Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)

Welkom op de homepage van de VCAS. De VCAS is in 2010 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de rechtsbijstand in strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden, in het belang van de bescherming van de consument – de rechtzoekende verdachte. De VCAS bestaat uit strafrechtadvocaten met aantoonbare affiniteit en ervaring met cassatieprocedures in strafzaken.

Een procedure bij de Hoge Raad wijkt sterk af van een rechtsgang naar de Rechtbank of het Gerechtshof. Zo kijkt de Hoge Raad niet meer naar de feiten, maar gaat uit van wat de Rechtbank of het Gerechtshof daaromtrent heeft vastgesteld. Bij de Hoge Raad kunnen enkel rechtsvragen aan de orde worden gesteld. Dit maakt dat het voeren van een deugdelijke procedure in cassatie specialistische kennis vereist. Hoewel het (nog) niet verplicht is om een procedure bij de Hoge Raad te laten voeren door een gespecialiseerde cassatieadvocaat, is het voor een rechtszoekende wel aan te bevelen een advocaat te kiezen die over deze specialistische kennis beschikt.

De VCAS kent leden en aspirant-leden.

Advocaten kunnen lid worden van de VCAS als ze kunnen aantonen dat ze zich hoofdzakelijk toeleggen op strafzaken en beschikken over specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot procedures in (straf)cassatiezaken. Dit wordt getoetst door een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie. Voor verdere details zij verwezen naar de procedure betreffende het lidmaatschap van de vereniging.

Het bestuur van de VCAS bestaat thans uit mr. J. Kuijper (voorzitter), mr. R.P. Snorn (secretaris), mr. R.J. Baumgardt (penningmeester) en mr. C.W. Noorduyn (algemeen bestuurslid).