 Sv i.g.v. niet-ontvankelijkverklaring in h...

ECLI:NL:HR:2023:178 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02326
Gepubliceerd op 15-02-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 28.050) in tas onder derde in diens woning t.z.v. verdenking van overtreding van art. 1.1.a Wet op de kansspelen. Absolute competentie, bevoegdheid economische raadkamer. Was gewone raadkamer bevoegd kennis te nemen van klaagschrift, nu beslagene wordt verdacht van economisch delict? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Onderhavige zaak...

ECLI:NL:HR:2023:240 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02037
Gepubliceerd op 15-02-2023
Verkrachting (art. 242 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr), en beïnvloeding van getuige (art. 285a.1 Sr). 1. Is sprake van onherstelbaar vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv, nu verhoor van aangeefster niet auditief is geregistreerd? 2. Bewijsklachten beïnvloeding van getuige. Heeft hof bewezenverklaring doen steunen op niet redengevende bewijsmiddelen en is sprake van grondslagverlating? 3. Meerdaa...

ECLI:NL:HR:2023:36 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02103
Gepubliceerd op 15-02-2023
Medeplegen voorbereidingshandelingen hennepteelt (art. 11a Opiumwet). Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01975.

ECLI:NL:HR:2023:226 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/01873
Gepubliceerd op 15-02-2023
Medeplegen vervoeren van cocaïne in rugzak in auto, art. 2.B Opiumwet. Vrijspraak eerste aanleg. Bewijsklacht. Heeft hof in strijd met art. 359.2 Sv niet in het bijzonder redenen opgegeven waarom het is afgeweken van door verdediging naar voren gebrachte uitdrukkelijk onderbouwde standpunten die strekken tot vrijspraak? HR: Om redenen vermeld in CAG faalt middel. CAG: Klacht dat hof ‘op geen en...

ECLI:NL:HR:2023:239 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/01959
Gepubliceerd op 15-02-2023
Verduistering van geldbedragen door secretaris stichting (meermalen gepleegd), art. 321 Sr 1. Bewijsklachten (opzet op) wederrechtelijkheid en opzet op wederrechtelijk toe-eigenen van geldbedragen. 2. Is sprake van burgerpseudodienstverlening a.b.i. art. 126ij Sv? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:238 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/03180
Gepubliceerd op 15-02-2023
Mishandeling van levensgezel, art. 300.1 jo. 304.1 Sr. 1. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? 2. Kan vriendin van verdachte worden aangemerkt als “zijn levensgezel” a.b.i. art. 304.1 Sr? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03182 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2023:228 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/01559
Gepubliceerd op 15-02-2023
Medeplegen mensenhandel, art. 273f.1 Sr. Beginpunt redelijke termijn in eerste aanleg. Heeft datum van dagvaarding in e.a. te gelden als beginpunt van redelijke termijn a.b.i. art. 6.1 EVRM? Klacht behoeft geen bespreking. Ook als deze klacht terecht zou zijn voorgesteld, is er (gelet op opgelegde gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk) geen aanleiding om te komen tot a...

ECLI:NL:HR:2023:125 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/03083
Gepubliceerd op 15-02-2023
Rijden met rijbewijs dat geldigheid heeft verloren, art. 107.2.b WVW 1994. Dubbel verstek. 1. Aanwezigheidsrecht. Na betekening dagvaarding in hoger beroep d.m.v. uitreiking aan medewerker OM maar vóór tz. in h.b. heeft verdachte zich alsnog ingeschreven in BRP. Kon hof (enkelvoudige kamer) aannemen dat verdachte geen BRP-adres had en verstek verlenen tegen niet verschenen verdachte? 2. Volgens...

ECLI:NL:HR:2023:236 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/00726
Gepubliceerd op 15-02-2023
Voorbereidingshandelingen m.b.t. productie van MDMA en amfetamine, art. 10a.1 jo. 10.4 Opiumwet. Post Keskin, onvindbare getuige. Gebruik van getuigenverklaring voor bewijs. Heeft hof onderzocht of sprake was van voldoende compenserende factoren voor de door verdediging ondervonden beperkingen bij onderzoek naar betrouwbaarheid van verklaring van niet-ondervraagde getuige? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:217 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/00683
Gepubliceerd op 15-02-2023
Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 300.0000) op Schiphol, art. 420bis.1.b Sr. Verdachte en haar zus (medeverdachte) zijn op Schiphol aangehouden met ieder meer dan € 100.000 verstopt in ondergoed. 1. Heeft hof mede beraadslaagd n.a.v. onderzoek ttz. in eerste aanleg, nu p-v van die zitting zich niet in dossier bevindt? Art. 422.2 Sv. 2. Afwijzing van verzoek om nader onderzoek in Marokko na...

ECLI:NL:HR:2023:235 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/00606
Gepubliceerd op 15-02-2023
Zedenzaak. Ontucht met 5-jarig nichtje dat op dat moment bij haar opa en oma logeerde en aan de zorg van 30-jarige verdachte was toevertrouwd, art. 247 jo. 248.2 Sr. 1. Bewijsklacht. Steunt bewezenverklaring op inhoud van stukken (NFI-rapportages en door deskundige afgelegde verklaring) die niet onder bewijsmiddelen zijn opgenomen? 2. Bewijsklachten. Verweer dat uitkomsten van DNA-onderzoek m.b...

ECLI:NL:HR:2023:218 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/00604
Gepubliceerd op 14-02-2023
Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 300.0000) op Schiphol, art. 420bis.1.b Sr. Verdachte en haar zus (medeverdachte) zijn op Schiphol aangehouden met ieder meer dan € 100.000 verstopt in ondergoed. 1. Heeft hof mede beraadslaagd n.a.v. onderzoek ttz. in eerste aanleg, nu p-v van die zitting zich niet in dossier bevindt? Art. 422.2 Sv. 2. Afwijzing van verzoek om nader onderzoek in Marokko na...

ECLI:NL:HR:2023:234 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/00294
Gepubliceerd op 14-02-2023
Belaging door gedurende periode van ongeveer 7 weken ruim 30 niet-werkgerelateerde e-mailberichten naar ex-leidinggevende te sturen, art. 285b.1 Sr. Bewijsklachten. Heeft verdachte met zijn gedragingen een inbreuk gemaakt op persoonlijke levenssfeer van aangeefster? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:233 Hoge Raad, 14-02-2023, 20/03275
Gepubliceerd op 14-02-2023
Uitkeringsfraude door na te laten tijdig verplichte gegevens te verstrekken aan UWV (meermalen gepleegd), art. 227b Sr. 1. Bewijsklacht opzet op schending van inlichtingenplicht. 2. Redelijke termijn in hoger beroep. Had hof bij strafoplegging (voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en taakstraf van 240 uren) ambtshalve rekening moeten houden met omstandigheid dat redelijke termijn in h....

ECLI:NL:HR:2023:232 Hoge Raad, 14-02-2023, 19/05518
Gepubliceerd op 14-02-2023
Diefstal met geweld, art. 312.1 Sr. Aanwezigheidsrecht, art. 588a.1.c (oud) Sv. Had afschrift van dagvaarding in hoger beroep moeten worden verzonden naar het in volmacht tot instellen van h.b. (brief van verdachte) opgegeven adres? HR: Middel slaagt om redenen vermeld in CAG. CAG: Er is geen afschrift van dagvaarding in h.b. verzonden aan het door verdachte opgegeven adres, terwijl niet is geb...

ECLI:NL:HR:2023:221 Hoge Raad, 14-02-2023, 20/04075
Gepubliceerd op 14-02-2023
Medeplegen uitvoer hennep (art. 3.A Opiumwet). 1. Bewijsklacht. Kan het niet anders zijn dan dat verdachte de persoon is geweest die in tapgesprekken A werd genoemd? 2. Bewijsklacht medeplegen. Ad 1. HR: Middel leidt niet tot cassatie om redenen vermeld in CAG. CAG: Opgenomen tapgesprek waarnaar hof verwijst maakt geen onderdeel uit van bewijsmiddelen. Deze omissie hoeft niet tot cassatie te l...

ECLI:NL:HR:2023:231 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/00026
Gepubliceerd op 14-02-2023
Witwassen (art. 420bis Sr). Onttrekking aan het verkeer van “60 gram (waarschijnlijk) hasjiesj” na vrijspraak t.z.v. Opiumwetdelict. Vatbaarheid voor onttrekking aan het verkeer. Oordeel van hof dat inbeslaggenomen voorwerp vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer is ontoereikend gemotiveerd. Uit bestreden uitspraak kan immers niet worden afgeleid dat is voldaan aan in art. 36b, 36c en/of 3...

ECLI:NL:HR:2023:180 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/03479
Gepubliceerd op 14-02-2023
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 17 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Brengt overschrijding van de verzendtermijn van een week uit art. 17 Besluit voor de kennisgeving van het resultaat van het bloedonderzoek en van het recht op tegenonderzoek mee dat een strikte waarborg niet is nageleefd? Hof heeft vastgesteld d...

ECLI:NL:HR:2023:223 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/03482
Gepubliceerd op 14-02-2023
Beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte onder (zoon van) belanghebbende. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan het verkeer van auto, art. 552f.2 Sv en art. 36b.1.4 Sr. Is auto vatbaar voor onttrekking aan het verkeer? HR herhaalt relevante overweging uit HR:2022:37 over vereiste dat voorwerp in een in art. 36c of 36d Sr beschreven verband staat tot begaan strafbaa...

ECLI:NL:HR:2023:224 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/03517
Gepubliceerd op 14-02-2023
Mishandeling van levensgezel, art. 300.1 jo. 304.1 Sr. Kan partner van verdachte worden aangemerkt als “levensgezel” a.b.i. art. 304.1 Sr? Oordeel hof dat aangeefster als levensgezel a.b.i. art. 304 Sr kan worden aangemerkt is ontoereikend gemotiveerd, omdat bewijsvoering onvoldoende inhoudt over aard en hechtheid van betrekking tussen verdachte en aangeefster. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2023:229 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/04562
Gepubliceerd op 14-02-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit diefstal. Heeft hof voldoende gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat betrokkene geen voordeel heeft genoten? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:216 Hoge Raad, 14-02-2023, 22/02116
Gepubliceerd op 14-02-2023
Poging tot doodslag door in 2019 in Eindhoven na ruzie in uitgaansleven een ander meermalen tegen zijn hoofd te trappen en te slaan, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:177 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/00767
Gepubliceerd op 14-02-2023
Tussenarrest HR. Aanwezig hebben van hennepkwekerij, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht. Enkelvoudige kamer hof heeft vonnis Pr bevestigd, art. 3 Regeling aantekening mondeling vonnis, art. 425.2 Sv en art. 425.3 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:2026 m.b.t. bevestiging en vernietiging van mondeling vonnis bij mondeling arrest. Gelet hierop is het voor eisen die aan inhoud van aan...

ECLI:NL:HR:2023:219 Hoge Raad, 14-02-2023, 20/04067
Gepubliceerd op 14-02-2023
Medeplegen uitvoer hennep (art. 3.A Opiumwet). 1. Toetsing van rechtmatigheid van tapmachtigingen. Heeft Rb tapmachtigingen ten onrechte volledig getoetst i.p.v. marginaal? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. HR: Middel leidt niet tot cassatie om redenen vermeld in CAG. CAG: Hof heeft (m...

ECLI:NL:HR:2023:220 Hoge Raad, 14-02-2023, 20/04009
Gepubliceerd op 14-02-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/04075 en 20/04067.

ECLI:NL:HR:2023:136 Hoge Raad, 14-02-2023, 20/02969
Gepubliceerd op 14-02-2023
Zware mishandeling (art. 302 Sr), uitgaansgeweld. Post-Keskin. Afwijzing getuigenverzoeken o.g.v. noodzaakscriterium. De afwijzing door hof van verzoek tot het horen van drie personen als getuigen, waaraan door verdediging o.m. ten grondslag is gelegd dat eerder afgelegde verklaringen van die getuigen een belastende strekking hebben, is niet z.m. begrijpelijk. HR neemt daarbij in aanmerking dat...

ECLI:NL:HR:2023:135 Hoge Raad, 14-02-2023, 20/02326
Gepubliceerd op 14-02-2023
Seksueel binnendringen bij iemand in staat van verminderd bewustzijn na GHB-gebruik, art. 243 Sr. Vordering benadeelde partij. Aanschaf nieuwe telefoon door b.p. nadat verdachte na het bewezenverklaarde feit haar oude telefoon onder zich heeft gehouden, waarbij b.p. niet is ingegaan op door verdachte gestelde voorwaarde voor teruggave (intrekking aangifte). Heeft hof bij oordeel dat b.p. recht ...

ECLI:NL:HR:2023:227 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/01389
Gepubliceerd op 14-02-2023
Opruiing tot doodschieten Sinterklaas(acteur) in 2017, art. 131.1 Sr. 1. Bewijs- en kwalificatieklacht. Moet tlgd. bericht als opruiend worden beschouwd? 2. Verweer dat verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging wegens strijdigheid van art. 131 Sr met art. 10 EVRM. 3. Strafmotivering (taakstraf van 34 uren, subsidiair 17 dagen hechtenis). Strafoplegging begrijpelijk, nu zwaardere...

ECLI:NL:HR:2023:225 Hoge Raad, 14-02-2023, 21/02610
Gepubliceerd op 14-02-2023
Onttrekking aan het verkeer van auto met ‘verborgen ruimte’ door politierechter, niettegenstaande vrijspraak (art. 36b.1.3 Sr) van opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben van 996 gram cocaïne (art. 2.B en 2.C Opiumwet). Is auto vatbaar voor onttrekking aan het verkeer? HR herhaalt relevante overweging uit HR:2005:AR7626 over vereiste dat ongecontroleerd bezit, juist i.v.m. aard van voorwerp, i...

ECLI:NL:HR:1994:ZC9699 Hoge Raad, 29-03-1994, 96.583
Gepubliceerd op 09-02-2023
Rijden onder invloed, art. 26.2.b WVW. Bewijsklacht, 20-minutentermijn van art. 6 Besluit alcoholonderzoeken. Kunnen resultaten bloedonderzoek voor bewijs worden gebruikt, nu aan bloedonderzoek voorafgegane ademanalyse binnen wettelijk voorgeschreven grens van 20 minuten zou hebben plaatsgevonden? Art. 33a.4 WVW. Hof heeft tot vrijspraak strekkend verweer verworpen op de grond dat verdachte nie...

ECLI:NL:HR:2023:34 Hoge Raad, 07-02-2023, 22/01917
Gepubliceerd op 07-02-2023
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op laptop onder klager t.z.v. verdenking van bezit kinderpornografie. Herhaald beslag op laptop. Rb heeft beklag gegrond verklaard en teruggave van laptop aan klager gelast op grond dat laptop eerder in beslag is genomen, dat toen tegen inbeslagneming door klager klaagschrift is ingediend, en dat enkelvoudige raadkamer op 6 januari 2022 een nadien onher...

ECLI:NL:HR:1994:4 Hoge Raad, 10-05-1994, 97.226
Gepubliceerd op 07-02-2023
Bankoverval. Medeplegen poging tot doodslag?

ECLI:NL:HR:2023:16 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/04874
Gepubliceerd op 07-02-2023
Opzettelijk vervoeren van cocaïne en heroïne in auto van verdachte, art. 2.B Opiumwet. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat verdovende middelen zich in machtssfeer verdachte bevonden en dat verdachte wetenschap had van in zijn auto verborgen verdovende middelen, in het licht van ’s hofs vaststelling dat verdachte t.t.v. aanhouding op bijrijdersstoel zat terwijl verdovende middelen zich naast best...

ECLI:NL:HR:2023:15 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/04002
Gepubliceerd op 07-02-2023
Beklag, beslag ex art. 94a.3 Sv op geldbedrag onder klager t.z.v. verdenking van medeplegen van moord/doodslag. 1. Heeft behandeling in raadkamer in het openbaar plaatsgevonden? Art. 552a.7 Sv. 2. Leidt ontbreken van p-v van uitspraak van bestreden beschikking tot nietigheid? Art. 25 Sv. 3. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat later oordelende strafrechter aan klager een ...

ECLI:NL:HR:2023:73 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/03888
Gepubliceerd op 07-02-2023
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op geld op bankrekening op naam van klaagster (vennootschap onder firma) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen vennoot naar gewoontewitwassen. 1. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter, later oordelend, geld op bankrekening op naam van klaagster verbeurd zal verklaren? 2. Vatbaarheid bankrekening van klaagster voor verhaal van aan vennoot op te le...

ECLI:NL:HR:2023:165 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/02418
Gepubliceerd op 07-02-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd, art. 9.7 WVW 1994. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36b, 408a en 450 Sv. Had afschrift dagvaarding in h.b. verzonden moeten worden naar verdachte, nu dagvaarding ter griffie is uitgereikt aan schriftelijk gemachtigde? 2. Geen afschrift dagvaarding in h.b. verzonden naar raadsman van verdachte, art. 48 S...

ECLI:NL:HR:2023:169 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/02241
Gepubliceerd op 07-02-2023
Rijden onder invloed van alcohol, cannabis en cocaïne, art. 8.5 WVW 1994. 1. Redelijke termijn in hoger beroep. Had hof moeten beslissen op opmerking van raadsman dat er sprake is van “schending van redelijke termijn in hoger beroep (art. 6 EVRM)”? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van raadsheer van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak heeft gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. Gelet op wat raad...

ECLI:NL:HR:2023:166 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/01886
Gepubliceerd op 07-02-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op autosleutel en geldbedrag onder klager t.z.v. verdenking van hennepteelt. 1. Beschikking in het openbaar uitgesproken? 2. Vordert belang van strafvordering voortduren van beslag op het geldbedrag? Ad 1. Uit stukken die aan HR zijn gezonden, blijkt niet dat beslissing van Rb overeenkomstig art. 24 lid 1 Sv in openbaar is uitgesproken. Daarom moet het ervoor worden...

ECLI:NL:HR:2023:167 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/04400
Gepubliceerd op 07-02-2023
Caribische zaak. Ambtelijke corruptie door als minister van sociale Zaken, Jeugd en Arbeid in Aruba ontheffingen te verlenen van arbeidsvergunningen in ruil voor financieel voordeel, mede bestaand uit kortingen bij lokale ondernemingen en/of steekpenningen, art. 2:298 SrA. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM, art. 476 SvA. Zijn bevoegdheden die zijn uitgeoefend i.h.k.v. opsporing, vervolging ...

ECLI:NL:HR:2023:168 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/04640
Gepubliceerd op 07-02-2023
Caribische zaak. Omkoping door verdachte van minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid in Aruba, art. 2:128.1.a SrA. 1. Bewijsklacht oogmerk. 2. Bewijsklacht “in strijd met zijn plicht”. Heeft verdachte giften en/of beloften gedaan met het oogmerk om minister te bewegen “in strijd met zijn plicht” iets te doen? Ad 1. Middel faalt om redenen vermeld in CAG. Ad 2. HR herhaalt relevante overweg...

ECLI:NL:HR:2023:164 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/01467
Gepubliceerd op 07-02-2023
Schuldheling op vrije markt gekochte zitmaaier, art. 417bis.1.a Sr. Onderzoeksplicht. Bewijsklacht t.a.v. “redelijkerwijs had moeten vermoeden”. Is verdachte in die mate tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht naar herkomst van zitmaaier dat hij met voor schuldheling vereiste aanmerkelijke onvoorzichtigheid heeft gehandeld? Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die in gereedschap handelt en eer...

ECLI:NL:HR:2023:123 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/01163
Gepubliceerd op 07-02-2023
OM-cassatie. Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift door belastingadviseur. Kunnen inkomsten die betrokkene heeft genoten uit verzorgen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting voor anderen niet worden aangemerkt als w.v.v., nu cliënten betrokkene betaalden ongeacht of aangifte juist of onjuist was opgemaakt? ‘s Hofs oordeel komt erop neer dat (hoewel betrokkene zich heeft schuldig...

ECLI:NL:HR:2023:122 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/00848
Gepubliceerd op 07-02-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/00680 en 21/00681.

ECLI:NL:HR:2023:121 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/00681
Gepubliceerd op 07-02-2023
Openlijke geweldpleging tegen personen en goederen (art. 141.1 Sr), medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) en openlijke geweldpleging tegen goederen (art. 141.1 Sr). Getuigenverzoek, art. 315 jo. 328 Sv. Heeft hof verzuimd te beslissen op een op nadere tz. in hoger beroep door raadsman voorwaardelijk gedaan herhaald verzoek tot horen van een van de aangevers als getuige, ...

ECLI:NL:HR:2023:120 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/00680
Gepubliceerd op 07-02-2023
Mishandeling (art. 300.1 Sr), openlijke geweldpleging tegen personen en goederen (art. 141.1 Sr), medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) en openlijke geweldpleging tegen goederen (art. 141.1 Sr). Getuigenverzoek, art. 315 jo. 328 Sv. Heeft hof verzuimd te beslissen op een op nadere tz. in hoger beroep door raadsman voorwaardelijk gedaan herhaald verzoek tot horen van een ...

ECLI:NL:HR:2023:124 Hoge Raad, 07-02-2023, 21/01190
Gepubliceerd op 07-02-2023
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door als belastingadviseur aangiften inkomstenbelasting van cliënten valselijk op te maken en bij belastingdienst in te dienen, art. 225.1 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 8 maanden en ontzetting van recht tot uitoefening van beroep van verzorgen van belastingaangiften voor derden voor 5 jaren). Kon hof bij strafoplegging rekening houden met on...

ECLI:NL:HR:2023:129 Hoge Raad, 31-01-2023, 22/02030
Gepubliceerd op 31-01-2023
Poging tot doodslag door in 2018 in Boxtel partner van zijn zus met vleesmes in zijn borstkas te steken (art. 287 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2023:117 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02823
Gepubliceerd op 31-01-2023
Tussenarrest HR. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Dubbel verstek. Betekening oproeping nadere tz. in hoger beroep, 5-dagentermijn van art. 36e.2.b Sv. Kan uit informatiestaat SKDB-persoon, die aan oproeping is gehecht, worden afgeleid dat verdachte t.t.v. vergeefse aanbieding van oproeping aan BRP-adres en 5 dagen nadien op dat adr...

ECLI:NL:HR:2023:128 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/01885
Gepubliceerd op 31-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op o.m. personenauto onder klager t.z.v. verdenking drugshandel. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming. Beschouwingen over (a) ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, (b) proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag, (c) hernieuwd beklag en (d) inrichting stelsel van rechtsmiddelen. 2. Klacht dat Rb...

ECLI:NL:HR:2023:119 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/04252
Gepubliceerd op 31-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering in dienstbetrekking. Middel klaagt dat door hof bevestigde uitspraak van rechtbank niet de inhoud van de bewijsmiddelen bevat. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04224.

ECLI:NL:HR:2023:118 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/04224
Gepubliceerd op 31-01-2023
Bescheiden opzettelijk in valse vorm ter beschikking stellen (art. 69 AWR), opzettelijk doen van onvolledige belastingaangiften (art. 69 AWR) en verduistering in dienstbetrekking (art. 322 Sr). Klacht over afwijzing van verzoek tot het horen van een reeds gehoorde getuige. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04252.

ECLI:NL:HR:2023:71 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02972
Gepubliceerd op 31-01-2023
Rijden zonder rijbewijs op minibike, art. 107.1 WVW 1994. Bewijsklacht. Is minibike een motorrijtuig (bromfiets) waarvoor op de weg de rijbewijsplicht geldt? Hof heeft vastgesteld dat verbalisant de verdachte heeft zien rijden op openbare weg op motorrijtuig. ‘s Hofs oordeel dat onderhavig, door verdediging als ‘minibike’ aangeduid, voertuig kan worden aangemerkt als motorrijtuig waarvoor bestu...

ECLI:NL:HR:2023:81 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/03097
Gepubliceerd op 31-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op twee personenauto’s onder zoon van klager t.z.v. verdenking witwassen, waarbij klager in hernieuwd beklag opnieuw stelt eigenaar auto’s te zijn. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming. Beschouwingen over (a) ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, (b) proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting b...

ECLI:NL:HR:2023:72 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/05105
Gepubliceerd op 31-01-2023
Medeplegen diefstal (meermalen gepleegd), art. 311.1.4 Sr. Ontbreken van rechtsbijstand in hoger beroep voor verdachte die in voorlopige hechtenis heeft verbleven, art. 40.1.b Sv. Tegen verdachte is bij vonnis van Pr voorlopige hechtenis bevolen. Uit stukken van geding blijkt niet dat in h.b. een advocaat zich voor verdachte als raadsman heeft gesteld of ttz. is verschenen. Ook blijkt niet dat ...

ECLI:NL:HR:2023:108 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/05059
Gepubliceerd op 31-01-2023
Medeplegen van diefstal d.m.v. braak in een woning (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr). Bewijsklachten medeplegen. Is bijdrage van verdachte van voldoende gewicht om te kunnen worden aangemerkt als medeplegen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:107 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02734
Gepubliceerd op 31-01-2023
Medeplegen van diefstal en medeplegen van diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:33 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02168
Gepubliceerd op 31-01-2023
Belaging ex-partner en haar nieuwe vriend (art. 285b.1 Sr). Vordering benadeelde partijen. Heeft hof, mede gelet op hetgeen namens verdachte ttz. in hoger beroep is aangevoerd, beslissing om aan b.p.’s vergoeding van immateriële schade toe te kennen toereikend gemotiveerd? Hof heeft vorderingen tot vergoeding van immateriële schade van b.p.’s toegewezen tot bedrag van telkens € 500, vermeerderd...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1670 Hoge Raad, 14-12-1999, 111.872
Gepubliceerd op 30-01-2023
-

ECLI:NL:HR:1998:ZD1033 Hoge Raad, 12-05-1998, 107.306
Gepubliceerd op 30-01-2023
-

ECLI:NL:HR:1931:148 Hoge Raad, 15-06-1931, 34099
Gepubliceerd op 30-01-2023
Naam verzonnen onder huurkoopcontract. Valsheid in geschrifte.

ECLI:NL:HR:2023:93 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/00791
Gepubliceerd op 24-01-2023
Veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg t.z.v. openlijk geweld tegen personen en goederen (art. 141.1 Sr) en medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr) door meermalen met auto tegen andere auto met twee inzittenden aan te rijden, met handen schietbewegingen te maken en die andere auto te achtervolgen en op te jagen. 1. Openlijk geweld ‘tegen ...

ECLI:NL:HR:2023:92 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/00431
Gepubliceerd op 24-01-2023
Poging tot doodslag door in 2019 in Eygelshoven na ruzie in uitgaansleven met mes in hart van ander te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:91 Hoge Raad, 24-01-2023, 19/03845
Gepubliceerd op 24-01-2023
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling van zorgverleners in psychiatrisch ziekenhuis, art. 285.1 Sr. Kon bij aangeefsters in redelijkheid vrees ontstaan dat misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2005:AT3659 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging me...

ECLI:NL:HR:2023:90 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/01818 B
Gepubliceerd op 24-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Amerikaanse Staffordshire terriër) onder klager t.z.v. verdenking van dierenmishandeling. 1. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de hond verbeurd zal verklaren? 2. Had Rb zich ook moeten uitlaten over voornemen van OvJ tot vervreemding van hond a.b.i. art. 117 Sv? 3. Heeft Rb voldoende gerespondeerd ...

ECLI:NL:HR:2023:87 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/04656
Gepubliceerd op 24-01-2023
(Feitelijk leiding geven aan) belastingfraude (art. 68 en 69 AWR) en valsheid in geschrift (art. 225 Sr), meermalen gepleegd (begaan door rechtspersoon). Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 437.2 Sv. Schriftuur te laat. Had afschrift van aanzegging verzonden moeten worden naar het in cassatieakte opgegeven kantooradres van raadsman of noopte art. 48 Sv tot versturen van afschrift daarvan aan ...

ECLI:NL:HR:2023:89 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/04526 J
Gepubliceerd op 24-01-2023
Jeugdzaak. Medeplegen diefstal uit woning (art. 311.1.4 Sr). 1. Betrouwbaarheid van verklaringen van aangeefster. Heeft hof verwerping van verweer dat verklaringen van aangeefster onbetrouwbaar zijn en niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt, toereikend gemotiveerd? 2. Bewijsklacht m.b.t. weggenomen horloge. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:88 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/03641 B
Gepubliceerd op 24-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op horloge onder belanghebbende t.z.v. verdenking van productie van synthetische drugs en (poging tot) uitvoer van grote hoeveelheid XTC-pillen. Kon Rb oordelen dat niet klager, maar belanghebbende aangemerkt dient te worden als redelijkerwijs rechthebbende op horloge? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:85 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/03362
Gepubliceerd op 24-01-2023
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen computerkast en iPad na onherroepelijke veroordeling t.z.v. (poging tot) afdreiging (meermalen gepleegd), verkrachting (meermalen gepleegd), computervredebreuk en vernieling geautomatiseerd werk. Is sprake van verband tussen voorwerpen en feiten waarvoor belanghebbende is veroordeeld? M.b.t. iPad he...

ECLI:NL:HR:2023:82 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02452
Gepubliceerd op 24-01-2023
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.c Sv. Volgens stukken heeft verdachte zich op tz. van hof o.g.v. art. 279.1 Sv laten verdedigen door een daartoe uitdrukkelijk gemachtigde advocaat. Daarom had cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 26-5-2021. Beroep is echter pas ingesteld op 10-6-2021. Om die reden kan HR cassatieberoep van verdachte nie...

ECLI:NL:HR:2023:83 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02250
Gepubliceerd op 24-01-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. bedreiging (art. 285.1 Sr), wederspannigheid (art. 180 Sr), lokaalvredebreuk (art. 139.1 Sr) en belediging van ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). Ontvankelijkheid hoger beroep, bijzondere schriftelijke volmacht tot instellen h.b. per niet ondertekende e-mail van advocaat. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat advocaat niet op recht...

ECLI:NL:HR:2023:86 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02249
Gepubliceerd op 24-01-2023
Mishandeling (art. 300.1 Sr). Ontvankelijkheid hoger beroep, bijzondere schriftelijke volmacht tot instellen h.b. per niet ondertekende e-mail van advocaat. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat advocaat niet op rechtsgeldige wijze h.b. heeft ingesteld, nu de bij e-mailbericht door advocaat toegestuurde schriftelijke bijzondere volmacht in het geheel niet is ondertekend...

ECLI:NL:HR:2023:69 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02056
Gepubliceerd op 24-01-2023
Rijden terwijl verdachte wist dat ‘een op zijn naam gesteld rijbewijs’ ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Levert besturen van motorrijtuig na ongeldigverklaring van Nederlands rijbewijs het strafbare feit van art. 9.2 WVW 1994 op, nu verdachte ook zou beschikken over geldig Bosnisch rijbewijs? Opvatting dat bestuurder van wie Nederlands rijbewijs ongeldig is verklaard maar die daarnaast...

ECLI:NL:HR:2023:80 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02047
Gepubliceerd op 24-01-2023
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). Kon hof oordelen dat sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving, i.h.b. vanwege de feiten en omstandigheden die hof daaraan ten grondslag heeft gelegd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:8 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/01987
Gepubliceerd op 24-01-2023
Mishandeling (art. 300.1 Sr). Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in eerste aanleg. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:466 m.b.t. toepassing van art. 288.1.a. Sv. Hof heeft voorwaardelijk getuigenverzoek afgewezen en heeft daaraan kennelijk ten grondslag gelegd d...

ECLI:NL:HR:2023:84 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/03936
Gepubliceerd op 24-01-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht van politicus (art. 285.1 Sr). Bewijsklacht. Kon bij politicus door gedragingen van verdachte in redelijkheid de vrees ontstaan dat hij het leven zou verliezen en was opzet van verdachte daarop gericht? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2005:AT3659 en HR:1984:8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf ...

ECLI:NL:HR:2023:79 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/01947
Gepubliceerd op 24-01-2023
Medeplegen verkrachting (art. 242 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG die bij behandeling van zaak in hoger beroep betrokken is geweest, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Kon hof vonnis Rb deels bevestigen, nu p-v van onderzoek ttz. in eerste aanleg ontbreekt? 3. Betrouwbaarheid verklaring van aangeefster en bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring...

ECLI:NL:HR:2023:68 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/00984
Gepubliceerd op 24-01-2023
Ontucht met minderjarige stiefdochter (art. 247 en 249.1 Sr) en vervaardigen, verspreiden en bezitten van kinderpornografische afbeeldingen van o.a. die stiefdochter (art. 240b.1 Sr). 1. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot horen slachtoffer i.v.m. haar gezondheid of welzijn, art. 288.1.b Sv. 2. Gebruik van bij politie afgelegde verklaringen van slachtoffer voor bewijs, art. 6 EVRM. Voldoende c...

ECLI:NL:HR:2023:40 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/00595
Gepubliceerd op 24-01-2023
Post-Jaddoe. Veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg t.z.v. openlijk geweld tegen personen en goederen (art. 141.1 Sr) en medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr) door meermalen met auto tegen andere auto met twee inzittenden aan te rijden, met handen schietbewegingen te maken en die andere auto te achtervolgen en op te jagen. 1. HR gaat in...

ECLI:NL:HR:2023:70 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02138
Gepubliceerd op 24-01-2023
Jeugdzaak. Mishandeling (art. 300.1 Sr), medeplegen afpersing op openbare weg (art. 317.3 jo. 312.2 Sr), diefstal (art. 310 Sr) en poging tot doodslag (art. 287 Sr). Avondklok als bijzondere voorwaarde toelaatbaar? Art. 77z.2 Sr. Hof heeft als bijzondere voorwaarde een avondklok opgelegd bij voorwaardelijke PIJ-maatregel en invulling daarvan overgelaten aan reclassering. Uit wetsgeschiedenis bi...

ECLI:NL:HR:2023:78 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/00557
Gepubliceerd op 24-01-2023
Medeplegen diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Bewijsklachten. Wetenschap van verdachte en (on)geloofwaardigheid van verklaring van verdachte. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:77 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/00420
Gepubliceerd op 24-01-2023
Ontuchtige handelingen met 15-jarige aangeefster door 45-jarige verdachte na ontmoeting via online datingservice waarbij is nagelaten te vragen naar leeftijd aangeefster (art. 245 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 maanden en taakstraf van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis). 1. Kon hof onder verwijzing naar gelijke zaken (van medeverdachten) een verschillende (voor verdachte aanz...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0847 Hoge Raad, 04-11-1997, 105.654
Gepubliceerd op 24-01-2023
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.1 Sr. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep (5-dagentermijn van art. 588.3.c Sv) en adresverificatie voorafgaand aan aanbieding dagvaarding in h.b. aan GBA-adres. Kan uit GBA-uitdraai, die aan dagvaarding is gehecht, worden afgeleid dat verdachte t.t.v. vergeefse aanbieding van dagvaarding aan GBA-adres en 5 dagen nadien op dat adres was ...

ECLI:NL:HR:1947:102 Hoge Raad, 25-02-1947, 49553
Gepubliceerd op 20-01-2023
Gold Flake-arrest. Verkopen van 20 Engelse sigaretten tegen te hoge prijs door caféhouder in 1946 in ‘s-Hertogenbosch (art. 3 Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939). 1. Bewijsklachten. Kunnen omstandigheid dat prijs van sigaret veel lager is dan 40 cent en wetenschap daarvan van verdachte worden aangemerkt als feit van algemene bekendheid? 2. Strafmotivering (geldboete van ƒ 50.000, sluiting van...

ECLI:NL:HR:2023:31 Hoge Raad, 17-01-2023, 20/03547
Gepubliceerd op 18-01-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/03545 en 20/03700.

ECLI:NL:HR:2023:38 Hoge Raad, 17-01-2023, 23/00013
Gepubliceerd op 17-01-2023
Beschikking. Verzoekschrift tot aanwijzing van ander gerecht, art. 510.1 Sv. Tegen ... is aangifte gedaan t.z.v. (poging tot) dwang door advocaat onder druk te zetten advocatuur te verlaten, art. 284.1.1 Sr. Uit de bij verzoekschrift overgelegde stukken blijkt: a. dat tegen betrokkene aangifte is gedaan dat deze zich heeft schuldig gemaakt aan strafbaar feit; en b. dat betrokkene op het moment ...

ECLI:NL:HR:2023:39 Hoge Raad, 17-01-2023, 21/01940
Gepubliceerd op 17-01-2023
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie in kledingkast op slaapkamer van door verdachte gehuurde woning (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht “bewustheid”. Is verdachte zich bewust geweest van aanwezigheid van wapen met munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van voorhanden hebben van wapen. In overwegingen ligt als oordeel van hof beslo...

ECLI:NL:HR:2023:30 Hoge Raad, 17-01-2023, 20/03545
Gepubliceerd op 17-01-2023
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd door rechtspersoon (art. 225.1 Sr). Middel klaagt over oordeel hof dat verdachte zeven facturen valselijk heeft opgemaakt. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03547 en 20/03700.

ECLI:NL:HR:2023:32 Hoge Raad, 17-01-2023, 20/03700
Gepubliceerd op 17-01-2023
Ambtelijke omkoping bij (gemeentelijke) energiemaatschappij (art. 363.1 (oud) Sr). Was verdachte (werkzaam bij privaatrechtelijke rechtspersoon) ambtenaar in de zin van art. 363.1 (oud) Sr? HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. begrip ‘ambtenaar’ uit ECLI:NL:HR:2009:BJ6793. Hof heeft onder meer vastgesteld dat verdachte algemeen directeur/statutair bestuurder van rechtspersoon A was. Recht...

ECLI:NL:HR:2023:37 Hoge Raad, 17-01-2023, 22/01484
Gepubliceerd op 17-01-2023
WOTS-zaak. Overname tenuitvoerlegging (78 maanden gevangenisstraf) van in Noorwegen aan veroordeelde Nederlander opgelegde gevangenisstraf van 7 jaren t.z.v. medeplegen invoer grote hoeveelheid amfetamine. Middel klaagt dat rechtbank bij vaststelling van hoogte van straf onvoldoende rekening heeft gehouden met persoonlijke omstandigheden van veroordeelde. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:25 Hoge Raad, 17-01-2023, 22/01482
Gepubliceerd op 17-01-2023
Diefstal van hennep (art. 310 Sr) en medeplegen diefstal van hasj (art. 311.1.4 Sr) van klanten van coffeeshop in Utrecht. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:1994:ZC8448 Hoge Raad, 11-01-1994, 95.487M
Gepubliceerd op 12-01-2023
Militaire zaak. Belediging door andere militair in zijn gezicht te spugen (art. 266.1 Sr). Klachtvereiste, art. 164.1 Sv. Is het een feit van algemene bekendheid dat doen van aangifte/klacht een verzoek tot vervolging inhoudt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt? In aanmerking genomen dat art. 164 Sv ertoe strekt te doen vaststaan dat tot klacht gerechtigde persoon uitdrukkelijk heeft ver...

ECLI:NL:HR:2023:18 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/00951
Gepubliceerd op 11-01-2023
Voorhanden hebben van oefen antipersoneelsmijnen, handgranaten, oefengeweergranaten en oefen break up granaat, art. 13.1 en 26.1 WWM. 1. Afwijzing verhoor van de ttz. verschenen deskundige op het gebied van wapens en munitie. 2. Beslissing Rh-C om 2 niet in NRGD ingeschreven kundige personen op gebied van wapens en strafrecht als deskundigen te benoemen. 3. Bewijsklachten. Categorisering van wa...

ECLI:NL:HR:2023:12 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/05032
Gepubliceerd op 11-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt (in periode 12-11-2014 t/m 9-6-2015) en “een ander soortgelijk strafbaar feit” (medeplegen hennepteelt in periode 1-9-2013 t/m 11-11-2014), art. 36e.2 Sr. Zijn er “voldoende aanwijzingen” dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit medeplegen hennepteelt voorafgaand aan de in strafzaak bewezenverklaarde periode? HR herhaalt rel...

ECLI:NL:HR:2023:24 Hoge Raad, 10-01-2023, 22/00025
Gepubliceerd op 11-01-2023
Gedetineerde valt twee medewerkers penitentiaire inrichting aan. Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Schending art. 51i Sv door afwijzing van verzoek van verdediging om deskundige te benoemen en ttz. te horen? 2. Voldoet arrest aan motiveringsverplichting van art. 359a.3 Sv, nu de inhoud van bewijsmiddelen onder meer bestaat ui...

ECLI:NL:HR:2023:23 Hoge Raad, 10-01-2023, 22/00331
Gepubliceerd op 11-01-2023
Beschadiging door geparkeerde auto te bekrassen, art. 350.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:7 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02599
Gepubliceerd op 11-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd gelet op kostenverweer van raadsvrouw? Hof heeft geoordeeld dat deel van huur dat naar schatting voor rekening van slachtoffer moet komen in mindering gebracht moet worden op haar verdiensten en heeft kosten van “levensonderhoud, werkkleding, woning, etc.” geschat op € 500 per maand, “zoals in het proces-verbaal ...

ECLI:NL:HR:2023:14 Hoge Raad, 10-01-2023, 22/03569
Gepubliceerd op 11-01-2023
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Oekraïense nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. deelname aan criminele organisatie, computervredebreuk, wederrechtelijk overnemen van gegevens, witwassen en diefstal d.m.v. valse sleutels door het ontwikkelen, aanbieden en verkopen van malware in VS en andere landen. Ongenoegzaamheid van stukken, art. 9.2.b, 9.2.e en 9.3.b Uitleveringsverdrag Ned...

ECLI:NL:HR:2023:6 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02548
Gepubliceerd op 11-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd gelet op kostenverweer raadsvrouw? Hof heeft geoordeeld dat deel van huur dat naar schatting voor rekening van slachtoffer moet komen in mindering gebracht moet worden op haar verdiensten, en heeft kosten van “levensonderhoud, werkkleding, woning, etc.” geschat op € 500 per maand, “zoals in het proces-verbaal van...

ECLI:NL:HR:2023:4 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01535
Gepubliceerd op 11-01-2023
Belaging door e-mailberichten naar ex-partner te verzenden, waarin verdachte dreigt naaktfoto’s van haar openbaar te maken, en berichten over haar te plaatsen op Facebookpagina van haar werkgeefster, art. 285b.1 Sr. Heeft verdachte ‘stelselmatig’ inbreuk gemaakt op persoonlijke levenssfeer van ex-partner? Bij beoordeling of sprake is van belaging a.b.i. art. 285b.1 Sr zijn aard, duur, frequenti...

ECLI:NL:HR:2023:9 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02071
Gepubliceerd op 11-01-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01944, 21/02051 en 21/05032.

ECLI:NL:HR:2023:11 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02051
Gepubliceerd op 11-01-2023
Veroordeling voor o.m. medeplegen telen grote hoeveelheid hennep (feit 1) en aanwezig hebben hennep (feit 2). Bewijsklachten feiten 1 en 2. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01944, 21/02071 en 21/05032.

ECLI:NL:HR:2023:10 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01944
Gepubliceerd op 11-01-2023
Veroordeling voor o.m. medeplegen bedrijfsmatige grootschalige hennepteelt (feit 1), medeplegen art. 11a OW (feit 3) en witwassen (feit 5). 1. Klachten over bewezenverklaring feit 3. 2. Klachten over bewezenverklaring feit 5. 3. Klachten over verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02071, 21/02051 en 21/05032.

ECLI:NL:HR:2023:19 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01285
Gepubliceerd op 11-01-2023
Medeplegen bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en deelneming aan criminele organisatie die zich bezighoudt met bedrijfsmatige hennepteelt (art. 11b jo. 11.3 Opiumwet). 1. Heeft hof verweer strekkende tot n-o verklaring van OM in zijn vervolging toereikend gemotiveerd verworpen? 2. Bewijsklacht opzet op medeplegen van...

ECLI:NL:HR:2023:22 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01897
Gepubliceerd op 11-01-2023
Diefstal van paspoort en sleutelbos (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht diefstal paspoort. Heeft hof de bewezenverklaring gebaseerd op bewijsmiddelen die geen betrekking hebben op dit feit? 2. Heeft hof in strijd met art. 163.3 Sv geen gevolg verbonden aan de omstandigheid dat de aangifte van slachtoffer niet is ondertekend? 3. Kon hof zonder nadere motivering tul van de eerder opgelegde voorwaardel...

ECLI:NL:HR:2023:21 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01522
Gepubliceerd op 11-01-2023
Gevaar op weg veroorzaken door waarschuwing bandenspanning auto te negeren (art. 5 WVW 1994). Bewijsklacht. Kan bestanddeel ‘gevaar’ uit bewijsmiddelen volgen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:3 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01468
Gepubliceerd op 11-01-2023
Eendaadse samenloop van openlijk in vereniging geweld plegen en zware mishandeling (art. 141.1 en art. 302.1 Sr). Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel. 1. Alternatieve vergoedingsplicht. Heeft hof verzuimd in arrest op te nemen dat sprake is van alternatieve betalingsverplichting m.b.t. vordering b.p. en schadevergoedingsmaatregel? 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Heeft ho...

ECLI:NL:HR:2023:2 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01463
Gepubliceerd op 11-01-2023
Overtreding van voorschrift gesteld krachtens art. 2 Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan, door overmaken van geldbedrag dat op indirecte wijze is terechtgekomen bij terroristische organisatie(s) in Syrië. Kleurloos opzet. Moet opzet van verdachte erop zijn gericht dat geld terecht zou komen bij terroristische organisatie(s)? Opvatting dat het opzet van verdachte (ook) moet zijn gericht op het n...

ECLI:NL:HR:2023:20 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01304
Gepubliceerd op 11-01-2023
Poging tot zware mishandeling door ex-vriend van buurvrouw met honkbalknuppel op zijn hoofd te slaan n.a.v. ruzie op straat tussen moeder en stiefvader van verdachte met ex-vriend en zoon van buurvrouw, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Kon hof beroep op noodweerexces verwerpen o.g.v. wanverhouding tussen enerzijds aard en intensiteit van aanranding (door aangever duwen van moeder van...

ECLI:NL:HR:2023:17 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/00605
Gepubliceerd op 10-01-2023
Medeplegen invoer van heroïne vanuit Madagaskar, art. 2.A Opiumwet. 1. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering volgen dat koerier (al dan niet met heroïne) op Schiphol is teruggekeerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00646 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2023:5 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02162
Gepubliceerd op 10-01-2023
Belaging, art. 285b.1 Sr. 1. Aanhoudingsverzoek 1,5 uur voorafgaand aan tz. in hoger beroep door raadsman per e-mail gedaan en ttz. door gemachtigd raadsman herhaald op grond dat verdachte onvolledig tegen coronavirus (COVID-19) is gevaccineerd, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat niet is onderbouwd waarom verdachte niet veilig naar hof kan afreizen en (ten overvloede) o.g.v. belangenafweg...

ECLI:NL:HR:2023:13 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01359
Gepubliceerd op 10-01-2023
Belaging door honderden sms-berichten te sturen naar medewerkers van ouderenzorgorganisatie, art. 285b.1 Sr. Is voldaan aan klachtvereiste a.b.i. art. 66.1 Sr? Klachtgerechtigde kan bij een delict als het onderhavige zijn bevoegdheid slechts gedurende de in de wet genoemde klachttermijn uitoefenen. Dat betekent dat wanneer voor het instellen van een vervolging een klacht is vereist en klacht ni...

ECLI:NL:HR:1981:AC7408 Hoge Raad, 24-11-1981, 73370
Gepubliceerd op 09-01-2023
Schietpartij in restaurant in Den Haag in 1979. Medeplegen moord (art. 289 Sr) en medeplegen poging tot doodslag (art. 287 Sr). 1. Is ten bezware van verdachte acht geslagen op stukken die ttz. zijn voorgelezen zonder dat deze voor hem zijn vertolkt? 2. Heeft hof (nadat onderzoek opnieuw was aangevangen) verzuimd tolk in Chinese taal opnieuw te beëdigen? 3. Moet getuige, die reeds op eerdere tz...

ECLI:NL:HR:1948:113 Hoge Raad, 01-06-1948, 50559
Gepubliceerd op 06-01-2023
Vrouwelijke griffier. De stelling dat de Nederlandse wetgeving niet toelaat dat vrouwen deel uitmaken van de rechterlijke macht vindt geen steun in de wet, nu geen enkele wettelijke bepaling uitdrukkelijk de aanstelling van vrouwen tot leden van de rechterlijke macht belet. Conclusie niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:1999:ZD1600 Hoge Raad, 19-10-1999, 111.545
Gepubliceerd op 05-01-2023
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. (medeplegen) moord, art. 289 Sr. Grondslagverlating. Heeft hof de grondslag van tll. verlaten door te oordelen dat daarin niet tevens verwijt kan worden gelezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan (medeplegen) doodslag? Het in art. 289 Sr omschreven delict moord behelst dezelfde bestanddelen als het in art. 287 Sr omschreven delict doodslag, zij het dat ...

ECLI:NL:HR:1952:1 Hoge Raad, 18-03-1952, 53905
Gepubliceerd op 05-01-2023
OM-cassatie. Economische zaak. (Opzettelijke) invoer vanuit Duitsland van partij tandtechnische artikelen zonder vereiste documenten, art. 31.1 Deviezenbesluit 1945. Kleurloos opzet. Vereist art. 31.1 Deviezenbesluit 1945 alleen opzet t.a.v. verboden gedraging dan wel tevens opzet t.a.v. omstandigheid dat verdachte door die gedraging een bij of krachtens Deviezenbesluit 1945 gegeven voorschrift...

ECLI:NL:HR:2022:1939 Hoge Raad, 23-12-2022, 22/04617
Gepubliceerd op 23-12-2022
Verzoek tot wraking lid Hoge Raad in strafzaak, ingediend door een verdachte. Verplichte procesvertegenwoordiging; ontvankelijkheid (HR 23 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6270).

ECLI:NL:HR:2022:1862 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01954
Gepubliceerd op 21-12-2022
Bedreiging met misdrijf tegen leven gericht en met brandstichting door in gesprek met buurmannen A en B bedreigende woorden te uiten (“Ik gooi een molotovcocktail door zijn raam” en “Ik ga de buurman bombarderen met molotovcocktails en brandbommen”) over andere buurman, art. 285 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op overbrengen van door hem geuite bedreiging via derden aan aang...

ECLI:NL:HR:2022:1839 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01482
Gepubliceerd op 21-12-2022
Medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne (art. 10a Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1901 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01131
Gepubliceerd op 21-12-2022
Rijden onder invloed van alcohol, art. 8.2.a WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborgen van art. 6 Regeling bloed- en urineonderzoek (oud). Heeft hof verkort arrest of promis arrest gewezen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1838 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00054
Gepubliceerd op 21-12-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op omgekatte personenauto met Belgisch kenteken onder belanghebbende t.z.v. verdenking van valsheid in zegels en merken en autodiefstal, waarna zaak is geseponeerd. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan verkeer van auto, art. 36b.1.4 Sr jo. art. 552f Sv. 1. Aanvullend p-v raadkamerzitting is in strijd met art. 25.3 Sv niet ondertekend door voorz...

ECLI:NL:HR:2022:1729 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02261
Gepubliceerd op 21-12-2022
Belaging (art. 285b.1 Sr), voorhanden hebben van ploertendoder (art. 13.1 WWM) en aanwezig hebben van heroïne (art. 2.C Opiumwet). Motivering bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht, art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:537 m.b.t. motiveringsverplichting voor rechter betreffende dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden...

ECLI:NL:HR:2022:1908 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02081
Gepubliceerd op 21-12-2022
Rijden onder invloed, art. 8.2.b WVW 1994. Tenlastelegging behelst verwijt dat alcoholgehalte van bloed van verdachte “bij een onderzoek a.b.i. art. 8.2.b WVW 1994” hoger bleek te zijn dan grenswaarde. Hof (enkelvoudige kamer) verklaart bewezen dat alcoholgehalte van bloed van verdachte “bij een onderzoek” hoger bleek te zijn dan grenswaarde, omdat hof uitslag van bloedonderzoek van bewijs uits...

ECLI:NL:HR:2022:1819 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00022
Gepubliceerd op 20-12-2022
Openlijke geweldpleging tegen personen en goederen, art. 141.1 Sr. Post Keskin. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen getuige op de grond dat verdedigingsbelang ontbreekt. Afwijzing begrijpelijk en voldoet procedure in haar geheel aan art. 6 EVRM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00021.

ECLI:NL:HR:2022:1909 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/04415
Gepubliceerd op 20-12-2022
Diefstal (d.m.v. braak), art. 311.1.5 en 310 Sr. 1. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat hij niet weet waarom verdachte niet is verschenen en dat verdachte mogelijk niet van zitting op de hoogte is, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging. 2. Bewijsklacht diefstal d.m.v. braak. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1897 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02272
Gepubliceerd op 20-12-2022
Smaadschrift, art. 261.2 Sr. Was hof gehouden te beslissen op beroep van raadsman van verdachte op exceptie van art. 261.3 Sr, dat is opgenomen in niet voorgedragen pleitnota die wel ttz. in hoger beroep is overgedragen en in dossier is gevoegd? Geen rechtsregel verplicht rechter te beslissen op een door verdachte schriftelijk gevoerd verweer dat niet door of namens hem ttz. uitdrukkelijk is vo...

ECLI:NL:HR:2022:1840 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02340
Gepubliceerd op 20-12-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op in Frankrijk gestolen camper onder klager, die camper via Marktplaats van ander heeft gekocht. Beklag tegen voornemen OvJ om camper aan derde belanghebbende (Franse eigenaar) terug te geven, art. 116 lid 3 Sv. Heeft Rb klaagschrift ten onrechte ongegrond verklaard, nu klager de camper te goeder trouw heeft verkregen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1914 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/03871
Gepubliceerd op 20-12-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op lampen onder één van de klaagsters (Zwitserse vennootschap en Slowaakse vennootschap) t.z.v. verdenking van voorbereidingshandelingen t.a.v. hennepteelt. Ontvankelijkheid cassatieberoep na machtiging tot vernietiging a.b.i. art. 117 Sv, art. 134.2.c Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG is beroep n-o. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen en gelet op art. 117 Sv blijkt da...

ECLI:NL:HR:2022:1913 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00021
Gepubliceerd op 20-12-2022
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Post Keskin. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen getuige op de grond dat verdedigingsbelang ontbreekt. Afwijzing begrijpelijk en voldoet procedure in haar geheel aan art. 6 EVRM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00022.

ECLI:NL:HR:2022:1910 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/04077
Gepubliceerd op 20-12-2022
Voortgezette handeling van medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en gebruik maken van vervalst geschrift (art. 225.2 Sr), meermalen gepleegd. Relatieve competentie, art. 2.2 Sv. Is Rb Midden-Nederland bevoegd tot kennisneming van het aan verdachte tlgd. feit? Relatieve bevoegdheid van Rb tot kennisneming van strafbare feiten moet worden beoordeeld op grondslag van tll., zoals die lui...

ECLI:NL:HR:2022:1906 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02586
Gepubliceerd op 20-12-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. snelheidsovertreding, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Rechtsgevolgen overschrijding redelijke termijn bij betekening mededeling verstekarrest hof ex art. 366 Sv i.g.v. niet-ontvankelijkverklaring in hoger beroep. Nu schriftuur geen klachten bevat t.a.v. ’s hofs beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring van verdachte in het door hem ingestelde h.b. en HR ook g...

ECLI:NL:HR:2022:1912 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/03112
Gepubliceerd op 20-12-2022
Winkeldiefstal met geweld (art. 310 Sr en art. 312.1 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr) in supermarkt. Bewijsklacht m.b.t. wederspannigheid en klacht over ontbreken p-v van aanhouding. Is verdachte aangehouden door de verbalisanten op het moment dat hij zich tegen hen verzette en is p-v van aanhouding onmisbaar voor de beoordeling van de toepassing van dit dwangmiddel en van de rechtmatighei...

ECLI:NL:HR:2022:1911 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/03874
Gepubliceerd op 20-12-2022
Medeplegen van medeplichtigheid tot het medeplegen van moord op medewerker van spy(web)shop van wie werd vermoed dat hij met politie had gepraat (art 289 Sr). Bewijsklacht m.b.t. medeplegen van medeplichtigheid. Is het aandeel van verdachte in de uitvoering van voldoende gewicht geweest, nu de door verdachte verstrekte informatie cruciaal is voor de identificatie (en observatie) van slachtoffer...

ECLI:NL:HR:2022:1894 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04293
Gepubliceerd op 20-12-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Niet beslist op beroep van raadsvrouw van betrokkene op overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. Gelet op wat raadsvrouw (in haar pleitnota) heeft aangevoerd over overschrijding van redelijke termijn in e.a., had hof hierover een gemotiveerde beslissing moeten nemen. Omdat zo’n beslissing in ‘s hofs uitspraak ontbreekt, is middel terecht voorg...

ECLI:NL:HR:2022:1868 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04870
Gepubliceerd op 20-12-2022
Doodslag op partner (art. 287 Sr). Wijziging van de VI-regeling na i.w.tr. Wet straffen en beschermen op 1 juli 2021. 1. Heeft het hof voldoende gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. de strafoplegging (gevangenisstraf van 10 jaren en 6 maanden)? 2. Strafmotivering. Heeft het hof de beslissing tot oplegging van een gevangenisstraf van 11 jaren (voor aftrek strafkorting wegen...

ECLI:NL:HR:2022:1896 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01822
Gepubliceerd op 20-12-2022
Zware mishandeling door politieagent bij aanhouding verdachte (art. 302 Sr). Is door inwerkingtreding art. 372 Sr (Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar) sprake van verandering van wetgeving als gevolg waarvan een voor verdachte gunstiger bepaling is komen te gelden (art. 1.2 Sr)? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP6878 m.b.t. betekenis die aan art. 1.2 Sr moet worden ...

ECLI:NL:HR:2022:1895 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00740
Gepubliceerd op 20-12-2022
Bedreiging (meermalen gepleegd), art. 285.1 Sr. Niet beslist op verweer van raadsman van verdachte dat feiten wegens psychische stoornis niet aan verdachte kunnen worden toegerekend en dat hij als gevolg daarvan moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Er is (gelet op inhoud van pleitnota van raadsman) in hoger beroep een verweer gevoerd waarop hof gelet op art. 358 en 359 Sv op straffe...

ECLI:NL:HR:2022:1903 Hoge Raad, 20-12-2022, 22/00257
Gepubliceerd op 20-12-2022
Poging tot doodslag door in 2020 in IJsselstein 2 medewerkers van supermarkt met mes in hun borst te steken (art. 287 Sr), diefstal winkelgoederen (art. 310 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:1900 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00270
Gepubliceerd op 20-12-2022
Opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting voor escortbureau (art. 69 AWR) en opzettelijk in voorraad hebben van medicijnen (pillen) waarvoor geen handelsvergunning geldt (art. 40.2 Geneesmiddelenwet). 1. Verweer dat OM t.a.v. onjuist doen van aangifte omzetbelasting n-o is in vervolging, nu verdachte beroep toekomt op inkeerbepaling (art. 69.3 AWR). 2. Strafmotivering (gevangenisstra...

ECLI:NL:HR:2022:1899 Hoge Raad, 20-12-2022, 22/00914
Gepubliceerd op 20-12-2022
Diefstal van poetsmachine in tas, flessen poetsmiddel en poetsschijven uit auto (art. 310 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:1864 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02794
Gepubliceerd op 20-12-2022
Caribische zaak. Doodslag op studente op Saba (art. 300 Sr BES) en bezit kinderporno (art. 246bis Sr BES). 1. Algemene beschouwingen m.b.t. betrekken van onaannemelijke of onwaar gebleken verklaring van verdachte bij oordeel over bewezenverklaring. 2. Aangedragen alternatief scenario en kennelijke leugenachtigheid. Is sprake van kennelijk leugenachtige verklaringen van verdachte die voor het be...

ECLI:NL:HR:2022:1907 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04111
Gepubliceerd op 20-12-2022
Caravanmoord/Campingmoord te Meerlo. Doodslag (art. 287 Sr). 1. Bewijsklacht. Kan opzet op levensberoving uit bewijsmiddelen worden afgeleid? 2. Beroep op noodweer(exces). 3. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Kon hof heeft duur van gijzeling op 362 dagen bepalen? Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgele...

ECLI:NL:HR:2022:1902 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04758
Gepubliceerd op 20-12-2022
Doodslag op drie vrouwen (art. 287 Sr) en wegmaken van lijk van één van hen (art. 151 Sr). 1. Bewijsklacht doodsoorzaak slachtoffer A. 2. Kennelijke leugenachtigheid. Heeft hof deel van verklaring van verdachte als kennelijk leugenachtig aangemerkt? 3. Bewijsklacht opzet op dood slachtoffer A. 4. Schakelbewijs. 5. Voorwaardelijke invrijheidsstelling. Behelst wijziging van regeling van voorwaard...

ECLI:NL:HR:2022:1898 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/03499
Gepubliceerd op 20-12-2022
Zware mishandeling door echtgenote van trap te duwen (art. 302.1 jo. 304.1 Sr). Bewijsklacht m.b.t. zware mishandeling. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1865 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/02028
Gepubliceerd op 20-12-2022
Diefstal van 4 bierkratjes met lege bierflesjes uit studentenflat, art. 310 Sr. Was hof gehouden expliciet te reageren op verweer dat er geen sprake was van oogmerk op wederrechtelijke toe-eigening? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1904 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04421
Gepubliceerd op 20-12-2022
Medeplegen van een dubbele poging tot moord op een begraafplaats in Roermond (art. 289 Sr). 1. Afwijzing van ttz. in hoger beroep herhaald verzoek tot horen van aangevers als getuigen op de grond dat hof horen van getuigen niet noodzakelijk acht. Heeft het hof de afwijzing van de getuigenverzoeken voldoende gemotiveerd? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van een of meer raadsheren van hof ’s-Herto...

ECLI:NL:HR:2022:1905 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04341
Gepubliceerd op 20-12-2022
Doodslag op 73-jarige huisbaas in Leeuwarden in 2019 (art. 287 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht diefstal. 2. Vordering benadeelde partij. Heeft hof de toewijzing van de vordering b.p., i.h.b. de kosten voor het bijzetten van de urn in China, voldoende gemotiveerd? 3. Vordering b.p. Toewijzing reis- en verblijfkosten naar en in Nederland van echtgenoot van dochter van weduwe en nic...

ECLI:NL:HR:1969:AB4060 Hoge Raad, 07-10-1969, 65031
Gepubliceerd op 16-12-2022
Poging tot opzettelijk onttrekken van auto aan het krachtens de wet daarop gelegde beslag door achter stuur van auto te blijven zitten, motor te starten en te schakelen nadat politieagenten beslag op auto hebben gelegd, omdat verdachte het trottoir als werkplaats voor auto gebruikte, art. 198.1 Sr. 1. Kan uit enkele mededeling van politieambtenaar dat auto in beslag is genomen worden afgeleid d...

ECLI:NL:HR:1881:1 Hoge Raad, 14-03-1881, 37
Gepubliceerd op 16-12-2022
Gekwalificeerde moord door minderjarige jongen mee te nemen, vast te binden en vervolgens met priem uit degenstok verschillende keren in zijn hart te steken, art. 295, 296, 297 en 302 Sr. Levenslange tuchthuisstraf opgelegd. Kwalificatieklacht moord, voorbedachte raad. Kon hof t.a.v. bewezenverklaarde feiten de bepalingen omtrent moord toepassen? Art. 297 Sr spreekt in het algemeen van “attente...

ECLI:NL:HR:2022:1692 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01583
Gepubliceerd op 13-12-2022
Belaging buren door jarenlang bijna dagelijks overlast te veroorzaken, art. 285b.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Voldaan aan bestanddeel ‘stelselmatig’? 2. Bewijsklachten t.a.v. opzet en oogmerk. 3. Vordering benadeelde partij m.b.t. aanschaf van camera met geheugensteun. Heeft hof in strijd met art. 24 Rv de feitelijke grondslag van de vordering benadeelde partij aangevuld? 4. Vordering b.p. m.b.t. imm...

ECLI:NL:HR:2022:1855 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01765
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en voorbereidingshandelingen daartoe (art. 11a Opiumwet), en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels van twee containers met sportschoenen en bananenpulp (art. 311.1 Sr). Bewijsklachten medeplegen. Betekenis van omstandigheid dat verdachte niet zijn opdrachtgever wilde noemen van wie hij de benodigde pincode zou hebben ontvangen voor het ophalen e...

ECLI:NL:HR:2022:1863 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02475
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van geneesmiddelen en drugs, art. 8.1 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 7.1 Regeling bloed- en urineonderzoek (oud). Zijn bloedmonsters van verdachte, die op de dag van de bloedafname aan de interne post van politie zijn aangeboden en 7 dagen later verzegeld door NFI zijn ontvangen, waarbij hof de exacte datum van verzending niet heeft kunnen vaststellen, ...

ECLI:NL:HR:2022:1860 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03186
Gepubliceerd op 13-12-2022
Poging tot moord op ex-vrouw, art. 289 Sr. Maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (langdurig toezicht), art. 38z Sr. Kan deze maatregel slechts ambtshalve worden opgelegd als een recent opgemaakt reclasseringsadvies aan rechter is overlegd? Gelet op mogelijk ingrijpend karakter en potentieel lange duur van toezicht vergt oplegging van maatregel strekkende tot gedrag...

ECLI:NL:HR:2022:1693 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01793
Gepubliceerd op 13-12-2022
Opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben 4.000 gram hennep, art. 3.B en 3.C Opiumwet. Bewijsklacht opzet op vervoeren en aanwezig hebben. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1698 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02221
Gepubliceerd op 13-12-2022
Diefstal d.m.v. braak in woning (art. 311.1.1 Sr) en witwassen personenauto (art. 420bis Sr). 1. Bewijsklacht diefstal. Kon hof volstaan met opsomming van bewijsmiddelen gelet op “in het kader van de ontkenning van het feit” afgelegde verklaringen van verdachte? 2. Bewijsklacht betrokkenheid verdachte bij inbraak. 3. Bewijsklachten witwassen. Denaturering voor bewijs gebruikte verklaring verdac...

ECLI:NL:HR:2022:1856 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02275
Gepubliceerd op 13-12-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed (art. 8.3 en 8.4 WVW 1994) en rijden zonder rijbewijs (art. 107.1 WVW 1994). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Had afschrift van dagvaarding in hoger beroep moeten worden verzonden naar het in akte h.b. opgegeven adres? Vermelding van adres in akte h.b. kan niet anders worden begrepen dan als opgave van adres in de zin...

ECLI:NL:HR:2022:1694 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02797
Gepubliceerd op 13-12-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit het beschikbaar stellen van valse bescheiden aan Belastingdienst. 1. Had hof bij bepaling w.v.v. rekening moeten houden met een (mogelijke) belastingheffing over w.v.v.? 2. Draagkrachtverweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1853 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01340
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Zijn bloedmonsters van verdachte zo spoedig mogelijk toegezonden aan NFI, nu deze 6 dagen na bloedafname zijn ontvangen door NFI? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien de waarborgen zijn nageleefd waarmee wet...

ECLI:NL:HR:2022:1832 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00357
Gepubliceerd op 13-12-2022
Caribische zaak. Veroordeling van partner van (oud-)minister van Volksgezondheid van Curaçao voor medeplegen van oplichting m.b.t. een niet-geleverde partij mondkapjes (art. 2:305.1 SrC) en witwassen van geldbedrag, meermalen gepleegd (art. 2:404.1.a SrC). 1. Heeft hof juiste betekenis toegekend aan het in art. 2:305.1 SrC omschreven delict oplichting en is ’s hofs oordeel hieromtrent voldoende...

ECLI:NL:HR:2022:1851 Hoge Raad, 13-12-2022, 20/04363
Gepubliceerd op 13-12-2022
Onvoldoende zorgdragen voor onder zijn hoede staande gevaarlijke hond (kruising tussen Pitbull en Stafford) in zijn woning, waardoor hond een bezoekster meerdere malen in haar armen en rechterbeen bijt (met ernstige letsels tot gevolg), art. 425.2 Sr. Diende verdachte zijn hond te muilkorven, nu hij thuis was en zich op een niet voor publiek toegankelijke plek bevond? Art. 425.2 Sr is niet alle...

ECLI:NL:HR:2022:1857 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02626
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof oordelen dat per 1-1-2019 gewijzigde werkwijze m.b.t. bewaren op politiebureau en transport van bloedmonsters naar laboratorium is gevolgd, zodat betrouwbaarheid van onderzoeksresultaat niet in het geding is? Van ‘een onderzoek’ a.b....

ECLI:NL:HR:2022:1833 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03336
Gepubliceerd op 13-12-2022
Caribische zaak. Veroordeling van (oud-)minister van Volksgezondheid van Curaçao voor medeplegen van oplichting m.b.t. een niet-geleverde partij mondkapjes (art. 2:305.1 SrC). 1. Bewijsklachten medeplegen van oplichting. 2. Grondslagverlating. Heeft hof de grondslag van de tll. verlaten, nu het in zijn bewijsvoering en strafmotivering mede heeft betrokken dat verdachte misbruik heeft gemaakt va...

ECLI:NL:HR:2022:1695 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03512
Gepubliceerd op 13-12-2022
Poging doodslag door met aanzienlijke snelheid in personenauto achteruit in te rijden op agent en diens motorfiets (art. 287 Sr) en diefstal benzine, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht poging doodslag. Heeft hof ten onrechte het p-v VerkeersOngevallenAnalyse als een deskundigenverslag a.b.i. art. 344.1.4 Sv in de bewijsvoering betrokken? 2. Bewijsklachten poging doodslag t.a.v. ‘...

ECLI:NL:HR:2022:1825 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03732
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen diefstal (d.m.v. braak), meermalen gepleegd (art. 311.1.4 en art. 311.1.5 Sr), brandstichting met gemeen gevaar voor goederen (art. 157.1 Sr) en bezit amfetamine (art. 2.C Opiumwet). Afwijzing verzoek tot het horen van twee getuigen. Is sprake van een verzoek tot het horen van belastende getuigen waarop de post-Keskin jurisprudentie van toepassing is? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1859 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03970
Gepubliceerd op 13-12-2022
OM-cassatie. Vrijspraak snelheidsovertreding van meer dan 30 kilometer per uur op de grond dat ten onrechte is afgezien van staandehouding van bestuurder, art. 5 WAHV. Heeft hof ten onrechte toepassing gegeven aan art. 5 WAHV en snelheidsovertreding beschouwd als Wet Mulder-feit? Aan verdachte is tlgd. dat hij op een (auto)weg buiten bebouwde kom de maximumsnelheid met in elk geval meer dan 30 ...

ECLI:NL:HR:2022:1854 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01438
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen diefstal van kinderjas uit winkel, art. 311.1.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Het bewezenverklaarde dat verdachte “in vereniging” met een ander een jas heeft weggenomen met het oogmerk zich deze wederrechtelijk toe te eigenen, kan niet zonder meer worden afgeleid uit bewijsvoering van hof. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2022:1691 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01295
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van cannabis en alcohol, art. 8 WVW 1994. Bloedonderzoek, waarborg van art. 16.1 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Bewijsklacht t.a.v. bestanddeel ‘onderzoek’ in de zin van art. 8 WVW 1994. Heeft hof miskend dat het voorschrift a.b.i. art. 16.1 BADG in dit verband tot het stelsel van strikte waarborgen behoort, waarvan niet-naleving tot bewijsuitsluiting ...

ECLI:NL:HR:2022:1858 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01122
Gepubliceerd op 13-12-2022
Eendaadse samenloop van deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) en voorbereiden en/of bevorderen van brandstichting, moord en doodslag te begaan met terroristisch oogmerk (art. 176b.2 Sr, art. 289a.2 Sr en art. 96.2 Sr). Syriëganger. Heeft organisatie Ahrar al-Sham plegen van terroristische misdrijven tot oogmerk? In art. 140a Sr is strafbaar gesteld deelneming aan organisatie...

ECLI:NL:HR:2022:1690 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01111
Gepubliceerd op 13-12-2022
Opzettelijk verkopen, afleveren en/of vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet). Grondslagverlating nu medeplegen niet is tenlastegelegd en bewezenverklaard, terwijl uit ’s hofs bewijsoverweging zou volgen dat verdachte in vereniging met ander(en) heeft gehandeld, en hof in strafmotivering is uitgegaan van een langere periode dan is tenlastegelegd en bewezenverklaard? HR: art. 81.1 RO. Samenha...

ECLI:NL:HR:2022:1823 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00895
Gepubliceerd op 13-12-2022
Mishandeling echtgenote en politieagent (art. 304 jo. 300.1 Sr) en bedreiging met brandstichting (art. 285.1 Sr). Ontbrekende schriftelijke verklaring aan de hand waarvan verdachte zijn laatste woord heeft uitgesproken. Heeft dit verzuim nietigheid van onderzoek ttz. en uitspraak tot gevolg? In overeenstemming met art. 311.4 Sv is volgens p-v van tz. aan verdachte het recht gelaten het laatst ...

ECLI:NL:HR:2022:1689 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00714
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen hennepteelt door het opzettelijk voorhanden hebben van voorwerpen in een afgesloten, verhuurde kamer, art. 11a jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet. 1. Bewijsklacht t.a.v. opzettelijk aanwezig hebben. 2. Bewijsklacht t.a.v. medeplegen. 3. Strafmotivering (taakstraf van 100 uren, subsidiair 50 dagen hechtenis, waarvan 40 uren voorwaardelijk). Vergissing hof t.a.v. mate ...

ECLI:NL:HR:2022:1722 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00578
Gepubliceerd op 13-12-2022
Ontuchtige handelingen met 12-jarige stiefdochter door 42-jarige verdachte, art. 245 Sr. Bewijsklachten. Bewezenverklaarde periode en bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis) t.a.v. het zich “meermalen” aan de bewezenverklaarde ontucht schuldig maken. HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op de door de benadeelde partij in hoger beroep ingetrokken vordering.

ECLI:NL:HR:2022:1688 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00483
Gepubliceerd op 13-12-2022
Mishandeling, art. 300.1 Sr. 1. (Putatief) noodweer. 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. geloofwaardigheid van verklaringen van aangever en getuige. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1687 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00250
Gepubliceerd op 13-12-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. weigeren medewerking te verlenen aan ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Kon hof verstek verlenen tegen verdachte, nu geen afschrift van de dagvaarding voor de tz. in hoger beroep is verzonden naar het adres dat is opgegeven in de bijzondere volmacht tot instellen h.b., gelet op feit dat verdachte nadien zijn BRP-adres he...

ECLI:NL:HR:2022:1831 Hoge Raad, 13-12-2022, 20/04309
Gepubliceerd op 13-12-2022
Poging oplichting m.b.t. verkoop vaartuig (art. 326.1 Sr) en witwassen vaartuig (art. 420bis.1.a Sr). Klachten over bewezenverklaring witwassen, i.h.b. het bestanddeel “uit enig misdrijf afkomstig”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1861 Hoge Raad, 13-12-2022, 22/00380
Gepubliceerd op 13-12-2022
Caribische zaak. Gewapende overvallen in Curaçao. Medeplegen diefstal met geweld (art. 2:289 jo. 2:291 SrC), eendaadse samenloop van medeplegen diefstal met geweld en afpersing (art. 2:289 jo. 2:291 en 2:294 SrC), gekwalificeerde doodslag (art. 2:260 jo. 1:123 SrC) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenverordening 1930). 1. Bewijsklacht doodslag. Strekt ...

ECLI:NL:HR:2022:1824 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02139
Gepubliceerd op 13-12-2022
Meineed (meermalen gepleegd) door als getuige in tuchtzaak en strafzaak tegen zijn broer, die wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag jegens (minderjarige) patiënten van zijn orthodontiepraktijk, onder ede t.o.v. tuchtcollege en RC (2 keer) ontlastende verklaringen af te leggen in het belang van zijn broer, inhoudende dat hij vaste orthodontie-assistent was van zijn broer, art. 207.1 ...

ECLI:NL:HR:2022:1852 Hoge Raad, 13-12-2022, 20/04373
Gepubliceerd op 13-12-2022
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. 359.3 Sv. Heeft verdachte op tz. in hoger beroep het bewezenverklaarde bekend, nu hij heeft ontkend dat hij mes tegen keel van aangever heeft gehouden? Uit p-v van tz. in h.b., inhoudende dat verdachte uitdrukkelijk heeft ontkend dat hij mes op keel van aangever heeft geplaatst of gezet, volgt ...

ECLI:NL:HR:2022:1829 Hoge Raad, 06-12-2022, 22/00057
Gepubliceerd op 13-12-2022
Mishandeling met dood tot gevolg door in 2020 in Simpelveld een ander meerdere keren tegen zijn hoofd te slaan, waardoor deze ten val is gekomen (art. 300.3 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:1996:ZD0602 Hoge Raad, 17-12-1996, 103.862 U-II
Gepubliceerd op 09-12-2022
-

ECLI:NL:HR:1996:ZD0547 Hoge Raad, 15-10-1996, 103.862 U
Gepubliceerd op 09-12-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1828 Hoge Raad, 06-12-2022, 22/002825
Gepubliceerd op 07-12-2022
Herziening. Bedreiging met zware mishandeling door met auto op aangever in te rijden (art. 285 Sr). Aangevoerd wordt dat ernstige vermoeden bestaat dat politierechter aanvraagster zou hebben vrijgesproken dan wel zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging, als hij bekend was geweest met bij aanvraag gevoegde rapport. V.zv. met aanvraag is beoogd rapport als nieuw deskundigeninzicht aan te m...

ECLI:NL:HR:2022:1827 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/03991
Gepubliceerd op 06-12-2022
Mishandeling van buurman, art. 300.1 Sr. Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. in hoger beroep door verdachte gedaan op de grond dat hij wegens ziekte (mentale gesteldheid) niet in staat is om ttz. te verschijnen, door hof (enkelvoudige kamer) op voorhand afgewezen o.g.v. belangenafweging, waarna hof ttz. mededeelt dat verdachte heeft ingestemd met afdoening van strafzaak buiten zijn aanwezigh...