Uitspraken Hoge Raad

Hier vindt u een overzicht van recente uitspraken in strafzaken van de Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2023:129 Hoge Raad, 31-01-2023, 22/02030
Gepubliceerd op 31-01-2023
Poging tot doodslag door in 2018 in Boxtel partner van zijn zus met vleesmes in zijn borstkas te steken (art. 287 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2023:117 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02823
Gepubliceerd op 31-01-2023
Tussenarrest HR. Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd, art. 9.7 WVW 1994. Dubbel verstek. Betekening oproeping nadere tz. in hoger beroep, 5-dagentermijn van art. 36e.2.b Sv. Kan uit informatiestaat SKDB-persoon, die aan oproeping is gehecht, worden afgeleid dat verdachte t.t.v. vergeefse aanbieding van oproeping aan BRP-adres en 5 dagen nadien op dat adr...

ECLI:NL:HR:2023:128 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/01885
Gepubliceerd op 31-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op o.m. personenauto onder klager t.z.v. verdenking drugshandel. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming. Beschouwingen over (a) ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, (b) proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag, (c) hernieuwd beklag en (d) inrichting stelsel van rechtsmiddelen. 2. Klacht dat Rb...

ECLI:NL:HR:2023:119 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/04252
Gepubliceerd op 31-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering in dienstbetrekking. Middel klaagt dat door hof bevestigde uitspraak van rechtbank niet de inhoud van de bewijsmiddelen bevat. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04224.

ECLI:NL:HR:2023:118 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/04224
Gepubliceerd op 31-01-2023
Bescheiden opzettelijk in valse vorm ter beschikking stellen (art. 69 AWR), opzettelijk doen van onvolledige belastingaangiften (art. 69 AWR) en verduistering in dienstbetrekking (art. 322 Sr). Klacht over afwijzing van verzoek tot het horen van een reeds gehoorde getuige. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04252.

ECLI:NL:HR:2023:71 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02972
Gepubliceerd op 31-01-2023
Rijden zonder rijbewijs op minibike, art. 107.1 WVW 1994. Bewijsklacht. Is minibike een motorrijtuig (bromfiets) waarvoor op de weg de rijbewijsplicht geldt? Hof heeft vastgesteld dat verbalisant de verdachte heeft zien rijden op openbare weg op motorrijtuig. ‘s Hofs oordeel dat onderhavig, door verdediging als ‘minibike’ aangeduid, voertuig kan worden aangemerkt als motorrijtuig waarvoor bestu...

ECLI:NL:HR:2023:81 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/03097
Gepubliceerd op 31-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op twee personenauto’s onder zoon van klager t.z.v. verdenking witwassen, waarbij klager in hernieuwd beklag opnieuw stelt eigenaar auto’s te zijn. 1. HR gaat n.a.v. CAG nader in op beoordelingskader beklag ex art. 552a Sv over inbeslagneming. Beschouwingen over (a) ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, (b) proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting b...

ECLI:NL:HR:2023:72 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/05105
Gepubliceerd op 31-01-2023
Medeplegen diefstal (meermalen gepleegd), art. 311.1.4 Sr. Ontbreken van rechtsbijstand in hoger beroep voor verdachte die in voorlopige hechtenis heeft verbleven, art. 40.1.b Sv. Tegen verdachte is bij vonnis van Pr voorlopige hechtenis bevolen. Uit stukken van geding blijkt niet dat in h.b. een advocaat zich voor verdachte als raadsman heeft gesteld of ttz. is verschenen. Ook blijkt niet dat ...

ECLI:NL:HR:2023:108 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/05059
Gepubliceerd op 31-01-2023
Medeplegen van diefstal d.m.v. braak in een woning (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr). Bewijsklachten medeplegen. Is bijdrage van verdachte van voldoende gewicht om te kunnen worden aangemerkt als medeplegen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:107 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02734
Gepubliceerd op 31-01-2023
Medeplegen van diefstal en medeplegen van diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:33 Hoge Raad, 31-01-2023, 21/02168
Gepubliceerd op 31-01-2023
Belaging ex-partner en haar nieuwe vriend (art. 285b.1 Sr). Vordering benadeelde partijen. Heeft hof, mede gelet op hetgeen namens verdachte ttz. in hoger beroep is aangevoerd, beslissing om aan b.p.’s vergoeding van immateriële schade toe te kennen toereikend gemotiveerd? Hof heeft vorderingen tot vergoeding van immateriële schade van b.p.’s toegewezen tot bedrag van telkens € 500, vermeerderd...

ECLI:NL:HR:1999:ZD1670 Hoge Raad, 14-12-1999, 111.872
Gepubliceerd op 30-01-2023
-

ECLI:NL:HR:1998:ZD1033 Hoge Raad, 12-05-1998, 107.306
Gepubliceerd op 30-01-2023
-

ECLI:NL:HR:1931:148 Hoge Raad, 15-06-1931, 34099
Gepubliceerd op 30-01-2023
Naam verzonnen onder huurkoopcontract. Valsheid in geschrifte.

ECLI:NL:HR:2023:93 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/00791
Gepubliceerd op 24-01-2023
Veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg t.z.v. openlijk geweld tegen personen en goederen (art. 141.1 Sr) en medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr) door meermalen met auto tegen andere auto met twee inzittenden aan te rijden, met handen schietbewegingen te maken en die andere auto te achtervolgen en op te jagen. 1. Openlijk geweld ‘tegen ...

ECLI:NL:HR:2023:92 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/00431
Gepubliceerd op 24-01-2023
Poging tot doodslag door in 2019 in Eygelshoven na ruzie in uitgaansleven met mes in hart van ander te steken, art. 287 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:91 Hoge Raad, 24-01-2023, 19/03845
Gepubliceerd op 24-01-2023
OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling van zorgverleners in psychiatrisch ziekenhuis, art. 285.1 Sr. Kon bij aangeefsters in redelijkheid vrees ontstaan dat misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2005:AT3659 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging me...

ECLI:NL:HR:2023:90 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/01818 B
Gepubliceerd op 24-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Amerikaanse Staffordshire terriër) onder klager t.z.v. verdenking van dierenmishandeling. 1. Kon Rb oordelen dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de hond verbeurd zal verklaren? 2. Had Rb zich ook moeten uitlaten over voornemen van OvJ tot vervreemding van hond a.b.i. art. 117 Sv? 3. Heeft Rb voldoende gerespondeerd ...

ECLI:NL:HR:2023:87 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/04656
Gepubliceerd op 24-01-2023
(Feitelijk leiding geven aan) belastingfraude (art. 68 en 69 AWR) en valsheid in geschrift (art. 225 Sr), meermalen gepleegd (begaan door rechtspersoon). Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 437.2 Sv. Schriftuur te laat. Had afschrift van aanzegging verzonden moeten worden naar het in cassatieakte opgegeven kantooradres van raadsman of noopte art. 48 Sv tot versturen van afschrift daarvan aan ...

ECLI:NL:HR:2023:89 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/04526 J
Gepubliceerd op 24-01-2023
Jeugdzaak. Medeplegen diefstal uit woning (art. 311.1.4 Sr). 1. Betrouwbaarheid van verklaringen van aangeefster. Heeft hof verwerping van verweer dat verklaringen van aangeefster onbetrouwbaar zijn en niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt, toereikend gemotiveerd? 2. Bewijsklacht m.b.t. weggenomen horloge. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:88 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/03641 B
Gepubliceerd op 24-01-2023
Beklag, beslag ex art. 94a Sv op horloge onder belanghebbende t.z.v. verdenking van productie van synthetische drugs en (poging tot) uitvoer van grote hoeveelheid XTC-pillen. Kon Rb oordelen dat niet klager, maar belanghebbende aangemerkt dient te worden als redelijkerwijs rechthebbende op horloge? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:85 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/03362
Gepubliceerd op 24-01-2023
Beschikking op vordering OvJ ex art. 552f Sv tot onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen computerkast en iPad na onherroepelijke veroordeling t.z.v. (poging tot) afdreiging (meermalen gepleegd), verkrachting (meermalen gepleegd), computervredebreuk en vernieling geautomatiseerd werk. Is sprake van verband tussen voorwerpen en feiten waarvoor belanghebbende is veroordeeld? M.b.t. iPad he...

ECLI:NL:HR:2023:82 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02452
Gepubliceerd op 24-01-2023
Cassatieberoep te laat ingesteld, art. 432.1.c Sv. Volgens stukken heeft verdachte zich op tz. van hof o.g.v. art. 279.1 Sv laten verdedigen door een daartoe uitdrukkelijk gemachtigde advocaat. Daarom had cassatieberoep moeten worden ingesteld binnen 14 dagen na einduitspraak van hof van 26-5-2021. Beroep is echter pas ingesteld op 10-6-2021. Om die reden kan HR cassatieberoep van verdachte nie...

ECLI:NL:HR:2023:83 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02250
Gepubliceerd op 24-01-2023
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. bedreiging (art. 285.1 Sr), wederspannigheid (art. 180 Sr), lokaalvredebreuk (art. 139.1 Sr) en belediging van ambtenaar (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). Ontvankelijkheid hoger beroep, bijzondere schriftelijke volmacht tot instellen h.b. per niet ondertekende e-mail van advocaat. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat advocaat niet op recht...

ECLI:NL:HR:2023:86 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02249
Gepubliceerd op 24-01-2023
Mishandeling (art. 300.1 Sr). Ontvankelijkheid hoger beroep, bijzondere schriftelijke volmacht tot instellen h.b. per niet ondertekende e-mail van advocaat. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat advocaat niet op rechtsgeldige wijze h.b. heeft ingesteld, nu de bij e-mailbericht door advocaat toegestuurde schriftelijke bijzondere volmacht in het geheel niet is ondertekend...

ECLI:NL:HR:2023:69 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02056
Gepubliceerd op 24-01-2023
Rijden terwijl verdachte wist dat ‘een op zijn naam gesteld rijbewijs’ ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Levert besturen van motorrijtuig na ongeldigverklaring van Nederlands rijbewijs het strafbare feit van art. 9.2 WVW 1994 op, nu verdachte ook zou beschikken over geldig Bosnisch rijbewijs? Opvatting dat bestuurder van wie Nederlands rijbewijs ongeldig is verklaard maar die daarnaast...

ECLI:NL:HR:2023:80 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02047
Gepubliceerd op 24-01-2023
Medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). Kon hof oordelen dat sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving, i.h.b. vanwege de feiten en omstandigheden die hof daaraan ten grondslag heeft gelegd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:8 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/01987
Gepubliceerd op 24-01-2023
Mishandeling (art. 300.1 Sr). Afwijzing getuigenverzoek vanwege onvindbaarheid getuige in eerste aanleg. Aannemelijk dat getuige niet binnen aanvaardbare termijn kan worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a. Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:466 m.b.t. toepassing van art. 288.1.a. Sv. Hof heeft voorwaardelijk getuigenverzoek afgewezen en heeft daaraan kennelijk ten grondslag gelegd d...

ECLI:NL:HR:2023:84 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/03936
Gepubliceerd op 24-01-2023
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht van politicus (art. 285.1 Sr). Bewijsklacht. Kon bij politicus door gedragingen van verdachte in redelijkheid de vrees ontstaan dat hij het leven zou verliezen en was opzet van verdachte daarop gericht? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2005:AT3659 en HR:1984:8252 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met enig misdrijf ...

ECLI:NL:HR:2023:79 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/01947
Gepubliceerd op 24-01-2023
Medeplegen verkrachting (art. 242 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van AG die bij behandeling van zaak in hoger beroep betrokken is geweest, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2. Kon hof vonnis Rb deels bevestigen, nu p-v van onderzoek ttz. in eerste aanleg ontbreekt? 3. Betrouwbaarheid verklaring van aangeefster en bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring...

ECLI:NL:HR:2023:68 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/00984
Gepubliceerd op 24-01-2023
Ontucht met minderjarige stiefdochter (art. 247 en 249.1 Sr) en vervaardigen, verspreiden en bezitten van kinderpornografische afbeeldingen van o.a. die stiefdochter (art. 240b.1 Sr). 1. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot horen slachtoffer i.v.m. haar gezondheid of welzijn, art. 288.1.b Sv. 2. Gebruik van bij politie afgelegde verklaringen van slachtoffer voor bewijs, art. 6 EVRM. Voldoende c...

ECLI:NL:HR:2023:40 Hoge Raad, 24-01-2023, 22/00595
Gepubliceerd op 24-01-2023
Post-Jaddoe. Veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg t.z.v. openlijk geweld tegen personen en goederen (art. 141.1 Sr) en medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr) door meermalen met auto tegen andere auto met twee inzittenden aan te rijden, met handen schietbewegingen te maken en die andere auto te achtervolgen en op te jagen. 1. HR gaat in...

ECLI:NL:HR:2023:70 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/02138
Gepubliceerd op 24-01-2023
Jeugdzaak. Mishandeling (art. 300.1 Sr), medeplegen afpersing op openbare weg (art. 317.3 jo. 312.2 Sr), diefstal (art. 310 Sr) en poging tot doodslag (art. 287 Sr). Avondklok als bijzondere voorwaarde toelaatbaar? Art. 77z.2 Sr. Hof heeft als bijzondere voorwaarde een avondklok opgelegd bij voorwaardelijke PIJ-maatregel en invulling daarvan overgelaten aan reclassering. Uit wetsgeschiedenis bi...

ECLI:NL:HR:2023:78 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/00557
Gepubliceerd op 24-01-2023
Medeplegen diefstal elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr). Bewijsklachten. Wetenschap van verdachte en (on)geloofwaardigheid van verklaring van verdachte. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:77 Hoge Raad, 24-01-2023, 21/00420
Gepubliceerd op 24-01-2023
Ontuchtige handelingen met 15-jarige aangeefster door 45-jarige verdachte na ontmoeting via online datingservice waarbij is nagelaten te vragen naar leeftijd aangeefster (art. 245 Sr). Strafmotivering (gevangenisstraf van 6 maanden en taakstraf van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis). 1. Kon hof onder verwijzing naar gelijke zaken (van medeverdachten) een verschillende (voor verdachte aanz...

ECLI:NL:HR:1997:ZD0847 Hoge Raad, 04-11-1997, 105.654
Gepubliceerd op 24-01-2023
Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), art. 225.1 Sr. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep (5-dagentermijn van art. 588.3.c Sv) en adresverificatie voorafgaand aan aanbieding dagvaarding in h.b. aan GBA-adres. Kan uit GBA-uitdraai, die aan dagvaarding is gehecht, worden afgeleid dat verdachte t.t.v. vergeefse aanbieding van dagvaarding aan GBA-adres en 5 dagen nadien op dat adres was ...

ECLI:NL:HR:1947:102 Hoge Raad, 25-02-1947, 49553
Gepubliceerd op 20-01-2023
Gold Flake-arrest. Verkopen van 20 Engelse sigaretten tegen te hoge prijs door caféhouder in 1946 in ‘s-Hertogenbosch (art. 3 Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939). 1. Bewijsklachten. Kunnen omstandigheid dat prijs van sigaret veel lager is dan 40 cent en wetenschap daarvan van verdachte worden aangemerkt als feit van algemene bekendheid? 2. Strafmotivering (geldboete van ƒ 50.000, sluiting van...

ECLI:NL:HR:2023:31 Hoge Raad, 17-01-2023, 20/03547
Gepubliceerd op 18-01-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/03545 en 20/03700.

ECLI:NL:HR:2023:38 Hoge Raad, 17-01-2023, 23/00013
Gepubliceerd op 17-01-2023
Beschikking. Verzoekschrift tot aanwijzing van ander gerecht, art. 510.1 Sv. Tegen ... is aangifte gedaan t.z.v. (poging tot) dwang door advocaat onder druk te zetten advocatuur te verlaten, art. 284.1.1 Sr. Uit de bij verzoekschrift overgelegde stukken blijkt: a. dat tegen betrokkene aangifte is gedaan dat deze zich heeft schuldig gemaakt aan strafbaar feit; en b. dat betrokkene op het moment ...

ECLI:NL:HR:2023:39 Hoge Raad, 17-01-2023, 21/01940
Gepubliceerd op 17-01-2023
Voorhanden hebben van vuurwapen en munitie in kledingkast op slaapkamer van door verdachte gehuurde woning (art. 26.1 WWM). Bewijsklacht “bewustheid”. Is verdachte zich bewust geweest van aanwezigheid van wapen met munitie? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2020:504 m.b.t. vereisten voor veroordeling van voorhanden hebben van wapen. In overwegingen ligt als oordeel van hof beslo...

ECLI:NL:HR:2023:30 Hoge Raad, 17-01-2023, 20/03545
Gepubliceerd op 17-01-2023
Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd door rechtspersoon (art. 225.1 Sr). Middel klaagt over oordeel hof dat verdachte zeven facturen valselijk heeft opgemaakt. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03547 en 20/03700.

ECLI:NL:HR:2023:32 Hoge Raad, 17-01-2023, 20/03700
Gepubliceerd op 17-01-2023
Ambtelijke omkoping bij (gemeentelijke) energiemaatschappij (art. 363.1 (oud) Sr). Was verdachte (werkzaam bij privaatrechtelijke rechtspersoon) ambtenaar in de zin van art. 363.1 (oud) Sr? HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. begrip ‘ambtenaar’ uit ECLI:NL:HR:2009:BJ6793. Hof heeft onder meer vastgesteld dat verdachte algemeen directeur/statutair bestuurder van rechtspersoon A was. Recht...

ECLI:NL:HR:2023:37 Hoge Raad, 17-01-2023, 22/01484
Gepubliceerd op 17-01-2023
WOTS-zaak. Overname tenuitvoerlegging (78 maanden gevangenisstraf) van in Noorwegen aan veroordeelde Nederlander opgelegde gevangenisstraf van 7 jaren t.z.v. medeplegen invoer grote hoeveelheid amfetamine. Middel klaagt dat rechtbank bij vaststelling van hoogte van straf onvoldoende rekening heeft gehouden met persoonlijke omstandigheden van veroordeelde. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:25 Hoge Raad, 17-01-2023, 22/01482
Gepubliceerd op 17-01-2023
Diefstal van hennep (art. 310 Sr) en medeplegen diefstal van hasj (art. 311.1.4 Sr) van klanten van coffeeshop in Utrecht. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:1994:ZC8448 Hoge Raad, 11-01-1994, 95.487M
Gepubliceerd op 12-01-2023
Militaire zaak. Belediging door andere militair in zijn gezicht te spugen (art. 266.1 Sr). Klachtvereiste, art. 164.1 Sv. Is het een feit van algemene bekendheid dat doen van aangifte/klacht een verzoek tot vervolging inhoudt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt? In aanmerking genomen dat art. 164 Sv ertoe strekt te doen vaststaan dat tot klacht gerechtigde persoon uitdrukkelijk heeft ver...

ECLI:NL:HR:2023:18 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/00951
Gepubliceerd op 11-01-2023
Voorhanden hebben van oefen antipersoneelsmijnen, handgranaten, oefengeweergranaten en oefen break up granaat, art. 13.1 en 26.1 WWM. 1. Afwijzing verhoor van de ttz. verschenen deskundige op het gebied van wapens en munitie. 2. Beslissing Rh-C om 2 niet in NRGD ingeschreven kundige personen op gebied van wapens en strafrecht als deskundigen te benoemen. 3. Bewijsklachten. Categorisering van wa...

ECLI:NL:HR:2023:12 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/05032
Gepubliceerd op 11-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt (in periode 12-11-2014 t/m 9-6-2015) en “een ander soortgelijk strafbaar feit” (medeplegen hennepteelt in periode 1-9-2013 t/m 11-11-2014), art. 36e.2 Sr. Zijn er “voldoende aanwijzingen” dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit medeplegen hennepteelt voorafgaand aan de in strafzaak bewezenverklaarde periode? HR herhaalt rel...

ECLI:NL:HR:2023:24 Hoge Raad, 10-01-2023, 22/00025
Gepubliceerd op 11-01-2023
Gedetineerde valt twee medewerkers penitentiaire inrichting aan. Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Schending art. 51i Sv door afwijzing van verzoek van verdediging om deskundige te benoemen en ttz. te horen? 2. Voldoet arrest aan motiveringsverplichting van art. 359a.3 Sv, nu de inhoud van bewijsmiddelen onder meer bestaat ui...

ECLI:NL:HR:2023:23 Hoge Raad, 10-01-2023, 22/00331
Gepubliceerd op 11-01-2023
Beschadiging door geparkeerde auto te bekrassen, art. 350.1 Sr. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2023:7 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02599
Gepubliceerd op 11-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd gelet op kostenverweer van raadsvrouw? Hof heeft geoordeeld dat deel van huur dat naar schatting voor rekening van slachtoffer moet komen in mindering gebracht moet worden op haar verdiensten en heeft kosten van “levensonderhoud, werkkleding, woning, etc.” geschat op € 500 per maand, “zoals in het proces-verbaal ...

ECLI:NL:HR:2023:14 Hoge Raad, 10-01-2023, 22/03569
Gepubliceerd op 11-01-2023
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Oekraïense nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. deelname aan criminele organisatie, computervredebreuk, wederrechtelijk overnemen van gegevens, witwassen en diefstal d.m.v. valse sleutels door het ontwikkelen, aanbieden en verkopen van malware in VS en andere landen. Ongenoegzaamheid van stukken, art. 9.2.b, 9.2.e en 9.3.b Uitleveringsverdrag Ned...

ECLI:NL:HR:2023:6 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02548
Gepubliceerd op 11-01-2023
Profijtontneming, w.v.v. uit mensenhandel. Schatting w.v.v. toereikend gemotiveerd gelet op kostenverweer raadsvrouw? Hof heeft geoordeeld dat deel van huur dat naar schatting voor rekening van slachtoffer moet komen in mindering gebracht moet worden op haar verdiensten, en heeft kosten van “levensonderhoud, werkkleding, woning, etc.” geschat op € 500 per maand, “zoals in het proces-verbaal van...

ECLI:NL:HR:2023:4 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01535
Gepubliceerd op 11-01-2023
Belaging door e-mailberichten naar ex-partner te verzenden, waarin verdachte dreigt naaktfoto’s van haar openbaar te maken, en berichten over haar te plaatsen op Facebookpagina van haar werkgeefster, art. 285b.1 Sr. Heeft verdachte ‘stelselmatig’ inbreuk gemaakt op persoonlijke levenssfeer van ex-partner? Bij beoordeling of sprake is van belaging a.b.i. art. 285b.1 Sr zijn aard, duur, frequenti...

ECLI:NL:HR:2023:9 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02071
Gepubliceerd op 11-01-2023
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/01944, 21/02051 en 21/05032.

ECLI:NL:HR:2023:11 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02051
Gepubliceerd op 11-01-2023
Veroordeling voor o.m. medeplegen telen grote hoeveelheid hennep (feit 1) en aanwezig hebben hennep (feit 2). Bewijsklachten feiten 1 en 2. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/01944, 21/02071 en 21/05032.

ECLI:NL:HR:2023:10 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01944
Gepubliceerd op 11-01-2023
Veroordeling voor o.m. medeplegen bedrijfsmatige grootschalige hennepteelt (feit 1), medeplegen art. 11a OW (feit 3) en witwassen (feit 5). 1. Klachten over bewezenverklaring feit 3. 2. Klachten over bewezenverklaring feit 5. 3. Klachten over verbeurdverklaring inbeslaggenomen voorwerpen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02071, 21/02051 en 21/05032.

ECLI:NL:HR:2023:19 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01285
Gepubliceerd op 11-01-2023
Medeplegen bedrijfsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en deelneming aan criminele organisatie die zich bezighoudt met bedrijfsmatige hennepteelt (art. 11b jo. 11.3 Opiumwet). 1. Heeft hof verweer strekkende tot n-o verklaring van OM in zijn vervolging toereikend gemotiveerd verworpen? 2. Bewijsklacht opzet op medeplegen van...

ECLI:NL:HR:2023:22 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01897
Gepubliceerd op 11-01-2023
Diefstal van paspoort en sleutelbos (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht diefstal paspoort. Heeft hof de bewezenverklaring gebaseerd op bewijsmiddelen die geen betrekking hebben op dit feit? 2. Heeft hof in strijd met art. 163.3 Sv geen gevolg verbonden aan de omstandigheid dat de aangifte van slachtoffer niet is ondertekend? 3. Kon hof zonder nadere motivering tul van de eerder opgelegde voorwaardel...

ECLI:NL:HR:2023:21 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01522
Gepubliceerd op 11-01-2023
Gevaar op weg veroorzaken door waarschuwing bandenspanning auto te negeren (art. 5 WVW 1994). Bewijsklacht. Kan bestanddeel ‘gevaar’ uit bewijsmiddelen volgen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2023:3 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01468
Gepubliceerd op 11-01-2023
Eendaadse samenloop van openlijk in vereniging geweld plegen en zware mishandeling (art. 141.1 en art. 302.1 Sr). Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel. 1. Alternatieve vergoedingsplicht. Heeft hof verzuimd in arrest op te nemen dat sprake is van alternatieve betalingsverplichting m.b.t. vordering b.p. en schadevergoedingsmaatregel? 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Heeft ho...

ECLI:NL:HR:2023:2 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01463
Gepubliceerd op 11-01-2023
Overtreding van voorschrift gesteld krachtens art. 2 Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan, door overmaken van geldbedrag dat op indirecte wijze is terechtgekomen bij terroristische organisatie(s) in Syrië. Kleurloos opzet. Moet opzet van verdachte erop zijn gericht dat geld terecht zou komen bij terroristische organisatie(s)? Opvatting dat het opzet van verdachte (ook) moet zijn gericht op het n...

ECLI:NL:HR:2023:20 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01304
Gepubliceerd op 11-01-2023
Poging tot zware mishandeling door ex-vriend van buurvrouw met honkbalknuppel op zijn hoofd te slaan n.a.v. ruzie op straat tussen moeder en stiefvader van verdachte met ex-vriend en zoon van buurvrouw, art. 302.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Kon hof beroep op noodweerexces verwerpen o.g.v. wanverhouding tussen enerzijds aard en intensiteit van aanranding (door aangever duwen van moeder van...

ECLI:NL:HR:2023:17 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/00605
Gepubliceerd op 10-01-2023
Medeplegen invoer van heroïne vanuit Madagaskar, art. 2.A Opiumwet. 1. Bewijsklacht. Kan uit bewijsvoering volgen dat koerier (al dan niet met heroïne) op Schiphol is teruggekeerd? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00646 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2023:5 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/02162
Gepubliceerd op 10-01-2023
Belaging, art. 285b.1 Sr. 1. Aanhoudingsverzoek 1,5 uur voorafgaand aan tz. in hoger beroep door raadsman per e-mail gedaan en ttz. door gemachtigd raadsman herhaald op grond dat verdachte onvolledig tegen coronavirus (COVID-19) is gevaccineerd, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat niet is onderbouwd waarom verdachte niet veilig naar hof kan afreizen en (ten overvloede) o.g.v. belangenafweg...

ECLI:NL:HR:2023:13 Hoge Raad, 10-01-2023, 21/01359
Gepubliceerd op 10-01-2023
Belaging door honderden sms-berichten te sturen naar medewerkers van ouderenzorgorganisatie, art. 285b.1 Sr. Is voldaan aan klachtvereiste a.b.i. art. 66.1 Sr? Klachtgerechtigde kan bij een delict als het onderhavige zijn bevoegdheid slechts gedurende de in de wet genoemde klachttermijn uitoefenen. Dat betekent dat wanneer voor het instellen van een vervolging een klacht is vereist en klacht ni...

ECLI:NL:HR:1981:AC7408 Hoge Raad, 24-11-1981, 73370
Gepubliceerd op 09-01-2023
Schietpartij in restaurant in Den Haag in 1979. Medeplegen moord (art. 289 Sr) en medeplegen poging tot doodslag (art. 287 Sr). 1. Is ten bezware van verdachte acht geslagen op stukken die ttz. zijn voorgelezen zonder dat deze voor hem zijn vertolkt? 2. Heeft hof (nadat onderzoek opnieuw was aangevangen) verzuimd tolk in Chinese taal opnieuw te beëdigen? 3. Moet getuige, die reeds op eerdere tz...

ECLI:NL:HR:1948:113 Hoge Raad, 01-06-1948, 50559
Gepubliceerd op 06-01-2023
Vrouwelijke griffier. De stelling dat de Nederlandse wetgeving niet toelaat dat vrouwen deel uitmaken van de rechterlijke macht vindt geen steun in de wet, nu geen enkele wettelijke bepaling uitdrukkelijk de aanstelling van vrouwen tot leden van de rechterlijke macht belet. Conclusie niet meer voorhanden.

ECLI:NL:HR:1999:ZD1600 Hoge Raad, 19-10-1999, 111.545
Gepubliceerd op 05-01-2023
-

ECLI:NL:HR:1952:1 Hoge Raad, 18-03-1952, 53905
Gepubliceerd op 05-01-2023
OM-cassatie. Economische zaak. (Opzettelijke) invoer vanuit Duitsland van partij tandtechnische artikelen zonder vereiste documenten, art. 31.1 Deviezenbesluit 1945. Kleurloos opzet. Vereist art. 31.1 Deviezenbesluit 1945 alleen opzet t.a.v. verboden gedraging dan wel tevens opzet t.a.v. omstandigheid dat verdachte door die gedraging een bij of krachtens Deviezenbesluit 1945 gegeven voorschrift...

ECLI:NL:HR:2022:1939 Hoge Raad, 23-12-2022, 22/04617
Gepubliceerd op 23-12-2022
Verzoek tot wraking lid Hoge Raad in strafzaak, ingediend door een verdachte. Verplichte procesvertegenwoordiging; ontvankelijkheid (HR 23 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6270).

ECLI:NL:HR:2022:1862 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01954
Gepubliceerd op 21-12-2022
Bedreiging met misdrijf tegen leven gericht en met brandstichting door in gesprek met buurmannen A en B bedreigende woorden te uiten (“Ik gooi een molotovcocktail door zijn raam” en “Ik ga de buurman bombarderen met molotovcocktails en brandbommen”) over andere buurman, art. 285 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op overbrengen van door hem geuite bedreiging via derden aan aang...

ECLI:NL:HR:2022:1839 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01482
Gepubliceerd op 21-12-2022
Medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen invoer van cocaïne (art. 10a Opiumwet). Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1901 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01131
Gepubliceerd op 21-12-2022
Rijden onder invloed van alcohol, art. 8.2.a WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborgen van art. 6 Regeling bloed- en urineonderzoek (oud). Heeft hof verkort arrest of promis arrest gewezen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1838 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00054
Gepubliceerd op 21-12-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op omgekatte personenauto met Belgisch kenteken onder belanghebbende t.z.v. verdenking van valsheid in zegels en merken en autodiefstal, waarna zaak is geseponeerd. Afzonderlijke rechterlijke beschikking tot onttrekking aan verkeer van auto, art. 36b.1.4 Sr jo. art. 552f Sv. 1. Aanvullend p-v raadkamerzitting is in strijd met art. 25.3 Sv niet ondertekend door voorz...

ECLI:NL:HR:2022:1729 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02261
Gepubliceerd op 21-12-2022
Belaging (art. 285b.1 Sr), voorhanden hebben van ploertendoder (art. 13.1 WWM) en aanwezig hebben van heroïne (art. 2.C Opiumwet). Motivering bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht, art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:537 m.b.t. motiveringsverplichting voor rechter betreffende dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden...

ECLI:NL:HR:2022:1908 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02081
Gepubliceerd op 21-12-2022
Rijden onder invloed, art. 8.2.b WVW 1994. Tenlastelegging behelst verwijt dat alcoholgehalte van bloed van verdachte “bij een onderzoek a.b.i. art. 8.2.b WVW 1994” hoger bleek te zijn dan grenswaarde. Hof (enkelvoudige kamer) verklaart bewezen dat alcoholgehalte van bloed van verdachte “bij een onderzoek” hoger bleek te zijn dan grenswaarde, omdat hof uitslag van bloedonderzoek van bewijs uits...

ECLI:NL:HR:2022:1819 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00022
Gepubliceerd op 20-12-2022
Openlijke geweldpleging tegen personen en goederen, art. 141.1 Sr. Post Keskin. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen getuige op de grond dat verdedigingsbelang ontbreekt. Afwijzing begrijpelijk en voldoet procedure in haar geheel aan art. 6 EVRM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00021.

ECLI:NL:HR:2022:1909 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/04415
Gepubliceerd op 20-12-2022
Diefstal (d.m.v. braak), art. 311.1.5 en 310 Sr. 1. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat hij niet weet waarom verdachte niet is verschenen en dat verdachte mogelijk niet van zitting op de hoogte is, door hof afgewezen o.g.v. belangenafweging. 2. Bewijsklacht diefstal d.m.v. braak. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1897 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02272
Gepubliceerd op 20-12-2022
Smaadschrift, art. 261.2 Sr. Was hof gehouden te beslissen op beroep van raadsman van verdachte op exceptie van art. 261.3 Sr, dat is opgenomen in niet voorgedragen pleitnota die wel ttz. in hoger beroep is overgedragen en in dossier is gevoegd? Geen rechtsregel verplicht rechter te beslissen op een door verdachte schriftelijk gevoerd verweer dat niet door of namens hem ttz. uitdrukkelijk is vo...

ECLI:NL:HR:2022:1840 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02340
Gepubliceerd op 20-12-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op in Frankrijk gestolen camper onder klager, die camper via Marktplaats van ander heeft gekocht. Beklag tegen voornemen OvJ om camper aan derde belanghebbende (Franse eigenaar) terug te geven, art. 116 lid 3 Sv. Heeft Rb klaagschrift ten onrechte ongegrond verklaard, nu klager de camper te goeder trouw heeft verkregen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1914 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/03871
Gepubliceerd op 20-12-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op lampen onder één van de klaagsters (Zwitserse vennootschap en Slowaakse vennootschap) t.z.v. verdenking van voorbereidingshandelingen t.a.v. hennepteelt. Ontvankelijkheid cassatieberoep na machtiging tot vernietiging a.b.i. art. 117 Sv, art. 134.2.c Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG is beroep n-o. CAG: Uit ingewonnen inlichtingen en gelet op art. 117 Sv blijkt da...

ECLI:NL:HR:2022:1913 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00021
Gepubliceerd op 20-12-2022
Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Post Keskin. Afwijzing van een bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen getuige op de grond dat verdedigingsbelang ontbreekt. Afwijzing begrijpelijk en voldoet procedure in haar geheel aan art. 6 EVRM? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00022.

ECLI:NL:HR:2022:1910 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/04077
Gepubliceerd op 20-12-2022
Voortgezette handeling van medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en gebruik maken van vervalst geschrift (art. 225.2 Sr), meermalen gepleegd. Relatieve competentie, art. 2.2 Sv. Is Rb Midden-Nederland bevoegd tot kennisneming van het aan verdachte tlgd. feit? Relatieve bevoegdheid van Rb tot kennisneming van strafbare feiten moet worden beoordeeld op grondslag van tll., zoals die lui...

ECLI:NL:HR:2022:1906 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02586
Gepubliceerd op 20-12-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. snelheidsovertreding, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Rechtsgevolgen overschrijding redelijke termijn bij betekening mededeling verstekarrest hof ex art. 366 Sv i.g.v. niet-ontvankelijkverklaring in hoger beroep. Nu schriftuur geen klachten bevat t.a.v. ’s hofs beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring van verdachte in het door hem ingestelde h.b. en HR ook g...

ECLI:NL:HR:2022:1912 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/03112
Gepubliceerd op 20-12-2022
Winkeldiefstal met geweld (art. 310 Sr en art. 312.1 Sr) en wederspannigheid (art. 180 Sr) in supermarkt. Bewijsklacht m.b.t. wederspannigheid en klacht over ontbreken p-v van aanhouding. Is verdachte aangehouden door de verbalisanten op het moment dat hij zich tegen hen verzette en is p-v van aanhouding onmisbaar voor de beoordeling van de toepassing van dit dwangmiddel en van de rechtmatighei...

ECLI:NL:HR:2022:1911 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/03874
Gepubliceerd op 20-12-2022
Medeplegen van medeplichtigheid tot het medeplegen van moord op medewerker van spy(web)shop van wie werd vermoed dat hij met politie had gepraat (art 289 Sr). Bewijsklacht m.b.t. medeplegen van medeplichtigheid. Is het aandeel van verdachte in de uitvoering van voldoende gewicht geweest, nu de door verdachte verstrekte informatie cruciaal is voor de identificatie (en observatie) van slachtoffer...

ECLI:NL:HR:2022:1894 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04293
Gepubliceerd op 20-12-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Niet beslist op beroep van raadsvrouw van betrokkene op overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg. Gelet op wat raadsvrouw (in haar pleitnota) heeft aangevoerd over overschrijding van redelijke termijn in e.a., had hof hierover een gemotiveerde beslissing moeten nemen. Omdat zo’n beslissing in ‘s hofs uitspraak ontbreekt, is middel terecht voorg...

ECLI:NL:HR:2022:1868 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04870
Gepubliceerd op 20-12-2022
Doodslag op partner (art. 287 Sr). Wijziging van de VI-regeling na i.w.tr. Wet straffen en beschermen op 1 juli 2021. 1. Heeft het hof voldoende gerespondeerd op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. de strafoplegging (gevangenisstraf van 10 jaren en 6 maanden)? 2. Strafmotivering. Heeft het hof de beslissing tot oplegging van een gevangenisstraf van 11 jaren (voor aftrek strafkorting wegen...

ECLI:NL:HR:2022:1896 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/01822
Gepubliceerd op 20-12-2022
Zware mishandeling door politieagent bij aanhouding verdachte (art. 302 Sr). Is door inwerkingtreding art. 372 Sr (Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar) sprake van verandering van wetgeving als gevolg waarvan een voor verdachte gunstiger bepaling is komen te gelden (art. 1.2 Sr)? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP6878 m.b.t. betekenis die aan art. 1.2 Sr moet worden ...

ECLI:NL:HR:2022:1895 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00740
Gepubliceerd op 20-12-2022
Bedreiging (meermalen gepleegd), art. 285.1 Sr. Niet beslist op verweer van raadsman van verdachte dat feiten wegens psychische stoornis niet aan verdachte kunnen worden toegerekend en dat hij als gevolg daarvan moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Er is (gelet op inhoud van pleitnota van raadsman) in hoger beroep een verweer gevoerd waarop hof gelet op art. 358 en 359 Sv op straffe...

ECLI:NL:HR:2022:1903 Hoge Raad, 20-12-2022, 22/00257
Gepubliceerd op 20-12-2022
Poging tot doodslag door in 2020 in IJsselstein 2 medewerkers van supermarkt met mes in hun borst te steken (art. 287 Sr), diefstal winkelgoederen (art. 310 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:1900 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/00270
Gepubliceerd op 20-12-2022
Opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting voor escortbureau (art. 69 AWR) en opzettelijk in voorraad hebben van medicijnen (pillen) waarvoor geen handelsvergunning geldt (art. 40.2 Geneesmiddelenwet). 1. Verweer dat OM t.a.v. onjuist doen van aangifte omzetbelasting n-o is in vervolging, nu verdachte beroep toekomt op inkeerbepaling (art. 69.3 AWR). 2. Strafmotivering (gevangenisstra...

ECLI:NL:HR:2022:1899 Hoge Raad, 20-12-2022, 22/00914
Gepubliceerd op 20-12-2022
Diefstal van poetsmachine in tas, flessen poetsmiddel en poetsschijven uit auto (art. 310 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:1864 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/02794
Gepubliceerd op 20-12-2022
Caribische zaak. Doodslag op studente op Saba (art. 300 Sr BES) en bezit kinderporno (art. 246bis Sr BES). 1. Algemene beschouwingen m.b.t. betrekken van onaannemelijke of onwaar gebleken verklaring van verdachte bij oordeel over bewezenverklaring. 2. Aangedragen alternatief scenario en kennelijke leugenachtigheid. Is sprake van kennelijk leugenachtige verklaringen van verdachte die voor het be...

ECLI:NL:HR:2022:1907 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04111
Gepubliceerd op 20-12-2022
Caravanmoord/Campingmoord te Meerlo. Doodslag (art. 287 Sr). 1. Bewijsklacht. Kan opzet op levensberoving uit bewijsmiddelen worden afgeleid? 2. Beroep op noodweer(exces). 3. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Kon hof heeft duur van gijzeling op 362 dagen bepalen? Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 RO. Ad 3. Hof heeft verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgele...

ECLI:NL:HR:2022:1902 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04758
Gepubliceerd op 20-12-2022
Doodslag op drie vrouwen (art. 287 Sr) en wegmaken van lijk van één van hen (art. 151 Sr). 1. Bewijsklacht doodsoorzaak slachtoffer A. 2. Kennelijke leugenachtigheid. Heeft hof deel van verklaring van verdachte als kennelijk leugenachtig aangemerkt? 3. Bewijsklacht opzet op dood slachtoffer A. 4. Schakelbewijs. 5. Voorwaardelijke invrijheidsstelling. Behelst wijziging van regeling van voorwaard...

ECLI:NL:HR:2022:1898 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/03499
Gepubliceerd op 20-12-2022
Zware mishandeling door echtgenote van trap te duwen (art. 302.1 jo. 304.1 Sr). Bewijsklacht m.b.t. zware mishandeling. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1865 Hoge Raad, 20-12-2022, 20/02028
Gepubliceerd op 20-12-2022
Diefstal van 4 bierkratjes met lege bierflesjes uit studentenflat, art. 310 Sr. Was hof gehouden expliciet te reageren op verweer dat er geen sprake was van oogmerk op wederrechtelijke toe-eigening? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1904 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04421
Gepubliceerd op 20-12-2022
Medeplegen van een dubbele poging tot moord op een begraafplaats in Roermond (art. 289 Sr). 1. Afwijzing van ttz. in hoger beroep herhaald verzoek tot horen van aangevers als getuigen op de grond dat hof horen van getuigen niet noodzakelijk acht. Heeft het hof de afwijzing van de getuigenverzoeken voldoende gemotiveerd? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van een of meer raadsheren van hof ’s-Herto...

ECLI:NL:HR:2022:1905 Hoge Raad, 20-12-2022, 21/04341
Gepubliceerd op 20-12-2022
Doodslag op 73-jarige huisbaas in Leeuwarden in 2019 (art. 287 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht diefstal. 2. Vordering benadeelde partij. Heeft hof de toewijzing van de vordering b.p., i.h.b. de kosten voor het bijzetten van de urn in China, voldoende gemotiveerd? 3. Vordering b.p. Toewijzing reis- en verblijfkosten naar en in Nederland van echtgenoot van dochter van weduwe en nic...

ECLI:NL:HR:1969:AB4060 Hoge Raad, 07-10-1969, 65031
Gepubliceerd op 16-12-2022
Poging tot opzettelijk onttrekken van auto aan het krachtens de wet daarop gelegde beslag door achter stuur van auto te blijven zitten, motor te starten en te schakelen nadat politieagenten beslag op auto hebben gelegd, omdat verdachte het trottoir als werkplaats voor auto gebruikte, art. 198.1 Sr. 1. Kan uit enkele mededeling van politieambtenaar dat auto in beslag is genomen worden afgeleid d...

ECLI:NL:HR:1881:1 Hoge Raad, 14-03-1881, 37
Gepubliceerd op 16-12-2022
Gekwalificeerde moord door minderjarige jongen mee te nemen, vast te binden en vervolgens met priem uit degenstok verschillende keren in zijn hart te steken, art. 295, 296, 297 en 302 Sr. Levenslange tuchthuisstraf opgelegd. Kwalificatieklacht moord, voorbedachte raad. Kon hof t.a.v. bewezenverklaarde feiten de bepalingen omtrent moord toepassen? Art. 297 Sr spreekt in het algemeen van “attente...

ECLI:NL:HR:2022:1692 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01583
Gepubliceerd op 13-12-2022
Belaging buren door jarenlang bijna dagelijks overlast te veroorzaken, art. 285b.1 Sr. 1. Bewijsklacht. Voldaan aan bestanddeel ‘stelselmatig’? 2. Bewijsklachten t.a.v. opzet en oogmerk. 3. Vordering benadeelde partij m.b.t. aanschaf van camera met geheugensteun. Heeft hof in strijd met art. 24 Rv de feitelijke grondslag van de vordering benadeelde partij aangevuld? 4. Vordering b.p. m.b.t. imm...

ECLI:NL:HR:2022:1855 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01765
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en voorbereidingshandelingen daartoe (art. 11a Opiumwet), en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels van twee containers met sportschoenen en bananenpulp (art. 311.1 Sr). Bewijsklachten medeplegen. Betekenis van omstandigheid dat verdachte niet zijn opdrachtgever wilde noemen van wie hij de benodigde pincode zou hebben ontvangen voor het ophalen e...

ECLI:NL:HR:2022:1863 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02475
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van geneesmiddelen en drugs, art. 8.1 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 7.1 Regeling bloed- en urineonderzoek (oud). Zijn bloedmonsters van verdachte, die op de dag van de bloedafname aan de interne post van politie zijn aangeboden en 7 dagen later verzegeld door NFI zijn ontvangen, waarbij hof de exacte datum van verzending niet heeft kunnen vaststellen, ...

ECLI:NL:HR:2022:1860 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03186
Gepubliceerd op 13-12-2022
Poging tot moord op ex-vrouw, art. 289 Sr. Maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (langdurig toezicht), art. 38z Sr. Kan deze maatregel slechts ambtshalve worden opgelegd als een recent opgemaakt reclasseringsadvies aan rechter is overlegd? Gelet op mogelijk ingrijpend karakter en potentieel lange duur van toezicht vergt oplegging van maatregel strekkende tot gedrag...

ECLI:NL:HR:2022:1693 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01793
Gepubliceerd op 13-12-2022
Opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben 4.000 gram hennep, art. 3.B en 3.C Opiumwet. Bewijsklacht opzet op vervoeren en aanwezig hebben. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1698 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02221
Gepubliceerd op 13-12-2022
Diefstal d.m.v. braak in woning (art. 311.1.1 Sr) en witwassen personenauto (art. 420bis Sr). 1. Bewijsklacht diefstal. Kon hof volstaan met opsomming van bewijsmiddelen gelet op “in het kader van de ontkenning van het feit” afgelegde verklaringen van verdachte? 2. Bewijsklacht betrokkenheid verdachte bij inbraak. 3. Bewijsklachten witwassen. Denaturering voor bewijs gebruikte verklaring verdac...

ECLI:NL:HR:2022:1856 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02275
Gepubliceerd op 13-12-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. rijden onder invloed (art. 8.3 en 8.4 WVW 1994) en rijden zonder rijbewijs (art. 107.1 WVW 1994). Dubbel verstek. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Had afschrift van dagvaarding in hoger beroep moeten worden verzonden naar het in akte h.b. opgegeven adres? Vermelding van adres in akte h.b. kan niet anders worden begrepen dan als opgave van adres in de zin...

ECLI:NL:HR:2022:1694 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02797
Gepubliceerd op 13-12-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit het beschikbaar stellen van valse bescheiden aan Belastingdienst. 1. Had hof bij bepaling w.v.v. rekening moeten houden met een (mogelijke) belastingheffing over w.v.v.? 2. Draagkrachtverweer. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1853 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01340
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Zijn bloedmonsters van verdachte zo spoedig mogelijk toegezonden aan NFI, nu deze 6 dagen na bloedafname zijn ontvangen door NFI? Van ‘een onderzoek’ a.b.i. art. 8.5 WVW 1994 is slechts sprake indien de waarborgen zijn nageleefd waarmee wet...

ECLI:NL:HR:2022:1832 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00357
Gepubliceerd op 13-12-2022
Caribische zaak. Veroordeling van partner van (oud-)minister van Volksgezondheid van Curaçao voor medeplegen van oplichting m.b.t. een niet-geleverde partij mondkapjes (art. 2:305.1 SrC) en witwassen van geldbedrag, meermalen gepleegd (art. 2:404.1.a SrC). 1. Heeft hof juiste betekenis toegekend aan het in art. 2:305.1 SrC omschreven delict oplichting en is ’s hofs oordeel hieromtrent voldoende...

ECLI:NL:HR:2022:1851 Hoge Raad, 13-12-2022, 20/04363
Gepubliceerd op 13-12-2022
Onvoldoende zorgdragen voor onder zijn hoede staande gevaarlijke hond (kruising tussen Pitbull en Stafford) in zijn woning, waardoor hond een bezoekster meerdere malen in haar armen en rechterbeen bijt (met ernstige letsels tot gevolg), art. 425.2 Sr. Diende verdachte zijn hond te muilkorven, nu hij thuis was en zich op een niet voor publiek toegankelijke plek bevond? Art. 425.2 Sr is niet alle...

ECLI:NL:HR:2022:1857 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02626
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof oordelen dat per 1-1-2019 gewijzigde werkwijze m.b.t. bewaren op politiebureau en transport van bloedmonsters naar laboratorium is gevolgd, zodat betrouwbaarheid van onderzoeksresultaat niet in het geding is? Van ‘een onderzoek’ a.b....

ECLI:NL:HR:2022:1833 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03336
Gepubliceerd op 13-12-2022
Caribische zaak. Veroordeling van (oud-)minister van Volksgezondheid van Curaçao voor medeplegen van oplichting m.b.t. een niet-geleverde partij mondkapjes (art. 2:305.1 SrC). 1. Bewijsklachten medeplegen van oplichting. 2. Grondslagverlating. Heeft hof de grondslag van de tll. verlaten, nu het in zijn bewijsvoering en strafmotivering mede heeft betrokken dat verdachte misbruik heeft gemaakt va...

ECLI:NL:HR:2022:1695 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03512
Gepubliceerd op 13-12-2022
Poging doodslag door met aanzienlijke snelheid in personenauto achteruit in te rijden op agent en diens motorfiets (art. 287 Sr) en diefstal benzine, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). 1. Bewijsklacht poging doodslag. Heeft hof ten onrechte het p-v VerkeersOngevallenAnalyse als een deskundigenverslag a.b.i. art. 344.1.4 Sv in de bewijsvoering betrokken? 2. Bewijsklachten poging doodslag t.a.v. ‘...

ECLI:NL:HR:2022:1825 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03732
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen diefstal (d.m.v. braak), meermalen gepleegd (art. 311.1.4 en art. 311.1.5 Sr), brandstichting met gemeen gevaar voor goederen (art. 157.1 Sr) en bezit amfetamine (art. 2.C Opiumwet). Afwijzing verzoek tot het horen van twee getuigen. Is sprake van een verzoek tot het horen van belastende getuigen waarop de post-Keskin jurisprudentie van toepassing is? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1859 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/03970
Gepubliceerd op 13-12-2022
OM-cassatie. Vrijspraak snelheidsovertreding van meer dan 30 kilometer per uur op de grond dat ten onrechte is afgezien van staandehouding van bestuurder, art. 5 WAHV. Heeft hof ten onrechte toepassing gegeven aan art. 5 WAHV en snelheidsovertreding beschouwd als Wet Mulder-feit? Aan verdachte is tlgd. dat hij op een (auto)weg buiten bebouwde kom de maximumsnelheid met in elk geval meer dan 30 ...

ECLI:NL:HR:2022:1854 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01438
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen diefstal van kinderjas uit winkel, art. 311.1.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. Het bewezenverklaarde dat verdachte “in vereniging” met een ander een jas heeft weggenomen met het oogmerk zich deze wederrechtelijk toe te eigenen, kan niet zonder meer worden afgeleid uit bewijsvoering van hof. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2022:1691 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01295
Gepubliceerd op 13-12-2022
Rijden onder invloed van cannabis en alcohol, art. 8 WVW 1994. Bloedonderzoek, waarborg van art. 16.1 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Bewijsklacht t.a.v. bestanddeel ‘onderzoek’ in de zin van art. 8 WVW 1994. Heeft hof miskend dat het voorschrift a.b.i. art. 16.1 BADG in dit verband tot het stelsel van strikte waarborgen behoort, waarvan niet-naleving tot bewijsuitsluiting ...

ECLI:NL:HR:2022:1858 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01122
Gepubliceerd op 13-12-2022
Eendaadse samenloop van deelneming aan terroristische organisatie (art. 140a Sr) en voorbereiden en/of bevorderen van brandstichting, moord en doodslag te begaan met terroristisch oogmerk (art. 176b.2 Sr, art. 289a.2 Sr en art. 96.2 Sr). Syriëganger. Heeft organisatie Ahrar al-Sham plegen van terroristische misdrijven tot oogmerk? In art. 140a Sr is strafbaar gesteld deelneming aan organisatie...

ECLI:NL:HR:2022:1690 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/01111
Gepubliceerd op 13-12-2022
Opzettelijk verkopen, afleveren en/of vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet). Grondslagverlating nu medeplegen niet is tenlastegelegd en bewezenverklaard, terwijl uit ’s hofs bewijsoverweging zou volgen dat verdachte in vereniging met ander(en) heeft gehandeld, en hof in strafmotivering is uitgegaan van een langere periode dan is tenlastegelegd en bewezenverklaard? HR: art. 81.1 RO. Samenha...

ECLI:NL:HR:2022:1823 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00895
Gepubliceerd op 13-12-2022
Mishandeling echtgenote en politieagent (art. 304 jo. 300.1 Sr) en bedreiging met brandstichting (art. 285.1 Sr). Ontbrekende schriftelijke verklaring aan de hand waarvan verdachte zijn laatste woord heeft uitgesproken. Heeft dit verzuim nietigheid van onderzoek ttz. en uitspraak tot gevolg? In overeenstemming met art. 311.4 Sv is volgens p-v van tz. aan verdachte het recht gelaten het laatst ...

ECLI:NL:HR:2022:1689 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00714
Gepubliceerd op 13-12-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen hennepteelt door het opzettelijk voorhanden hebben van voorwerpen in een afgesloten, verhuurde kamer, art. 11a jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet. 1. Bewijsklacht t.a.v. opzettelijk aanwezig hebben. 2. Bewijsklacht t.a.v. medeplegen. 3. Strafmotivering (taakstraf van 100 uren, subsidiair 50 dagen hechtenis, waarvan 40 uren voorwaardelijk). Vergissing hof t.a.v. mate ...

ECLI:NL:HR:2022:1722 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00578
Gepubliceerd op 13-12-2022
Ontuchtige handelingen met 12-jarige stiefdochter door 42-jarige verdachte, art. 245 Sr. Bewijsklachten. Bewezenverklaarde periode en bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis) t.a.v. het zich “meermalen” aan de bewezenverklaarde ontucht schuldig maken. HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op de door de benadeelde partij in hoger beroep ingetrokken vordering.

ECLI:NL:HR:2022:1688 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00483
Gepubliceerd op 13-12-2022
Mishandeling, art. 300.1 Sr. 1. (Putatief) noodweer. 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. geloofwaardigheid van verklaringen van aangever en getuige. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1687 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/00250
Gepubliceerd op 13-12-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. weigeren medewerking te verlenen aan ademonderzoek, art. 163.2 WVW 1994. Aanwezigheidsrecht, art. 36g.1.c Sv. Kon hof verstek verlenen tegen verdachte, nu geen afschrift van de dagvaarding voor de tz. in hoger beroep is verzonden naar het adres dat is opgegeven in de bijzondere volmacht tot instellen h.b., gelet op feit dat verdachte nadien zijn BRP-adres he...

ECLI:NL:HR:2022:1831 Hoge Raad, 13-12-2022, 20/04309
Gepubliceerd op 13-12-2022
Poging oplichting m.b.t. verkoop vaartuig (art. 326.1 Sr) en witwassen vaartuig (art. 420bis.1.a Sr). Klachten over bewezenverklaring witwassen, i.h.b. het bestanddeel “uit enig misdrijf afkomstig”. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1861 Hoge Raad, 13-12-2022, 22/00380
Gepubliceerd op 13-12-2022
Caribische zaak. Gewapende overvallen in Curaçao. Medeplegen diefstal met geweld (art. 2:289 jo. 2:291 SrC), eendaadse samenloop van medeplegen diefstal met geweld en afpersing (art. 2:289 jo. 2:291 en 2:294 SrC), gekwalificeerde doodslag (art. 2:260 jo. 1:123 SrC) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 3.1 jo. 11 Vuurwapenverordening 1930). 1. Bewijsklacht doodslag. Strekt ...

ECLI:NL:HR:2022:1824 Hoge Raad, 13-12-2022, 21/02139
Gepubliceerd op 13-12-2022
Meineed (meermalen gepleegd) door als getuige in tuchtzaak en strafzaak tegen zijn broer, die wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag jegens (minderjarige) patiënten van zijn orthodontiepraktijk, onder ede t.o.v. tuchtcollege en RC (2 keer) ontlastende verklaringen af te leggen in het belang van zijn broer, inhoudende dat hij vaste orthodontie-assistent was van zijn broer, art. 207.1 ...

ECLI:NL:HR:2022:1852 Hoge Raad, 13-12-2022, 20/04373
Gepubliceerd op 13-12-2022
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, art. 285.1 Sr. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. 359.3 Sv. Heeft verdachte op tz. in hoger beroep het bewezenverklaarde bekend, nu hij heeft ontkend dat hij mes tegen keel van aangever heeft gehouden? Uit p-v van tz. in h.b., inhoudende dat verdachte uitdrukkelijk heeft ontkend dat hij mes op keel van aangever heeft geplaatst of gezet, volgt ...

ECLI:NL:HR:2022:1829 Hoge Raad, 06-12-2022, 22/00057
Gepubliceerd op 13-12-2022
Mishandeling met dood tot gevolg door in 2020 in Simpelveld een ander meerdere keren tegen zijn hoofd te slaan, waardoor deze ten val is gekomen (art. 300.3 Sr). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:1996:ZD0602 Hoge Raad, 17-12-1996, 103.862 U-II
Gepubliceerd op 09-12-2022
-

ECLI:NL:HR:1996:ZD0547 Hoge Raad, 15-10-1996, 103.862 U
Gepubliceerd op 09-12-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1828 Hoge Raad, 06-12-2022, 22/002825
Gepubliceerd op 07-12-2022
Herziening. Bedreiging met zware mishandeling door met auto op aangever in te rijden (art. 285 Sr). Aangevoerd wordt dat ernstige vermoeden bestaat dat politierechter aanvraagster zou hebben vrijgesproken dan wel zou hebben ontslagen van alle rechtsvervolging, als hij bekend was geweest met bij aanvraag gevoegde rapport. V.zv. met aanvraag is beoogd rapport als nieuw deskundigeninzicht aan te m...

ECLI:NL:HR:2022:1827 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/03991
Gepubliceerd op 06-12-2022
Mishandeling van buurman, art. 300.1 Sr. Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. in hoger beroep door verdachte gedaan op de grond dat hij wegens ziekte (mentale gesteldheid) niet in staat is om ttz. te verschijnen, door hof (enkelvoudige kamer) op voorhand afgewezen o.g.v. belangenafweging, waarna hof ttz. mededeelt dat verdachte heeft ingestemd met afdoening van strafzaak buiten zijn aanwezigh...

ECLI:NL:HR:2022:1826 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/00692
Gepubliceerd op 06-12-2022
Mishandeling, art. 300.1 Sr. 1. Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. in hoger beroep door verdachte gedaan en ttz. door gemachtigde raadsman gehandhaafd op de grond dat verdachte wegens medische problemen m.b.t. zijn hart, bloeddruk en cholesterol niet in staat is om ttz. te verschijnen, door hof afgewezen o.g.v. overweging dat het niet aannemelijk is geworden dat door verdachte gestelde medi...

ECLI:NL:HR:2022:1820 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/03292
Gepubliceerd op 06-12-2022
Grootschalige kinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en gewoontewitwassen geldbedragen (art. 420bis.1.b (oud) en 420ter Sr). Kwalificatieklacht witwassen. Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen ‘middellijk’ afkomstig uit eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:109 en HR:2014:716 m.b.t. kwalificeerbaarheid als witw...

ECLI:NL:HR:2022:1816 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/02786
Gepubliceerd op 06-12-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. aanwezig hebben van harddrugs (art. 2.C Opiumwet). 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 432.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat bij verdachte en raadsvrouw de verwachting is gewekt dat hof na rolzitting nog geen arrest zou wijzen? 2. Ontvankelijkheid hoger beroep. Kon hof ervan uitgegaan dat namens verdachte geen grieven zijn...

ECLI:NL:HR:2022:1767 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/04277
Gepubliceerd op 06-12-2022
Jeugdzaak. Medeplegen diefstal, meermalen gepleegd, art. 311.1.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1768 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/02403
Gepubliceerd op 06-12-2022
Mishandeling van levensgezel (art. 300.1 jo. 304.1 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr). Bewijsklacht bedreiging met vuurwapen. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02402.

ECLI:NL:HR:2022:1769 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/02402
Gepubliceerd op 06-12-2022
Diefstal, meermalen gepleegd, art. 310 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 maanden). Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. persoonlijke omstandigheden van verdachte? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02403.

ECLI:NL:HR:2022:1766 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/02379
Gepubliceerd op 06-12-2022
Beroepsmatige hennepteelt (art. 3.B jo. 11.3 Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). 1. Bewijsklacht hennepteelt en diefstal. Voldoende bewijs voor betrokkenheid van verdachte? 2. Bewijsklacht hennepteelt en diefstal. Kan bewezenverklaarde periode uit bewijsmiddelen worden afgeleid? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02381 P (niet gepubliceerd; geen middele...

ECLI:NL:HR:2022:1772 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/01955
Gepubliceerd op 06-12-2022
Zware mishandeling, art. 302.1 Sr. 1. Ontvankelijkheid OM in hoger beroep. Heeft hof ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de vraag of het h.b. is ingesteld conform de wettelijke eisen? 2. Redengevende f&o in bewijsoverweging. Heeft hof in zijn bewijsoverweging een beroep gedaan op f&o die niet blijken uit gebezigde bewijsmiddelen? HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1771 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/01930
Gepubliceerd op 06-12-2022
Hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van elektriciteit d.m.v. verbreking ( art. 311.1.5 Sr). Bewijsklacht diefstal elektriciteit ten behoeve van hennepteelt. Kan uit bewijsvoering worden afgeleid dat verdachte elektriciteit heeft weggenomen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1770 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/01904
Gepubliceerd op 06-12-2022
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en heroïne, art. 2.C Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1774 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04314
Gepubliceerd op 06-12-2022
Medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklachten opzet op valsheid, oogmerk tot misleiding en medeplegen. 2. Heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan opzettelijk vals “opmaken of doen opmaken” van overeenkomst? 3. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. en 2. HR: art. 81.1 R...

ECLI:NL:HR:2022:1776 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04269
Gepubliceerd op 06-12-2022
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Kunnen bronfinancieringen als witwassen worden aangemerkt? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Bewijs opzet m.b.t. grondslag van bronfinanciering. 3. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Is sprake van gewoontewitwassen a.b.i. art. 420te...

ECLI:NL:HR:2022:1777 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04267
Gepubliceerd op 06-12-2022
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Kunnen bronfinancieringen als witwassen worden aangemerkt? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Bewijs opzet m.b.t. grondslag van bronfinanciering. 3. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Is sprake van gewoontewitwass...

ECLI:NL:HR:2022:1778 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04238
Gepubliceerd op 06-12-2022
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en nalaten tijdig gegevens te verstrekken (art. 227b Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging ex art. 359a Sv op grond van onvolledigheid van onderzoeksdossier. 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Heeft verdachte van medeplegen witw...

ECLI:NL:HR:2022:1779 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04124
Gepubliceerd op 06-12-2022
Medeplegen gewoontewitwassen begaan door rechtspersoon (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon (art. 225.1 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging ex art. 359a Sv op grond van onvolledigheid van onderzoeksdossier. 2. Bewijsklacht witwassen. Heeft verdachte van medeplegen witwassen “gewo...

ECLI:NL:HR:2022:1780 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04123
Gepubliceerd op 06-12-2022
Feitelijke leiding geven aan medeplegen gewoontewitwassen begaan door rechtspersoon (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en nalaten tijdig gegevens te verstrekken (art. 227b Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging ex art. 359a Sv op grond van onvolledigheid van onderzoeksdossier. 2. Bewijsklacht witwassen. Heeft stichting waaraan verdachte feit...

ECLI:NL:HR:2022:1781 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04104
Gepubliceerd op 06-12-2022
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Verweren strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging ex art. 359a Sv op grond van onvolledigheid van onderzoeksdossier, ongeoorloofde gegevensuitwisseling en schending van geheimhoudingsplicht, en verzuimen begaan buiten v...

ECLI:NL:HR:2022:1783 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04094
Gepubliceerd op 06-12-2022
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr), diefstal d.m.v. valse sleutel (art. 311.1.5 Sr) en nalaten tijdig gegevens te verstrekken, meermalen gepleegd (art. 227b Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging ex art. 359a Sv op grond van onvolledigheid van onderzoeksdossier. 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Heeft verdachte ...

ECLI:NL:HR:2022:1822 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/03347
Gepubliceerd op 06-12-2022
Grootschalige kinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en gewoontewitwassen geldbedragen (art. 420bis.1.b (oud) en 420ter Sr). Kwalificatieklacht witwassen. Zijn in woning van verdachte aangetroffen contante geldbedragen ‘middellijk’ afkomstig uit eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:109 en HR:2014:716 m.b.t. kwalificeer...

ECLI:NL:HR:2022:1815 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/00620
Gepubliceerd op 06-12-2022
Art. 36d Sr. Onttrekking aan het verkeer van Medion computer toereikend gemotiveerd? HR: hof heeft t.a.v. de onttrekking overwogen dat “een geenszins denkbeeldige kans” bestaat dat er op die computer kinderpornografisch materiaal staat, omdat niet blijkt dat het onderzoek door de politie van die computer zodanig volledig is geweest dat voldoende kan worden uitgesloten dat daarop nog – verborgen...

ECLI:NL:HR:2022:1773 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04336
Gepubliceerd op 06-12-2022
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1, Bewijsklacht gewoontewitwassen. Is sprake van gewoontewitwassen a.b.i. art. 420ter.1 Sr? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat enkel sprake is van bewonen van woning door verdachte, wat niet als witwashandeling a.b.i. art. 420bis.2 Sr kan...

ECLI:NL:HR:2022:1775 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/04312
Gepubliceerd op 06-12-2022
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging ex art. 359a Sv op grond van onvolledigheid van onderzoeksdossier. 2. Is ’s hofs uitspraak innerlijk tegenstrijdig, nu hof in bewezenverklaring een gedraging heeft opgenomen waarvan het verdachte blijkens bewijsoverwegingen heeft willen vrijs...

ECLI:NL:HR:2022:1821 Hoge Raad, 06-12-2022, 20/03346
Gepubliceerd op 06-12-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 20/03347 en 20/03292.

ECLI:NL:HR:2022:1814 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/00666
Gepubliceerd op 06-12-2022
Rijden tijdens ontzegging rijbevoegdheid, art. 9.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. 1. Heeft hof over het hoofd gezien dat door verdachte zelf tijdig h.b. is ingesteld? 2. Had hof vonnis van Pr nietig moeten verklaren, nu uit processtukken niet volgt dat uitspraak in eerste aanleg in het openbaar heeft plaatsgevon...

ECLI:NL:HR:2022:1817 Hoge Raad, 06-12-2022, 21/00498
Gepubliceerd op 06-12-2022
Ontucht met 14-jarig meisje door 25-jarige verdachte, art. 245 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1987:AC9656 Hoge Raad, 13-01-1987, 81348
Gepubliceerd op 05-12-2022
-

ECLI:NL:HR:1935:146 Hoge Raad, 02-12-1935, 38524
Gepubliceerd op 02-12-2022
Geweer-arrest. OM-cassatie. Vrijspraak t.z.v. belemmeren van ambtshandeling van gemeenteveldwachter die in 1934 in Loon op Zand ter controle van Drankwet in keuken van woning van verdachte (caféhouder) geweer aantreft en dat o.g.v. art. 15 Vuurwapenwet 1919 in beslag wil nemen. Uitoefenen van een op andere wet steunende opsporingsbevoegdheid in woning, die met last ex art. 64 Drankwet is binnen...

ECLI:NL:HR:2022:1760 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/01797
Gepubliceerd op 30-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit 7 hennepkwekerijen. 1. Post Keskin. Afwijzing (in tussenuitspraak en einduitspraak) van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 6 getuigen op de grond dat verzoek tot horen van 6 getuigen ‘onvoldoende is onderbouwd’. 2. Kon hof aannemelijk achten dat betrokkene over een langere periode dan ...

ECLI:NL:HR:2014:3689 Hoge Raad, 23-09-2014, 13/04758
Gepubliceerd op 30-11-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1654 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/02388
Gepubliceerd op 29-11-2022
Verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getuige op grond dat horen van getuige voor bewijsvoering van geen enkel belang zal zijn of geen toegevoegde waarde zal hebben. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 en HR:2021:1930 m.b.t. beoordeling van verzoeken tot oproepen en horen van getu...

ECLI:NL:HR:2022:1784 Hoge Raad, 29-11-2022, 22/02587 C
Gepubliceerd op 29-11-2022
Caribische zaak. Medeplegen gekwalificeerde doodslag (art. 2:260 SrStM), medeplegen moord (art. 2:262 SrStM), medeplegen wegmaken lijk (art. 2:94 SrStM) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening) in 2016 in Sint Maarten. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1720 Hoge Raad, 29-11-2022, 20/04350
Gepubliceerd op 29-11-2022
Witwassen door sieraden afkomstig uit kluis van oudere dame, die woont in appartement naast hotel waar verdachte werkt, in onderling overleg mee te nemen teneinde deze te laten taxeren maar sieraden vervolgens te koop aan te bieden op veiling (art. 420bis.1.b Sr). Bewijsklacht witwassen. Kan overdragen en/of omzetten van sieraden uit bewijsvoering volgen? Bewezenverklaring houdt o.m. in dat ver...

ECLI:NL:HR:2022:1757 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/03855
Gepubliceerd op 29-11-2022
Weigering mee te werken aan bloedonderzoek (art. 163.6 WVW 1994) en belediging van 2 politieambtenaren (art. 266.1 jo. 267.2 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:1728 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/01184
Gepubliceerd op 29-11-2022
Telen van hennep, art. 3.B Opiumwet. Post Keskin. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot het horen van getuige op de grond dat verzoek onvoldoende is onderbouwd. Gebruik van getuigenverklaring voor bewijs. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:576 (post-Keskin) m.b.t. beoordeling van verzoeken tot oproepen en horen van getuigen door feitenrechter in situatie dat zo’n ver...

ECLI:NL:HR:2022:1763 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/01477
Gepubliceerd op 29-11-2022
OM-cassatie. Verspreiden, verwerven, in bezit hebben van en zich toegang verschaffen tot kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 Sr). Toezicht op naleving van bijzondere voorwaarde, art. 14c.6 Sr. Kon hof beperkingen stellen aan toezichtsopdracht aan reclassering a.b.i. art. 14c.6 Sr m.b.t. controle aan huis van digitale gegevensdragers van verdachte? Kwestie van toezicht op naleving van ...

ECLI:NL:HR:2022:1761 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/00947
Gepubliceerd op 29-11-2022
Poging doodslag op eigenaar bedrijventerrein (art. 287 Sr) en beschadiging van een hek waarmee de eigenaar het terrein heeft afgesloten om verdachte de toegang te beletten (art. 350.1 Sr). 1. Bewijsvoering poging tot doodslag. 2. Verwerping beroep op noodweer(exces).3. Uitleg en bewijsvoering van wederrechtelijk ex art. 350 Sr. HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op betekenis bestanddeel “wederrecht...

ECLI:NL:HR:2022:1727 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/01183
Gepubliceerd op 29-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Post Keskin. Afwijzing van op tz. in hoger beroep gedane getuigenverzoeken op de grond dat noodzaak tot horen van opgegeven getuigen onvoldoende is onderbouwd. Gebruik van getuigenverklaring voor het bewijs. 2. Vaststelling w.v.v. Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat betrokkene uit bewezenverklaard handelen financieel voordeel heeft genoten? H...

ECLI:NL:HR:2022:1721 Hoge Raad, 29-11-2022, 20/04351
Gepubliceerd op 29-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen door verduisterde sieraden over te dragen en/of om te zetten. Hof heeft w.v.v. geschat op € 73.000 en voor dat bedrag betalingsverplichting opgelegd. Motivering schatting w.v.v. Had hof het door betrokkene aan slachtoffer van witwassen betaalde bedrag van € 15.000 moeten aanmerken als kosten die ex art. 36e.8 Sr voor aftrek in aanmerking komen en heeft hof...

ECLI:NL:HR:2022:1765 Hoge Raad, 29-11-2022, 22/02714
Gepubliceerd op 29-11-2022
Kinderontvoering naar India. Uitlokking medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) en medeplegen onttrekking van minderjarige aan wettig gezag (art. 279.2 Sr) door in 2016 in Amsterdam zijn 2-jarige dochter met geweld te laten weghalen bij haar moeder en haar naar India te laten brengen. Nietigverklaring dagvaarding in hoger beroep. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk stand...

ECLI:NL:HR:2022:1762 Hoge Raad, 29-11-2022, 22/02100
Gepubliceerd op 29-11-2022
WOTS-zaak. OM-cassatie tegen ontoelaatbaarverklaring tenuitvoerlegging van in Moldavië aan veroordeelde opgelegde gevangenisstraf. Oordeel Rb dat sprake is van flagrante inbreuk op art. 6 EVRM en dat tul in strijd komt met grondbeginselen van Nederlandse rechtsorde. Exequaturrechter moet bij beslissing uitgaan van juistheid van veroordeling door buitenlandse rechter zowel wat betreft haar inhou...

ECLI:NL:HR:2022:1764 Hoge Raad, 29-11-2022, 21/03967
Gepubliceerd op 29-11-2022
OM-cassatie. Deelname aan terroristische organisatie, art. 140a.1 Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, geen rechtens te respecteren belang bij ingesteld h.b. Hof heeft OvJ n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat OvJ daarbij geen rechtens te respecteren belang heeft, nu Rb verdachte overeenkomstig eis van OvJ heeft vrijgesproken. De aan ’s hofs oordeel ten grondslag liggende rechtsopvatting da...

ECLI:NL:HR:2022:1714 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/02013
Gepubliceerd op 22-11-2022
Poging tot doodslag door een ander met scherp voorwerp in bovenlichaam te steken, art. 287 Sr. 1. Bewijsklacht opzet. 2. Noodweer(exces). Heeft hof verwerping van beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1716 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/03556
Gepubliceerd op 22-11-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander t.z.v. verdenking van witwassen en overtreding Opiumwet. 1. Is derde, onder wie geldbedrag in beslag is genomen, conform art. 552a.5 Sv opgeroepen? 2. Grondslag beslag. 3. Is voortzetting beslag in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? 4. Verweer m.b.t. zijn van rechthebbende. HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op o...

ECLI:NL:HR:2022:1712 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/00858
Gepubliceerd op 22-11-2022
Medeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd) door mensen afkomstig uit Aruba te begeleiden, te huisvesten, onder controle te houden en te laten meewerken aan plegen van strafbare feiten, art. 273f Sr. 1. Is voor vraag of sprake is van mensenhandel relevant of aangevers precies wisten dat zij als katvanger gingen fungeren? 2. Was verdachte zich bewust van “uitbuiting” of “uitbuitingssituatie” wa...

ECLI:NL:HR:2022:1723 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/03723
Gepubliceerd op 22-11-2022
Poging tot moord door in 2019 in snackbar in Amsterdam meermalen met vuurwapen op een ander te schieten, art. 289 Sr. 1. OM niet-ontvankelijk in vervolging, nu appelschriftuur te laat is ingediend? 2. Is wijziging van regeling omtrent voorwaardelijke invrijheidstelling een wijziging van straf a.b.i. art. 1.2 Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1717 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/03557
Gepubliceerd op 22-11-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander t.z.v. verdenking van witwassen en overtreding Opiumwet. 1. Is derde, onder wie geldbedrag in beslag is genomen, conform art. 552a.5 Sv opgeroepen? 2. Grondslag beslag. 3. Is voortzetting beslag in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit? 4. Verweer m.b.t. zijn van rechthebbende. HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op o...

ECLI:NL:HR:2022:1715 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/03309
Gepubliceerd op 22-11-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met verborgen ruimte van klaagster (autoverhuurbedrijf) onder ander (bestuurder auto) t.z.v. verdenking van witwassen. 1. Is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter later oordelend auto aan het verkeer zal onttrekken? 2. Proportionaliteit en subsidiariteit van beslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1711 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/00665
Gepubliceerd op 22-11-2022
Medeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd) door mensen afkomstig uit Aruba te begeleiden, te huisvesten, onder controle te houden en te laten meewerken aan plegen van strafbare feiten, art. 273f Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. wetenschap van aangevers omtrent doel van tlgd. handelen. 2. Bewijsklacht medeplegen. 3. Onvolkomenheid bij beëdiging van meerdere raadsheren van hof ’...

ECLI:NL:HR:2022:1709 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/01841
Gepubliceerd op 22-11-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag onder ander t.z.v. verdenking van witwassen. Ontvankelijkheid cassatieberoep na last tot handelen als ware voorwerp verbeurdverklaard a.b.i. art. 116.2.c Sv, art. 134.2 Sv. HR: Om redenen vermeld in CAG kan HR beroep niet in behandeling nemen. CAG: Er zijn voldoende aanknopingspunten om te kunnen vaststellen dat beslag ex art. 134.2 Sv is geëindigd. Di...

ECLI:NL:HR:2022:1713 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/01683
Gepubliceerd op 22-11-2022
Mishandeling echtgenoot (meermalen gepleegd), art. 300.1 jo. 304.1 Sr. 1. Bewijsklachten. Redengevendheid steunbewijs voor beweringen aangeefster en bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). 2. Schriftuur benadeelde partij. Is ’s hofs gedeeltelijke afwijzing van vordering tot vergoeding van immateriële schade toereikend gemotiveerd? Art. 361.4 Sv. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1710 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/01681
Gepubliceerd op 22-11-2022
Rijden terwijl verdachte “redelijkerwijs moest weten” dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheid dat besluit CBR tot ongeldigverklaring rijbewijs per aangetekende brief is verzonden, nadat verdachte 2 keer is gezakt voor rijvaardigheidsonderzoek, worden afgeleid dat verdachte redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard? ...

ECLI:NL:HR:2022:1573 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/01214
Gepubliceerd op 22-11-2022
Ontucht met minderjarige ondergeschikte, meermalen gepleegd (art. 249.1 Sr) en schennis van eerbaarheid op niet openbare plaats (art. 239.3 Sr) door als 32-jarige restauranthouder een 16-jarige medewerkster in bediening te zoenen en haar zijn geslachtsdeel te tonen. 1. Kon hof de niet letterlijk uitgewerkte versies van aangifte en politieverhoren van verdachte voor bewijs bezigen? 2. Bewijsmini...

ECLI:NL:HR:2022:1719 Hoge Raad, 22-11-2022, 21/03078
Gepubliceerd op 22-11-2022
Seksueel binnendringen bij meerderjarige stiefdochter met verstandelijke beperking, art. 243 Sr. Ontvankelijkheid vordering benadeelde partij. Is b.p. gelet op door Ktr uitgesproken beschermingsbewind bevoegd vordering in te dienen, nu zij zich door bewindvoerder had moeten laten vertegenwoordigen? Uit relevante wettelijke bepalingen volgt dat ingeval goederen van meerderjarige onder bewind zij...

ECLI:NL:HR:2022:1718 Hoge Raad, 22-11-2022, 20/03733
Gepubliceerd op 22-11-2022
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg, art. 300.2 Sr. Vordering benadeelde partij in strafzaak na eerder civiel vonnis over dezelfde schade. Gezag van gewijsde, art. 236.1 Rv. Staat onherroepelijk oordeel civiele rechter in de weg aan ontvankelijkheid vordering b.p. en oplegging schadevergoedingsmaatregel? Aan onherroepelijk geworden uitspraak van strafrechter komt gezag van gewi...

ECLI:NL:HR:1871:1 Hoge Raad, 13-06-1871, 69
Gepubliceerd op 18-11-2022
Medeplegen gekwalificeerde moord op ouder echtpaar in boerderij in Nijega in 1867. Levenslange gevangenisstraf opgelegd na afschaffing doodstraf bij wet van 17-9-1870. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Is voor bewijs gebruik gemaakt van testimonium de auditu? 3. Lijkschouwing door deskundigen, die eerst een dag later zijn beëdigd. 4. Hebben ttz. afgelegde bekentenissen van verdachte tot diens schu...

ECLI:NL:HR:2022:1696 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/03348
Gepubliceerd op 16-11-2022
Dodelijk ongeluk twee fietsers in Tilburg. Dood door schuld in het verkeer, art. 6 WVW 1994. 1. Bewijsklacht causaal verband tussen ongeval en inhalen. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van een of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. Gelet op HR:2022:1438 behoeft dat geen verdere bespreking.

ECLI:NL:HR:2022:1653 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/02984
Gepubliceerd op 16-11-2022
Poging tot moord door ander meermalen met bijl tegen zijn lichaam te slaan, art. 45 Sr jo. art. 289 Sr. Bewijsklacht ‘met voorbedachte raad’. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2013:963 m.b.t. voorbedachte raad en motiveringsplicht rechter. Tegen achtergrond daarvan en in het licht van wat door verdediging is aangevoerd i.h.b. over mogelijke contra-indicaties, heeft hof zijn oordeel dat ...

ECLI:NL:HR:2022:1621 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/02587
Gepubliceerd op 16-11-2022
Opiumwet en WWM misdrijven en verkoop (feit 5) en medeplegen in voorraad hebben (feit 6) van Kamagra en/of Lovegra pillen (art. 40.2 Geneesmiddelenwet). Heeft hof voor samenstel van misdrijven en overtredingen ten onrechte 1 gevangenisstraf (van 3 jaren) opgelegd? Art. 62 Sr. Onder 5 en 6 bewezenverklaarde feiten zijn overtredingen. Volgens art. 6.1.4 WED wordt overtreding van art. 40.2 Geneesm...

ECLI:NL:HR:2022:1686 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/02508 P
Gepubliceerd op 16-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Verzoek OM niet-ontvankelijk te verklaren dan wel ontnemingsvordering af te wijzen. Zijn er ‘voldoende aanwijzingen’ a.b.i. art. 36e.2 Sr dat betrokkene w.v.v. heeft verkregen uit hennepteelt (eerdere oogst), nu betrokkene in strafzaak is veroordeeld t.z.v. aanwezig hebben van hennepplanten en is vrijgesproken van telen van hennep? HR: art. 81.1 RO. Sa...

ECLI:NL:HR:2022:1685 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/02507
Gepubliceerd op 16-11-2022
Aanwezig hebben 492 hennepplanten, art. 3.C Opiumwet. Betrouwbaarheid voor bewijs gebruikte getuigenverklaringen. Verweer dat bewijsvoering uitsluitend bestaat uit verklaringen die zijn afgelegd door “mensen die zelf een op zijn minst opmerkelijke rol in het verhaal spelen”. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/02508 P.

ECLI:NL:HR:2022:1623 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/02082
Gepubliceerd op 16-11-2022
Economische zaak. Gebruik van radioapparaten zonder vergunning (meermalen gepleegd), art. 10.15.1 Telecommunicatiewet. Hof heeft verdachte n-o verklaard in haar hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. 1. Is inleidende dagvaarding aan verdachte in persoon uitgereikt of aan haar tweelingzus, terwijl gemachtigde raadsvrouw ttz. in hoger beroep op dit punt geen verweer is gev...

ECLI:NL:HR:2022:1674 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/01701
Gepubliceerd op 16-11-2022
Onthouden van nodige verzorging aan 19 (herders)honden in schuur, art. 2.2.8 Wet dieren. 1. Bewijsklachten t.a.v. onthouden van ‘nodige verzorging’. Heeft hof stellingen van verdachte t.a.v. vervuiling, ammoniaklucht, ventilatie en verlichting, en onthouden van nodige verzorging toereikend gemotiveerd verworpen? 2. Strafmotivering (voorwaardelijke taakstraf van 20 uren en verbeurdverklaring van...

ECLI:NL:HR:2022:1485 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00986
Gepubliceerd op 16-11-2022
Mishandeling, art. 300.1 Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over betrouwbaarheid verklaring van aangever. Wat raadsman naar voren heeft gebracht over betrouwbaarheid van verklaring van aangever kan niet anders worden opgevat dan als standpunt dat duidelijk, door argumenten ondersteund en voorzien van ondubbelzinnige conclusie aan hof is voorgelegd. Hof is van dit uos afgeweken door verklari...

ECLI:NL:HR:2022:1652 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00817
Gepubliceerd op 16-11-2022
Belaging, art. 285b.1 Sr. Motivering bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht, art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:537 m.b.t. motiveringsverplichting voor rechter betreffende dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht. ’s Hofs uitspraak voldoet niet aan deze motiveringsverplichting, nu uit beweze...

ECLI:NL:HR:2022:1655 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00814
Gepubliceerd op 15-11-2022
Medeplegen diefstal van een auto die met een sleutel in het contact voor de ingang van een supermarkt stond, art. 311.4 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. De bewijsvoering van het hof biedt onvoldoende grond voor zijn oordeel dat de verdachte zo nauw en bewust met een a...

ECLI:NL:HR:2022:1651 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00368
Gepubliceerd op 15-11-2022
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1.a WVW 1994.Vordering benadeelde partij. Kan ongevalsschade worden aangemerkt als rechtstreekse schade a.b.i. art. 361.2.b Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2019:793 m.b.t. rechtstreekse schade en schade die voor vergoeding aan b.p. in aanmerking komt. Uit ‘s hofs vaststellingen volgt dat verdachte een ongeval heeft veroorzaakt doordat hij, tijdens p...

ECLI:NL:HR:2022:1656 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04326
Gepubliceerd op 15-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Heeft hof schatting w.v.v. gebaseerd op rapport w.v.v. dat mede is gebaseerd op verdenking t.z.v. handel in vuurwapens, terwijl hof verdachte in strafzaak uiteindelijk heeft vrijgesproken van handel in vuurwapens? 2. Verweer dat vanwege verkoop van auto bedrag van € 14.000 in mindering moet worden gebracht op schat...

ECLI:NL:HR:2022:1626 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04142
Gepubliceerd op 15-11-2022
Openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr) en mishandeling (art. 300.1 Sr). 1. Kon hof de zaak zelf inhoudelijk afdoen i.p.v. zaak terug te wijzen naar Rb, nu Rb niet binnen wettelijke termijn uitspraak heeft gedaan? Art. 345 Sv en 423 Sv. 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren [één van de raadsheren] van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO...

ECLI:NL:HR:2022:1618 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/03799
Gepubliceerd op 15-11-2022
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Zaak ten onrechte behandeld in hoger beroep, omdat h.b. voorafgaand aan tz. was ingetrokken? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Gelet op in cassatie door raadsman overlegd faxbericht en verzendbevestiging daarvan is namens verdachte tijdig en op juiste wijze aangegeven dat hij h.b. wilde laten intrekken. Het niet registreren of afdrukken van faxbericht ...

ECLI:NL:HR:2022:1650 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/03633
Gepubliceerd op 15-11-2022
Medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet). 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Beroep op overmacht in de zin van noodtoestand en ontbrekende pleitnota in hoger beroep. Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Bewijsvoering van hof biedt onvoldoende grond voor zijn oordeel dat verdachte z...

ECLI:NL:HR:2022:1649 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/03632
Gepubliceerd op 15-11-2022
Medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet). Beroep op overmacht in de zin van noodtoestand en ontbrekende pleitnota in hoger beroep. Pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden, zodat niet valt na te gaan wat raadsman ten grondslag heeft gelegd aan het in middel bedoelde verweer. Daarom kan HR niet beoordelen of verwerping door ...

ECLI:NL:HR:2022:1646 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/02942
Gepubliceerd op 15-11-2022
Overtreding Wet milieubeheer door asbesthoudende golfplaten en brokstukken niet (voldoende) op te ruimen (art. 10.1 Wet milieubeheer). Verbeterde lezing van kwalificatie. Gelet op bewezenverklaring heeft hof kennelijk a.g.v. misslag verzuimd in kwalificatie te vermelden dat overtreding van voorschrift gesteld bij art. 10.1 Wet milieubeheer opzettelijk is begaan. HR leest kwalificatie van beweze...

ECLI:NL:HR:2022:1648 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/01068
Gepubliceerd op 15-11-2022
Zware mishandeling (art. 302.1 Sr). Ontbrekend(e) p-v van tz. en pleitnota in hoger beroep. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Overeenkomstig Procesreglement HR heeft raadsman tijdig aan rolraadsheer verzocht alsnog in het bezit te worden gesteld van pv van tz. in h.b. en door raadsman overgelegde pleitnota. N.a.v. dit verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen op grond waar...

ECLI:NL:HR:2022:1647 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/02943
Gepubliceerd op 15-11-2022
Medeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk telen van grote hoeveelheid hennep in meerdere panden (art. 3.B jo. 11.3 en 11.5 Opiumwet), afleveren hennep (art. 3.B Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 11b.1 Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit (art. 311.1.4 Sr), medeplegen gewoontewitwassen van panden, personenauto’s en geld (art. 420ter.1 jo. 420bis.1....

ECLI:NL:HR:2022:1625 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/01198
Gepubliceerd op 15-11-2022
Medeplegen gekwalificeerde doodslag (art. 288 Sr) op rolstoelafhankelijke 72-jarige man en diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr). Hof heeft o.m. TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Afwijzing hof van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek o.g.v. art 328 jo. 315.3 Sv om 2 deskundigen te horen over door hen uitgebrachte gedragskundige rapportages, op de grond dat horen van deskundigen niet noodzakel...

ECLI:NL:HR:2022:1629 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00263
Gepubliceerd op 15-11-2022
Rijden onder invloed van alcohol, art. 8.2 WVW 1994. Ademonderzoek. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, op tz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van 2 opsporingsambtenaren die p-v van ademanalyseonderzoek hebben opgesteld over vraag welke door ademanalyseapparaat getoonde uitslag is gebruikt voor vaststelling van alcoholgehalte, op de grond dat verdedigingsbelang bij horen get...

ECLI:NL:HR:2022:1620 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00741
Gepubliceerd op 15-11-2022
Verkopen en vervoeren van cocaïne, art. 2.B Opiumwet (feit 1) en eenvoudige belediging ambtenaar, 266.1 jo. 267.2 Sr (feit 2). Verbeurdverklaring van geldbedrag van € 281,85, art. 33a.1.a Sr. Is het gehele geldbedrag verkregen d.m.v. of uit baten van het verkopen van 0,56 gram cocaïne a.b.i. art. 33a.1.a Sr? Onder ‘het strafbare feit’, ‘het feit’ en ‘het misdrijf’ in art. 33a.1 Sr moet telkens ...

ECLI:NL:HR:2022:1641 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00849
Gepubliceerd op 15-11-2022
Opzetheling van een monstrans uit museum Catharijneconvent in Utrecht in 2013, art. 416.1.a Sr. Strafmotivering (achttien maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk). Wekt opgelegde gevangenisstraf in het licht van procesverloop en door AG gevorderde gevangenisstraf (veertien maanden) verbazing? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:975 m.b.t. ruime straftoemetingsvri...

ECLI:NL:HR:2022:1617 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/03014
Gepubliceerd op 15-11-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met zaken 20/02942 en 20/02943.

ECLI:NL:HR:2022:1619 Hoge Raad, 15-11-2022, 21/00852
Gepubliceerd op 15-11-2022
Bedreiging, art. 285 Sr. Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Kan akte van uitreiking, die is gehecht aan mededeling uitspraak van latere datum betreffende vonnis Pr, worden aangemerkt als omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is a.b.i. art. 408.2 Sv? ‘s Hofs oordeel dat uitspra...

ECLI:NL:HR:2022:1639 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04321
Gepubliceerd op 15-11-2022
Economische zaak. Medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr), niet melden van vuurwerktransporten, meermalen gepleegd (art. 9.2.2.1 Wet milieubeheer), valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr), begaan door rechtspe...

ECLI:NL:HR:2022:1638 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04320
Gepubliceerd op 15-11-2022
Economische zaak. Medeplegen feitelijk leiding geven aan niet melden van vuurwerktransporten begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 24 Wet milieugevaarlijke stoffen en art. 9.2.2.1 Wet milieubeheer), medeplegen binnen Nederland brengen en voorhanden hebben van vuurwerk dat niet aan eisen/regels voldoet (art. 24 Wet milieugevaarlijke stoffen), medeplegen opzettelijk gebruik maken va...

ECLI:NL:HR:2022:1636 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04319
Gepubliceerd op 15-11-2022
Economische zaak. Medeplegen feitelijk leiding geven aan niet melden van vuurwerktransporten begaan door rechtspersoon (art. 24 Wet milieugevaarlijke stoffen), medeplegen feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 ...

ECLI:NL:HR:2022:1635 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04318
Gepubliceerd op 15-11-2022
Economische zaak. Medeplegen feitelijk leiding geven aan niet melden van vuurwerktransporten begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 24 Wet milieugevaarlijke stoffen en art. 9.2.2.1 Wet milieubeheer), medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr), medeplegen feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door rechtspersoon, mee...

ECLI:NL:HR:2022:1633 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04316
Gepubliceerd op 15-11-2022
Economische zaak. Medeplegen opzettelijk gebruik maken van valse invoices, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr), valsheid in geschrift door valse facturen op te nemen in administratie (art. 225.1 Sr) en deelname aan criminele organisatie die zich bezig houdt met omvangrijke valsheid in geschrift en witwaspraktijken tegen achtergrond van handel in illegaal vuurwerk uit China (art. 140.1 Sr), begaa...

ECLI:NL:HR:2022:1634 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04317
Gepubliceerd op 15-11-2022
Economische zaak. Niet melden van vuurwerktransporten (art. 24 Wet milieugevaarlijke stoffen jo. 1.3.2 Vuurwerkbesluit), medeplegen binnen grondgebied van Nederland brengen en voorhanden hebben van consumentenvuurwerk zonder dat is voldaan aan gestelde eisen (art. 24 Wet milieugevaarlijke stoffen jo. 1.2.2 Vuurwerkbesluit), medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift (art. 225.2 Sr)...

ECLI:NL:HR:2022:1632 Hoge Raad, 15-11-2022, 20/04090
Gepubliceerd op 15-11-2022
Economische zaak. Deelname aan criminele organisatie die zich bezig houdt met omvangrijke valsheid in geschrift en witwaspraktijken tegen achtergrond van handel in illegaal vuurwerk uit China (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Heeft hof beraadslaagd n.a.v. onderzoek ttz., nu in bewijsbijlage verweren zijn besproken die zijn gevoerd in zaken tegen medeverdachten? 2. Redelijke termijn in eerste aa...

ECLI:NL:HR:1977:AC5895 Hoge Raad, 22-02-1977, 68 580
Gepubliceerd op 11-11-2022
Geschiedde de ‘inbeslagneming’ van de vlag ter handhaving van de openbare orde of in het kader van art. 94 Sv? Toereikend bewijs van opzet met betrekking tot de rechtmatigheid van het optreden van de politie. Ten onrechte gegeven bevel tot teruggave; art. 353 WvSv, art. 28 Politiewet.

ECLI:NL:HR:2022:1598 Hoge Raad, 08-11-2022, 22/00465
Gepubliceerd op 08-11-2022
Poging doodslag (art. 287 Sr) door in 2020 in Capelle aan den IJssel een ander meerdere malen met mes in zijn lichaam te steken. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1596 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/03193
Gepubliceerd op 08-11-2022
Caribische zaak. Feitelijk leidinggeven aan opzettelijk niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23.1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten “feitelijk leidinggeven” en niet “onverwijld” doen van melding van de ongebruikelijke transactie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03188 C en 21/...

ECLI:NL:HR:2022:1595 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/03190 C
Gepubliceerd op 08-11-2022
Caribische zaak. Opzettelijk niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transacties, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23.1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten opzet en niet “onverwijld” doen van melding van drie ongebruikelijke transacties. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03188 C en 21/03193 C.

ECLI:NL:HR:2022:1593 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/00618
Gepubliceerd op 08-11-2022
Beschadiging auto door met ijzeren staaf voorruit in te slaan, nadat A n.a.v. eerdere woordenwisseling met zijn auto op verdachte is afgereden (art. 350.1 Sr). Noodweer(exces). Begrijpelijkheid verwerping beroep op noodweer(exces) gelet op voor bewijs gebruikte verklaring van verdachte dat bestuurder van de auto met gierende banden op verdachte is afgereden. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR 201...

ECLI:NL:HR:2022:1594 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/03188 C
Gepubliceerd op 08-11-2022
Caribische zaak. Opzettelijk niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23.1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklacht niet “onverwijld” doen van melding van de ongebruikelijke transactie. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/03190 C en 21/03193 C.

ECLI:NL:HR:2022:1591 Hoge Raad, 08-11-2022, 20/02013
Gepubliceerd op 08-11-2022
Schietpartij in café in Nijmegen. Medeplegen dubbele doodslag, art. 287 Sr. 1. Stelselmatige informatie-inwinning, art. 126j Sv. Schutznorm. (a) Is beoordelingskader ‘Mr. Big’-methode van toepassing op beoordeling toelaatbaarheid voor bewijs van verklaring van A (café-eigenaar) in WOD-traject waarin sprake zou zijn geweest van intimidatie door opsporingsambtenaren die zich voordeden als leden v...

ECLI:NL:HR:2022:1592 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/01333
Gepubliceerd op 08-11-2022
Hennepteelt in door verdachte gehuurde flat (art. 3.B Opiumwet), aanwezig hebben van hennepplanten (art. 3.C Opiumwet) en (gekwalificeerde) diefstal (art. 310 en 311.1.5 Sr). 1. Bewijsklacht telen en aanwezig hebben van 249 hennepplanten. Kan uit de bewijsvoering verantwoordelijkheid van verdachte voor de hennepkwekerij worden afgeleid? 2. Bewijsklacht betrokkenheid verdachte bij diefstal van e...

ECLI:NL:HR:2022:1572 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/03710
Gepubliceerd op 08-11-2022
Caribische zaak Curaçao. Medeplegen van mensenhandel in “trago-meisjes” in een door de verdachte en haar mededader (moeder van verdachte) geleide bar. Art. 2:239 Sr Curaçao. Is voor bewezenverklaring van een op art. 2:239.1.d of 2:239.1.i SrC toegesneden tll. niet alleen vereist dat uit bewijsmiddelen blijkt dat sprake is van uitbuiting maar ook dat daaruit moet blijken dat sprake is van ‘oogme...

ECLI:NL:HR:2022:1589 Hoge Raad, 08-11-2022, 22/00838
Gepubliceerd op 08-11-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse nationaliteit) naar de V.S. t.z.v. het als internationaal distributeur van Anom-communicatiemiddelen samenzweren met anderen om de Racketeering In Influenced and Corrupt Organizations (RICO) te schenden d.m.v. patroon van misdadige praktijken bestaande uit de handel in gereguleerde stoffen, obstructie van de rechtsgang en witwassen. Genoegza...

ECLI:NL:HR:2022:1586 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/02164
Gepubliceerd op 08-11-2022
Diefstal met geweld, art. 312.1 Sr. Onttrekking aan het verkeer van hennep en mes, art. 36d Sr. 1. Is ongecontroleerd bezit van hennep en mes in strijd met wet? 2. Onvolkomenheid bij beëdiging van een of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 wet RO. Ad 1. Hof heeft inbeslaggenomen mes niet aan het verkeer onttrokken o.g.v. art. 36c Sr maar o.g.v...

ECLI:NL:HR:2022:1585 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/02163
Gepubliceerd op 08-11-2022
Diefstal (meermalen gepleegd), art. 310 Sr. Onvolkomenheid bij beëdiging van een of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. Gelet op HR:2022:1438 behoeft dat geen verdere bespreking. Volgt verwerping. Samenhang met 21/02164.

ECLI:NL:HR:2022:1584 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/02137
Gepubliceerd op 08-11-2022
Rijden onder invloed van alcohol, art. 8.2.a WVW 1994. Toepassing art. 16.5 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Behoort art. 16.5 Besluit tot stelsel van strikte waarborgen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1587 Hoge Raad, 08-11-2022, 22/03223
Gepubliceerd op 08-11-2022
Herziening. Medeplegen diefstal (art. 311.1.4 Sr) en diefstal (art. 310 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit HR:2020:2028 (andere strafzaak tegen aanvrager) blijkt dat in uitspraak waarvan herziening is gevraagd niet is voldaan aan wettelijke voorwaarden voor oplegging van ISD-maatregel. In aanvraag wordt miskend dat onder “een minder zw...

ECLI:NL:HR:2022:1590 Hoge Raad, 08-11-2022, 22/01922
Gepubliceerd op 08-11-2022
Herziening. Afpersing, meermalen gepleegd (art. 317.1 Sr), oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), mishandeling, meermalen gepleegd (art. 300.1 Sr) en bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht (art. 285.1 Sr). Getuigen trekken eerder ingetrokken verklaringen opnieuw in. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de gronden (i) dat ernstig vermoeden b...

ECLI:NL:HR:2022:1588 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/02470
Gepubliceerd op 08-11-2022
Diefstal van portemonnee uit strandtent, art. 310 Sr. Aanwezigheidsrecht. Kan uit afstandsverklaring, die niet door verdachte zelf is ondertekend en waarin reden voor weigering om aanwezig te zijn op zitting en afstandsverklaring te ondertekenen niet is ingevuld, worden afgeleid dat verdachte, die Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst en op dat moment uit anderen hoofde was gedetineerd,...

ECLI:NL:HR:2022:1571 Hoge Raad, 08-11-2022, 20/04164
Gepubliceerd op 08-11-2022
Caribische zaak Curaçao. Medeplichtigheid aan het medeplegen van mensenhandel in “trago-meisjes”, art. 2:239 SrC. 1. Bewijsklacht mensenhandel, feit van algemene bekendheid. 2. Bewijsklacht medeplichtigheid. Heeft verdachte opzet gehad op feit dat mededaders met oogmerk van uitbuiting hebben gehandeld t.a.v. “trago-meisjes”? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03710 C, 20/04083 C en 20/04163 C.

ECLI:NL:HR:2022:1569 Hoge Raad, 08-11-2022, 20/04083
Gepubliceerd op 08-11-2022
Caribische zaak Curaçao. Medeplegen van mensenhandel in “trago-meisjes” in een door de verdachte en haar mededader (dochter van verdachte) geleide bar, art. 2:239 SrC. Bewijsklachten mensenhandel. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03710 C, 20/04163 C en 20/04164 C.

ECLI:NL:HR:2022:1570 Hoge Raad, 08-11-2022, 20/04163
Gepubliceerd op 08-11-2022
Caribische zaak Curaçao. Medeplichtigheid aan het medeplegen van mensenhandel in “trago-meisjes” (art. 2:239 SrC) en medeplichtigheid aan gewoonte maken van werkverschaffing aan illegalen (art. 2:155.2 SrC). 1. Bewijsklacht mensenhandel, feit van algemene bekendheid m.b.t. “trago-meisjes”. 2. Bewijsklacht gewoonte maken van werkverschaffing aan illegalen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/037...

ECLI:NL:HR:2022:1583 Hoge Raad, 08-11-2022, 21/00009
Gepubliceerd op 08-11-2022
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht of met zware mishandeling, art. 285.1 Sr. Specialiteitsbeginsel bij overlevering. Is OM niet-ontvankelijk in strafvervolging omdat (aanvullende) toestemming van Spaanse autoriteiten ontbreekt voor vervolging van verdachte t.z.v. bedreiging? ’s Hofs oordeel houdt in dat de aan verdachte tlgd. feiten, waaronder bedreiging, vallen onder de feite...

ECLI:NL:HR:1960:65 Hoge Raad, 22-03-1960, 60278
Gepubliceerd op 02-11-2022
Pocketbooks

ECLI:NL:HR:2022:1564 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/04172
Gepubliceerd op 01-11-2022
Als leider van evangelisch therapeutisch centrum ontucht plegen met vrouwen (meermalen gepleegd), art. 249.2.3 Sr. Oplegging contactverbod als vrijheidsbeperkende maatregel, art. 38v Sr. 1. Kon hof vrijheidsbeperkende maatregel opleggen, nu bewezenverklaarde ook betrekking heeft op periodes vóór 1-4-2012 toen art. 38v Sr nog niet in werking was getreden? 2. Maximale duur van gijzeling bij schad...

ECLI:NL:HR:2022:1566 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/04444
Gepubliceerd op 01-11-2022
Financiering van terrorisme en overtredingen van voorschriften gesteld krachtens art. 2 Sanctiewet door geld over te maken naar tussenpersonen ten behoeve van broers die strijders waren van de gewapende Jihadstrijd. 1. Bewijsklacht. Volgt in bewijsoverweging genoemde omstandigheid dat “personen gelieerd aan IS” geld aan in bewezenverklaring genoemde overboekingen overhouden uit b.m.? 2. Uitdruk...

ECLI:NL:HR:2022:1565 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/04211
Gepubliceerd op 01-11-2022
Financiering van terrorisme en overtredingen van voorschriften gesteld krachtens art. 2 Sanctiewet door geld over te maken naar tussenpersonen ten behoeve van broers die strijders waren van de gewapende Jihadstrijd. 1. Bewijsklacht. Volgt in bewijsoverwegingen genoemde omstandigheid dat “personen gelieerd aan IS” geld aan in bewezenverklaring genoemde overboekingen overhouden uit b.m.? 2. Uitdr...

ECLI:NL:HR:2022:1563 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/03268
Gepubliceerd op 01-11-2022
Diefstal, art. 310 Sr. Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv en verzuim m.b.t. opgave van redengevende feiten en omstandigheden in b.m. Kon hof (t.a.v. 2 van 3 b.m.) volstaan met opgave van b.m., nu raadsman van verdachte vrijspraak heeft bepleit? V.zv. middel klaagt dat hof heeft volstaan met opgave van b.m. a.b.i. art. 359.3 Sv (tweede volzin), berust het op verkeerde lezing van ‘s h...

ECLI:NL:HR:2022:1561 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/02757
Gepubliceerd op 01-11-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. braak, art. 311.1 Sr. 1. Bewijsklacht medeplegen. 2. Kon hof verklaring verdachte als niet geloofwaardig aanmerken? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1567 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/02140
Gepubliceerd op 01-11-2022
Mensenhandel, meermalen gepleegd (art. 273f Sr). Klachten over afwijzing verzoeken tot het horen van getuigen en het voegen van stukken. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2022:801 (tussenarrest HR).

ECLI:NL:HR:2022:1574 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/00824
Gepubliceerd op 01-11-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op hond (Anatolische herder) onder klager t.z.v. verdenking van dierenmishandeling. Wijze waarop p-v van behandeling in raadkamer is opgemaakt, art. 25 Sv. Is art. 25 Sv geschonden, nu in p-v van behandeling in raadkamer voor inhoud van verklaringen van klager, raadsvrouw en OvJ is verwezen naar beschikking Rb? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1562 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/02206
Gepubliceerd op 01-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van XTC-pillen. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 449-451 Sv. Op laatste dag cassatietermijn heeft raadsman betrokkene d.m.v. per fax en e-mailbericht (met bijlage) verzonden schriftelijke bijzondere volmacht cassatieberoep ingesteld. Faxbericht is om 17.25 uur ingekomen bij griffie hof en e-mailbericht is om 17.28 uur ingekomen bij griffie hof, terwijl ...

ECLI:NL:HR:2022:1481 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/01562
Gepubliceerd op 01-11-2022
Opzettelijk aanwezig hebben MDMA (art. 2.C Opiumwet) en voorhanden hebben vouwmes (art. 27.1 WWM). 1. Vormverzuimen bij dan wel onrechtmatigheid van fouillering in het openbaar a.b.i. art. 55b.2 Sv, nu verdachte niet is staande gehouden en/of aangehouden alvorens hij aan zijn kleding werd onderzocht? 2. Bewijsklacht voorhanden hebben vouwmes. Kan uit aard van het voorwerp (vouwmes van 27 cm lan...

ECLI:NL:HR:2022:1482 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/03013
Gepubliceerd op 01-11-2022
Medeplegen opzettelijke invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet) en deelneming aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van Opiumwetdelicten (art. 140.1 Sr). 1. Bewijsklacht t.a.v. invoer cocaïne. Verweer dat niet kan worden bewezen dat verdachte wetenschap had van cocaïne in hydraulische cilinder en dus opzet had op invoer cocaïne. 2. Bewijsklacht t.a.v. deelneming aan criminele or...

ECLI:NL:HR:2022:1560 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/01158
Gepubliceerd op 01-11-2022
Economische zaak. Medeplegen feitelijk leiding geven aan illegale overbrenging van afvalstoffen (art. 10.60.2 Wet milieubeheer jo. 2.35.a en 2.35.b EVOA) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), meermalen gepleegd door rechtspersoon. 1. Heeft hof grondslag van tll. verlaten en is bewijsconstructie redengevend voor onderdeel van bewezenverklaarde? 2. Heeft hof redengevende feiten en omstandighe...

ECLI:NL:HR:2022:1483 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/03014
Gepubliceerd op 01-11-2022
Eendaadse samenloop van medeplegen invoer hennep (art. 3.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet), en deelneming aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van Opiumwetdelicten (art. 140.1 Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 jaren en 6 maanden). Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. strafmaat?...

ECLI:NL:HR:2022:1555 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/03347
Gepubliceerd op 01-11-2022
Medeplegen poging tot doodslag door in 2020 in Didam ’s nachts op straat een ander meerdere malen tegen zijn gezicht te slaan en tegen zijn hoofd te trappen, terwijl die ander op de grond ligt (art. 287 Sr). HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG.

ECLI:NL:HR:2022:1484 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/03015
Gepubliceerd op 01-11-2022
Medeplegen opzettelijke invoer cocaïne (art. 2.A Opiumwet), eendaadse samenloop van medeplegen invoer hennep (art. 3.A Opiumwet) en medeplegen aanwezig hebben hennep (art. 3.C Opiumwet), deelneming aan criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van Opiumwetdelicten (art. 140.1 Sr), en voorhanden hebben stroomstootwapens en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf...

ECLI:NL:HR:2022:1480 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/00435
Gepubliceerd op 01-11-2022
Medeplegen telen van hennep (art. 3.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van hennep (art. 3.C Opiumwet) en medeplegen diefstal van elektriciteit (art. 310 Sr). Verjaring medeplegen hennepteelt (feit 1) en aanwezig hebben van hennep (feit 2), absolute verjaringstermijn. Feiten 1 en 2 zijn bij art. 3.B en 3.C jo. 11.2 Opiumwet strafbaar gesteld als misdrijf waarop gevangenisstraf van ten hoogs...

ECLI:NL:HR:2022:1479 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/00427
Gepubliceerd op 01-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Motivering schatting w.v.v. Innerlijke tegenstrijdigheid in bewijsvoering? 2. Redelijke termijn bij betekening mededeling verstekuitspraak hof HR: art. 81.1 RO. CAG gaat in op ontvankelijkheid van cassatieberoep, nu betrokkene gelet op verjaring in strafzaak geen belang zou hebben bij cassatieberoep in ontnemingszaak (art. 80a RO). Samenhang met 21/...

ECLI:NL:HR:2022:1488 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/04959
Gepubliceerd op 01-11-2022
Poging tot uitvoer van hennep en hasjiesj uit Nederland, art. 3.A Opiumwet. 1. Inhoud bewijsmiddel niet in arrest (van enkelvoudige kamer hof) opgenomen. 2. Heeft hof toereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. bestemming van drugs (uitvoer naar België). 3. Bewezenverklaring ten onrechte niet als poging gekwalificeerd. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03573.

ECLI:NL:HR:2022:1568 Hoge Raad, 01-11-2022, 21/05015
Gepubliceerd op 01-11-2022
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, volmacht tot instellen h.b. per ondertekende e-mail zonder bijlage. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond dat de raadsman niet door middel van een als bijlage bij een e-mailbericht gevoegde en ondertekende volmacht h.b. heeft laten instellen. Is h.b. ingesteld d.m.v. schriftelijke bi...

ECLI:NL:HR:2022:1478 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/02378
Gepubliceerd op 01-11-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit vuurwerkhandel. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 36e.3 Sr. Heeft hof ten onrechte niet art 36e (oud) Sr toegepast, zoals dit gold t.t.v. de in strafzaak bewezenverklaarde feiten? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1487 Hoge Raad, 01-11-2022, 20/03573
Gepubliceerd op 01-11-2022
Opzettelijk niet voldoen aan ambtelijk bevel (gebiedsverbod), art. 184.1 Sr. Kan opzet op overtreden gebiedsverbod uit bewijsmiddelen volgen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/04959.

ECLI:NL:HR:2022:1495 Hoge Raad, 21-10-2022, 22/01734
Gepubliceerd op 21-10-2022
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Turkse nationaliteit) naar Turkije, t.z.v. veroordeling voor verkrachting. Voltooide flagrante schending van art. 6 EVRM? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1494 Hoge Raad, 21-10-2022, 22/01674
Gepubliceerd op 21-10-2022
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. 1) medeplichtigheid aan moord en 2) uitvoer van drugs. 1. Dreigende flagrante schending art. 6.2 EVRM. 2. Schending art. 6 EVRM door stukken niet uit het Turks te vertalen. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1438 Hoge Raad, 21-10-2022, 22/02977
Gepubliceerd op 21-10-2022
Cassatie in het belang van de wet. Onvolkomenheden bij beëdiging van raadsheren bij hof ’s-Hertogenbosch, art. 5.2 en 6.2 wet RO. 1. Heeft omstandigheid dat bij afleggen van eed of belofte door raadsheren(-plaatsvervanger) gebruik is gemaakt van formulier dat is bestemd voor rijksambtenaar i.p.v. formulier dat is bedoeld voor beëdiging van rechterlijk ambtenaar, gevolgen voor rechtskracht van u...

ECLI:NL:HR:2000:ZD1780 Hoge Raad, 08-02-2000, 112.470
Gepubliceerd op 19-10-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1476 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/02891
Gepubliceerd op 18-10-2022
Eendaadse samenloop van (medeplegen) gekwalificeerde diefstal met geweld (art. 312.2 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr). Bewijsklachten. Bevat voor bewijs gebruikte verklaring van getuige (opsporingsambtenaar) een ontoelaatbare gissing en/of gevolgtrekking en heeft hof deze verklaring gedenatureerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1421 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/03438
Gepubliceerd op 18-10-2022
Caribische zaak. Poging tot zware mishandeling in Curaçao, art. 2:275 jo. 1:119 SrC. Terbeschikkingstelling met dwangverpleging van overheidswege, art. 1:81 SrC. Is oplegging van maatregel toereikend gemotiveerd gelet op ontbreken TBS-instelling in Curaçao? HR gaat in op wettelijke vereisten voor oplegging TBS-maatregel in Curaçao en eisen die voortvloeien uit art. 5.1.a en 5.1.e EVRM, i.h.b. v...

ECLI:NL:HR:2022:1472 Hoge Raad, 18-10-2022, 20/03665
Gepubliceerd op 18-10-2022
Beschadiging van bij dubbele liquidatie gebruikte auto door deze in brand te steken, art. 350 Sr. Strafmotivering (gevangenisstraf van 5 maanden) en feiten van algemene bekendheid. Kon hof in strafmotivering als feit van algemene bekendheid betrekken dat het in brand steken van een auto doorgaans dient ter vernietiging van (dader)sporen om zo opsporing te hinderen? Rechtspraak van HR over feite...

ECLI:NL:HR:2022:1420 Hoge Raad, 18-10-2022, 20/03815
Gepubliceerd op 18-10-2022
Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Heeft hof verzuimd te beslissen op ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen 4 verbalisanten die bij uitvoering van bloedproef betrokken zijn geweest? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Het betreft hier onmiskenbaar een in voorwaardelijke vorm gedaan verzoek a.b.i. art. 331.1 jo. 328 Sv om toepassing te geve...

ECLI:NL:HR:2022:1475 Hoge Raad, 18-10-2022, 20/04429
Gepubliceerd op 18-10-2022
Poging tot zware mishandeling, art. 302.1 Sr. 1. Bewijsklacht t.a.v. voorwaardelijk opzet van verdachte op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij slachtoffer. 2. Afwijking uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. verklaring getuige. 3. Verwerping beroep op noodweer(exces). HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1486 Hoge Raad, 18-10-2022, 20/02290
Gepubliceerd op 18-10-2022
Caribische zaak. Zware mishandeling door in Curaçao een ander meermalen met gebalde vuisten tegen zijn gezicht en ribben te slaan, art. 2:275 SrC. Bewijsklacht zwaar lichamelijk letsel. Kunnen 2 ribfracturen en onderkaakfractuur worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1051 m.b.t. algemene gezichtspunten voor beantwoording van vraag of van z...

ECLI:NL:HR:2022:1471 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/01119
Gepubliceerd op 18-10-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling bij verstek t.z.v. rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Schending aanwezigheidsrecht verdachte nu oproeping voor tz. in hoger beroep aan huisgenoot, waarvan namens verdachte wordt aangevoerd dat hij deze niet kent, is uitgereikt en hof, i.h.k.v. in cassatie gestelde problemen inzake schriftelijke communicatie veroorzaakt door COVID-19-epidemie, niet heeft ...

ECLI:NL:HR:2022:1474 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/02879
Gepubliceerd op 18-10-2022
Caribische zaak. Moord, poging doodslag en voorhanden hebben vuurwapen in Sint Maarten. Bewezenverklaring moord wat betreft voorbedachte raad onvoldoende met redenen omkleed? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1469 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/04839
Gepubliceerd op 18-10-2022
Verstekverlening in hoger beroep na betekening van dagvaarding of oproeping door toezending per gewone post naar adres van verdachte in buitenland (Polen) op de voet van art. 36e.3 Sv. 1. Stelt het Unierecht, i.h.b. (a) Richtlijn 2012/13/EU (recht op informatie in strafprocedures) en (b) Richtlijn (EU) 2016/343 (recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn), eisen aan de w...

ECLI:NL:HR:2022:1473 Hoge Raad, 18-10-2022, 20/04384
Gepubliceerd op 18-10-2022
Dwang door ex-partner te achtervolgen en met telefoon te filmen en deze film live op Facebook uit te zenden, art. 284.1.1 Sr. 1. Is sprake van “door enige feitelijkheid wederrechtelijk dwingen” a.b.i. art. 284 Sr? 2. Schriftuur benadeelde partij. Ad 1. Van door feitelijkheid wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden a.b.i. art. 284 Sr kan slechts sprake zijn indien verdach...

ECLI:NL:HR:2022:1477 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/03676
Gepubliceerd op 18-10-2022
Voorhanden hebben vals Italiaans identiteitsbewijs (art. 231.2 Sr) en rijbewijs (art. 225.2 Sr). Leidt omstandigheid dat verdachte andere naam heeft opgegeven tot niet-ontvankelijkheid in hoger beroep? Dagvaarding en vonnis Pr gesteld op naam die is vermeld op ID-bewijs en rijbewijs. Hof verklaart verdachte n-o in h.b., omdat hij bij instellen h.b. niet zijn ware persoonsgegevens heeft bekendge...

ECLI:NL:HR:2022:1468 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/01879
Gepubliceerd op 18-10-2022
OM-cassatie. Vrijspraak verdachte (niet aangemerkt als politica) t.z.v. groepsbelediging door in toespraak tijdens demonstratie van PEGIDA in 2015 in Utrecht de woorden “een andere reden om Moslims te verachten en te haten is/om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede” uit te spreken en schriftelijke uitwerking van speech op Facebook te plaatsen, art. 137c.1 Sr en ar...

ECLI:NL:HR:2022:1272 Hoge Raad, 18-10-2022, 21/02600
Gepubliceerd op 18-10-2022
Straatroof (diefstal met geweld in vereniging, zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, art. 312 Sr) en schuldheling scooter (art. 417bis Sr). Klachten over bewezenverklaring medeplegen van de straatroof door scooter te besturen, de enkele constatering van een vormverzuim, de strafoplegging en de bewezenverklaring van schuldheling. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2022:909 (tussenarrest HR m.b.t. on...

ECLI:NL:HR:2022:1470 Hoge Raad, 18-10-2022, 20/04103
Gepubliceerd op 18-10-2022
Art. 416.2 Sv na veroordeling bij verstek t.z.v. rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Schending aanwezigheidsrecht verdachte nu oproeping voor tz. in hoger beroep aan huisgenoot, waarvan namens verdachte wordt aangevoerd dat hij deze niet kent, is uitgereikt en hof, i.h.k.v. in cassatie gestelde problemen inzake schriftelijke communicatie veroorzaakt door COVID-19-epidemie, niet heeft ...

ECLI:NL:HR:1994:3 Hoge Raad, 07-06-1994, 97.218
Gepubliceerd op 13-10-2022
Opzettelijk gebruik maken van vervalste betaalkaarten en passen in Italië en Zwitserland, art. 225.2 Sr. Toepasselijkheid Nederlandse strafwet, art. 5.1.2 en 5.2.2 Sr. Heeft hof voldoende onderzocht of op feiten in landen waarin deze zijn begaan straf is gesteld? Uit ’s hofs overwegingen blijkt dat hof heeft onderzocht of op feiten in Italië en Zwitserland straf is gesteld. Opvatting dat slecht...

ECLI:NL:HR:2022:1423 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/00949
Gepubliceerd op 12-10-2022
Vervoeren van cocaïne en heroïne en ‘op de pof’ verkopen, afleveren en verstrekken van cocaïne, art. 2.B Opiumwet. Verbeurdverklaring van geldbedrag van € 790 dat samen met gripzakjes en ponypacks cocaïne en heroïne in onderbroek van verdachte is aangetroffen, art. 33a.1.a en 33a.1.c Sr. Is het geldbedrag geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het bewezenverklaarde verkregen ...

ECLI:NL:HR:2022:1259 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01473
Gepubliceerd op 12-10-2022
Diefstal, art. 310 Sr. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getuige op de grond dat hof horen van getuige niet noodzakelijk acht. Gebruik van getuigenverklaringen voor bewijs. Voldoet procedure in haar geheel aan recht op eerlijk proces? ’s Hofs afwijzing van verzoek tot horen van getuige, waaraan door verdediging o.m. ten grondslag is gelegd dat eerder afgelegde verk...

ECLI:NL:HR:2022:1413 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01470
Gepubliceerd op 12-10-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op ‘One wheel Pint’ (elektrisch skateboard) onder klager t.z.v. verdenking van rijden op een voertuig dat niet is goedgekeurd door RDW (art. 33 RVV 1990). Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager, art. 134.2 Sv. Uit door AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat OM teruggave van inbeslaggenomen voorwerp aan rechthebbende heeft bevolen en dat teruggave is ...

ECLI:NL:HR:2022:1419 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01400
Gepubliceerd op 12-10-2022
Beklag, beslag ex art. 94 of 94a Sv op saldi van bankrekeningen van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Grondslag beslag. Is beslag gelegd o.g.v. art. 94 Sv of o.g.v. art. 94a Sv? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2010:BL2823 over vaststelling grondslag beslag en toetsingsmaatstaven. Vaststelling Rb dat beslag is gelegd o.g.v. art. 94a Sv is niet z.m. begrijpelijk, gelet op schri...

ECLI:NL:HR:2022:1418 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01246
Gepubliceerd op 12-10-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op groot aantal voorwerpen en beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag, bankrekeningen en auto’s onder klager t.z.v. verdenking van heling, waarna klager in strafzaak is veroordeeld en bewaring t.b.v. rechthebbende is gelast van inbeslaggenomen voorwerpen. Geen inhoudelijke mondelinge behandeling en schriftelijk standpunt OvJ ontbreekt bij stukken in cassatie. Uit door R...

ECLI:NL:HR:2022:1409 Hoge Raad, 11-10-2022, 20/04310
Gepubliceerd op 12-10-2022
Brandstichting, art. 157.2 Sr. Aanhoudingsverzoek voorafgaand aan tz. in hoger beroep gedaan door verdachte en raadsman en ttz. in h.b. door niet gemachtigde raadsman gehandhaafd op de grond dat verdachte niet aanwezig kan zijn a.g.v. diverse medische klachten en daarmee verband houdende medische behandelingen, door hof afgewezen met overweging dat er geen inhoudelijke medische stukken zijn ove...

ECLI:NL:HR:2022:1417 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/00548
Gepubliceerd op 12-10-2022
Opzettelijk niet voldoen aan bevel of vordering, krachtens art. 2.3.13 APV Breda 2004 gedaan door burgemeester van Breda, om zich verwijderd te houden uit ‘VAST gebied’, art. 184.1 Sr. Bevel of vordering ‘krachtens wettelijk voorschrift’? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BB4108 over vereiste uitdrukkelijke bevels- of vorderingsbevoegdheid. Art. 2.3.13 APV Breda 2004 houdt niet uit...

ECLI:NL:HR:2022:1325 Hoge Raad, 11-10-2022, 20/04006
Gepubliceerd op 12-10-2022
Als vreemdeling in Nederland verblijven, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat tegen hem inreisverbod is uitgevaardigd (art. 197 sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in h.b. omdat het te laat is ingesteld, art. 408.2 Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding bij Turkse verdachte die geen schriftelijke vertaling mededeling uitspraak heeft ontvangen? HR herhaalt overwegin...

ECLI:NL:HR:2022:1429 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01558
Gepubliceerd op 11-10-2022
Belaging van ex-partner, meermalen gepleegd (art. 285b.1 Sr), huisvredebreuk (art. 138.1 Sr) en opzettelijk in strijd handelen met een opgelegde gedragsaanwijzing (art. 184a Sr). Vordering benadeelde partij tot vergoeding van immateriële schade. Kon hof oordelen dat voldoende is gebleken dat b.p. als gevolg van de bewezenverklaarde feiten (i.h.b. belaging) immateriële schade in de vorm van aant...

ECLI:NL:HR:2022:1428 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01648
Gepubliceerd op 11-10-2022
Schuldwitwassen van contant geldbedrag van € 800,- (art. 420quater.1.b Sr). 1. Bewijsklachten. 2. Kon hof bewezenverklaard feit kwalificeren als schuldwitwassen a.b.i. art. 420quater Sr? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1427 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01750
Gepubliceerd op 11-10-2022
Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep tegen veroordeling t.z.v. onverzekerd rijden in motorrijtuig (art. 30.4 WAM), op de grond dat verdachte niet binnen 14 dagen na de uitspraak van het vonnis hoger beroep heeft ingesteld, art. 408.1.c Sv. 1. Had hof de dagvaarding in eerste aanleg nietig moeten verklaren en had hof daarom verdachte niet niet...

ECLI:NL:HR:2022:1424 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/01752
Gepubliceerd op 11-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit verkoop van cocaïne en heroïne. Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. in hoger beroep op de grond dat hij niet weet waar betrokkene is en of hij op de hoogte is van tz., door hof afgewezen met overweging dat raadsman ter onderbouwing van verzoek onvoldoende concrete omstandigheden heeft aangevoerd. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1158 en H...

ECLI:NL:HR:2022:1406 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/02940
Gepubliceerd op 11-10-2022
Diefstal met geweld, art. 312.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.b Sv. Betekening dagvaarding in h.b., art. 36e.1.b.2 Sv. Dagvaarding in h.b. is uitgereikt aan medewerker OM en verzonden naar adres van Poolse verdachte in Polen. Had hof het in brief van verdachte, die aan akte van h.b. is gehecht en is aangemerkt als schrifte...

ECLI:NL:HR:2022:1408 Hoge Raad, 11-10-2022, 20/04279
Gepubliceerd op 11-10-2022
Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd (art. 9.7 WVW 1994). Kan klacht dat verdachte zich in verdediging geschaad acht omdat hij niet is verschenen op zitting van hof aangezien hij niets afwist van enige zitting, worden aangemerkt als cassatiemiddel? Voor onderzoek door cassatierechter komen alleen in aanmerking middelen van cassatie a.b.i. wet. Als zodanig middel kan slechts gelden een stelli...

ECLI:NL:HR:2022:1416 Hoge Raad, 11-10-2022, 20/03931
Gepubliceerd op 11-10-2022
Medeplegen poging doodslag door in woonwijk vanuit personenauto meermalen te schieten op inzittende van andere auto, art. 287 Sr. Noodweer, onttrekkingsvereiste. Had verdachte zich aan nieuwe aanranding kunnen en moeten onttrekken? Hof heeft vastgesteld dat verdachte, nadat hij en medeverdachte kort daarvoor in A-straat waren beschoten door C, met de auto waarin hij en medeverdachte waren wegge...

ECLI:NL:HR:2022:1426 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/02991
Gepubliceerd op 11-10-2022
Hof (enkelvoudige kamer) heeft verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep tegen veroordeling t.z.v. te hard rijden (art. 62 jo. bord A1 RVV 1990), op de grond dat verdachte niet binnen 14 dagen nadat het verstekvonnis aan hem in persoon is betekend, hoger beroep heeft ingesteld, art. 408.2 Sv. Kon hof oordelen dat sprake is van ‘een geldige betekening in persoon’ bij deze ‘coron...

ECLI:NL:HR:2022:1425 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/03527
Gepubliceerd op 11-10-2022
Poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) door in 2019 in Hilversum een ander met een bierflesje te slaan. Noodweer. Heeft hof verwerping van beroep op noodweer toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1405 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/03164
Gepubliceerd op 11-10-2022
Caribische zaak. (Medeplegen) (poging tot) gekwalificeerde diefstal in Curaçao, meermalen gepleegd (art. 2:289 SrC). Hof heeft verdachte n-o verklaard in hoger beroep omdat het te laat is ingesteld, art. 445.1 en 447.1 SvC. Verontschuldigbare termijnoverschrijding gelet op de aan verdachte verstrekte ambtelijke informatie? Hof heeft kennelijk vastgesteld dat aan verdachte, toen hij op laatste d...

ECLI:NL:HR:2022:1403 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/03500
Gepubliceerd op 11-10-2022
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op woning onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Is het hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter, later oordelend, de onder klaagster inbeslaggenomen woning verbeurd zal verklaren? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BL2823 m.b.t. toepasselijke maatstaf i.g.v. beslag ex art. 94 Sv. Rb heeft klaagschrift gegrond verklaard, me...

ECLI:NL:HR:2022:1414 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/04298
Gepubliceerd op 11-10-2022
Beklag. Klaagschrift tegen inhouding rijbewijs ex art. 164.8 WVW 1994. HR: Om redenen vermeld in CAG kan HR cassatieberoep niet in behandeling nemen. CAG: Het rijbewijs van klager is op 15-8-2021 ingevorderd i.v.m. de verdenking van rijden onder invloed van alcohol. OvJ heeft vervolgens beslist het rijbewijs onder zich te houden voor een periode van 10 maanden, tot en met 11-6-2022. Uit ingewon...

ECLI:NL:HR:2022:1411 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/00708
Gepubliceerd op 11-10-2022
Medeplegen van verkrachting (art. 242 jo. art. 248.1 Sr). 1. Bewijsklacht. Heeft hof zijn afwijking van de onderbouwde standpunten m.b.t. betrouwbaarheid van door aangeefster afgelegde verklaringen begrijpelijk en toereikend gemotiveerd? 2. Bewijsklacht. Heeft hof gebruik gemaakt van bewijsmiddelen die in strijd zijn met bewezenverklaring? 3. Strafmotivering (gevangenisstraf van 20 maanden). He...

ECLI:NL:HR:2022:1412 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/00897
Gepubliceerd op 11-10-2022
Steekincident onder vrachtwagenchauffeurs. Poging tot doodslag door op kerstavond in 2018 te Uithoorn een ander twee maal met kracht met mes in buik te steken en met mes in het hoofd te steken. Noodweer. Heeft hof verwerping van beroep op noodweer begrijpelijk en toereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1415 Hoge Raad, 11-10-2022, 22/01814
Gepubliceerd op 11-10-2022
Herziening. (Poging tot) gekwalificeerde doodslag, meermalen gepleegd, door op inzittenden van auto te schieten (art. 287 Sr). Nieuw deskundigeninzicht over positie van aanvrager t.t.v. schietincident in relatie tot beroep op noodweer. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond hof noodweersituatie zou hebben aangenomen als het bekend was geweest met concl...

ECLI:NL:HR:2022:1422 Hoge Raad, 11-10-2022, 21/00500
Gepubliceerd op 11-10-2022
Seksueel corrumperen door zich in bosjes naast mountainbikeroute af te trekken, terwijl viertal 13- en 14-jarige jongens langsfietsen en van seksuele handelingen van 62-jarige verdachte getuige zijn, art. 248d Sr. Levert zich aftrekken in bosjes op het moment dat jongens langs fietsen en daarbij jongens aankijken, met zijn gehele lijf naar hen toedraaien, met hen meedraaien en hen blijven aanki...

ECLI:NL:HR:2022:1407 Hoge Raad, 11-10-2022, 20/04272
Gepubliceerd op 11-10-2022
Poging tot verkrachting van 10-jarig meisje in woning, art. 242 Sr. Getuigenverzoek, art. 315 jo. 328 Sv. Heeft hof verzuimd te beslissen op ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen verbalisant? Verzoek dat verdediging op tz. in h.b. heeft gedaan om verbalisant als getuige te horen, is verzoek a.b.i. art. 315 jo. 328 Sv, zodat uitdrukkelijke beslissing op dit verzoek was ver...

ECLI:NL:HR:2022:1410 Hoge Raad, 11-10-2022, 20/03617
Gepubliceerd op 11-10-2022
Opzettelijk in hulpeloze toestand laten van tien van haar kinderen, meermalen gepleegd (art. 255 Sr) door moeder in Bunschoten-Spakenburg. Verjaring i.g.v. voortdurend delict en aanvang verjaringstermijn. Is sprake van ‘doorlopende overtreding’ van art. 255 Sr? De op art. 255 Sr toegesneden tll. houdt in dat verdachte tien van haar kinderen in hulpeloze toestand heeft gebracht en/of gelaten. Ui...

ECLI:NL:HR:2022:1404 Hoge Raad, 11-10-2022, 20/03613
Gepubliceerd op 11-10-2022
Mishandeling (art. 300 jo. 304 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) van zijn kinderen door vader uit Bunschoten-Spakenburg. Strafmotivering (gevangenisstraf van 2 jaren). Strafoplegging toereikend gemotiveerd gelet op strafmaatverweer? Verdediging heeft zowel bij behandeling zaak in eerste aanleg als in hoger beroep bepleit dat aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisst...

ECLI:NL:HR:2022:1203 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02225
Gepubliceerd op 05-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit oplichting. 1. Verweer dat bij bepalen van w.v.v. rekening moet worden gehouden met loonbelasting. 2. Verweer dat feitelijk leidinggevende van rechtspersoon niet hetzelfde w.v.v. geniet als rechtspersoon die strafbare feiten heeft gepleegd. Vereenzelviging van voordeel van vennootschap met voordeel van betrokken natuurlijke persoon en werking van fiscaal mechanisme....

ECLI:NL:HR:2022:1357 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02093
Gepubliceerd op 05-10-2022
Woningoverval, art. 312 Sr. Onrechtmatige toezegging aan medeverdachte door politie. Klacht over verwerping van verweer dat OM n-o moet worden verklaard in vervolging van woningoverval dan wel dat bewijsuitsluiting of strafverlaging moet volgen. HR: art. 81.1 RO met verwijzing naar HR:2022:1328.

ECLI:NL:HR:1999:ZD7280 Hoge Raad, 30-11-1999, 3941/3942/3943 Besch.
Gepubliceerd op 05-10-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1366 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02299
Gepubliceerd op 04-10-2022
Medeplegen diefstal d.m.v. braak (art. 311.1 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep. Pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door raadsman o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet worden aangenomen dat pleitnota niet meer beschikbaar zal komen....

ECLI:NL:HR:2022:1365 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02064
Gepubliceerd op 04-10-2022
Rijden onder invloed van amfetamine en cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof oordelen dat er door duur van 9 dagen tussen versturen en ontvangen van bloedmonsters bij NFI sprake is van onherstelbaar vormverzuim a.b.i. art 359a Sv en dat kan worden volstaan met constatering van vormverzuim? ’s Hofs kenne...

ECLI:NL:HR:2022:1360 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/01962
Gepubliceerd op 04-10-2022
Medeplegen vervoeren van cocaïne (art. 2.B Opiumwet), medeplegen aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en medeplegen voorhanden hebben van wapens en munitie (art. 13 en 26 WWM). Bewijsklacht medeplegen van vervoeren. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1364 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/01817
Gepubliceerd op 04-10-2022
OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. opzettelijk niet (tijdig) betalen van omzetbelasting, art. 69a.1 AWR. Una via-beginsel en hetzelfde feit (ne bis in idem), art. 68 Sr en art. 243.2. jo. 255.1 Sv. Betreft tlgd. overtreding van art. 69a.1 AWR ‘hetzelfde feit’ als feit waarvoor aan verdachte 3 fiscale verzuimboetes o.g.v. art. 67c (oud) AWR zijn opgelegd? ’s Hofs oordeel dat o.g.v. art. 67...

ECLI:NL:HR:2022:1358 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02554
Gepubliceerd op 04-10-2022
Gewoontewitwassen van geldbedragen, auto, motorfiets, stuk grond en woning met zwembad, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr. Wijziging strafbedreiging. Kon hof toepassing geven aan art. 420ter Sr, zoals dat geldt met ingang van 1-1-2015 (strafmaximum van 8 jaren), of had hof toepassing moeten geven aan art. 420ter (oud) Sr (strafmaximum van 6 jaren), nu bewezenverklaard feit is begaan in periode va...

ECLI:NL:HR:2022:1359 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02556
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling en hoofdelijke betalingsverplichting voor het gehele bedrag aan w.v.v., art. 36e.7 Sr. Kon Hof toepassing geven aan art. 36e.7 Sr, nu hof ontnemingsmaatregel heeft gebaseerd op art. 36e.3 (oud) Sr? Als rechter toepassing geeft aan art. 36...

ECLI:NL:HR:2022:1363 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/00588
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Motivering schatting w.v.v. Kon hof oordelen dat betrokkene w.v.v. heeft genoten “uit het bewezenverklaarde handelen”? HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Berekening en vaststelling w.v.v. zien op verkoop van eerdere oogst uit andere kweekruimtes dan die waarop bewezenverklaring ziet, Terwijl in bewezenverklaring bedoelde hennepplanten in ...

ECLI:NL:HR:2022:1362 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/00587
Gepubliceerd op 04-10-2022
Telen van 580 hennepplanten in woning (art. 3.B Opiumwet) en diefstal van stroom met verbreking, meermalen gepleegd (art. 311.1.5 Sr). Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Heeft verdachte op tz. in eerste aanleg het bewezenverklaarde duidelijk en ondubbelzinnig bekend? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2006:AX5776 m.b.t. gevallen waarin kan worden volstaan met opgave b.m. ’s...

ECLI:NL:HR:2022:1361 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/00492
Gepubliceerd op 04-10-2022
Eetpiraat. Medeplegen oplichting door zich voor te doen als betalende klant en medewerkers van café-restaurant te bewegen tot verlenen van een dienst in de vorm van het serveren van eten en drinken en vervolgens zonder te betalen weg te gaan, art. 326.1 Sr. Levert het serveren van eten en drinken in café-restaurant ‘het verlenen van een dienst’ op? Opvatting dat het serveren van eten en drinken...

ECLI:NL:HR:2022:1142 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/03768
Gepubliceerd op 04-10-2022
Medeplegen uitvoer van MDMA (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen uitvoer van heroïne (art. 10a.1.2 jo. 10.5 Opiumwet). Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM dan wel bewijsuitsluiting. Was Koninklijke marechaussee bevoegd tot opsporing? Art. 4.1 en 4.4 Politiewet 2012. Opvatting dat opsporing door de in art. 141.c Sv genoemde militairen van Koninklijke mare...

ECLI:NL:HR:2022:1141 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/03765
Gepubliceerd op 04-10-2022
Bezit en verspreiden van kinderporno, meermalen gepleegd (art. 240b.1 Sr) en bezit van dierenporno, meermalen gepleegd (art. 254a.1 Sr). 1. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM dan wel bewijsuitsluiting. Was Koninklijke marechaussee bevoegd tot opsporing? Art. 4.1 en 4.4 Politiewet 2012. 2. Afwijzing voorwaardelijk verzoek om stemherkenningsonderzoek te laten verrichten t.a.v. ...

ECLI:NL:HR:2022:1323 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/00548
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit verduistering, afpersing, schuldheling, valsheid in geschrift en deelname aan criminele organisatie. ’s Hofs uitspraak bevat niet inhoud van bewijsmiddelen waaraan schatting w.v.v. is ontleend. Raadsvrouw heeft o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR verzocht om toezending van de voor uitspraak gebruikte b.m. Bij stukken bevinden zich die b.m. niet maar wel brief van...

ECLI:NL:HR:2022:1322 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/00547
Gepubliceerd op 04-10-2022
(Medeplegen) verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr), medeplegen afpersing (art. 317.1 jo. 312.2.2 Sr), medeplegen schuldheling (art. 417bis.1.a Sr), valsheid in geschrift (art. 225.2 Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Verjaring medeplegen verduistering, schuldheling, valsheid in geschrift en deelname aan criminele organisatie. 2. Gebruikte bewijsmiddelen ontb...

ECLI:NL:HR:2022:1328 Hoge Raad, 04-10-2022, 21/02248
Gepubliceerd op 04-10-2022
Woningoverval. Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM dan wel bewijsuitsluiting. Onrechtmatige toezegging aan medeverdachte A door politie, art. 226g Sv. N.a.v. gewelddadige dood van ex van zoon van slachtoffer woningoverval heeft politie inlichtingen gekregen dat leven van verdachte en medeverdachten A en B in gevaar was. Politie heeft ...

ECLI:NL:HR:2022:1324 Hoge Raad, 04-10-2022, 22/01550
Gepubliceerd op 04-10-2022
Beklag ex art. 552a Sv na vordering van gegevens (medisch dossier van kind) bij ziekenhuis i.v.m. onderzoek naar poging doodslag/zware mishandeling door moeder. Medisch verschoningsrecht, art. 218 Sv. Is sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden die doorbreking van afgeleid verschoningsrecht rechtvaardigen? Ziekenhuis beroept zich op afgeleid verschoningsrecht m.b.t. de vordering van het me...

ECLI:NL:HR:2022:1367 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/02186
Gepubliceerd op 04-10-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepkwekerij. 1. Motiveringsklachten over berekening w.v.v. en aftrek van kosten. 2. Heeft hof ontoereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat betrokkene slechts € 2000 zou ontvangen voor de eerste oogst, en daarna tussen de € 5000 en € 10.000? 3. Heeft hof ontoereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat het aa...

ECLI:NL:HR:2022:1368 Hoge Raad, 04-10-2022, 20/02187
Gepubliceerd op 04-10-2022
Opzettelijk aanwezig hebben van 418 hennepplanten (art. 3.C Opiumwet). 1. Kan klacht dat bewezenverklaring van opzettelijk aanwezig hebben van hennep onvoldoende met redenen is omkleed, worden aangemerkt als cassatiemiddel? 2. Heeft hof ontoereikend gemotiveerd beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat verdachte huurder van het pand is en dat niet is gebleken dat verdachte een significa...

ECLI:NL:HR:2022:1329 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/04963
Gepubliceerd op 27-09-2022
Jeugdzaak. Medeplegen poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) door in 2021 in Amsterdam een ander tijdens uitlaten van zijn hond met loopkruk en lachgastank tegen zijn hoofd en lichaam te slaan en met mes in zijn buik te snijden. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1327 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/02615
Gepubliceerd op 27-09-2022
Feitelijke aanranding van eerbaarheid van 17-jarige jongen door 49-jarige verdachte, art. 246 Sr. Bewijsklachten. Alternatief scenario, betrouwbaarheid verklaringen slachtoffer en DNA-bewijs. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1326 Hoge Raad, 27-09-2022, 19/05299
Gepubliceerd op 27-09-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 19/05487.

ECLI:NL:HR:2022:1258 Hoge Raad, 27-09-2022, 19/05487
Gepubliceerd op 27-09-2022
Deelname aan criminele organisatie die zich bezighoudt met importeren van wapenonderdelen en handel in vuurwapens en munitie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten t.a.v. bestanddeel “deelnemen”. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05299.

ECLI:NL:HR:2022:1312 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/00216
Gepubliceerd op 27-09-2022
Economische zaak. Onder zich hebben van producten van dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten (blauwe reiger, buizerd en huid van ree), art. 13.1.a. Flora- en Faunawet. Verandering van wetgeving, art. 1.2 Sr. Beroep op vrijstelling van art. 3.18.1 en 3.18.2 Regeling Natuurbescherming. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2011:BP6878 m.b.t. betekenis die aan art. 1.2 Sr moet wo...

ECLI:NL:HR:2022:1314 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/01469
Gepubliceerd op 27-09-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Vanuatuaanse en Nigeriaanse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. verspreiden van kinderporno. Heeft rechtbank verzuimd te responderen op verweer dat opgeëiste persoon door uitlevering het risico loopt te worden blootgesteld aan een flagrante inbreuk op enig hem ingevolge art. 6 EVRM toekomend recht? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1321 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/03978
Gepubliceerd op 27-09-2022
Herziening. Faillissementsfraude. Medeplegen bedrieglijke bankbreuk door schuldeisers in faillissementen van vennootschappen te benadelen, art. 341.1 (oud) Sr. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat ook zonder bewezenverklaarde gedragingen na faillissement van vennootschappen geen activa beschikbaar zouden zijn waaruit schulden hadden kunnen worden...

ECLI:NL:HR:2022:1122 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04155
Gepubliceerd op 27-09-2022
Bijstandsfraude door vermogen/onroerend goed in buitenland te verzwijgen (art. 227b Sr). Verweer dat OM n-o is in vervolging omdat benadelingsbedrag is gebleven onder bedrag waarbij volgens Aanwijzing sociale zekerheidsfraude in beginsel bestuursrechtelijke afdoening plaatsvindt. Dient leenbijstand te worden aangemerkt als ‘nadeel’ in de zin van Aanwijzing? ’s Hofs oordeel dat ook ten onrechte ...

ECLI:NL:HR:2022:1309 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/03284
Gepubliceerd op 27-09-2022
Medeplegen invoer van grote hoeveelheden cocaïne verborgen in zeecontainers afkomstig uit Midden-Amerika, meermalen gepleegd (art. 2.A Opiumwet) en medeplegen voorbereidingshandelingen daartoe (art. 10a jo. 10.5 Opiumwet). Redelijke termijn in hoger beroep. 16-maandentermijn of 2-jaarstermijn van toepassing, nu verdachte deel van behandeling in h.b. (meer dan 2 jaren van in totaal ruim 3 en 1/2...

ECLI:NL:HR:2022:1318 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04139
Gepubliceerd op 27-09-2022
Schuldwitwassen van geldbedragen, art. 420quater.1.b Sr. Kernroljurisprudentie. Afwijzing verzoek tot terugwijzing van zaak naar Rb omdat geen afschrift van inleidende dagvaarding naar de voor verdachte optredende raadsman is toegezonden, art. 38.5 en 40.2 Sv. Raadsman heeft zich gesteld bij OM, terwijl zijn stelbrief inhoudt dat op dat moment nog geen parketnummer van zaak bekend was en hij zi...

ECLI:NL:HR:2022:1123 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/03072
Gepubliceerd op 27-09-2022
Bijstandsfraude door werkelijke hoofdverblijfplaats niet op te geven (art. 227b Sr). Verweer dat OM n-o is in vervolging omdat benadelingsbedrag is gebleven onder bedrag waarbij volgens Aanwijzing sociale zekerheidsfraude in beginsel bestuursrechtelijke afdoening plaatsvindt. Dient in administratieve procedure getroffen schikking, waarbij terugvorderingsbedrag is beperkt, te leiden tot niet-ont...

ECLI:NL:HR:2022:1320 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/01257 Br
Gepubliceerd op 27-09-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op telefoon onder klager n.a.v. Europees onderzoeksbevel van Duitse autoriteiten. Blijkt uit het onderzoeksbevel van welke strafbare feiten klager wordt verdacht door de uitvaardigende autoriteiten? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1316 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04410
Gepubliceerd op 27-09-2022
Verduistering enkelband (art. 321 Sr). Opgave van bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. Bevestiging vonnis Pr met daarin slechts opgave van b.m., terwijl raadsman in h.b. vrijspraak heeft bepleit. Belang bij cassatie? Uit bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden indien door of namens verdachte ttz. vrijspraak is bepleit. Daarom had hof het ...

ECLI:NL:HR:2022:1311 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/03448
Gepubliceerd op 27-09-2022
Goederen bestemd voor beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt te koop aanbieden in growshop, art. 11a en 3.C Opiumwet. Afwijzing van verzoek om geldelijke tegemoetkoming bij onttrekking aan het verkeer van bedrijfsvoorraad, art. 33c.2 Sr jo. art. 36b.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:1156 m.b.t. beoordeling van vraag of eigenaar van voorwerp door onttrekking aan het verkeer va...

ECLI:NL:HR:2022:1315 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/04409
Gepubliceerd op 27-09-2022
(Medeplegen) (poging) diefstal d.m.v. braak (meermalen gepleegd) o.m. bij amateurvoetbalvereniging, art. 311.1 Sr. Bijzondere voorwaarden. Kan verdachte zich houden aan gestelde bijzondere voorwaarden (melden bij reclassering en verblijven in instelling voor beschermd wonen), waarin datum en termijn zijn opgenomen die op het moment van wijzen van ’s hofs arrest in het verleden lagen? HR: Op red...

ECLI:NL:HR:2022:1202 Hoge Raad, 27-09-2022, 21/01914
Gepubliceerd op 27-09-2022
Rijden onder invloed, art. 8.3.a WVW 1994. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat ademalcoholgehalte is veroorzaakt door alcoholgebruik na besturen voertuig. HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Door verdachte o.b.v. resultaat ademonderzoek te veroordelen is hof afgeweken van uos dat verdachte tussen rijden en ademanalyse thuis wodka heeft gedronken. Hof heeft afwijking niet gemoti...

ECLI:NL:HR:2022:1319 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/00324
Gepubliceerd op 27-09-2022
Cassatie in het belang van de wet. Beschikking hof tot onbevoegdverklaring kennis te nemen van verzoek tot opheffing van bij eindvonnis Rb gegeven bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van voorwaarden verbonden aan voorwaardelijk opgelegde ISD-maatregel. Kan opheffing bevel dadelijke uitvoerbaarheid van staf/maatregel door hof ook buiten onderzoek ttz. in hoofdzaak in hoger beroep? HR maakt opmer...

ECLI:NL:HR:2022:1252 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/00703
Gepubliceerd op 27-09-2022
Cassatie in het belang van de wet. Procesafspraken in strafzaken. Is Rb in het licht van art. 6 EVRM op goede gronden gekomen tot oordeel dat i.h.k.v. procesafspraken de belangen van verdachte zijn geëerbiedigd en verzet WvSv zich tegen redelijkheidstoets door rechter van procesafspraken die vorm hebben van afdoeningsvoorstel? HR maakt algemene opmerkingen over procesafspraken en i.h.b. afdoeni...

ECLI:NL:HR:2022:1287 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/00214
Gepubliceerd op 27-09-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en niet-ambtelijke omkoping. Redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? ’s Hofs oordeel dat kan worden volstaan met constatering overschrijding redelijke termijn in e.a. en h.b. omdat in strafzaak compensatie plaatsvindt voor deze overschrijd...

ECLI:NL:HR:2022:1317 Hoge Raad, 27-09-2022, 22/01002
Gepubliceerd op 27-09-2022
Herziening. Feitelijk leidinggeven aan flessentrekkerij door B.V. door orders voor sportkleding te plaatsen bij Tsjechische leveranciers zonder deze te betalen (art. 326a Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uitblijven van (volledige) betaling gevolg was van omstandigheid dat ingekochte sportkleding onverwacht niet werd afgenomen door Nederl...

ECLI:NL:HR:2022:1286 Hoge Raad, 27-09-2022, 20/00213
Gepubliceerd op 27-09-2022
Passieve omkoping (art. 328ter Sr), valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over bewijsvoering en over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM dan wel strafvermindering, omdat OM aan verdachte onrechtmatig ‘transactieaanbod’ zou hebben gedaan. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05975 en 20/00214.

ECLI:NL:HR:2022:1285 Hoge Raad, 27-09-2022, 19/05975
Gepubliceerd op 27-09-2022
Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/00213 en 20/00214.

ECLI:NL:HR:1994:ZC9844 Hoge Raad, 25-10-1994, 97.925
Gepubliceerd op 22-09-2022
Wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr). Terbeschikkingstelling met dwangverpleging van overheidswege. Vormt verdachte zodanig ernstig gevaar voor omgeving dat algemene veiligheid van personen het opleggen van maatregel eist? Ex art. 37a.1.2 Sr kan de in dat art. bedoelde last tot TBS slechts worden gegeven indien veiligheid van anderen dan wel algemene ...

ECLI:NL:HR:2022:1266 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00569
Gepubliceerd op 21-09-2022
Poging doodslag (art. 287 Sr) door in 2020 in Venlo een ander in de keuken met groot mes in haar onderrug te steken. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1265 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/02401
Gepubliceerd op 20-09-2022
Medeplegen diefstal met bedreiging met geweld ‘s nachts in woning, art. 312.2 Sr. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte opzet gehad op door mededaders geuite bedreiging met geweld tegen bewoonster? ’s Hofs oordeel dat verdachte het vereiste opzet op bewezenverklaarde bedreiging met geweld van slachtoffer heeft gehad is niet toereikend gemotiveerd. Hof heeft weliswaar vastgesteld dat verdachte en ...

ECLI:NL:HR:2022:1264 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/02306
Gepubliceerd op 20-09-2022
Jeugdzaak. Zedenzaak. Ontucht met 8-jarig pleegzusje en 5-jarig pleegbroertje door 12-jarige verdachte (meermalen gepleegd), art. 244 en 247 Sr. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vinden verklaringen van beide aangevers voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1263 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/01385
Gepubliceerd op 20-09-2022
Doodslag door prostituee op klant in diens woning door in 2017 in Amsterdam een 72-jarige man in borst en buik te steken met een scherp voorwerp, art. 287 Sr. Bewijsklachten. Verwerping van het alternatieve scenario en verklaring van verdachte. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1201 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/03058
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv en 94a Sv op diverse panden onder verschillende stichtingen (klaagsters) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen één van de bestuurders van stichtingen t.z.v. verdenking van valsheid in geschrift, verduistering en gewoontewitwassen. 1. Cassatieberoep stichtingen A en B. Geen schriftuur. 2. Cassatieberoep stichting C, anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Heeft zich situati...

ECLI:NL:HR:2022:1248 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/03062
Gepubliceerd op 20-09-2022
Jeugdzaak. Openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Ontbrekende pleitnota in hoger beroep. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Pleitnota die in het p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij de stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door de raadsman o.g.v. art. 4.3.6.3 Procesreglement HR gedaan verzoek is bij hof nadere informatie ingewonnen. O.g.v. die informatie moet wor...

ECLI:NL:HR:2022:1246 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/00797
Gepubliceerd op 20-09-2022
Verduistering door gehuurd(e) aanhangwagen en steigermateriaal niet terug te brengen, art. 321 Sr. Bewijsklacht wederrechtelijke toe-eigening. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1253 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/00943
Gepubliceerd op 20-09-2022
Jeugdzaak. Reeks gekwalificeerde diefstallen, art. 311.1 Sr en opzetheling, art 416.1.a Sr. Overschrijding redelijke termijn in feitelijke aanleg. Heeft hof met voldoende mate van nauwkeurigheid de mate van strafvermindering aangeduid i.v.m. overschrijding van de redelijke termijn? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1256 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00316
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag ex art. 552a Sv door verdachte na vordering van gegevens (klantdossiers) bij derde i.v.m. onderzoek naar frauduleuze (belasting)constructies. Middelen over rechtmatigheid vorderingen, belang van strafvordering, en oordeel Rb dat niet kan worden geklaagd over kennisneming en gebruik van de verstrekte gegevens door de Belastingdienst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00315 en 22/00317.

ECLI:NL:HR:2022:1255 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00315
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag ex art. 552a Sv door belanghebbenden na vordering van gegevens (de klagers betreffende klantdossiers) bij een derde i.v.m. onderzoek naar frauduleuze (belasting)constructies. Middelen over rechtmatigheid vorderingen en oordeel Rb dat niet kan worden geklaagd over kennisneming en gebruik van de verstrekte gegevens door de Belastingdienst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/00316 en 22/00317.

ECLI:NL:HR:2022:1261 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/04394 C
Gepubliceerd op 20-09-2022
Caribische zaak. Schietpartij in Sint-Maarten. Poging tot doodslag door op de openbare weg in een druk uitgaansgebied van Sint Maarten, te midden van het uitgaanspubliek, te schieten in de richting van het slachtoffer (art. 2:259 jo. 1:119 SrStM) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. betrouwbaarheid van herken...

ECLI:NL:HR:2022:1262 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/03363
Gepubliceerd op 20-09-2022
Zedenzaak. Ontucht met 9-jarig meisje door 48-jarige verdachte tijdens een logeerpartij, art. 244 Sr. 1. Bewijsklacht m.b.t. seksueel binnendringen. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in ander bewijsmateriaal? HR: art. 81.1 RO. Vervolg op HR:2018:326.

ECLI:NL:HR:2022:1254 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/04392
Gepubliceerd op 20-09-2022
Caribische zaak. Schietpartij in Sint-Maarten. Poging tot doodslag door op de openbare weg in een druk uitgaansgebied van Sint Maarten, te midden van het uitgaanspubliek, te schieten in de richting van slachtoffer (art. 2:259 jo. 1:119 SrStM) en voorhanden hebben van vuurwapen en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Post-Keskin. Onvindbare getuige. Gebruik van getuigenverklaring voor het...

ECLI:NL:HR:2022:1249 Hoge Raad, 20-09-2022, 21/00842
Gepubliceerd op 20-09-2022
Zedenzaak. Ontucht met 10-jarige dochter van ex-partner door 48-jarige verdachte tijdens een logeerpartij, art. 244 jo. 248.2 Sr. 1. Betrouwbaarheid van (de verklaringen van) aangeefster. 2. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van aangeefster voldoende steun in Whatsapp-gesprek en de verklaring van verdachte? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1257 Hoge Raad, 20-09-2022, 22/00317
Gepubliceerd op 20-09-2022
Beklag ex art. 552a Sv na vordering van gegevens (klantdossiers) bij derde i.v.m. onderzoek naar frauduleuze (belasting)constructies, terwijl zich bij verstrekte gegevens correspondentie bevindt tussen advocaten (klagers) en verdachte (belastingadviseur). Verschoningsrecht advocaten, art. 218 Sv. Zijn ‘uitgegrijsde’ gegevens ‘vernietigd’ a.b.i. art. 126aa.2 Sv jo. art. 5.1 en 5.2 Besluit beware...

ECLI:NL:HR:2022:1250 Hoge Raad, 20-09-2022, 20/03966
Gepubliceerd op 20-09-2022
Medeplegen moord op echtgenoot, art. 289 Sr. 1. Redengevendheid voor bewijs van overeenkomst in samenstelling van verfdeeltjes in letsel van slachtoffer en in auto van verdachte waaraan NFI geen bewijskracht kon toekennen. 2. Kennelijke leugenachtigheid. Is sprake van kennelijk leugenachtige verklaringen van verdachte die voor het bewijs konden worden gebruikt? 3. Bewijsklacht medeplegen. Staat...

ECLI:NL:HR:2022:1251 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02717
Gepubliceerd op 16-09-2022
Rolbeslissing. Verzoek om nadere termijn voor indienen van een schriftuur. Betekening aanzegging in cassatie, art. 36e.3 Sv en art 5.2.c EU rechtshulpovereenkomst. Is aanzegging in cassatie rechtsgeldig betekend, nu aanzegging is uitgereikt door rechtstreekse toezending aan bekende woon- of verblijfplaats van verdachte in Duitsland? In omstandigheid dat aanzegging onbestelbaar retour is gekomen...

ECLI:NL:HR:1983:AB9590 Hoge Raad, 06-12-1983, 76255
Gepubliceerd op 15-09-2022
--

ECLI:NL:HR:1998:ZD1026 Hoge Raad, 21-04-1998, 107.006
Gepubliceerd op 15-09-2022
-

ECLI:NL:HR:1954:3 Hoge Raad, 23-02-1954, 55950
Gepubliceerd op 15-09-2022
IJzerdraad arrest.

ECLI:NL:HR:1931:BG9437 Hoge Raad, 19-01-1931, 33634
Gepubliceerd op 15-09-2022
-

ECLI:NL:HR:1948:2 Hoge Raad, 09-03-1948, 50251
Gepubliceerd op 15-09-2022
Mondelinge conclusie. Drie fietsers.

ECLI:NL:HR:1963:2 Hoge Raad, 19-02-1963, 61818
Gepubliceerd op 15-09-2022
Verpleegster.

ECLI:NL:HR:2022:1204 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/03083
Gepubliceerd op 14-09-2022
Bedreiging (art. 285.1 Sr) en dragen van opvouwbaar mes (art. 27.1 WWM). 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen overtreding, art. 427.2.a Sv. 2. Verweer dat sprake is van onherstelbaar vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv dat dient te leiden tot niet-ontvankelijkheid OM dan wel strafvermindering. Ad 1. ’s Hofs uitspraak heeft wat betreft feit 2 betrekking op overtreding (art. 27.1 j...

ECLI:NL:HR:2022:1195 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/04466
Gepubliceerd op 14-09-2022
Vervolgingsuitlevering o.b.v. Uitleveringsverdrag Nederland en Verenigd Koninkrijk van opgeëiste persoon (Britse nationaliteit) naar Bermuda Eilanden t.z.v. oplichting, witwassen en verstrekken van misleidende informatie aan monetaire autoriteit van Bermuda. 1. Genoegzaamheid stukken, art. 18 Uitleveringswet en art. XII Verdrag. Voldoen overgelegde bewijsstukken aan vereisten van art. XII Verdr...

ECLI:NL:HR:2022:1120 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/03809
Gepubliceerd op 14-09-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Hof heeft betrokkene n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, nu e-mailbericht van raadsvrouw op laatste dag van appeltermijn (om 17:09 uur) na sluitingstijd van strafgriffie Rb is verstuurd, art. 408.1.b jo. 511g.2 Sv. 1. Verontschuldigbare termijnoverschrijding op de grond dat sprake is van ‘manifest failure’ van raadsvrouw ...

ECLI:NL:HR:2022:1206 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/04215
Gepubliceerd op 14-09-2022
Eendaadse samenloop van openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 141.2.1 Sr), poging doodslag (art. 287 Sr) en poging zware mishandeling (art. 302.1 Sr) tijdens vechtpartij in 2016 in Wageningen. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1205 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/03808
Gepubliceerd op 14-09-2022
Telen (art. 3.B Opiumwet) en aanwezig hebben (art. 3.C Opiumwet) van hennep en diefstal, meermalen gepleegd (art. 310 Sr). Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, nu e-mailbericht van raadsvrouw op laatste dag van appeltermijn (om 17:09 uur) na sluitingstijd van strafgriffie Rb is verstuurd, art. 408.1.b Sv. 1. Verontschuldigbare termijnoverschrij...

ECLI:NL:HR:2022:1197 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02883
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen voorbereidingshandelingen vervoeren cocaïne (art. 10a Opiumwet) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Post Keskin. Belastende getuige die niet binnen aanvaardbare termijn kan verschijnen. Gebruik voor bewijs van niet door verdediging ondervraagde getuige verenigbaar met art. 6.3.d EVRM, nu verdediging het ondervragingsrecht niet heeft kunnen uitoefenen? Hof heeft geo...

ECLI:NL:HR:2022:1194 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02611
Gepubliceerd op 13-09-2022
Seksueel misbruik (art. 244 en 245 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) van zijn jonge neefjes (meermalen gepleegd). Redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2008:BD2578 m.b.t. duur van redelijke termijn en rechtsgevolgen van overschrijding van redelijke termijn. ’s Hofs oordeel is niet toe...

ECLI:NL:HR:1985:AB7967 Hoge Raad, 02-04-1985, 78075
Gepubliceerd op 13-09-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1119 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00721
Gepubliceerd op 13-09-2022
Hennepteelt in door verdachte gehuurde woning (art. 3.B Opiumwet), diefstal van stroom d.m.v. verbreking (art. 311.1.5 Sr). 1. Bewijsklacht hennepteelt. Is verdachte als enige verantwoordelijk voor hennepplantage? 2. Bewijsklachten diefstal. Bewijsminimum, art. 342.2 Sv (unus testis). Vindt verklaring van door aangeefster ingeschakelde fraudespecialist voldoende steun in andere bewijsmiddelen? ...

ECLI:NL:HR:2022:1196 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/01984
Gepubliceerd op 13-09-2022
Diefstal, art. 310 Sr. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2.14 Sr. Uitleg van “andere voorwaarden, het gedrag van veroordeelde betreffende”. Kon hof als bijzondere voorwaarde stellen dat veroordeelde verplicht is om toestemming te geven voor raadplegen van alle door reclassering noodzakelijk geachte referenten? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:807 m.b.t. uitleg van gedragsvoorwaarde ...

ECLI:NL:HR:2022:1118 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00482
Gepubliceerd op 13-09-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt in woning. Schatting w.v.v. voldoende met redenen omkleed gelet op aangevoerde ttz. (onderverhuur woning en woningruil) en aantal oogsten? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 21/00721.

ECLI:NL:HR:2022:1115 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/01154
Gepubliceerd op 13-09-2022
Poging tot het dwingen van stagiair om ontslag te nemen bij beveiligingsbedrijf van verdachte door bedreiging met smaad, art. 284.1.2 Sr. 1. Klachtvereiste. Had hof zich ambtshalve moeten uitlaten of tijdig een klacht was ingediend ook al heeft gemachtigde raadsman ttz. geen verweer gevoerd, omdat uit de stukken het ernstig en rechtstreeks vermoeden rijst dat OM n-o is? 2. Bewijsklacht. Redenge...

ECLI:NL:HR:2022:1193 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00238
Gepubliceerd op 13-09-2022
Rijden terwijl verdachte redelijkerwijs moest weten dat rijbewijs ongeldig was verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Bewijsklacht. Kan uit omstandigheid dat verdachte voorafgaand aan feit 6 keer is veroordeeld voor rijden zonder geldig rijbewijs, worden afgeleid dat verdachte ‘redelijkerwijs moest weten’ dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard? Bij vraag of is voldaan aan vereiste dat verdachte t.t.v...

ECLI:NL:HR:2022:1190 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04376
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen diefstal, art. 311.1.4 Sr. Zijn voor bewijs gebruikte verklaringen van verdachte kennelijk leugenachtig? Hof heeft aan bewezenverklaring ten grondslag gelegd dat verdachte en medeverdachte op 26-7-2018 om 00:55 uur (in Vlissingen) zijn aangetroffen in auto van medeverdachte, waarin zich o.m. goederen bevonden die kort tevoren zijn gestolen uit brasserie in Knokke-Heist (België). Hof ...

ECLI:NL:HR:2009:BJ8635 Hoge Raad, 17-11-2009, 07/13414 B
Gepubliceerd op 13-09-2022
Art. 445 Sv. Verdachte niet-ontvankelijk, omdat geen cassatie openstaat tegen de bestreden beslissing.

ECLI:NL:HR:2022:1139 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04330
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen oplichting (meermalen gepleegd) door zich uit te geven als politieagent, art. 326.1 Sr. 1. Is aangever bewogen tot afgifte van geld door valselijk aannemen van hoedanigheid politieagent door verdachte en onware mededelingen van verdachte? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toe...

ECLI:NL:HR:2022:1138 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/00755
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen bedreiging met enig misdrijf tegen leven gericht, met zware mishandeling en met brandstichting, art. 285.1 Sr. Bewijsklacht. Zijn eigen waarnemingen hof tegenstrijdig met tot het bewijs gebezigd p-v? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1140 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/03355
Gepubliceerd op 13-09-2022
Heling van auto, art. 416.1.a Sr. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en ttz. in hoger beroep gehandhaafd verzoek tot horen van medeverdachte als getuige op de grond dat belang van verdediging bij horen van getuige onvoldoende is onderbouwd in het licht van eigen waarneming hof. ’s Hofs oordeel is niet zonder meer begrijpelijk, nu verdachte heeft betwist dat hij wist dat het om gestolen au...

ECLI:NL:HR:2022:1200 Hoge Raad, 13-09-2022, 22/00630
Gepubliceerd op 13-09-2022
Beschikking penitentiaire kamer hof op vordering OvJ ex art. 37a.7 Sr tot verlenen van machtiging voor het gebruik t.b.v. rapport van gegevens die multidisciplinaire commissie elders heeft verkregen over weigerende observandus t.z.v. verdenking van poging tot moord. OM-cassatie. HR geeft toetsingskader voor beoordeling vordering. Voor verlenen van de machtiging is o.g.v. art. 37a.6 Sr in ieder...

ECLI:NL:HR:2022:1199 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/02085
Gepubliceerd op 13-09-2022
Flessentrekkerij, meermalen gepleegd (art. 326a Sr) en (poging tot) oplichting (art. 326.1 Sr) door als natuurlijke persoon (o.m. t.a.v. sokken en cosmetica) en als feitelijk leidinggever van vennootschap (t.a.v. spoelmachinetabs) bij verschillende bedrijven partijen goederen te kopen zonder daarvoor te betalen en onder valse naam bedrijven bewegen tot afgifte van goederen. 1. Post Keskin. Afwi...

ECLI:NL:HR:2022:1198 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00958
Gepubliceerd op 13-09-2022
Eendaadse samenloop van afpersing en diefstal met (bedreiging met) geweld (art. 317.1 en 312.1 Sr). Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen opsporingsambtenaar t.a.v. door hem verricht DNA vooronderzoek m.b.t. bivakmuts op de grond dat noodzaak daartoe niet is gebleken. Zijn regels uit HR:2021:576 (post-Keskin) van toepassing op verzoeken tot horen van deskundige of opsporin...

ECLI:NL:HR:2022:1117 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04262
Gepubliceerd op 13-09-2022
Ontucht met 14-jarig meisje door 25-jarige verdachte (art. 245 Sr). 1. Onderzoek ttz. nietig wegens ontbreken van feitelijke en adequate bijstand van een tolk? Art. 275.2 Sv. 2. Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten m.b.t. bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1192 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04375
Gepubliceerd op 13-09-2022
Medeplegen diefstal (d.m.v. braak en inklimming), art. 311.1 Sr. Bewijsklachten. Medeplegen en beroep op zwijgrecht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04376.

ECLI:NL:HR:2022:1189 Hoge Raad, 13-09-2022, 21/00353
Gepubliceerd op 13-09-2022
Doodslag (art. 287 Sr)-, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285.1 Sr) en verkrachting (art. 242 Sr) door in 2019 in Amsterdam bij een 68-jarige vrouw in het openbaar seksuele handelingen te verrichten en haar zodanig te mishandelen dat slachtoffer in coma is geraakt en zeven weken later is overleden. Terbeschikkingstelling met dwangverpleging van overheidswege. Afwijzing...

ECLI:NL:HR:2022:1187 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04245
Gepubliceerd op 13-09-2022
Mishandeling (art. 300.1 Sr), huisvredebreuk (art. 138.1 Sr) en vernieling (art. 350.1 Sr). Taakstrafmaximum bij meerdaadse samenloop, art. 22c.2 en 63 Sr. Veroordeling tot taakstraf van 100 uren, terwijl in samenhangende zaak (HR:2022:1191) aan verdachte taakstraf van 200 uren is opgelegd. Is strafoplegging in strijd is met (ratio van) art. 22c.2 Sr, nu aan verdachte in 2 gelijktijdig behandel...

ECLI:NL:HR:2022:1191 Hoge Raad, 13-09-2022, 20/04115
Gepubliceerd op 13-09-2022
Diefstal (art. 310 Sr) en medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1 Sr). Taakstrafmaximum bij meerdaadse samenloop, art. 22c.2 en 63 Sr. Veroordeling tot gevangenisstraf van 2 dagen en taakstraf van 200 uren, terwijl in samenhangende zaak (HR:2022:1187) aan verdachte taakstraf van 100 uren is opgelegd. Is strafoplegging in strijd is met (ratio van) art. 22c.2 Sr, nu aan verdachte in...

ECLI:NL:HR:1998:ZD0898 Hoge Raad, 06-01-1998, 106.722
Gepubliceerd op 12-09-2022
Flessentrekkerij door drank en meubels te kopen zonder deze te betalen, art. 326a Sr. Moest hof in zijn kwalificatie een keuze maken tussen ‘’beroep’’ en ‘’gewoonte’’, nu keuze voor strafrechtelijke betekenis van bewezenverklaarde van belang is? Hof heeft tlgd. kennelijk aldus verstaan, dat daarin omschreven handelingen zijn verricht in periode van 31-12-1992 tot en met 22-1-1993. Hof heeft ke...

ECLI:NL:HR:2015:700 Hoge Raad, 03-02-2015, 13/05847
Gepubliceerd op 08-09-2022
-

ECLI:NL:HR:2022:1137 Hoge Raad, 06-09-2022, 22/01749
Gepubliceerd op 06-09-2022
Herziening. Opzettelijk auto aan het krachtens de wet daarop gelegde beslag onttrekken (art. 198.1 Sr). Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat uit (civiel) vonnis is gebleken dat t.t.v. beslaglegging de schuldeiser juist geldbedrag verschuldigd was aan aanvrager, welk bedrag de vordering op aanvrager die aanleiding was voor beslag te boven ging. Ar...

ECLI:NL:HR:2011:BP6052 Hoge Raad, 12-04-2011, 09/04383
Gepubliceerd op 30-08-2022
1. Geen schriftuur verdachte. 2. Schriftuur benadeelde partij. Is HR bevoegd tot beoordeling van schriftuur van b.p., indien namens verdachte geen schriftuur is ingediend? Ad 1. Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Ad 2. Art. 421.4 Sv voorziet in instellen van hoger beroep door b.p. tegen afwijzing van haar vordering door rechter in eerste aanleg indien noch verdachte noch OM h.b. heeft inge...

ECLI:NL:HR:1990:AD1139 Hoge Raad, 29-05-1990, 86403
Gepubliceerd op 29-08-2022
Medeplegen uitvoer hashish naar Duitsland, meermalen gepleegd (art. 3.A Opiumwet). 1. Geldigheid inleidende dagvaarding. Is tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig? 2. Beroep op onrechtmatig verkregen bewijs. 3. Onttrekking aan het verkeer van diverse voorwerpen. 4. Kwalificatieklacht, art. 55.1 Sr. Ad 1. Op in CAG aangegeven grond moet worden aangenomen dat in tll. en bewezenverklaring voorkom...

ECLI:NL:HR:1973:3 Hoge Raad, 21-12-1973, 67142
Gepubliceerd op 26-08-2022
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon naar Groot-Brittannië t.z.v. (medeplegen) zware mishandeling. Behandeling uitleveringsverzoek door HR. 1. Voldaan aan vereisten van toepasselijk Uitleveringsverdrag tussen Nederland en Groot-Brittannië? 2. Verweer dat in omschrijving van het in ‘’warrant for the arrest’’ vermelde feit het woord ‘’maliciously’’ ontbreekt, zodat omschreven feit niet op...

ECLI:NL:HR:1973:2 Hoge Raad, 13-11-1973, 67142
Gepubliceerd op 26-08-2022
Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Groot Brittannië t.z.v. (medeplegen) zware mishandeling. 1. Is uitspraak in het openbaar geschied, nu p-v van zitting dat niet vermeldt? 2. Blijkt uit p-v zitting dat stukken bij behandeling zijn voorgelezen of dat korte inhoud daarvan is medegedeeld? Ad 1. Blijkens p-v van zitting van 17-8-1973 is onderzoek in zaak is geschied op openbare terechtz...

ECLI:NL:HR:1984:AC8601 Hoge Raad, 20-11-1984, 1509 Besch
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1986:AC9607 Hoge Raad, 16-12-1986, 1894 Besch
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1988:AB9608 Hoge Raad, 06-12-1988, 2259 Besch
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1987:AC9905 Hoge Raad, 23-06-1987, 81219E
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1987:AC1276 Hoge Raad, 10-02-1987, 80801
Gepubliceerd op 25-08-2022
-

ECLI:NL:HR:1999:ZD5153 Hoge Raad, 18-05-1999, 110.414
Gepubliceerd op 24-08-2022
Medeplegen invoer harddrugs, meermalen gepleegd (art. 2.1.A Opiumwet), medeplegen verkopen harddrugs (art. 2.1.B Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen, meermalen gepleegd (art. 26.1 WWM). 1. Afwijzing van verzoek om informatie van politie over informant uitsluitend aan hof te verstrekken zonder dat deze informatie aan verdediging...

ECLI:NL:HR:1986:AD7441 Hoge Raad, 21-10-1986, 80543U
Gepubliceerd op 20-07-2022
1. Executieuitlevering naar Engeland ter zake van het teweegbrengen van een ontploffing is — gelet op de geschiedenis van het Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag — niet op grond van artikel 2 laatste lid van dat Verdrag toelaatbaar. 2. Executieuitlevering naar Engeland ter zake van samenzweren is niet toelaatbaar ingevolge artikel 2 laatste lid Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag juncto artik...

ECLI:NL:HR:1986:AD7440 Hoge Raad, 21-10-1986, 80542U
Gepubliceerd op 20-07-2022
Executieuitlevering t.z.v. 2 aanslagen en vervolgingsuitlevering t.z.v. gewelddadige uitbraak uit gevangenis door IRA-leden o.b.v. Uitleveringsverdrag Nederland en Verenigd Koninkrijk naar Verenigd Koninkrijk. Feitelijke behandeling door HR. 1. Executieuitlevering t.z.v. teweegbrengen van ontploffing. 2. Vervolgingsuitlevering t.z.v. ‘assault and unlawfully and injuriously imprisonment’. 3. Ver...

ECLI:NL:HR:1986:AJ5302 Hoge Raad, 01-07-1986, 80543U
Gepubliceerd op 18-07-2022
1. Geheel gelijk aan DD 87 104 IA, en voorts: Nu met een misdrijf dat een staatkundig karakter draagt conform artikel 6 Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag slechts op een absoluut politiek delict wordt gedoeld, volgt daaruit dat 1. de rechtbank bij de weerlegging van het verweer dat de gevraagde uitlevering (relatief) politieke delicten betreft is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, en...

ECLI:NL:HR:1986:AD7438 Hoge Raad, 01-07-1986, 80542U
Gepubliceerd op 15-07-2022
1. Voor de beantwoording van de vraag of de artikel 12 juncto 2 Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag zich verzetten tegen de executieuitlevering naar Engeland is niet van belang of op het tijdstip van veroordeling naar Engels recht uitlevering kon worden toegestaan. 2. In het licht van de geschiedenis van het Nederlands-Brits Uitleveringsverdrag moet worden aangenomen dat Nederland niet heeft w...

ECLI:NL:HR:2022:1027 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/02378
Gepubliceerd op 14-07-2022
Verkrachting, art. 242 Sr. Opname in zorginstelling als bijzondere voorwaarde, beslissing voorbehouden aan rechter. Is gestelde bijzondere voorwaarde dat, als reclassering indicatiestelling aanvraagt en voor indicatie verantwoordelijke instantie kortdurende klinische opname indiceert, verdachte zich laat opnemen in zorginstelling, te bepalen door justitiële instantie die verantwoordelijk is voo...

ECLI:NL:HR:2022:1067 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04978
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne en (iii) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verbindende kracht verloren? 2. Moet schending van de voorschriften va...

ECLI:NL:HR:2022:1068 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04846
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne en (iii) internationale distributie van ongeveer 6 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verbindende kracht verloren? 2. Moet schending van de voorschriften va...

ECLI:NL:HR:2022:1069 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04845
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne, (iii) internationale distributie van ongeveer 32 kilo cocaïne, (iv) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne, en (v) internationale distributie van ongeveer 6 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleve...

ECLI:NL:HR:2022:1072 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04844
Gepubliceerd op 13-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne, (iii) internationale distributie van ongeveer 32 kilo cocaïne, (iv) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne, (v) internationale distributie van ongeveer 6 kilo cocaïne en (vi) samenzwering...

ECLI:NL:HR:2022:1071 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01445
Gepubliceerd op 13-07-2022
Poging tot doodslag (art. 287 Sr) en poging tot moord (art. 289 Sr), verkrachting (art. 242 Sr), feitelijke aanranding van eerbaarheid (art. 246 Sr) en wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) door in 2017 in Steenbergen zijn ex-vriendin buiten op straat met mes in haar hals te steken en in zijn woning haar keel dicht te knijpen, in zijn woning seksuele handelingen bij haar te verrichte...

ECLI:NL:HR:2022:1020 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/03678
Gepubliceerd op 13-07-2022
Gewapende woningoverval in 2018 in Sint Oedenrode waarbij o.a. twee bitcoinminers zijn weggenomen. Medeplegen diefstal met bedreiging met geweld (art. 312.2.2 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapen cat. III (art. 26.1 WWM). TBS met dwangverpleging opgelegd. 1. Motiveringsklachten m.b.t. de TBS-oplegging, subsidiariteitsvereiste en geweldsmisdrijf. Kon hof oordelen dat TBS met dwangverple...

ECLI:NL:HR:2022:1019 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01579
Gepubliceerd op 13-07-2022
Medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) door zich te hebben voorgedaan als bouwkundig expert. Motiveringsklacht m.b.t. bewezenverklaarde oplichting. Omkering bewijslast? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:1965:AB3916 Hoge Raad, 06-04-1965, 62933
Gepubliceerd op 13-07-2022
OM-cassatie. Vrijspraak poging tot teniet doen van inschuld door kilometerteller van door hem gehuurde auto enige tijd buiten werking te stellen, art. 326 Sr. Heeft verdachte de verhuurder bewogen tot teniet doen van inschuld? Hof heeft blijk gegeven van opvatting t.a.v. woorden “teniet doen van inschuld’’ in tll., die niet strookt met juiste uitlegging van art. 326 Sr. Van teniet doen van insc...

ECLI:NL:HR:2022:1070 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04979
Gepubliceerd op 12-07-2022
Caribische zaak. Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon naar Verenigde Staten t.z.v. (i) samenzwering tot internationale distributie van cocaïne, (ii) samenzwering tot de invoer van cocaïne en (iii) internationale distributie van ongeveer 64 kilo cocaïne. 1. Heeft Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verbindende kracht verloren? 2. Moet schending van de voorschriften va...

ECLI:NL:HR:2022:1077 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/04986
Gepubliceerd op 12-07-2022
Poging tot doodslag door in 2021 in Zwartsluis een ander meermalen met een mes in zijn buik te steken, art. 287 Sr. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1015 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/05102
Gepubliceerd op 12-07-2022
Executie-uitlevering van opgeëiste persoon (Bosnische nationaliteit) naar Bosnië en Herzegovina t.z.v. veroordeling voor ongeoorloofde productie en distributie van verdovende middelen. Klacht over afwijzing aanhoudingsverzoek. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1016 Hoge Raad, 12-07-2022, 22/00283
Gepubliceerd op 12-07-2022
Vervolgingsuitlevering van opgeëiste persoon (Nederlandse en Turkse nationaliteit) naar Turkije t.z.v. vermoedelijke betrokkenheid bij drugstransport in 2008. Klachten over oordeel Rb. over genoegzaamheid van stukken. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:992 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01270
Gepubliceerd op 12-07-2022
Rijden onder invloed van cannabis (art. 8.5 WVW 1994). Bloedonderzoek. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (BADG). Kon hof oordelen dat sprake was van een onderzoek a.b.i. art. 8.5 WVW? Kon hof oordelen dat art. 13.1 BADG niet is geschonden? Heeft hof miskend dat art. 16.1 BADG geen strikte waarborg betreft? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1062 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01237
Gepubliceerd op 12-07-2022
Caribische zaak. Schietpartij in Curaçao. Doodslag (art. 2:259 SrC), poging doodslag, meermalen gepleegd (art. 2:259 jo. 1:119 SrC) en voorhanden hebben hagelgeweer, kogelgeweer en munitie (art. 3.1 Vuurwapenverordening). 1. Bewijsklacht doodslag. Heeft verdachte voorwaardelijk opzet gehad op dood van slachtoffer? 2. Noodweerexces, art. 1:115.c SrC. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1061 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/00080
Gepubliceerd op 12-07-2022
Zedenzaak. Ontucht met 13-jarig meisje (art. 247 Sr). 1. Bewijsklacht. Kon hof oordelen dat DNA in lies van slachtoffer niet afkomstig kan zijn van indirecte overdracht DNA? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr. Ad 1. HR: art. 81.1 RO. Ad 2. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

ECLI:NL:HR:2022:1018 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/00029
Gepubliceerd op 12-07-2022
Mishandeling van ambtenaar, meermalen gepleegd (art. 300.1 jo. 304.1.3 Sr) en wederspannigheid met lichamelijk letsel tot gevolg (art. 181.1 jo. 180 Sr). Bewijsklachten m.b.t. rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Hebben verbalisanten gehandeld in rechtmatige uitoefening van hun bediening? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1026 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04069
Gepubliceerd op 12-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting ex art. 36e.7 Sr. Kon hof aan betrokkene betalingsverplichting opleggen voor het gehele bedrag aan w.v.v.? Middel slaagt op redenen vermeld in HR:2022:1024 (samenhangende zaak van voormalige echtgenote van betrokkene, 20/04008 P). Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/04007, 20/04008 P en 20/04...

ECLI:NL:HR:2022:1025 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04068
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep in leegstaande woning op naam van verdachte en zijn toenmalige echtgenote, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklachten opzet en medeplegen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/04007, 20/04008 P en 20/04069 P.

ECLI:NL:HR:2022:1017 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04061
Gepubliceerd op 12-07-2022
Mishandeling van zwangere vriendin door haar met kracht bij haren en lichaam mee te trekken en mee te sleuren door stegen, straten en een tuin, als gevolg waarvan slachtoffer meermalen op haar buik op de grond is gevallen (art. 300.1 Sr). Vordering tenuitvoerlegging. Beslissing tot tenuitvoerlegging eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf in strijd met bedoeling van wetgever en stelsel...

ECLI:NL:HR:2022:1024 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04008
Gepubliceerd op 12-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting ex art. 36e.7 Sr. Kon hof aan betrokkene betalingsverplichting opleggen voor het gehele bedrag aan w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:878 m.b.t. opleggen hoofdelijke betalingsverplichting bij ‘gemeenschappelijk voordeel’. Tegen die achtergrond is ‘s hof oordeel dat de betalingsverplichting...

ECLI:NL:HR:2022:1023 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04007
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen opzettelijk aanwezig hebben hennep in leegstaande woning op naam van verdachte en haar toenmalige echtgenoot, art. 3.C Opiumwet. Bewijsklacht opzet. Heeft verdachte wetenschap van hennepkwekerij? Hof heeft o.g.v. vaststellingen in nadere bewijsoverwegingen geoordeeld dat het op de weg van verdachte lag om een verklaring te geven over het hoge energieverbruik en de herkomst van de voo...

ECLI:NL:HR:2022:1066 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03461
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van hennepteelt in Duitsland en invoeren en verwerken van die hennep (art. 3.A en 3.B Opiumwet), medeplegen van en medeplichtigheid aan hennepteelt op meerdere locaties in Nederland (art. 3.B Opiumwet), bezit cocaïne en amfetamine (art. 2.C Opiumwet), bezit hennep(stekjes) (art. 3.C Opiumwet), (medeplegen van) witwassen van voertuigen en geldbedragen (art. 420bis.1.b Sr) en deelnemin...

ECLI:NL:HR:2022:1074 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03447
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr), oplichting (art. 326.1 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door samen met hypotheekadviseur valselijk een inkomensverklaring op te maken, daarmee een hypothecaire geldlening te verkrijgen en met die lening een woning te verwerven. Bewijsklacht valse opgave jaarinkomen. Heeft hof afwijking van uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat het in i...

ECLI:NL:HR:2022:1065 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03425
Gepubliceerd op 12-07-2022
Tweemaal medeplegen van valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) en oplichting (art. 326.1 Sr) door als hypotheekadviseur samen met een ander valselijk een inkomensverklaring op te maken en daarmee een hypothecaire geldlening te verkrijgen. Bewijs- en uos-klachten over o.m. valsheid van de opgegeven jaarinkomens. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03419, 20/03447, 20/03461, 20/003468 en 20/03510.

ECLI:NL:HR:2022:1063 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03419
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van oplichting (art. 326.1 Sr) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door samen met hypotheekadviseur met een valse inkomensverklaring een hypothecaire geldlening te verkrijgen en met die lening een woning te verwerven. 1. Verzuim te beslissen op beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen. 2. Bewijs- en uos-klachten over o.m. begrip ‘jaarinkomen’ in inkomensverklaring. HR: ar...

ECLI:NL:HR:2022:1014 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03104
Gepubliceerd op 12-07-2022
Vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) van twee ruiten bij deurwaarderskantoor en politie. Voorwaardelijk verzoek tot benoemen deskundige om rapportage over verdachte op te laten maken, waarop niet is beslist. De verdediging heeft ttz. in hoger beroep voorwaardelijk verzoek gedaan een deskundige te benoemen. Dat is een verzoek als bedoeld in art. 328 jo. art. 331.1 Sv om gebruik te make...

ECLI:NL:HR:2022:1075 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03468
Gepubliceerd op 12-07-2022
1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen beslissing tot terugwijzing, art. 428 Sv. 2. Medeplegen oplichting energieleverancier d.m.v. terugdraaien van elektriciteitsmeter, art. 326.1 Sr. Is energieleverancier bewogen tot het teniet doen van een inschuld? 3. (Medeplegen) witwassen van geldbedragen, art. 420bis.1.b Sr. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over gebruik kasopstelling....

ECLI:NL:HR:2022:1000 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/01328
Gepubliceerd op 12-07-2022
Poging moord op advocate door haar tijdens intake in gezicht te snijden, art. 45 jo. 289 Sr. Bewijsklacht opzet. Volgt voorwaardelijk opzet op dood uit vaststellingen hof? Vaststellingen houden o.m. in dat medeverdachte A van onbekend gebleven persoon opdracht heeft aangenomen om tegen betaling slachtoffer aan te vallen waarbij zij ‘gekrast’ zou worden, op dag voor bewezenverklaarde telefonisc...

ECLI:NL:HR:2022:1060 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/02952
Gepubliceerd op 12-07-2022
Belastingfraude door oud-staatssecretaris. Feitelijk leidinggeven aan opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangiften omzetbelasting door twee rechtspersonen, meermalen gepleegd (art. 69.2 AWR). Bewijsklachten. Verweer m.b.t. ontbreken van opzet op strafbaarheid van gedraging en opzet verdachte op onjuistheid respectievelijk onvolledigheid van aangiften omzetbelasting. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:999 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03900
Gepubliceerd op 12-07-2022
Weigeren van medewerking aan ademonderzoek (art. 163.2 WVW 1994) en rijden terwijl hij wist dat rijbewijs ongeldig was verklaard (art. 9.2 WVW 1994). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep, bevestiging voorzitter hof per brief dat pleitnota in het ongerede is geraakt. Pleitnota die in p-v van tz. in h.b. is vermeld, ontbreekt bij stukken die aan HR zijn gezonden. N.a.v. een door raadsman o.g.v. ...

ECLI:NL:HR:2022:998 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03898
Gepubliceerd op 12-07-2022
Mishandeling van vrouw in woning (art. 300.1 Sr) en belediging ambtenaar door politieagent in zijn gezicht te spugen (art. 266 jo. 267.2 Sr). Ontbrekende pleitnota in hoger beroep? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 20/03900.

ECLI:NL:HR:2022:997 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03774
Gepubliceerd op 12-07-2022
Opzettelijk vervoeren hennep, art. 3.B Opiumwet. Post Keskin. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan, ttz. in hoger beroep gehandhaafd en op latere tz. in h.b. herhaald verzoek tot horen van 2 politieambtenaren als getuigen op de grond dat betwisting van door verbalisanten geschetste gang van zaken betwist op zichzelf geen grond vormt voor oordeel dat horen van deze politieambtenaren noodzake...

ECLI:NL:HR:2022:1073 Hoge Raad, 12-07-2022, 21/02348
Gepubliceerd op 12-07-2022
Schending ambtsgeheim door als gemeenteraadslid stukken die haar onder geheimhouding zijn verstrekt door college van burgemeester en wethouders, opzettelijk openbaar te maken op een door haar georganiseerde (pers)bijeenkomst en deze vervolgens op website van politieke partij te plaatsen, art. 272.1 Sr. Is besluit van college van burgemeester en wethouders tot oplegging van geheimhoudingsplicht ...

ECLI:NL:HR:2022:982 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04400
Gepubliceerd op 12-07-2022
Als natuurgenezeres natuurgeneesmiddel iboga(ïne) toedienen en verstrekken aan cliënten (verslaafden) ten gevolge waarvan 1 van hen is overleden, art. 287 Sr, art. 174 Sr, art. 255 en 257 Sr en art. 96 Wet BIG. 1. Specialiteitsbeginsel bij overlevering. Ontvankelijkheid OM in strafvervolging t.a.v. feiten 4, 5 en 6 (art. 174 Sr en 96 Wet BIG) en strafoplegging (gevangenisstraf van 8 jaren). OM ...

ECLI:NL:HR:2022:983 Hoge Raad, 12-07-2022, 22/00411
Gepubliceerd op 12-07-2022
Cassatie in het belang van de wet. Wfz, Wvggz, Wzd. Anticipatiegebod a.b.i. art. 67a.3 Sv. Kan zorgmachtiging of rechterlijke machtiging worden aangemerkt als een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel a.b.i. art. 67a.3 Sv? HR zet wettelijk en verdragsrechtelijk kader uiteen, haalt wetsgeschiedenis van totstandkoming van de Wfz, Wgvggz en Wzd aan en gaat in op aanhangige wetsvoorstel Repara...

ECLI:NL:HR:2022:1028 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04134
Gepubliceerd op 12-07-2022
Poging zware mishandeling van zijn (toenmalige) echtgenote tijdens echtscheidingsprocedure (art. 45 jo. 302.1 jo. 304.1.1 Sr). Dadelijke uitvoerbaarheid vrijheidsbeperkende maatregel a.b.i. art. 38v.4 Sr waarbij verdachte o.m. wordt bevolen zich te onthouden van (direct of indirect) contact met aangeefster. O.g.v. art. 38v.4 Sr kan rechter (in afwijking van algemene regel dat rechterlijke uitsp...

ECLI:NL:HR:2022:1011 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04057
Gepubliceerd op 12-07-2022
OM-cassatie. Hof verklaart OM n-o in vervolging na groot tijdsverloop. Het tegen die beslissing gerichte cassatiemiddel slaagt op gronden vermeld in HR:2022:1009. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/04056 en 20/04054.

ECLI:NL:HR:2022:1009 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04054
Gepubliceerd op 12-07-2022
OM-cassatie. Redelijke termijn en niet-ontvankelijkheid OM. Hof verklaart OM n-o in vervolging t.z.v. verkopen van cocaïne (art. 2.B Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 11b.1 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) o.g.v. lange duur proces en nadelige gevolgen voor feitenvaststelling. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:2059 m.b.t. overschrijding van redelijke ter...

ECLI:NL:HR:2022:1010 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/04056
Gepubliceerd op 12-07-2022
OM-cassatie. Hof verklaart OM n-o in vervolging na groot tijdsverloop. Het tegen die beslissing gerichte cassatiemiddel slaagt op gronden vermeld in HR:2022:1009. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 20/04054 en 20/04057.

ECLI:NL:HR:2022:1064 Hoge Raad, 12-07-2022, 20/03510
Gepubliceerd op 12-07-2022
Medeplegen van hennepteelt in Duitsland en invoeren en verwerken van die hennep (art. 3.A en 3.B Opiumwet), bezit xtc-tabletten (art. 2.C Opiumwet), opzettelijk gebruikmaken van een vals schade-aanmeldingsformulier (art. 225.2 Sr), (medeplegen van) witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en als leider deelnemen aan een criminele organisatie (art. 140.1 en 140.4 Sr). 1. Afwijzing getuigenverzoek. 2. Bewi...

ECLI:NL:HR:2022:1059 Hoge Raad, 07-06-2022, 21/04223
Gepubliceerd op 08-07-2022
Veroorzaken dodelijk ongeval in centrum Breda door taxichauffeur (art. 6 jo. art. 175 (oud) jo. art. 179 WVW 1994). Geen middelen ingediend, verdachte n-o.

ECLI:NL:HR:2022:1030 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/04448
Gepubliceerd op 06-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit grootschalige hennepteelt. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 21/04447 (niet gepubliceerd; strafzaak; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ECLI:NL:HR:2022:1012 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02526
Gepubliceerd op 06-07-2022
Diefstal, art. 310 Sr. Voorwaardelijke ISD-maatregel. Voorwaarden art. 38m.1 Sr. De rechter die de in art. 38m.1 Sr bedoelde ISD-maatregel oplegt, moet er in motivering van zijn beslissing blijk van geven dat aan alle in die bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. Meer in het bijzonder moet hij met zoveel woorden tot uitdrukking brengen dat de voorwaarden a.b.i. art. 38m.1 onder 2° en 3° Sr z...

ECLI:NL:HR:2022:996 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02288
Gepubliceerd op 06-07-2022
Opzettelijk uitgeven van vals bankbiljet van 50 euro bij oliebollenkraam op kermis, art. 213 Sr. Bewijsklacht opzet. Hof heeft vastgesteld dat verdachte enkele biljetten heeft omgewisseld voor een biljet van 50 euro, dat hij ongeveer 45 minuten daarna met dat biljet wilde betalen bij oliebollenkraam, dat standhouder heeft geconstateerd dat streep met valsgeldpen op biljet blauw uitsloeg waarna ...

ECLI:NL:HR:2022:990 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02255
Gepubliceerd op 06-07-2022
Opzettelijk enig goed (een auto) aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag onttrekken (art. 198.1 Sr). 1. Verweer dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard, nu deze onvoldoende duidelijk is, omdat in de tll. slechts is gesteld dat een auto aan een beslag is onttrokken. 2. Bewijsklacht t.a.v. het opzet op het onttrekken van de auto aan het beslag. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:972 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01913
Gepubliceerd op 06-07-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto met Spaans kenteken onder klager t.z.v. verdenking van diefstal. Schriftelijke afdoening klaagschrift zonder openbare behandeling i.v.m. COVID-19 (corona), art. 23.2 Sv. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Uit correspondentie van Rb blijkt dat noch door raadsman noch door klager toestemming is gegeven voor schriftelijke afdoening en zaak abusie...

ECLI:NL:HR:2022:1021 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01284
Gepubliceerd op 06-07-2022
Caribische zaak. Voorhanden hebben machinegeweer en munitie in Curaçao, art. 5 jo. art. 11 Vuurwapenverordening 1930. In art. 11 Vuurwapenverordening 1930 is o.m. strafverzwarende omstandigheid opgenomen voor het geval verdachte t.t.v. voorhanden hebben weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat enig voorwerp m.b.t. hetwelk het feit wordt begaan een machinegeweer is. HR: Uit de bewijsvoering va...

ECLI:NL:HR:2022:971 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01118
Gepubliceerd op 06-07-2022
Vernieling (art. 350.1 Sr), belediging ambtenaar in functie, meermalen gepleegd (art. 266.1 jo. 267.2 Sr) en lokaalvredebreuk (art. 138.1 Sr). Oplegging ISD-maatregel, art. 38m Sr. 1. Beschikte hof over een advies dat minder dan een jaar voor de aanvang van de terechtzitting is gedagtekend? 2. Motivering van opgelegde ISD-maatregel. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1029 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/00190
Gepubliceerd op 06-07-2022
Poging tot doodslag in 2018 in Beverwijk (art. 287 Sr). 1. Verweer strekkende tot bewijsuitsluiting i.v.m. verzuim bij DNA-onderzoek. 2. Afwijzing van ttz. in hoger beroep voorwaardelijk gedaan verzoek tot horen van verbalisant. 3. Bewijsklacht m.b.t. opzet. HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1003 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03789
Gepubliceerd op 05-07-2022
Witwassen geldbedrag van € 123.510, art. 420bis.1.b Sr. Voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor legale herkomst van geldbedragen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:1006 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03397
Gepubliceerd op 05-07-2022
Medeplegen diefstal van bankpassen (art. 311.1.4 Sr) en medeplegen diefstal van geld d.m.v. valse sleutels door gebruik gestolen bankpas (art. 311.1.4 en 311.1.5 Sr). Bewijsklachten medeplegen. Het medeplegen van feit 1 en van feit 2 kan niet zonder meer uit de bewijsvoering van het hof worden afgeleid. Volgt vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2022:994 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03001
Gepubliceerd op 05-07-2022
Medeplegen hennepteelt (art. 3.B Opiumwet) en diefstal elektriciteit in vereniging (art. 311.1.4 Sr). Bewijsklacht medeplegen diefstal. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2021:511, inhoudende dat diefstal van elektriciteit bij hennepkwekerij zelfstandige aandacht verdient in bewijsvoering nu betrokkenheid bij hennepteelt op zichzelf niet meebrengt dat verdachte zich ook schuldig maakt aa...

ECLI:NL:HR:2022:993 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/02992
Gepubliceerd op 05-07-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen hennepteelt. Hoofdelijke betalingsverplichting ex art. 36e.7 Sr. Kon hof aan betrokkene betalingsverplichting opleggen voor het gehele bedrag aan w.v.v.? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2015:878 m.b.t. opleggen hoofdelijke betalingsverplichting bij ‘gemeenschappelijk voordeel’. Tegen die achtergrond is ‘s hofs oordeel dat betalingsverplichting h...

ECLI:NL:HR:2022:899 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/02836
Gepubliceerd op 05-07-2022
Bedreiging, art. 285.1 Sr. Post Keskin. Afwijzing van ttz. in h.b. gedaan verzoek tot het horen van getuigen op de grond dat het enkele betwisten van de aangiftes door verdachte onvoldoende is voor noodzaak tot horen van aangeefsters. Gebruik van getuigenverklaringen voor bewijs. Voldoet procedure in haar geheel aan recht op eerlijk proces? ’s Hofs afwijzing van verzoek tot horen van aangeefste...

ECLI:NL:HR:2022:1005 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/01996
Gepubliceerd op 05-07-2022
Witwassen geldbedrag van € 30.000 (art. 420bis.1.b Sr). Is in auto aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2352 m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen. ’s Hofs oordeel dat verdachtes verklaring dat onder hem aangetroffen geldbedrag van € 30.000 van zijn oom afkomstig is teneinde graafmachine ...

ECLI:NL:HR:2022:1022 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01271
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Ontbrekende pleitnota. 3. Klacht motivering strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01206, 21/01219, 21/01305 en 21/01309.

ECLI:NL:HR:2022:1001 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01206
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01219, 21/01271, 21/01305 en 21/01309.

ECLI:NL:HR:2022:1002 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01219
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Hof is voorbijgegaan aan uos dat niet Hells Angels charter Haarlem, maar enkel ‘jonge garde’ daarvan, gevormd door anderen dan verdachte, een criminele organisatie vormden. 2. Bewijsklachten. 3. Klacht motivering strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01206, 21/0127...

ECLI:NL:HR:2022:969 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01272
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. Bewijsklachten. Heeft verdachte deelgenomen aan criminele organisatie? HR geeft rechtspraak over bestanddelen ‘deelneming’, ‘organisatie’ en ‘oogmerk’ op hoofdlijnen weer. Aan bewezenverklaring heeft hof ten grondslag gelegd dat sprake was van duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen negen leden van Hel...

ECLI:NL:HR:2022:1007 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01305
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie (art. 140 Sr.) en voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). 1. Hof is voorbijgegaan aan uos dat niet Hells Angels charter Haarlem, maar enkel ‘jonge garde’ daarvan, gevormd door anderen dan verdachte, criminele organisatie vormden. 2. Bewijsklachten deelneming criminele organisatie. 3. Bewijsklachten voorhanden hebbe...

ECLI:NL:HR:2022:977 Hoge Raad, 05-07-2022, 19/01393
Gepubliceerd op 05-07-2022
Motivering strafoplegging bij u.o.s. over de op te leggen straf, art. 359.2 Sv. HR: art. 81.1 RO, onder verwijzing naar de zaak 19/01394, ECLI:NL:HR:2022:975 tegen dezelfde verdachte, waarin HR een gelijkluidend cassatiemiddel heeft besproken en verworpen. CAG: anders. Samenhang met 19/01394.

ECLI:NL:HR:2022:1004 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/02601
Gepubliceerd op 05-07-2022
Niet voldoen aan op vader rustende plicht er voor te zorgen dat zijn kinderen staan ingeschreven op school, art. 2.1 Leerplichtwet 1969. Beroep op vrijstelling ex art. 5.b Lpw o.g.v. richtingbezwaren, nu verdachte aanhanger is van Puritanisme. Zijn bedenkingen m.b.t. scholen op redelijke afstand van zijn woning voldoende concreet en voldoende zwaarwegend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ...

ECLI:NL:HR:2022:995 Hoge Raad, 05-07-2022, 20/03718
Gepubliceerd op 05-07-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op bestelauto t.z.v. verdenking van diefstal onder een van vennoten van klaagster (autobedrijf, vennootschap onder firma). Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 450.1.b Sv. Kan brief van vertegenwoordiger van klaagster worden opgevat als bijzondere schriftelijke volmacht om namens klaagster beroep in cassatie in te stellen? Voor het geval klaagster niet een natuurli...

ECLI:NL:HR:2022:975 Hoge Raad, 05-07-2022, 19/01394
Gepubliceerd op 05-07-2022
Motivering strafoplegging bij uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over de op te leggen straf, art. 359.2 Sv. Vervaardigen van explosieven met oogmerk om terroristische aanslag te plegen (art. 157 jo. 176a jo. 288a en 289a Sr) en medeplegen poging tot overval op winkel (art. 317.3 jo. 312.2.2 Sr). 1. HR maakt opmerkingen over betekenis van art. 359.2, tweede volzin, Sv voor motivering van strafop...

ECLI:NL:HR:2022:970 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01312
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie door rechtspersoon (stichting), art. 140 Sr. Bewijsklachten. Heeft verdachte deelgenomen aan criminele organisatie? HR geeft rechtspraak over bestanddelen ‘deelneming’, ‘organisatie’ en ‘oogmerk’ op hoofdlijnen weer. Rechtspersoon a.b.i. art. 51 Sr kan worden aangemerkt als deelnemer aan criminele organisatie, als gedragingen waaru...

ECLI:NL:HR:2022:1008 Hoge Raad, 05-07-2022, 21/01309
Gepubliceerd op 05-07-2022
Hells Angels, charter Haarlem. Deelneming criminele organisatie, art. 140 Sr. 1. Bewijsklachten. 2. Klacht motivering strafoplegging. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 21/01312, 21/01272, 21/01206, 21/01219, 21/01271 en 21/01305.

ECLI:NL:HR:2022:968 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00672
Gepubliceerd op 28-06-2022
Rijden met valse Belgische kentekenplaten (art. 41.1.d WVW 1994) en met rijbewijs waarvan geldigheidsduur is verstreken (art. 107.2 WVW 1994). 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep v.zv. gericht tegen overtreding, art. 427.2.a Sv. 2. Bewijs- en kwalificatieklacht. Kan alleen sprake zijn van motorrijtuig waarop ‘teken is aangebracht dat, niet zijnde een ingevolge art. 36 WVW 1994 aan eigenaar of ho...

ECLI:NL:HR:2022:965 Hoge Raad, 28-06-2022, 22/00019
Gepubliceerd op 28-06-2022
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op gouden sieraden vanwege in Nederland lopend strafrechtelijk onderzoek, Duitse autoriteiten verzoeken in Europees onderzoeksbevel om overdracht sieraden. 1. Toetsingskader t.a.v. beoordeling van klaagschrift dat is ingediend o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv. 2. Moet Rb ervan doen blijken te hebben onderzocht of OvJ het EOB heeft erkend overeenkomstig voorschriften...

ECLI:NL:HR:2022:964 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/05387
Gepubliceerd op 28-06-2022
Herziening. Feitelijk leiding geven aan opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69 AWR. Aangevoerd wordt dat sprake is van een gegeven a.b.i. art. 457.1.c Sv op de grond dat hof ten onrechte tot oordeel is gekomen dat aangiften omzetbelasting van project opzettelijk onjuist en/of onvolledig zijn gedaan doordat in di...

ECLI:NL:HR:2022:900 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/01007
Gepubliceerd op 28-06-2022
Liquidatie te IJsselstein. Medeplegen moord (art. 289 Sr) en medeplegen voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). Rechtmatigheid van verkrijging van Ennetcom-data en omgang met deze data in Nederland. 1. Gebruik voor het bewijs van Ennetcom-data: (a) rechtmatigheid van de verkrijging van deze data o.g.v. toepasselijk verdrag, (b) ontbreken van (toereikende) wettelijke grondslag ...

ECLI:NL:HR:2022:961 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00739
Gepubliceerd op 28-06-2022
Verlaten plaats ongeval, art. 7.1 WVW 1994. Dubbel verstek. Betekening dagvaarding in hoger beroep, art. 36e.3 Sv. Is dagvaarding in h.b. verzonden naar het meest recente door verdachte opgegeven adres in België? Verdachte is niet in Nederland ingeschreven in BRP en van hem is geen woon- of verblijfadres in Nederland bekend, terwijl hij vanaf 6-8-2003 als niet-ingezetene is ingeschreven in BRP ...

ECLI:NL:HR:2022:960 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00674
Gepubliceerd op 28-06-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/00672 en 21/00673.

ECLI:NL:HR:2022:959 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00673
Gepubliceerd op 28-06-2022
Geen middelen ingediend, verdachte n-o. Samenhang met 21/00672 en 21/00674.

ECLI:NL:HR:2022:958 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/00112
Gepubliceerd op 28-06-2022
Doodslag door haar achtjarige dochter van flatgebouw in Hoogeveen te doen vallen, art. 287 Sr. Vordering benadeelde partij. Shockschade/schokschade. 1. HR preciseert rechtspraak over schokschade. 2. Kon hof vordering van b.p. (vader die het lichaam van zijn dochter in het mortuarium heeft gezien) t.z.v. schokschade toewijzen, ook al was de confrontatie met het lichaam niet onverhoeds en onvermi...

ECLI:NL:HR:2022:957 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/04027
Gepubliceerd op 28-06-2022
Economische zaak. Als feitelijk leidinggever van vennootschap gedurende periode van ruim 2 jaren in strijd met sanctiemaatregelen van EU tegen Iran indirect handel drijven met gasbedrijf in Iran door naar tussenstations in Dubai en Turkije uitvoerzendingen met onderdelen voor motoren te verzenden die uiteindelijk bestemd zijn voor Iran, art. 2 Sanctiewet 1977 jo. art. 1 Sanctieregeling Iran 20...

ECLI:NL:HR:2022:956 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/03935
Gepubliceerd op 28-06-2022
Rijden zonder rijbewijs, art. 107.1 WVW 1994. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn hoger beroep, omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. 1. Aanwezigheidsrecht in h.b. Was verdachte ten tijde van betekening van dagvaarding in h.b. uit anderen hoofde gedetineerd? 2. Betekening inleidende dagvaarding. Is inleidende dagvaarding in persoon aan verdachte uitgereikt? 3. Aanvulling schrif...

ECLI:NL:HR:2022:842 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/03113
Gepubliceerd op 28-06-2022
Medeplegen van gewoontewitwassen van bitcoins en geldbedragen, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr. Afwijzing voorwaardelijk verzoek tot horen van twee verbalisanten als getuigen op de grond dat noodzaak tot horen van getuigen ontbreekt, nu hof processen-verbaal niet tot bewijs bezigt. HR: Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Hof heeft voorwaardelijk verzoek van de verdediging om de verba...

ECLI:NL:HR:2022:955 Hoge Raad, 28-06-2022, 19/02754
Gepubliceerd op 28-06-2022
(Medeplegen) witwassen (meermalen gepleegd) van geldbedragen, pand en auto (art. 420bis.1.b Sr) en medeplegen gebruik maken van en voorhanden hebben van valse arbeidsovereenkomst (art. 225.2 Sr). Overschrijding redelijke termijn in hoger beroep. Kon hof volstaan met constatering dat redelijke termijn is overschreden op de grond dat vertraging geheel door verdediging is veroorzaakt door op laat ...

ECLI:NL:HR:2022:963 Hoge Raad, 28-06-2022, 19/02656
Gepubliceerd op 28-06-2022
Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Vaststelling van w.v.v. door hof ontoereikend gemotiveerd? HR: art. 81.1 RO. CAG maakt ambtshalve opmerkingen over vraag of bij veroordeling t.z.v. witwassen de schatting van w.v.v. kan worden gebaseerd op afschrijvingskosten van auto. Samenhang met 19/02655 en 19/02754.

ECLI:NL:HR:2022:962 Hoge Raad, 28-06-2022, 19/02655
Gepubliceerd op 28-06-2022
Medeplegen van witwassen en witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift (art. 225.2 Sr). Bewijsklachten m.b.t. medeplegen van witwassen en witwassen van een gestolen auto en gebruik maken van een valse arbeidsovereenkomst. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/02656 P en 19/02754.

ECLI:NL:HR:2022:967 Hoge Raad, 28-06-2022, 21/03342
Gepubliceerd op 28-06-2022
Jeugdzaak. Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen (art. 141.1 Sr). Kan uit bewijsmiddelen worden afgeleid dat sprake was van “in vereniging” openlijk geweld plegen? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2022:966 Hoge Raad, 28-06-2022, 20/03938
Gepubliceerd op 28-06-2022
Economische zaak. Illegale uitvoer glasaal naar China. Medeplegen van overtreding art. 3.37 van de Wet natuurbescherming, opzettelijk begaan en medeplegen van overtreding art. 3.38 van de Wet natuurbescherming, opzettelijk begaan. 1. Heeft hof nagelaten te beslissen op verzoek om getuigen te horen? 2. Heeft hof niet gerespondeerd op beroep op afwezigheid van alle schuld? HR: art. 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2001:ZD2232 Hoge Raad, 09-01-2001, 02712/00/U
Gepubliceerd op 23-06-2022
Executie-uitlevering o.b.v. EUV van opgeëiste persoon (Griekse nationaliteit) naar Bondsrepubliek Duitsland t.z.v. onherroepelijke veroordeling voor in- en uitvoer van hasj tot gevangenisstraf van 6 jaren. Bevoegdheidstoedeling aan uitleveringsrechter en minister. Is uitleveringsrechter bevoegd te oordelen over beroep op door Nederland bij art. 6 EUV gemaakt voorbehoud m.b.t. gelijkstelling van...

ECLI:NL:HR:2022:909 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/02600
Gepubliceerd op 22-06-2022
Tussenarrest. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Volmacht tot instellen cassatie aan griffiemedewerker betreft e-mail van advocaat met (afbeelding van) handtekening. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:2654, inhoudende o.m. dat een als bijlage bij een e-mail gevoegde brief onder voorwaarden als schriftelijke volmacht tot het aanwenden van een rechtsmiddel moet worden aangemerkt. In dat...

ECLI:NL:HR:2022:898 Hoge Raad, 21-06-2022, 21/04003
Gepubliceerd op 22-06-2022
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op leaseauto onder lessee t.z.v. verdenking van grootschalige export van en handel in cocaïne. Beklag door lessor (leasemaatschappij). Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Kon Rb oordelen dat zich situatie van art. 94a.4 Sv voordoet? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2018:2144 m.b.t. te hanteren maatstaven als ex art. 94a Sv beslag rust op voorwerp en een de...

ECLI:NL:HR:2022:906 Hoge Raad, 21-06-2022, 20/02083
Gepubliceerd op 22-06-2022
Faillissementsfraude door als bestuurder van rechtspersoon ter bedrieglijke verkorting van rechten van schuldeisers niet te voldoen aan zijn administratieplichten (art. 343.4 (oud) Sr), onttrekking aan beslag (art. 198 Sr), medeplegen aanwezig hebben hennep (art. 3.C OW) en schuldwitwassen (420quater Sr) op 18 augustus 2006. 1. Slagend middel gericht tegen bewezenverklaring van de onder 1 subs...