Over het VCAS-blog

Het VCAS-blog staat onder redactie van een aantal leden en aspirant-leden van de VCAS, te weten Jacqueline Kuijper (die ook de eindredactie verzorgt), Sander van ’t Hullenaar, Gwen Jansen, Thom Dieben en Simon van der Woude. De artikelen die op het VCAS-blog zijn geplaatst zijn op persoonlijke titel van de auteur(s) geschreven. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan noch voor wat anderen daar aan bijdragen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade verband houdende met hetgeen op het VCAS-blog is gepubliceerd.

Leden en aspirant-leden van de VCAS krijgen automatisch een melding als er een nieuw bericht op het blog wordt geplaatst. Mocht u dit niet willen, dan kunt u onder in de e-mail die u krijgt gebruikmaken van de mogelijkheid om u zich van deze berichtgeving te verschonen.

U kunt het blog met een zogenoemde RSS-lezer automatisch volgen. Daarvoor gebruikt u de link http://vcas.nl/?feed=rss.

Wilt u delen van het VCAS-blog overnemen om op uw eigen website te plaatsen, neemt u dan contact op met de eindredacteur (kuijper@jacquelinekuijper.com). Auteursrecht voorbehouden.