Commissie van Toelating

De Commissie van Toelating van de VCAS bestaat uit de volgende personen:

Boksem, mr. J.
Anker en Anker Strafrechtadvocaten

Brouwer, prof. mr. D.V.A.
JahaeRaymakers

Kelder, mr. Th.J.
Sjöcrona Van Stigt Advocaten